Järjestökilpailu

Järjestökilpailu

Tamy järjestää vuosittain kaikille piirissään toimiville järjestöille Järjestökilpailun. Kilpailu on jo perinteeksi muodostunut Tamyn järjestöjen toiminnan tukemis- ja kehittämismuoto, josta vastaavat Tamyn valiokunnat vuorollaan. Voittajat palkitaan toimintarahalla. Kilpailu sijoittuu yleensä syksyyn.

Järjestökilpailu 2017: Kansainvälisyys

Vuoden 2017 järjestökilpailun (18.5. – 15.10.2017) aiheena oli järjestöjen kansainvälisyys. Voittajaksi valittiin Tampereen Yk-yhdistys TAYk ry ja toiselle sijalle Johtamiskorkeakoulun Ylioppilaat JKY ry. Voittajat valitsi Kansainvälisten asiain valiokunta.

Kilpailujulistus:

Yliopiston opiskelijat voivat kansainvälistyä monella tavalla. Joka vuosi yliopistoon saapuu myös satoja ulkomaalaisia opiskelijoita eri aloille. Tamy pyrkii edistämään näiden opiskelijoiden kotoutumista suomalaiseen opiskelijaelämään, olivatpa he sitten vaihto-opiskelijoita, tutkinto-opiskelijoita tai jotain siltä väliltä. Nyt haluamme kuulla, millä tavoin järjestöt ottavat kansainvälisyyden huomioon toiminnassaan!

Kansainvälisyys näkyy eri aloilla ja toiminnassa eri tavoin. Jotkut tiedekunnat saattavat olla lähtökohtaisesti hyvin kv-suuntautuneita joko alansa tai kokonsa puolesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö opiskelija voisi kansainvälistyä kaikissa järjestöissä!

Raportissa voi esimerkiksi kuvata, millä tavalla järjestö pyrkii edistämään ulkomaalaisten ja suomalaisten opiskelijoiden kohtaamista (viestintä, tapahtumat, yhteistyö eri järjestöjen kanssa jne.), sekä omien jäsentensä kansainvälistymistä myös muilla keinoin (kv-tutorointiin kannustaminen, vaihtomahdollisuuksista tiedottaminen jne.).

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Tamyn piirissä toimivat aine-, tiedekunta ja harrastejärjestöt.

Raportit tehdään kirjallisina, maksimissaan kahden sivun mittaisina selvityksinä, ja niistä tulisi käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • Miten koette kansainvälisyyden osana järjestönne toimintaa? Millaisia suunnitelmia järjestöllänne on kansainvälisyyteen liittyen?
  • Jos kyseessä on ainejärjestö, kuinka paljon kansainvälisiä opiskelijoita saapuu vuosittain? Miten kv-tutorointi toimii järjestössänne?
  • Millä tavalla otatte kansainvälisyyden huomioon tapahtumissa ja viestinnässä (viestintä englanniksi, monipuoliset viestintäkanavat jne.)?
  • Miten opiskelijoita kannustetaan kansainvälistymään (kv-tutorointi, vaihto tai harjoittelut ulkomailla, kieliopinnot jne.)?

Kilpailun voittajan valitsee Tamyn kansainvälisten asiain valiokunta. Voittaja saa maineen ja kunnian lisäksi 250 euroa toimintarahaa. Toiseksi sijoittunut palkitaan 100 euron toimintarahalla. Näiden ohella ansioituneita kilpailuehdotuksia voidaan huomioida kunniamaininnoin.

Raportit tulee toimittaa 15.10.2017 mennessä Tamyn järjestö- ja viestintäasiantuntijalle (jvasiantuntija (at) tamy.fi) otsikolla “Järjestökilpailu/järjestön nimi”. Kilpailun voittajat julkistetaan Tamyn syntymäpäivillä 24.11., jonne voittajajärjestön edustajat kutsutaan.

 

2016: Järjestöjen välinen yhteistyö

Vuoden 2016 järjestökilpailun (23.5. – 16.10.2016) aiheena oli järjestöjen välinen yhteistyö. Ylioppilaskunta on jäsenistöään ja järjestöjään yhdistävä tekijä. Poikkitieteisen kulttuurin takaamiseksi eri alojen opiskelijoiden tulee kohdata toisensa. Varsinkin Tampere3:n lähestyessä yliopistomme opiskelijoiden keskinäinen yhteisöllisyys on tärkeä voimavara, mutta myös yhteistyötä esimerkiksi TTY:n ja Tamkon opiskelijoiden kanssa ei saa unohtaa.

Järjestökilpailun voittajaksi valittiin Interaktio ry. Järjestöllä on monipuolista ja laajaa yhteistyötä useilla eri sektoreilla. Hakemus oli huolella laadittu ja konkreettiset esimerkit selvensivät yhteistyömuotojen kirjoa. Yhteistyö kattaa muun muassa kulttuuri-, työelämä- ja kansainvälisen sektorin, sekä laajan joukon erilaisia tapahtumia. Yhteistyökumppaneihin kuuluu laaja joukko Tamyn alaisia ainejärjestöjä, mutta yhteistyötä on myös yli korkeakoulurajojen esimerkiksi joidenkin TTY:n kiltojen kanssa. Poikkitieteelliseen yhteistyöhön kuuluu joitakin pidempiaikaisia perinteitä, mutta myös uusia yhteistyömuotoja on kehitetty kuluneen vuoden aikana. Hakemuksessa reflektoitiin myös jäsenistön asennetta yhteistyötä kohtaan.

Toiselle sijalle ylsi Boomareiden Olutseura (BOSA ry). Järjestön koko toiminta edistää poikkitieteellistä kulttuuria erinomaisesti. BOSA on perustamisestaan asti onnistunut jatkuvasti laajentamaan jäsenistöään muun muassa tehokkaan tiedotuksensa ansiosta. BOSA järjestää matalan kynnyksen poikkitieteellisiä tapahtumia ja toimii siten ainejärjestöjen kohtaamispisteenä. Tapahtumiin kuuluu niin säännöllisiä olut- ja juomailtoja kuin suurempia poikkitieteellisiä tapahtumia ja excursioita. BOSA on myös vieraillut ainejärjestöjen tapahtumissa. Lisäksi markkinointiyhteistyö ESN-järjestöjen kanssa on tuonut järjestön myös vaihtareiden tietoisuuteen. Tamyn jäsenistön lisäksi harrastejärjestö on saanut jäseniä myös TTY:ltä ja TAMK:lta. Lisäksi BOSA myös tekee yhteistyötä muiden kaupunkien olutseurojen kanssa.

Järjestökilpailun voittajat valitsi Tamyn järjestövaliokunta ja voittajat julistettiin Tamyn syntymäpäivillä 11.11.2016. Interaktio ry sai palkinnoksi 250€ toimintarahaa ja BOSA ry 100€ toimintarahaa.

Aikaisempien vuosien teemat ja voittajat:

2015: Järjestöt päihteetöntä kulttuuria edistämässä (Hyvinvointivaliokunta): voittaja Interaktio ry, toiseksi UDK, kunniamaininta Kopula Ry

2014 Ainejärjestöt yhteiskäytön edelläkävijoinä: voittaja Pointer ry

2013 Ainejärjestöt vertaisoppimisen mahdollistajina: voittaja Interaktio ry, toisella sijalla Cortex ry ja erityiskiitokset TLK ry ja Oka ry

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös