Me ollaan bacheloreja kaikki?

Me ollaan bacheloreja kaikki?

Suomen yliopistojen yhteistyöelin UNIFI julkaisi 25.3. rakenteellisen kehittämisen työryhmiensä selvitykset siitä, miten yliopistokenttää ja -koulutusta tulisi kehittää tulevaisuudessa. Mm. Yle uutisoi aiheesta otsikolla “Yliopistoihin kaivataa isoja muutoksia – alempi ja ylempi korkeakoulututkinto erilleen, vahvempaa erikoistumista”. Vararehtoreista, dekaaneista ja jopa rehtoreista koostuvat UNIFIn työryhmät esittivät siis esimerkiksi sitä, että tulevaisuudessa korkekouluopiskelijoiden ei tulisi saada automaattisesti opiskeluoikeutta suoraan maisterintutkintoon (tai muuhun ylempään korkeakoulututkintoon), vaan opiskelijat suorittaisivat ensin pelkästään kandidaatin tutkinnon. Myös Tuula Teeri ja Arto Mustajoki ehtivät jo EVA:lle tekemässään raportissa esittää kandi- ja maisteritutkintojen selkeää erottamista toisistaan.

Miten tämä liittyy Tampere3:een? No, näyttää siltä, että hyvinkin tiiviisti. Tutkintorakenne ja -ohjelmat -työryhmää johtavat opetuksesta vastaavat vararehtorit ovat esitelleet kevään aikana Tampere3-tilaisuuksissa visiotaan uusista tutkintorakenteista. Tuorein esitelty versio näyttää tältä:

Tampere3: tutkintorakenne-visio

Tampere3-visioinnissa on siis väläytelty ajatusta siitä, että ainakin osaan tutkinto-ohjelmista kaikki opiskelijat saisivat opinto-oikeuden vain kandidaatin tutkintoon (bachelor). Kandidaattiohjelmissa opiskelija voisi valita joko “työelämäorientoituneen” suunnan, jolloin hän kandin suoritettuaan siirtyisi suoraan työelämään, tai opiskelija voi suuntautua “teoreettisempaan” suuntaan, josta kandidaatin tehtyään hän hakisi maisteriohjelmaan (master). Lisäksi – kuten näistä kuvista voi nähdä – kandidaatin tutkinnon “päälle”, oheen tai yhteyteen on visioitu erilaisia moduuleja, joita suorittamalla opiskelija voisi hankkia esimerkiksi tietyn ammattin pätevyyden (esim. sairaanhoitaja, terveystieteiden kandidaatti).

Tampere3-esimerkkejä opintopoluista

Niin sanottuja työelämärelevantteja kandidaattitutkintoja ollaan  nyt kovaa vauhtia puskemassa eteenpäin. Alatyöryhmiltä (joiden jäsenet löytyvät korkeakoulujen introista, Tay täällä) on annettu tehtävänannoksi seuraavaa:

Valmistelutyöryhmiltä odotetaan ehdotusta siitä, millaisia kandidaatti- ja maisteritason ohjelmia uudessa yliopistossa on 2020 ja kuinka suuri eri ohjelmien sisäänotto on. Tässä vaiheessa ryhmien odotetaan miettivän opintojen sisältöjä ainoastaan tutkintojen tuottaman ydinosaamisen ja työelämävalmiuksien näkökulmasta. Ryhmiä kannustetaan uuteen, rohkeaan, perinteet ja vanhat toimintatavat rikkovaan ajatteluun sekä huomioimaan tulevaisuuden osaamisvaatimukset ja poikkitieteellisyys.

Keväällä on siis odotettavissa ylätason visioita mahdollisista uusista kandi- ja maisteriohjelmista yli korkeakoulurajojen. Ainakin vararehtori Melinin puheiden perusteella vielä ei nähdä konkreettisia ehdotuksia tutkintojen sisällöistä kurssi- ja opetussuunnitelmatasolla. Tekisi mieleni huomauttaa jotakin siitä, miten tässä projektissa ”ei mennä rakenteet edellä”…

Millaisia ajatuksia esitys kandidaatin tutkinnon merkityksen kasvattamisesta herättää? Olisiko sinun alallasi järkevää siirtyä “työelämärelevanttiin” kandidaatintutkintoon, jolloin vain osa opiskelijoista jatkaisi maisterin tutkintoon asti?

Nelli Sinisaari
Tampereen yliopiston opiskelija

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös