T3, onko se jotain syötävää?

T3, onko se jotain syötävää?

Otsikko lähinnä liioittelee. T3 on rantautunut myös Kauppiin ja sen vaikutusta lääketieteen opiskeluun on pohdittu paljon. Samat asiat mietityttävät niin Kaupissa kuin pääkampuksella: kun tietoa siitä, mitä on tapahtumassa, ei juuri ole, on vaikeaa pohtia mitä tapahtuu.

Lääketieteen opiskelu on hyvin erilaista verrattuna muihin tutkintoihin. Opintoja sanelee pakollisuus sekä työssäoppimisperiaate: opiskelijan viimeisimmät vuodet kuluvat täysipäiväisesti sairaaloissa. Koska tutkinto on todella joustamaton, T3:n ei ole ajateltu vaikuttavan siihen juuri ollenkaan. LL-tutkinto ei noudata perinteistä kandidaatti-maisteri –jakoa, joten duaalimallimuutoskaan ei välttämättä ravistaisi tutkintoa paljoakaan. Kaikki riippuu siitä, tuleeko tutkintorakenteisiin koko maan kattavia muutoksia.

Entäs T3 ja lääketiede? Onnistuessaan T3 tuottaisi uusia innovaatioita. Tutkintoaloja yhdistävät projektit esim. DI- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden kanssa voisivat johtaa sovellusten kehittämiseen, joita hyödynnettäisiin opiskelussa, opetuksessa ja potilastyössä. Yhteiskunnan jatkuva tehostuminen ja digitalisoituminen vaatii sitä myös lääkäreiltä, ja kyseisiä taitoja olisi hyvä oppia jo opiskelijana. Erityisesti yhteiskuntatieteellinen näkökulma terveysalan sovelluksissa olisi jotain, mitä ei ole vielä paljoakaan otettu huomioon.

Ja kuka muu kuin hallinto- tai kauppatieteilijä medisiina-yhteistyössä tietäisi paremmin miten terveydenhuollon hallintoa tai taloutta tulisi hoitaa. Uudet ideat luovat tutkinto-ohjelmia, työuria, kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia ja tutkimuskohteita. Tutkimukseen panostamista ja innostamista Tampereen yliopiston lääketieteen ala kaipaisikin. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

Yhteistyö eri terveysalojen opiskelijoiden kesken olisi myös erittäin arvokasta. Terveysalan ammattilaisilla on yhteiset tavoitteet toimia potilaan parhaaksi, ja toisen alan toiminnan ymmärtäminen jo opiskeluaikana luo paremmat edellytykset toimia yhdessä työelämässä.

Vaikka T3 vaikuttaa upealta suunnitelmalta, sen toteuttaminen on aivan toinen tarina. Lääketieteen yksikön toiminnan erilaisuus ei sovi Tampereen yliopiston sisäiseen rahanjakomalliin ja ilman ylimääräisiä budjettiavustuksia ja yksikön taidokasta säästöhallintoa, resurssit eivät riittäisi edes vallitsevien perustutkintomäärien tuottamiseen.

T3 tulee uudistamaan useita hallinto- ja toimintamalleja. Tähän liittyy riski, että eri alojen asiantuntevuus hallintotasolla vähenee, jolloin opetuksen järjestäminen ja resurssien oikea kohdentaminen kärsii. Lääketieteen koulutus ei toteudu laadukkaasti siten, että tutkinto koostuisi useista eri aloja käsittävistä osioista. Tällöin lääketieteen osaamisen ydinsubstanssi hukkuisi kaiken muun sekaan.

T3:n toteutusaikataulu aiheuttaa myös suuria haasteita. Keskeisimmät työryhmät ovat perustaneet alatyöryhmiä, joilla on muutamia kuukausia aikaa luoda visiot aloja yhdistävästä toiminnasta. Kiire voi johtaa siihen, että vaikeammin käsitettävät alat, kuten lääketiede, osallistetaan toimintaan, joka ei rakenteensa puolesta siihen sovi tai sitten osallistaminen on pintapuolista, koska ei uskalleta ottaa kantaa siihen, miten alaa voisi toiminnassa soveltaa tehokkaasti ja järkevästi.

 

Niin tai näin, yritetään ainakin me opiskelijat muistutella, että tehdään ratkaisut järkevästi kaikkia T3:n yhteisöjä ajatellen.

 

Katariina Lassila

Ylopistokollegion opiskelijajäsen

Lääketieteen yksikön johtokunnan jäsen

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös