Tampere 3

Tampere 3

Tampere3: Tampereen korkeakoulujen tulevaisuus

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu yhdistyvät Tampere3-korkeakoulukonserniksi vuoden 2019 alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyiset yliopistot fuusioituvat yhdeksi säätiöyliopistoksi, jonka omistukseen ammattikorkeakoulu siirtyy. Hankkeen tavoitteena on luoda monialainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä vetovoimaa. Yhteistyön painopistealueina korostetaan tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen rajapintoja.

Seuraa Tampere3-prosessia

Tamy viestii Tampere3-prosessin käänteistä ja omasta vaikuttamistyöstään aktiivisesti mm. blogissa ja Kopo-listalla. Blogialustalle on koottu kattavasti tietoa hankkeen eri vaiheista kuukausittaisten uutiskirjeiden ja syvempien teemakirjoitusten muodossa. Lisäksi Aviisi on seurannut prosessia aktiivisesti.

Tampere3:n etenemistä voi seurata myös korkeakoulujen ylläpitämistä virallisista viestintäkanavista:

Miten Tampere3 vaikuttaa opiskelijoihin?

Vuoden 2016 syyslukukaudesta alkaen Tampereen kolmen korkeakoulun opiskelijat ovat voineet valita opintoja korkeakoulujen yhteisestä ristiinopiskelutarjonnasta. Jatkossa vapaavalintaisia opintoja on mahdollista suorittaa yhä laajemmin korkeakoulujen välillä. Monissa tutkinto-ohjelmissa opintoihin kuulunee tulevaisuudessa myös yhteisesti suunniteltuja ja toteutettuja opintojaksoja.

Tamyn näkökulmasta uudistuksessa on tärkeää säilyttää yliopisto- ja AMK-tutkintojen arvo ja erilliset profiilit, taata opiskelijoiden oikeusturva muutoksissa sekä saada opintopolkuihin lisää joustavuutta ja valinnaisuutta korkeakoulujen välillä.

Opetusyhteistyön ja ristiinopiskelun lisäksi Tampere3-prosessi muuttaa yliopiston hallintoa ja rakenteita. Tamy ajaa yliopistodemokratian, kolmikantaedustuksen ja monialaisuuden säilyttämistä vahvoina uudessa yliopistossa. Lisäksi perustuslailla taattu yliopistojen itsehallinto niiden sisäisiin asioihin on oikeus, jonka kunnioittaminen on tärkeää läpi prosessin. Tampereen yliopiston henkilöstö- ja opiskelijajärjestöt ovat ottaneet aiheeseen useasti kantaa.

Tamy, TTYY ja Tamko ovat myös laatineet yhteiset tavoitteet prosessille, joita on ajettu niin korkeakoulujen hallinnoissa kuin opetus- ja kulttuuriministeriönkin suuntaan. Opiskelijoiden yhteisten ja Tamyn omien edunvalvontatavoitteiden koonti vuodelta 2015 on edelleen linjauksiltaan ajankohtainen.

Tamy vaikuttaa prosessiin jatkuvasti eri tavoin. Ylioppilaskunnalla on edustus erilaisissa työryhmissä, yliopiston johtoa tavataan säännöllisesti ja julkista keskustelua nostatetaan ja siihen osallistutaan aktiivisesti. Lisäksi tiedekuntien ja tutkinto-ohjelmien tasolla tehdään yhteistyötä useissa eri ryhmissä, joista suurimmassa osassa on opiskelijaedustus.

Ylioppilaskuntien yhdistyminen uudeksi ylioppilaskunnaksi

Tampere3-prosessin myötä Tampereen yliopiston ylioppilaskunta ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta yhdistyvät uudeksi ylioppilaskunnaksi. Perustaminen tapahtuu lakimuutoksella, jonka myötä myös molempien ylioppilaskuntien jäsenistöt, henkilökunnat, sopimukset, omaisuudet, omistukset ja muut sitoumukset siirtyvät automaattisesti uuden ylioppilaskunnan alaisuuteen 1.1.2019.

Ylioppilaskuntien yhdistymisen valmistelusta vastaavat pääasiassa nykyisten ylioppilaskuntien pääsihteerit ja hallitusten puheenjohtajat sekä tehtävään palkattava yhdistymiskoordinaattori. Tamy toteuttaa yhdistymisprosessia edustajiston hyväksymän strategian pohjalta.

Uuden ylioppilaskunnan edustajisto on 49-paikkainen, ja siihen valitaan jäsenet syksyllä 2018. Edustajisto päättää uuden ylioppilaskunnan pääsäännöstä ja sen alisteisista säännöistä sekä muista ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavista dokumenteista.

Lisätietoa Tamyn linjoista ja edunvalvonnasta Tampere3-prosessiin liittyen saa koulutuspoliittiselta asiantuntijalta. Ylioppilaskuntien yhdistymisestä antaa tietoa yhdistymiskoordinaattori.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös