Lokakuun Tampere3-uutiskirje

Lokakuun Tampere3-uutiskirje

Opintokokonaisuudet syyniin, hankejohtaja palkattu!

Täältä tulee taas Tampere3-kuukausikirje. Paljon ja suuria, myös iloisia asioita on taas tapahtunut. Tamyn koposektorin Viestintä-Emmi nakuttaakin kaiken tämän tiedon nyt teidän pohdittavaksenne ja toivottaa samalla valoa lokakuiseen puurtamiseen.

Uusia opintokokonaisuuksia jo syksyllä 2016

Tampere3-hankkeen Kick Off -tilaisuus järjestettiin 22.9. Tamya tilaisuudessa edusti hallituksen puheenjohtaja Eero Kiiski. Tilaisuuden pääasiallinen tehtävä oli antaa uudet tehtävät niille työryhmille, jotka keväällä perustettiin. Ryhmät lähtevät ideoimaan uusia opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia, jotka on tarkoitus toteuttaa jo vuoden 2016 syksyllä. Näin ollen uudet kokonaisuudet tulisivat osaksi lukuvuoden 2016-2017 opetusohjelmia. Nämä uudet kokonaisuudet eivät kuitenkaan tule vaikuttamaan tällä hetkellä voimassa oleviin opetussuunnitelmiin.

Toteutuksen osalta suunnitelmat ovat vielä hyvin vapaat, sillä niistä ja niiden vastuunjaoista tullaan päättämään vasta sitten kun työryhmät ovat saaneet selvityksensä valmiiksi. Kaiken kaikkiaan ryhmien ohjeistukset jäivät jälleen kerran suhteellisen ohuiksi, ja ryhmille annettiin vapaat kädet ideoida ja innovoida. Hyvä tulee, vai mitä Harri Melin?

Pilotissa ja opintokokonaisuuksien selvityksessä mukana olevat alat:

 1. Rakentaminen ja arkkitehtuuri
 2. Konetekniikka
 3. Tietotekniikka ja tietojenkäsittely
 4. Matematiikka
 5. Sosiaaliala
 6. Terveysala
 7. Liiketalous, tuotantotalous ja tietojohtaminen
 8. Yrittäjyyskoulutus
 9. Kieli- ja viestintäopinnot

Tulevan marraskuun 5. päivänä tullaan järjestämään Tampere3-hankkeen väliseminaari, jonka tarkasta ohjelmasta ei vielä ole tietoa. Tulemme osallistumaan tilaisuuteen ja sen tiimoilta viriävään keskusteluun aktiivisesti.

Kick offin materiaaleihin voit tutustua Tampere3-wikissä tämän linkin takana: https://wiki.tamk.fi/display/T3hanke/Opetuspilotit

Hankejohtajaksi KTT Päivi Myllykangas

Tampere3-prosessin hankejohtajaksi on valittu kauppatieteiden tohtori Päivi Myllykangas. Hankejohtaja aloittaa tehtävässään 16. marraskuuta. Myllykangas on tullut tunnetuksi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiön Tredea Oy:n toimitusjohtajan tehtävissä ja on erikoistunut sidosryhmätoiminnan vaikutuksiin liiketoiminnassa. Tredeassa Myllykankaan vastuulla on ollut mm. alueen innovaatiopolitiikan kehittäminen sekä alueen osaamisen kansainvälinen markkinointi. Sitä ennen hän on työskennellyt Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n aluepäällikkönä.

Ylioppilaskuntien ja Tamkon puheenjohtajat tulevat tapaamaan Myllykangasta 6.11. Tapaamisessa kartoitetaan molemminpuolisia ajatuksia ja yhteistyömahdollisuuksia. Tavoitteena on luoda hedelmälliset suhteet hankejohtajaan ja päästä vaikuttamaan entistä tehokkaammin siellä, missä asioita tapahtuu.

