Tampere3 -kuukausikirje – Missä hanke velloo?

Tampere3 -kuukausikirje – Missä hanke velloo?

Tampere3-hanke jäi kesälomalle korkeakoulujen hallitusten yksimielisen päätöksen myötä, jossa todettiin, että hanketta on syytä jatkaa eteenpäin. Tällä hetkellä hanke makaa paikallaan. Suurimmat kysymykset ja rajoitteet liittyvät hankkeen rahoitukseen ja prosessin läpiviemiseen.

Tulossa hankejohtaja ja uusia työryhmiä

Kesän aikana on rehtorien toimesta avattu erillinen haku hankejohtajan palkkaamiseksi. Tähän mennessä hankkeen etenemisestä ovat olleet vastuussa korkeakoulujen rehtorit ja vararehtorit. Hankejohtajan palkkaamisen perusteet ovat selvät, sillä prosessin tehokas ja asianmukainen läpivieminen vaativat asiantuntemusta, perehtyneisyyttä ja aikaa. Emme ylioppilaskunnassa tällä hetkellä tarkkaan tiedä millaisin kriteerein hankejohtajaa ollaan rekrytoimassa, mutta tämän henkilön olisi määrä aloittaa tehtävässään loka-marraskuussa. Hankejohtaja tulee kolmen korkeakoulun ulkopuolelta ja tämän on määrä johtaa hankkeen suunnittelu- ja toteutustyötä.

Jo tänä syksynä aletaan uusien työryhmien toimesta suunnitella uudenlaisia opintokokonaisuuksia. Työryhmien tarkka kokoonpano selviää lähitulevaisuudessa. Kärkenä näiden ryhmien työssä lienee korkeakoulujen välisen ristiinopiskelun aloittaminen ja helpottaminen. Myös oppimisympäristöt tulevat olemaan suurennuslasin alla. Ryhmät saavat tehtävänantonsa 22.9. järjestettävässä Kick off – tilaisuudessa, johon Tamyn puolesta osallistuu puheenjohtaja Eero Kiiski. Pyrimme saamaan riittävän opiskelijaedustuksen myös näihin ryhmiin.

Opintokokonaisuuksia suunnittelevat ryhmät ja niiden kokoonpanot:

    1. Rakentaminen ja arkkitehtuuri ( Matti Pentti ja Panu Lehtovuori (TTY), Hannu Kauranen ja Jouko Lähteenmäki (TAMK))
    2. Liiketalous, tuotantotalous ja tietojohtaminen (Ari-Pekka Anttila (TAMK), Antti Lönnqvist (TaY), Petri Suomala (TTY))
    3. Tietotekniikka ja tietojenkäsittely (Markku Turunen (TaY), Ari Rantala ja Mira Grönvall (TAMK), Tommi Mikkonen (TTY))
    4. Sosiaali- ja terveysala (Tarja Pösö ja Marja Kaunonen (TaY), Lea Yli-Koivisto ja Outi Wallin (TAMK))

Hanke riippuu strategisesta rahoituksesta

Yksi suurista kysymyksistä piilee hankkeen rahoituksessa. Tampereen yliopiston perusrahoituksesta on näillä näkymin lähtemässä noin 7-8 miljoonan euron siivu ja toivo onkin nyt opetus- ja kulttuuriministeriön jakamassa strategisessa rahoituksessa ja keväässä 2016. OKM on todennut, että tärkein strategisen rahoituksen myöntämisperuste on rakenteellinen kehittäminen ja profiloituminen. Ministeriö ei ole suoraan linjannut hankkeen puolesta tai hanketta vastaan, mutta julkisissa kannanotoissa on näkynyt myönteistä suhtautumista Tampere3:n kaltaisiin kehittämisprojekteihin. Samanlaisia duaalimallia haastavia hankkeita ollaan käynnistetty myös mm. Oulussa ja Lappeenrannassa.

Mitä tekee Tamy?
Tamyn hallituksessa koulutuspoliittisella sektorilla on tehty uudelleenjärjestelyitä ja tänä syksynä hallituksen kopovastaavia on kahden sijasta kolme. Remmiin liittyi hallituksen jäsen Emmi Venäläinen, jonka pääasiallisena vastuualueella on hankkeen etenemisestä ja ylioppilaskunnan Tampere3-linjoista tiedottaminen. Hanke on merkittävä, siksi siihen on syytä panostaa.

Tamyn hallitus on aktiivisesti pyrkinyt tiivistämään yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan, Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa. Yhteisissä tapaamisissa keskustelemme laajasti siitä, mitä tällä hankkeella voidaan saavuttaa ja millaisia yhteisiä tavoitteita meillä tulevaisuudessa voisi Tampere3:n suhteen olla. Opiskelijoiden on hedelmällistä toimia yhdessä.

Tarkennamme hankkeeseen liittyvää viestintää kopo-uutisten lisäksi kuukausittain julkaistavalla Tampere3-uutiskirjeellä, jota parhaillasi luet. Uutiskirje on kaikille avoin ja se  suunnataan erityisesti Tamyn hallopedeille ja muille kopotoimijoille. Haluamme pitää teidät ajan tasalla.

Syksyn mittaa tullaan järjestämään myös keskustelutilaisuuksia ja opiskelijatapahtumia, mikäli tarve vaatii. Meille on erityisen tärkeää, että te, opiskelijat osallistutte tähän keskusteluun. Kyseessä on meidän kaikkien tulevaisuus ja koulutus. Elämme hetkessä ja reagoimme kun reagoitava on. Pyrimme myös aktiivisesti vaikuttamaan jo keväällä julkaistujen periaatteiden mukaisesti.

Rehevää alkusyksyä toivottavat

Emmi Venäläinen ja muu koposektori

Hallitus 2015 | Talous, työelämä ja yritysyhteistyö Board 2015 | Financial

affairs, employment and corporate cooperation emmi.venalainen@tamy.fi

+35844 361 0213

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta – Tamy Student Union of University of

Tampere Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös