Arkisto: Näkökulmia

Kovaa kopoa ja satunnaisia skumppalasillisia

Vuosi 2017 on kulunut koulutuspolitiikan, työelämän ja jatko-opiskelijoiden parissa. Sektoreista ensin mainittu on vienyt selkeästi eniten tunteja työviikoista lukemattomien tapaamisten, satojen sähköpostien ja luonnollisesti Tampere3:n vuoksi. Työelämäsektori on toiminut tänä vuonna varsin pienellä volyymilla, ja pääjuttuja ovatkin olleet harjoittelukäytäntöjen kehittäminen sekä maisteriuraseurannan tulosten tarkastelu. Jatko-opiskelijoiden osalta on annettu neuvontaa yhteydenottojen perusteella. Oleellista on ollut pysyä […]

Lue lisää

Ystäviä ja yhteisöllisyyttä

Olen toiminut tämän vuoden Tamyn hallituksessa varapuheenjohtajana, sekä vastannut opiskelijoiden terveysasioista, Tamyn talousasioista sekä kuntapoliittisesta vaikuttamisesta. Varapuheenjohtajana olen päässyt toimimaan puheenjohtajan oikeana kätenä kaikissa mahdollisissa asioissa. Käytännössä olemme johtaneet Tamyn toimintaa eteenpäin yhdessä pääsihteerin kanssa. Kun puheenjohtaja on ollut estyneenä, olen vetänyt kokouksia ja hallituksen yhteisiä tapaamisia. Olen myös vastannut hallituksen ryhmäyttämisestä ja virkistäytymisestä, kaikenlaista […]

Lue lisää

Sekalaista sektoritoimintaa

Omia sektoreitani tänä vuonna ovat olleet tuutorointi, kansainväliset asiat ja kehitystyö. Sektorit ovat toisistaan hyvinkin erillisiä, joten olen päässyt tekemään niin tapahtumajärjestämistä, koulutuspoliittisia kannanottoja, työntekijärekrytointia, järjestöyhteistyötä, ja kaiken maailman askartelua siinä sivussa. Tärkeä osa on myös ollut yhteistyö yliopiston toimijoiden kanssa. Keskimääräiseksi työpäiväksi voisin kuvailla seuraavaa: jonkinlainen tapaaminen hallituksen kesken, sähköpostinvaihtoa sovittujen asioiden varmistamiseksi ja […]

Lue lisää

Elämää ja edunvalvontaa

Tamyn hallituksessa 2017 sektoreitani ovat olleet sosiaalipolitiikka, toimeentulo, yhdenvertaisuus, ympäristö ja asuminen. Kyseisten sekroteiden parissa työskentely sisältää sosiaalipolitiikan käänteiden tarkkailua, oma-aloitteisuutta sekä rohkeutta huomata ja sanoa äänees mahdollisista yhdenvertaisuuteen liittyvistä ongelmista Tamyn ja yhteistyötahojen sisällä. Tyypilliseen työpäivään liittyy hallituksen yhteisten tapaamisten lisäksi valtakunnallisen politiikan seuraamista, Suomen ylioppilaskuntien liiton parissa keskustelua sekä usein myös eri lafkojen […]

Lue lisää

Säännöllisen epäsäännöllistä ja varmasti vaihtelevaa

Moro! Olen Mikko ja työskennellyt kuluneen vuoden Tamyn hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtajan tehtävänkuva on laaja, mutta yleisesti ottaen puheenjohtaja vastaa hallituksen toiminnasta, toimii ylioppilaskunnan kasvoina, hoitaa sidosryhmäyhteistyötä sekä johtaa koko toimiston väkeä yhdessä pääsihteerin ja varapuheenjohtajan kanssa. Kaiken kaikkiaan aivan rutiininomaista työpäivää ei näissä hommissa näe ja joskus tehtävälistan koostumus voi muuttua aivan yllättäen samankin päivän […]

Lue lisää

Viestinnän, järjestötoimijoiden ja opiskelijakulttuurin pyörteissä

Olen tänä vuonna työskennellyt järjestö-, viestintä- ja kulttuurisektoreilla, joiden lisäksi olen loppuvuoden toiminut hallituksen varapuheenjohtajana. Järjestösektorilla keskeisimpiä tehtäviäni on ollut kuukausittaisten puheenjohtajatapaamisten järjestäminen. Viestitäsektorilla olen ollut mukana luomassa Tamyn uutta viestintästrategiaa ja –suunnitelmaa, taittanut erilaisia painotuotteita, julkaissut kuvia ja somepäivityksiä sekä kehittänyt Tamyn verkkosivuja. Kulttuurisektorilla olen ollut mukana kulttuurijaoston toiminnassa, jonka kanssa jaoimme esimerkiksi Tamyn […]

Lue lisää

Tampere3 ja kova tieteellinen ydin

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset opintosuunnat ovat joutuneet viime vuosikymmenten aikana perustelemaan olemassaoloaan sanastolla joka on näille tieteenaloille paljolti vierasta: sivistykselle ei ole totuttu laskemaan utilitaristista hintaa, eikä tieteen keskeisin tavoite ole ollut tutkimuksen tuotteistus tai yrittäjyyteen kannustaminen. Taustalla on kuitenkin aivan todellinen yliopistoon oleellisella tavalla liittyvä piirre, eli keskustelu siitä mitä yliopisto on, mitä tiede on, […]

Lue lisää

Rautalankaa avoimuudesta ja osallistavuudesta

Yksi monista somekommenteista Tampere3:een liittyvästä henkilöstön keskustelutilaisuudesta eiliseltä: ”Yliopiston johto katsoo, että homman läpiviemiseksi on ihan kriittisen tärkeää saada henkilöstö ja opiskelijat sitoutettua projektiin mukaan. No, keskustelutilaisuudessa ei myönnetä puheenvuoroa opiskelijoille, ”koska henkilöstön tilaisuus”. Hallinnon työntekijä kysyy opiskelijoiden puolesta, että koska järjestetään vastaava tilaisuus opiskelijoille. Puhetta johtava hallintojohtaja ei vastaa kysymykseen vaan toteaa lakonisesti: ”Jos […]

Lue lisää

Avoimia kysymyksiä vararehtoreille Tampere 3:sta

Julkaistu Aikalaisessa 19.5.2015 Tähän mennessä Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat lopettamassa Tampere 3 -prosessin ensimmäistä vaihetta, jossa tutkintoalaryhmät sekä profiilin ja tutkimusalueen alaryhmät ovat päässeet hahmottelemaan potentiaalisia synergiaetuja eri tieteenalojen välillä. Vaihe on ollut olennainen toimijoiden välisen yhteistyön herättelyn kannalta. Tämän kirjoituksen tarkoitus on nostaa esiin osa niistä kysymyksistä, joista ollaan […]

Lue lisää

Tampere3, mitä odotamme siltä?

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry seuraavat kiinnostuneina Tampereella tehtävää selvitystyötä Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston mahdollisesta yhdistymisestä yhdeksi korkeakouluksi. Kansalliset liitot ovat tukeneet tamperelaisia ylioppilas- ja opiskelijakuntia vaikuttamistyössä viime syksystä asti. Selvitysprojektin tavoitteena on aivan uudenlainen korkeakoulu. Siinä on paljon mahdollisuuksia kehittää suomalaisesta korkeakoulutuksesta entistä […]

Lue lisää

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös