Kuulumisia konsistorin toisesta kokouksesta: Erilaisia näkökulmia, mutta yhteinen tahtotila

Kuulumisia konsistorin toisesta kokouksesta: Erilaisia näkökulmia, mutta yhteinen tahtotila

Toisessa konsistorin kokouksessa korostui, että tarvetta keskustelulle on paljon. Erilaisia tulkintoja ja toimintamalleja on lukuisia ja niiden perinpohjainen vertailu ja avaaminen vie paljon aikaa. Konsistorin suuri väkimäärä ei mahdollista kovin sujuvaa keskustelua kokouksissa, joten iltakoulut ja muut vapaamuotoisemmat tapaamiset tulevat tarpeeseen. Sisältöasioiden osalta konkretiaan ei vielä kovin syvälle päästy, mutta yhteisenä tavoitetilana tuntuu olevan, että yliopiston toiminta saataisiin käyntiin ajallaan ja laadukkaana.

Erityisesti keskustelua herätti hallituksen nimitysprosessi. Eri näkökulmia oli siitä, voiko konsistori aloittaa suoraan uuden hallituksen nimittämisen vai tarvitseeko ensin päättää heidän toimikausistaan ja siirtymäkauden hallituksen toimikausien päättymisestä. Keskustelua käytiin myös siitä, tulkitaanko hallituksen kausista päättäminen osaksi nimitysprosessia, vai koko konsistorin asiaksi, eli voisiko konsistorin puheenjohtaja olla läsnä kausista päätettäessä. Tässä nähtiin ristiriitoja, koska konsistorin puheenjohtajan työnantajana toimii siirtymäkauden hallitus.

Hieman puskista kuultiin myös juristin väittämä, että konsistori saattaisi rikkoa vanhojen yliopistojen tekemiä sopimuksia, mikäli poikkeaa niistä hallituksen toimikausissa tai kokoonpanossa. Tämä oli hämmentävä väite, eikä selvinnyt, mihin sopimuksiin viitattiin. Näiden väitteiden taustat selvitetään seuraavaan kokoukseen.

Tutkinto-ohjelmien sijoittumisesta tiedekuntiin oltiin hyvin yhtä mieltä sen osalta, että toimivia koulutusprofiileja ei tule hävittää vaan kannattaa hakea jatkuvuutta ja rakentaa aiemman profilointityön pohjalle. Hieman erilaisia näkemyksiä oli siitä, kuinka paljon tutkinto-ohjelmien sijoittelu voi poiketa johtosääntöön kirjatuista tiedekuntien nimistä. Konkreettisista ideoista alojen sijoittelulle ei ehditty kovin syvällisesti puhua. Matematiikan, kasvatustieteiden, tuotantotalouden ja tietojohtamisen sijoittelusta avattiin keskustelua. Keskustelut jatkuvat konsistorin iltakoulussa 7.5., jossa asioita päästään pohtimaan pienemmissä ryhmissä.

Konsistori päätti myös perustaa kolme uutta tutkinto-ohjelmaa, jotka alkavat 1.8.2019:

  • bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma
  • Master’s Degree Programme in Security and Safety Management –ohjelma
  • viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma

Konsistorin materiaalit löytyvät avoimesti TAMK-wikistä: https://wiki.tamk.fi/display/T3/Konsistori

Juha Köykkä

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös