Käytettävyys
Mene sisältöön
Mene päävalikkoon
Mene alavalikkoon
Toimeentulo PDF Tulosta Sähköposti
Artikkelin sivut
Toimeentulo
Opintotuki
Sairauspäiväraha
Toimeentulotuki
Työttömyysturva
Vanhempainetuudet
 

Toimeentulotuki


Toimeentulotuki on tarkoitettu henkilön viimesijaiseksi toimeentuloturvaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ensisijaiset etuudet kuten opintotuki tai sairaspäiväraha pitää hakea ensin.

Toimeentulotukea haetaan oleskelukunnan sosiaalitoimistosta. Oleskelukunnalla tarkoitetaan sitä kuntaa, missä hakija oleskelee vakituisesti ja missä asumisen kustannukset syntyvät.

Tuen suuruus määräytyy laskemalla yhteen hakijan ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja vähentämällä siitä hyväksyttävät menot. Tulot otetaan huomioon nettomääräisesti ja muun muassa säästöt huomioidaan.


Toimeentulotuki myönnetään yleensä kuukauden ajalta kerrallaan. Opintolaina otetaan tulona huomioon ja Tampereella se tulee olla myös nostettuna ennen kuin on mahdollista saada toimeentulotukea. Mikäli et voi saada opintolainaa, on siitä oltava todiste.

Menoiksi lasketaan perusosan suuruinen summa, joka on Tampereella ja Hämeenlinnassa yksin asuvalla henkilöllä
419,11 € / kk ja muulla 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä 356,24 €/kk (2011). Jälkimmäistä euromäärää sovelletaan Tampereella myös yhteistaloudessa asuviin, kuten avo- ja aviopuolisoihin tai yhteistaloudessa asuviin samaa sukupuolta oleviin henkilöihin. Myös kaveruksiin.

Perusosa sisältää ravinto- ja vaatemenot sekä muut jokapäiväiseen toimeentuloon liittyvät menot. Asumismenot sähkölaskuineen otetaan erikseen huomioon.

Lisäksi toimeentulotukea voi saada erityisiin menoihin, kuten silmälasien hankintaan tai takuuvuokran maksuun.

Tampereen kaupungin sivuilla on toimeentulotukilaskuri, joka on ohjeellinen. Opintolaina jaksotetaan tuloksi periaatteella 300€/kk.  

Toimeentulotuki päätöksestä voi valittaa. Mutta ensin kannattaa soittaa päätöksen tehneelle henkilölle ja kysyä perusteluja. Jos on tapahtunut virhe, se voidaan oikeista itseoikaisuna eikä valitusta tarvitse rustata.

Tampereella sosiaalipalveluiden neuvontanumero (03) 5657 0200 opastaa ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon. Yleensä ensimmäinen asiointi tapahtuu sosiaaliasema Sarviksella, mutta kesäisin opiskelijat asioivat kirjallisesti.


Hämeenlinnassa toimeentuloturvatoimistosta p. 03 621 2410. Hämeenlinnassa voi hakea myös sosiaalista luototusta eli sosiaalilainaa.

Porissa toimeentulotukea haetaan kirjallisesti. Hakemuksia saa sosiaaliviraston neuvonnasta osoitteessa Antinkatu 16 B, 5. krs, puh. 02 6210 100 tai puh. 02 621 6110.

Muista, että eri kunnissa on eri käytäntöjä! Sosiaalipoliittiseen sihteeriin saa ottaa yhteyttä.Viimeksi päivitetty ( 14.04.2011 )