Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Suomalainen yhteiskunta on hiljalleen etenevästä kansainvälistymisestään huolimatta kieltä ja kulttuuria tuntemattomalle esteellinen paikka, ja vähän aikaa maassa viettäneen voi olla vaikea huolehtia omista eduistaan. Ylioppilaskunta on opiskelijan edunvalvontaorganisaatio, ja sen kv-sektori pitää huolen, että myös kansainväliset opiskelijat otetaan huomioon yliopiston ja ylioppilaskunnan palveluissa. Kansainvälisiin asioihin liittyy myös kehitysyhteistyö.

Tamyn kv-sektori pyrkii tukemaan suomalaisopiskelijoiden kansainvälistymistä ja edistämään sitä muun muassa yliopistolla. Opiskelijoiden kansainvälistymisen kannalta on tärkeää, että kieli- ja viestintäopintotarjonta on riittävää, vaihtopaikkoja ja muita kansainvälistymismahdollisuuksia on tarjolla ja että vaihdossa suoritetut opinnot saa helposti sisällytettyä mielekkääksi osaksi tutkintoa. Yksi hyvä tapa verkostoitua kansainvälisiin opiskelijoihin on lähteä kv-tuutoriksi.

Tampereen yliopistossa opiskelee vuosittain vajaa tuhat ulkomaista opiskelijaa hyvin erilaisilla statuksilla. Noin puolet kv-opiskelijoista on tutkinto-opiskelijoita, jotka suorittavat ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinto-opiskelijoita opiskelee useassa eri tiedekunnassa, jotka tarjoavat englanninkielistä maisterin tai tohtorin tutkintoihin johtavaa opetusta.

Toinen puoli kv-opiskelijoista on vaihto-opiskelijoita, jotka tulevat Tampereelle lyhyeksi aikaa. Suurin osa vaihto-opiskelijoista on Erasmus-opiskelijoita, mutta vaihto-opiskelijoiden joukossa on myös yliopiston kahdenvälisten sopimusten kautta tulleita ja myös jokunen itse vaihtopaikkansa hankkinut.

Edunvalvontaa kv-sektorilla

Koulutuspoliittisen edunvalvonnan piiriin kv-sektorilla kuuluvat esimerkiksi lukukausimaksuttomuuden puolustaminen, kielikurssitarjonnan edistäminen ja vaikuttaminen yliopiston tarjoamiin kansainvälisiin maisteriohjelmiin. On tärkeää, että maisteriohjelmat tarjoavat hyvän pohjan opiskelulle ja Suomeen työllistymiselle. Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiskysymykset sekä suomalaisopiskelijoien kansainvälistymiskompetenssi työelämässä kuuluvat laajemminkin kv-sektorin koulutuspoliittiseen edunvalvontaan. Tamyn lähtökohtana on, että moniarvoisuus,  koulutuksen maksuttomuus  sekä hyvät eväät yhteiskunnan ja opiskelijoiden kansainvälistymiselle ovat kaikkien etuja. Sosiaalipoliittisen edunvalvonnan piiriin kuuluvat muun muassa kv-opiskelijoiden asumis-, vakuutus-, oleskelulupa- ja terveydenhoitoasiat. Asumisasioista vastaa sosiaalipoliittinen asiantuntija.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös