Vaikuttaminen yliopistolla

Vaikuttaminen yliopistolla

Koulutuspolitiikka käsittää koulutukseen ja opetukseen sekä yliopiston hallintoon ja valtakunnallisesti korkeakouluihin liittyviä kysymyksiä, jotka koskettavat jokaista opiskelijaa erittäin läheisesti. Opiskeluoikeuden pituus, lukukausimaksut, tenttien tarkastamisen enimmäisaika ja oppimisympäristöjen kehittäminen ovat esimerkkejä koulutuspoliittiselle sektorille lukeutuvista asioista. Tampere3-vaikuttaminen ja -kehittämistyö kuuluvat niin ikään Tamyn tehtäviin. Tamyn koulutuspoliittisen sektorin tehtävänä on edistää Tampereen yliopiston opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella joustavasti ja laadukkaasti sekä vaikuttaa yliopistoyhteisön toimintaan. Tamy valvoo opiskelijoiden etua niin arkipäivän ongelmatilanteissa kuin yliopistomaailman uudistuksissa. Edunvalvontaa toteutetaan edustajiston hyväksymän linjapaperin mukaisesti.

Suuri osa ylioppilaskunnan tekemästä vaikuttamistyöstä tapahtuu näkymättömissä, koska hedelmällisin aika edunvalvonnalle on asioiden valmisteluvaiheessa. Silloin tavataan Tampereen yliopiston hallintoelimissä olevaa edustusta ja yliopiston johtoa, sekä ollaan itse mukana valmistelevissa työryhmissä. Valtakunnalliseen keskusteluun Tamy osallistuu Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta. Tuloksilla on merkittävä vaikutus opiskelijan arkeen. Konkreettinen saavutus on esimerkiksi sähköisen tenttimisen käyttöönotto.

Ylioppilaskunta toimii yhdessä koulutuspoliittisen valiokunnan, aine- ja tiedekuntajärjestöjen sekä hallopedien kanssa. Kaikilla hallinnon tasoilla tehtävän edunvalvonnan tukemiseksi Tamy kouluttaa säännöllisesti hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedeja sekä järjestöjen koulutuspoliittisia vastaavia. Lisäksi ylioppilaskunta järjestää kaikille avoimia koulutuspoliittisia tapahtumia sekä ylläpitää teemasta kiinnostuneille sähköpostilistoja ja Facebook-ryhmää.

Käytännön kopoasioihin voit perehtyä lisää esimerkiksi Kopo-oppaan tai Kopo-kansion dokumenttien kautta. Palautetta toiminnasta voi antaa sekä asiantuntijalle että hallituksen vastaaville.

Koulutuspoliittinen asiantuntija on ylioppilaskunnan työntekijä, johon kannattaa olla yhteydessä kaikkiin opiskelijan oikeusturvaan, yleiseen neuvontaan ja koulutuksiin sekä hallopedien valintaan ja vaihdoksiin liittyvissä asioissa.

Koulutuspoliittiset vastaavat ovat ylioppilaskunnan luottamushenkilöitä, jotka toimivat osana hallitusta. Kopovastaaviin kannattaa olla yhteydessä Tamyn linjauksiin ja opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvissä asioissa sekä uusien ideoiden syntyessä.

Tilaa uutiskirje

Tamyn toimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. krs 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Palvelutoimisto on suljettu 12.6. - 31.7
Avoinna 1.8. alkaen klo 9-11 ja 12-16

Takaisin ylös