Yliopiston tiedote hankejohtajan valinnasta luettavissa kokonaisuudessaan intrassa:

https://intra.uta.fi/portal/group/yliopistolaisen-intranet/tiedotteet?p_p_id=eduixannouncementall_WAR_eduixannouncementportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_eduixannouncementall_WAR_eduixannouncementportlet_groupId=156417&_eduixannouncementall_WAR_eduixannouncementportlet_action=view&_eduixannouncementall_WAR_eduixannouncementportlet_articleId=7385176

Tiiviimpää opiskelijayhteistyötä näköpiirissä

Viimeisen parin kuukauden aikana olemme viritelleet uudenlaisia yhteistyömuotoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (TAMKO) kanssa. Olemme järjestäneet yhteisiä tapaamisia ja kartoittaneet niitä asioita, joiden eteen voimme tehdä töitä yhdessä, paremmin, isommin ja tehokkaammin. Yhteistyö ja keskustelut on koettu hedelmällisiksi ja niitä tullaan jatkamaan suurella ilolla.

Lisäksi päivitimme edustajiston kanssa Tampere3-vaikuttamisen periaatteita ja teimme tarkennuksia omiin kantoihimme. Uutta tietoa tulee koko ajan lisää ja aallonharjallahan on tunnetusti hyvä pysyä.

Edustajisto hyväksyi tutkintojen osalta 21.10. kokouksessan seuraavat periaatteet:

Liite 4 Lähetekeskustelu

Kansallisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoiset ja tunnistettavissa olevat tutkinnot

 • Yliopistossa tarjotaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tunnistettavia ja kilpailukykyisiä tutkintoja.
 • Tampereelle ei tehdä paikallista tutkintojärjestelmää.
 • Tutkintoja kehitetään alakohtaiset tarpeet huomioiden eikä kaikkia koulutusaloja pakoteta samaanmalliin.
 • Yliopisto on edelleen tiedeyliopisto, joka tähtää akateemiseen maisteritason koulutukseen jatohtorikoulutukseen.
 • Koulutustasoa ei lasketa.
 • Opinto-oikeus myönnetään edelleen maisterintutkintoon asti ja opiskelijan loppututkinto on kandidaatintutkinto vain opiskelijan omasta tahdosta.
 • Niillä aloilla, joilla eri korkeakoulujen tarjoamattutkinnot tuottavat jo nyt samankaltaisia osaamisprofiileja (tai joilla jo nyt yliopistotutkintoja täydennetään ammattikorkeakouluopinnoilla taiammattikorkeakoulututkinto on yleinen pohja yliopistoissa suoritettaville maisterin tutkinnoille)
 • muodostetaan joustavia opintopolkuja, jotka takaavat opiskelijoille mahdollisuuden liikkuakorkeakoulujen välillä ja vaihtaa tutkintojärjestelmästä toiseen ilman massiivisia siltaopintoja taitarvetta uudelle tutkinto-oikeudelle.

Mikäli duaalimalli puretaan

Tutkinto-oikeus myönnetään automaattisesti maisterin tutkintoon asti vähintään niillä aloilla, joilla maisterin tutkinto on edellytys työllistymiselle ja uralla etenemiselle. Tutkinnoissa, joissa yliopisto ja ammattikorkeakoulu tuottavat jo nyt samankaltaisia osaamisprofiileja ja joilla alemmalla korkeakoulututkinnolla työllistyy oman alan tehtäviin, voidaan tutkinto-oikeus myöntää aluksi kandidaatintutkintoon asti kuitenkin siten, ettei maisterikoulutuksen määrää alalla vähennetä.

Riippumatta Tampere3-prosessin lopputuloksesta:

 • Opetussuunnitelmayhteistyötä ja yhteisiä opintokokonaisuuksia suunnitellaan vähintäänkin aloilla, joilla korkeakoulut tuottavat tälläkin hetkellä samankaltaisia osaamisprofiileja
 • Ristiinopiskelua korkeakoulujen välillä helpotetaan
 • Tutkintotarjonta sisältää vahvuusalueiden rajat rikkovia poikkitieteellisiä tutkinto-ohjelmia, joiden opetus pohjautuu poikkitieteelliseen tutkimukseen

 

Iloa ja koulutuspolitiikkaa, tsemppiä syksyyn toivottaa

Emmi Venäläinen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2015

Talous, työelämä, koulutuspolitiikka ja yritysyhteistyö

emmi.venalainen@tamy.fi

+35844 361 0213

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös