Vaikuttaminen yliopistolla

Vaikuttaminen yliopistolla

Tamy tekee paljon työtä sen eteen, että Tampereen  yliopiston olisi parempi opiskelupaikka jokaiselle opiskelijalle. Opiskeluoikeuden pituus, lukukausimaksut, tenttien tarkastamisen enimmäisaika ja oppimisympäristöjen kehittäminen ovat esimerkkejä Tamyn koulutuspoliittiselle sektorille lukeutuvista asioista. Koulutuspolitiikka käsittää koulutukseen ja opetukseen sekä yliopiston hallintoon ja valtakunnallisesti korkeakouluihin liittyviä kysymyksiä, jotka koskettavat jokaista opiskelijaa erittäin läheisesti. Tampere3-vaikuttaminen ja -kehittämistyö kuuluvat niin ikään Tamyn tehtäviin. Tamyn koulutuspoliittisen sektorin tehtävänä on edistää Tampereen yliopiston opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella joustavasti ja laadukkaasti sekä vaikuttaa yliopistoyhteisön toimintaan. Tamy valvoo opiskelijoiden etua niin arkipäivän ongelmatilanteissa kuin yliopistomaailman uudistuksissa. Edunvalvontaa toteutetaan edustajiston hyväksymän linjapaperin mukaisesti.

Suuri osa ylioppilaskunnan tekemästä vaikuttamistyöstä tapahtuu näkymättömissä, koska hedelmällisin aika edunvalvonnalle on asioiden valmisteluvaiheessa. Silloin tavataan Tampereen yliopiston hallintoelimissä olevaa edustusta ja yliopiston johtoa, sekä ollaan itse mukana valmistelevissa työryhmissä. Valtakunnalliseen keskusteluun Tamy osallistuu Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta. Tuloksilla on merkittävä vaikutus opiskelijan arkeen. Konkreettinen saavutus on esimerkiksi sähköisen tenttimisen käyttöönotto.

Ylioppilaskunta toimii yhdessä koulutuspoliittisen valiokunnan, aine- ja tiedekuntajärjestöjen sekä hallopedien (eli hallinnon opiskelijaedustajien) kanssa. Kaikilla hallinnon tasoilla tehtävän edunvalvonnan tukemiseksi Tamy kouluttaa säännöllisesti hallopedeja sekä järjestöjen koulutuspoliittisia vastaavia. Lisäksi ylioppilaskunta järjestää kaikille avoimia koulutuspoliittisia tapahtumia sekä ylläpitää teemasta kiinnostuneille sähköpostilistoja ja Facebook-ryhmää.

Tamyn ja järjestöjen lisäksi myös jokaisella opiskelijalla on useita vaikuttamisen paikkoja yliopistolla. Käytännön kopoasioihin voit perehtyä lisää esimerkiksi Kopo-oppaan (päivityksen alla) tai GoogleDriven Kopo-kansion dokumenttien kautta. Perustietoa kaikista opiskeluun liittyvistä asioista, yliopiston toiminnasta ja organisaatiosta löytyy yliopiston Opiskelun opas -sivustolta. Palautetta toiminnasta voi antaa sekä asiantuntijalle että hallituksen vastaaville.

Koulutuspoliittinen asiantuntija on ylioppilaskunnan työntekijä, johon kannattaa olla yhteydessä kaikkiin opiskelijan oikeusturvaan, yleiseen neuvontaan ja koulutuksiin sekä hallopedien valintaan ja vaihdoksiin liittyvissä asioissa.

Koulutuspoliittiset vastaavat ovat ylioppilaskunnan luottamushenkilöitä, jotka toimivat osana hallitusta. Kopovastaaviin kannattaa olla yhteydessä Tamyn linjauksiin ja opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvissä asioissa sekä uusien ideoiden syntyessä.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös