Erikoisprojektituki 4.12. tapahtumaan

Projektituki uuden ylioppilaskunnan ensimmäiseen tapahtumaan osallistuville järjestöille

Uusi ylioppilaskunta aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa ja sen ensimmäinen tapahtuma järjestetään 4.12.2018. Tapahtumaan odotetaan yli tuhatta ihmistä. Tamy ja TTYY haluavat tukea tapahtumaan osallistuvia järjestöjä rahallisesti, jotta järjestöjen toimintapisteet olisivat mahdollisimman aktivoivia ja esitykset monipuolisia. Toimintapisteiden pitäisi olla sellaisia, että mahdollisimman monet tapahtumakävijät voivat osallistua niihin. Tapahtumaan valitut toimintapisteiden pitäjät ja esiintyjät voivat hakea erikoisprojektitukea joko Tamylta tai TTYY:lta.

Yleistä ensimmäisen tapahtuman projektituesta

Tamyn hallitus myöntää projektitukea piirissään toimivien järjestöjen osallistamiseen uuden ylioppilaskunnan ensimmäiseen tapahtumaan. Projektitukea myönnetään vain järjestöille, jotka tulleet valituksi tapahtumaan toimintapisteideansa tai esityksensä perusteella. Kannustamme järjestöjä järjestämään toiminnallisia pisteitä poikkitieteellisesti yhdessä toisten järjestöjen kanssa. Projektituen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että tuki käytetään ainoastaan tapahtuman toimintapisteen tai esityksen järjestämiseksi. Yksi järjestö voi hakea tukea toimintapisteen tai esityksen toteuttamiseen tarvittavan määrän, kuitenkin enintään 200 euroa. Jos järjestöt järjestävät yhdessä toimintapisteen tai esityksen, molemmat osapuolet voivat silti hakea tukea idean toteuttamiseen. Valittu järjestö sitoutuu mainostamaan osallistumistaan tapahtumaan.

Hallitus noudattaa projektituen myöntämisestä ja projektituen suuruudesta päättäessään jäljempänä esitettyjä yleisiä periaatteita.

Ensimmäisen tapahtuman projektituen hakeminen

Tamyn hallitus päättää tämän erikoisprojektituen myöntämisestä loka-marraskuussa 2018. Projektitukihakemus tulee toimittaa Tamyn järjestö- ja viestintäasiantuntijalle 29.10, 12.11. tai 26.11. mennessä, jotta päätös voidaan tehdä saman viikon hallituksen kokouksissa.

Erikoisprojektituen hakemiseen käytetään tarkoitukseen osoitettua Tamyn hakemuslomaketta, jonka voit ladata Lomakkeet-sivulta. Lomake pitää täyttää huolellisesti ja jättää allekirjoitettuna.

Yhdistymisprojektituen toteuttamisen valvonta

Tamyn järjestö- ja viestintäasiantuntijalle on toimitettava selvitys toimintapisteidean toteuttamisesta viimeistään 16. joulukuuta. Tuki voidaan periä takaisin, mikäli saatu tuki on käytetty muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettuun toimintaan tai annetusta tuesta on jäänyt varoja yli.

Ensimmäisen tapahtuman projektituen myöntämisen yleiset periaatteet

Projektitukea myönnetään järjestöjen osallistamiseen uuden ylioppilaskunnan ensimmäiseen tapahtumaan. Tällä tuella voidaan hoitaa toimintapisteelle esimerkiksi hankintoja tai vuokrauksia. Hallitus päättää projektituen suuruudesta hakemuksessa esitetyn kustannusarvion perusteella.

Tätä tukea voidaan myöntää myös niille järjestöille, jotka ovat saaneet Tamylta projektitukea tai yhdistymisprojektitukea johonkin projektiinsa kuluneen vuoden aikana.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös