Lainmukainen ja yliopistodemokratiaa kunnioittava johtosääntö, kiitos

Lainmukainen ja yliopistodemokratiaa kunnioittava johtosääntö, kiitos

Tampereelle piti rakentaa tieteidenvälisiä rajoja rikkova, kansainvälinen ja monialainen yliopisto. Siirtymäkauden hallituksen julkaiseman johtosääntöluonnoksen perusteella rikotaan ainoastaan lakeja, vain suomeksi julkaistun luonnoksen perusteella kansainvälisyys ei kiinnosta ja monialaisuudella ei ole niin väliä, kunhan tekniikka, lääketiede ja yhteiskuntatieteet saavat kiintiöpaikkoja.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä kommenteille tullut johtosääntöluonnos sisältää lainvastaisia tai vähintäänkin laillisesti kyseenalaisia kirjauksia, joista muun muassa Tamy on useaan otteeseen huomauttanut vuodesta 2016 lähtien. Näiden kirjausten ongelmallisuudesta on olemassa myös kolmen arvostetun oikeustieteilijän kannanotot (Miettinen, Mäenpää, Tuori), jotka siirtymäkauden hallitus vaikuttaa ohittavan olankohautuksella.

Luonnosta tulisi muuttaa ainakin siten, että hallituksen valinnan prosessissa valta on todella yliopistoyhteisöllä: hallituksen valintaa valmistelevan nimityskomitean tulisi koostua neljästä (4) sisäisestä ja kahdesta (2) ulkoisesta jäsenestä, ja sen puheenjohtajuuden on oltava yhteisön sisäisillä jäsenillä. Konsistorin valtaa palauttaa nimityskomitean esittämä kokoonpano valmisteluun ei voida rajata luonnoksen esittämällä tavalla.

Yliopiston ylimpänä päättävänä elimenä toimivan konsistorin puheenjohtajaksi on johtosääntöluonnoksessa kirjattu provosti. Tämäkään ei ole lakiasiantuntijoiden lausuntojen valossa hyväksyttävä ratkaisu, sillä provosti ei kuulu automaattisesti mihinkään yliopistolain mukaan konsistorissa edustettuina olevista ryhmistä eli professoreista, muusta henkilöstöstä tai opiskelijoista. Konsistorin on valittava puheenjohtaja keskuudestaan yliopistojen itsehallinnon nojalla. Myös se, että valinnan tekisi konsistorin jäsenten joukosta joku muu kuin konsistori itse, rajoittaisi yliopistoyhteisön itsemääräämisvaltaa. Luonnoksessa esitetty provostimalli edustaa sekä huonoa hallintoa että piittaamattomuutta Suomen laista.

Johtosääntöluonnoksesta on lisäksi jätetty pois yliopistodemokratian kulmakiviin lukeutuva yliopistoyhteisön ryhmien välinen tasa-arvo eli tasakolmikanta. Tasakolmikannalla taataan yhteisön eri osien yhdenvertainen kohtelu ja tasapuolinen edustus. Jo vuonna 2016 työskennellyt johtosääntötyöryhmä on esittänyt yksimielisesti tasakolmikantaa sekä konsistoriin että tiedekuntaneuvostoihin, minkä lisäksi molemmissa yliopistoissa on ollut käytössä kohtuullisen tasainen edustus eri ryhmien välillä. Tasakolmikannan hylkäämiselle ei anneta mitään järkeviä perusteluita, se heikentää tulevan yliopiston johdon legitimiteettiä ja asettaa yliopistoyhteisön eri ryhmät eriarvoiseen asemaan.  

Siirtymäkauden hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow totesi Ylen alueuutisissa tiistaina, että yliopistoyhteisöllä on ollut kolme vuotta aikaa keskustella julkisoikeudellisten ja säätiöyliopistojen eroista. Nuo kolme vuotta olisi ollut erilaisilla hankejohdon kokoonpanoilla aikaa myös kuunnella yhteisön vaatimuksia aidosta osallistamisesta ja yliopistodemokratiasta. Nuo kolme vuotta olisi myös voinut käyttää aidosti uudenlaisen johtamisjärjestelmän luomiseen monialaiselle säätiöyliopistolle. Toisin kuin julkisuudessa on usein annettu ymmärtää, yliopistolaki antaa hyvin väljät puitteet säätiöyliopistojen hallinnon järjestämisestä eikä mitään yhtä “säätiöyliopiston strategista johtamisjärjestelmää” ole olemassa. Mikään laki ei estä tekemästä uudesta Tampereen yliopistosta demokraattisempaa ja yliopiston itsehallintoa paremmin kunnioittavaa, kuin mitä nykyisin olemassa olevat säätiöyliopistot ovat.

Sinä, joka olet vihainen yliopistojen itsehallinnon polkemisesta, allekirjoita adressi ja  tule huomenna ulosmarssiin Tampereen yliopiston Päätalon aulaan klo 11.45. Kuulemistilaisuus johtosääntöluonnoksesta TTY:n Festia-salissa alkaa klo 13.15, jonne siirrymme yhdessä ulosmarssin jälkeen.

Tamyn lausunnon johtosääntöluonnoksesta voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Sanni Lehtinen

Tamyn hallituksen puheenjohtaja

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös