Yhdistysasema

Yhdistysasema

Tamyn yhdistysaseman saaneella yhdistyksellä on oikeus käyttää kaikkia ylioppilaskunnan tarjoamia järjestöpalveluita. Näitä ovat vuosittainen toiminta-avustus, hankekohtainen projektituki, tilojen käyttö, koulutukset, neuvontapalvelut ja lainattavat tavarat. Yhdistysaseman saaneet järjestöt voivat tehdä aloitteita Tamyn hallitukselle ja edustajistolle. Aine- ja tiedekuntajärjestöjä kuullaan valittaessa opiskelijoiden edustajia yliopiston hallintoelimiin.

Tamyn yhdistysaseman säilyttääkseen yhdistyksen tulee vuosittain joko jättää yhdistysilmoitus tai hakea toiminta-avustusta. Mikäli yhdistyksen sääntöjä muutetaan, on ne toimitettava järjestö- ja viestintäasiantuntijalle.

Muutoin yhdistysasema ei vaikuta yhdistykseen mitenkään: se ei poista yhdistyksiltä niiden itsenäisyyttä, eli Tamy ei puutu yhdistysasemalla yhdistysten järjestämään toimintaan. Tiivisti sanottuna yhdistysaseman saaminen osoittaa, että Tamy pitää yhdistyksen toimintaa Tamyn jäsenten kannalta merkittävänä ja haluaa tukea sitä mahdollisuuksien mukaan.

Miten yhdistysasemaa haetaan?

Yhdistysasemaa haetaan Tamyn hallitukselta, joka päättää yhdistysaseman myöntämisestä. Haku tapahtuu lomakkeella, johon liitetään yhdistyksen säännöt, toimihenkilöluettelo ja viimeisin toimintasuunnitelma.

Yhdistysasemahaku on auki ympäri vuoden, mutta Tamyn hallitus käsittelee hakemuksia vain neljä kertaa vuodessa: helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Hakemus tulee toimittaa Tamyyn käsittelyä edeltävän kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä. Tämä tarkoittaa, että hakemus on kevätlukukaudella toimitettava viimeistään tammikuun tai huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä ja syyslukukaudella viimeistään elokuun tai marraskuun viimeiseen arkipäivään mennessä. Hakemus toimitetaan sähköpostitse järjestö- ja viestintäasiantuntijalle.

Aine- tai tiedekuntajärjestön asemaa ei voida myöntää useammalle kuin yhdelle samaa tarkoitusta toteuttavalle yhdistykselle. Vain yhdistyksille, joilla on yhdistysasema vuoden lopussa, voidaan myöntää toiminta-avustusta seuraavana keväänä. Tarkemmin yhdistysasemasta säädetään Yhdistysohjesäännössä (pdf).

Mitä aseman saamiseksi vaaditaan?

Yhdistysaseman voi saada yhdistys, jonka jäsenistä vähintään puolet on Tamyn jäseniä. Myös yhdistys, jonka jäsenistä vähemmistö on Tamyn jäseniä, voi saada yhdistysaseman, jos sen toiminta tukee Tamyn toimintaa ja jos hallitus pitää Tamyn jäsenten osuutta yhdistyksen jäsenistä riittävänä. Toiminnan tulee kohdistua Tamyn jäsenistöön ja edistää Tamyn jäsenten henkisiä, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.

Yhdistys voi saada joko aine- tai tiedekuntajärjestön tai harrastejärjestön aseman.

Ainejärjestön aseman voi saada Tampereen yliopistossa opiskelevien Tamyn jäsenten eli yhden tai useamman opintosuunnan tai tutkinto-ohjelman tai tiedekunnan opiskelijoiden muodostama yhdistys, jonka toiminnassa on keskeistä toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edustajana sekä osallistua jäsentensä koulutuksen ja opintojen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tiedekuntajärjestön aseman voi saada tarkoitukseltaan ainejärjestön kaltainen yhdistys, jonka muodostavat Tampereen yliopiston yhden tai useamman tiedekunnan kaikki ainejärjestöt.

Harrastejärjestön aseman voi saada jonkin harrastuksen tai vakaumuksen pohjalta toimiva yhdistys. Harrastejärjestön tarkoitus tai toiminta ei voi olla ristiriidassa Tamyn tarkoituksen ja toiminnan kanssa.

Voiko yhdistysaseman menettää? Entä voiko siitä luopua?

Yhdistysaseman voi menettää, jos

  • Yhdistyksen jäsenrakenne tai toiminta muuttuu merkittävästi
  • Yhdistys jää kiinni huijauksesta anoessaan taloudellista tukea Tamylta
  • Yhdistys ei ilmoita itsestään Tamylle kahtena peräkkäisenä vuotena
  • Yhdistys toimii selkeästi ja toistuvasti Tamyn periaatteiden vastaisesti.

Yhdistysaseman epäämisestä päättää Tamyn hallitus. Yhdistys voi myös luopua yhdistysasemastaan ilmoittamalla siitä järjestö- ja viestintäasiantuntijalle.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös