Kuulumisia konsistorista: Kipinöinti kuuluu asiaan

Kuulumisia konsistorista: Kipinöinti kuuluu asiaan

Konsistorin kokouksissa 7.6. ja 11.6. käsiteltiin monia asioita. Hallituksen valintaprosessiin liittyvien asioiden kipinöivän käsittelyn lisäksi saatiin aikaiseksi viimein päätös tutkinto-ohjelmien sijoittumisesta tiedekuntiin. Viime kädessä olen tulokseen tyytyväinen, sillä keskustelua käytiin paljon ja konsistorille valmisteltu päätösesitys oli niin perusteellinen kuin tässä vaiheessa on mahdollista. Osittain päätös tutkinto-ohjelmien sijoittamisesta tehtiin silti puutteellisen tiedon varassa, sillä esimerkiksi yliopiston rahoitusmallista ei ole vielä selvyyttä. Keskeisin keskustelu ja lopulta äänestys käytiin tuotantotalouden ja tietojohtamisen sijoittamisesta talouden ja johtamisen tiedekuntaan. Lopulta kyseiset tutkinto-ohjelmat päätettiin sijoittaa tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntaan. Konsistori äänesti asiasta, mutta perusteellisen keskustelun jälkeen. Mielestäni äänestäminen oli hyvä keino saada asiaan selvyys: äänet eivät lisäksi suinkaan menneet täysin taustayliopiston mukaan tasan. Tämä todisti että konsistori pystyy debatoimaan ja päättämään akateemisista asioista, vaikeistakin sellaisista.

Suurin jännitteiden aiheuttaja on edelleen hallituksen valintaprosessi. Ennen kesätauolle siirtymistä konsistorin on tarkoitus asettaa nimityskomitea, joka toimii konsistorin työrukkasena hallituksen rekrytoinnissa. Nimityskomiteaan tullaan valitsemaan kolme henkilöä säätiön perustajatahojen ehdottamana, ja kolme nimeä yliopistoyhteisön sisältä. Yliopistoyhteisön tulee viimeisimmän johtosääntömuutoksen mukaan edustaa korkeakoulun kärkialoiksi määriteltyjä tekniikkaa, terveyttä ja yhteiskuntaa. Uskon että nimityskomiteasta saadaan asiansa osaava joukko. Tavoitteena on, että uusi yliopiston hallitus aloittaa viimeistään joulukuun alussa.

Hallituksen valinnan osalta konsistori joutuu käsittelemään käsitteellisen ristiriidan, joka on ollut enemmän tai vähemmän esillä prosessin eri vaiheissa: yliopiston hallituksen riippumattomuus. Hallituksen muiden kriteerien osalta konsistori on ollut varsin yksimielinen: esimerkiksi ymmärrys tiedemaailmasta, koulutusosaaminen, sekä sitoutuneisuus ovat osa listausta, jonka konsistori hyväksyi torstain kokouksessaan. Riippumattomuus on kuitenkin asia, josta on haluttu kysyä näkemystä todella monesta suunnasta: ministeriöstä, perustajilta, asiantuntijoilta, siirtymäkauden hallitukselta. Viikonlopun aikana konsistori sai lisäksi käyttöönsä Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kannat. Viime kädessä harkintavalta riippumattomuudesta palautuu nähdäkseni aina konsistorille, minkä takia en itse voinut kannattaa lisälausuntojen tilausta torstaisessa kokouksessa.

Oma kantani on selvä: yhteisön pitää voida olla mukana jokaisella päätöksenteon tasolla, hallituksesta lähtien. Tämän mahdollisuuden pois sulkemiselle en löydä mitään perusteluja, jotka voisin hyvällä omallatunnolla sanoa ääneen ja seisoa niiden takana. Asiaa on puitu mitä moninaisimmissa yhteyksissä jo vuosia, ja henkilökohtaisesti olen todella pettynyt, jos yliopistoyhteisölle ei anneta sitä luottamusta mikä sille kuuluu. Luottamuksen lisäksi kyse on myös kunnioituksesta: juhlapuheissa ja visioissa on helppo puhua yhteisöstä, mutta aito yhteisen tekemisen henki syntyy tekojen kautta. Tulevan perjantain kokous tulee olemaan varsin merkittävä, ja toivon että tällä hetkellä vaikeasti saavutettavalta vaikuttava kompromissiratkaisu saadaan aikaan.

Mikko Lampo

Tutustu kokousmateriaaleihin TAMK-wikissä

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös