Marras- joulukuun Tampere3-uutiskirje

Marras- joulukuun Tampere3-uutiskirje

Tampere3 – Sote-uutisia ja opiskelijoiden yhteisiä linjoja

Marras-joulukuu on Tampere3-hankkeen puolesta edennyt verkkaisissa merkeissä. Hankejohtaja Päivi Myllykangas aloittelee tehtävissään ja työryhmät joko jatkavat tai vasta aloittavat omaa urakkaansa. Tämä vuoden viimeinen Tampere3-kuukausikirje tuleekin käsittelemään muun muassa näitä asioita ja tamperelaisten korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen viime viikolla julkaisemaa yhteistä linjapaperia hankkeeseen liittyen. Tiistaisessa Tampere3-keskustelutilaisuudessa kuultiin myös mielenkiintoisia uutisia sote-alojen opetukseen liittyen.

Hankejohtaja opiskelijajärjestöjen grillissä

Tamyn, TTYY:n ja Tamkon hallitusten jäsenet tapasivat hankejohtaja Päivi Myllykangasta joulukuun ensimmäisellä viikolla. Myllykangas vastaili auliisti esittämiimme kysymyksiin ja peräänkuulutti yhdessä tekemisen ja viestinnän merkitystä tällaisen prosessin eteen päin viemisessä. Kaikkia yliopistoyhteisöön kuuluvia tahoja on hänen mukaansa kuultava ja osallistettava. Kyse ei hänen mukaansa saa olla ainoastaan siitä, että henkilökunta ja opiskelijat kokevat saaneensa vaikuttaa, vaan tuon yhteistyön on oltava aitoa ja hedelmällistä.

Prosessin painopisteistä ja tavoitteista keskustelussa esiin nousivat ennen muuta kaupallisten ja teknillisten alojen synergiaedut, sekä lääke- ja terveystieteiden vahvat osaamiskeskittymät. Hankejohtajan mukaan uudelle korkeakoululle on luotava luontaisia yhteistyökeinoja elinkeinoelämän ja muiden työnantajatahojen kanssa. Myllykankaan mukaan yritysmaailman ei kuitenkaan missään nimessä tule päättää siitä, mitä yliopistoissa tulevaisuudessa tutkitaan, vaan niiden ja muiden työnantajatahojen tulee toimia mahdollistajina ja uusien ovien avaajina. Myllykangas totesi uudenlaisten oppimisympäristöjen ja poikkitieteellisen yhteistyön olevan tärkeää tällaisia uudistuksia tehtäessä.

Myllykangas puhui myös vahvasti tutkimuksen kaupallistamisen ja innovaatiotoiminnan puolesta. Uusi korkeakoulu ei hänen mukaansa kuitenkaan voi toimia yksinomaan teknillis-kaupallisten tieteenalojen ja niiden markkinapotentiaalin varassa, vaan yhteiskunnallisten ja humanististen alojen merkitys on tulevaisuudessakin kiistaton tamperelaisessa korkeakoulutuksessa.

Hankejohtajalla tulee olemaan työpiste kaikilla kolmella korkeakoululla. Tehtävissään hän aloitti 16.11. ja ensimmäinen työpiste sijaitsee Tampereen teknillisellä yliopistolla. Myllykankaan tavoittaa sähköpostiosoitteesta paivi.myllykangas@tut.fi (lähitulevaisuudessa myös @uta.fi ja @tamk.fi -päätteiset osoitteet tulevat käyttöön.)

Opiskelijajärjestöiltä yhteinen linjapaperi ja Tamyn täsmennetyt edunvalvontatavoitteet

Marraskuun aikana Tamy, TTYY ja Tamko valmistelivat yhteisen kannanottopaperin Tampere3-prosessiin liittyen. Opiskelijat haluavat yhdessä painottaa sekä prosessin, että tulevan korkeakoulun demokraattisuutta. Yliopistodemokratia on mielestämme itsestään tavoittelemisen arvoinen ja toimivan yliopistoyhteisön takaava asia. Oli korkeakoulun oikeushenkilömuoto mikä tahansa, on tasapuolinen edustus pystyttävä takaamaan kaikissa asianmukaisissa päätöksentekoelimissä. Myös Tampere3-prosessin itsensä on edettävä yliopistodemokratian periaatteiden mukaisesti ja riittävää edustuksellisuutta noudattaen.

Yliopistodemokratian lisäksi kannanottomme keskittyy opintojen sisältöihin ja tutkintoihin. Emme halua Tampereelle luotavan minkäänlaisia välimallin tutkintoja tai muusta maasta poikkeavia tutkintoja. Kandidaatin tutkinto saa olla perustutkinto vain opiskelijan omasta tahdosta. Peräänkuulutamme vapaata sivuaineoikeutta, joustavia opintopolkuja ja ympärivuotisen opiskelun mahdollistamista. Myös kansainvälistymisjaksojen, työharjoitteluiden ja työssäkäynnin tulisi olla joustavasti mahdollista ympäri vuoden.

Yhteisten kantojen lisäksi Tamy on tehnyt oman edunvalvontansa tueksi sisäiset edunvalvontatavoitteet. Tavoitteet perustutuvat jo olemassa oleville linjoille, jotka on linjattu muissa Tamyn dokumenteissa (linjapaperi, tampere3-periaatteet, Tamyn stretegiakommentit jne.). Paperia täydennetään ja täsmennetään prosessin edetessä ja tarpeen mukaan

Sekä yhteiset linjat että Tamyn paperi löytyvät nettisivuilta:  http://www.tamy.fi/artikkeli/tampere3-tamperelaisten-opiskelijaj%C3%A4rjest%C3%B6jen-yhteiset-kannat-ja-tamyn-omat-t%C3%A4smennetyt

 

Keskustelutilaisuudessa vilauteltiin suurta sote-keskittymää

Tampere3-hankkeen tiimoilta järjestettiin yleinen keskustelutilaisuus Tampereen yliopiston juhlasalissa tiistaina 1.12. Paikalla oli myös uusi hankejohtaja Myllykangas. Tilaisuudessa vastuuhenkilöt vastailivat yleisön kysymyksiin. Tilaisuudessa esiteltiin myös uusia suunnitelmia liittyen sosiaali- ja terveysalojen opetuksen suurkeskittymän luomiseen Kaupin kampukselle yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Tampere3-korkeakoulujen kanssa. Yliopiston Intrassa rehtori Kaija Hollin ja Tamk rehtori Markku Lahtisen nimissä asiasta julkaistu tiedote kuuluu seuraavasti:

“Tampereen kaupunki ja Tampere3-korkeakoulut yhdistävät voimansa sosiaali- ja terveydenhuollon opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toiminnan kehittämisessä.

Kaupunki on suunnittelemassa hyvinvointiin keskittyvää opetushyvinvointikeskusta Kaupin alueelle, mikä luo käytännön konkreettiset puitteet tulevalle sote-toiminnalle.

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat valtakunnan merkittävimpiä sosiaalialan ja terveydenhuollon kouluttajia. Alan tutkimus on myös Tampereen yliopiston profiilin mukaista ja sen selkeä vahvuusalue. Johtamisen ja julkisen hallinnon koulutus ja tutkimus tuovat kokonaisuuteen lisävahvuutta.

Sote-ratkaisua tehtäessä huomio on kiinnittynyt muotoseikkoihin ja rakenteisiin. Sisällöllisiin kysymyksiin, osaamiseen ja käytännön toteuttamiseen toimijoiden, potilaan ja väestön tasolla ole vielä päästy. Tampere3 ja Tampereen kaupunki tarjoavat tähän yhdessä erinomaisen mahdollisuuden.

Voimavarojen yhdistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toiminnan kehittämisessä ja tutkimuksessa on ensiarvoisen tärkeää, kun sote-uudistusta lähdetään viemään eteenpäin. Tampere haluaa olla tässä edelläkävijä.

Kaupunki ja Tampere3-korkeakoulut päättivät asiasta yhteistyökokouksessaan 26. marraskuuta.

– Lähdemme innolla viemään sote-keskittymää eteenpäin jo tänä syksynä, vakuuttavat Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli, Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Markku Lahtinen ja Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen.”

 

———————————————————————————————–

 

Työelämäkopo ja kuukausikirjeen koostaja Emmi Venäläinen kiittää teitä kaikkia menneestä vuodesta 2015. Pian on minun aikani siirtyä Tamyn hallituksesta joululomalle, sitä kautta uusiin tehtäviin ja kandiseminaariin. Sydämestäni toivon, että opiskelijat pysyvät Tampere3-hankkeen aallonharjalla ja pitävät oikeuksistaan huolen. Tätä kaikkea kun tehdään yhdessä ja yhteisiin tarpeisiin.

peace, <3, joulu ja kiitos.

-EV

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös