Tampere3, mitä odotamme siltä?

Tampere3, mitä odotamme siltä?

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry seuraavat kiinnostuneina Tampereella tehtävää selvitystyötä Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston mahdollisesta yhdistymisestä yhdeksi korkeakouluksi. Kansalliset liitot ovat tukeneet tamperelaisia ylioppilas- ja opiskelijakuntia vaikuttamistyössä viime syksystä asti.

Selvitysprojektin tavoitteena on aivan uudenlainen korkeakoulu. Siinä on paljon mahdollisuuksia kehittää suomalaisesta korkeakoulutuksesta entistä laadukkaampaa, tiivistää yhteistyötä duaalimallin molemmin puolin ja toteuttaa kauan kaivattuja uudistuksia korkeakouluihin. SAMOK ja SYL tahtovat, että korkeakoulujen yhdistyessä tai tiivistäessä yhteistyötä otetaan huomioon opiskelijoille tärkeät asiat. Opiskelijoiden edustuksen säilyminen kaikilla tasoilla on keskeinen osa korkeakouludemokratiaa. Opetuksessa olennaista on maksuttomuus ja joustavuus. Uuden korkeakoulun tutkintojen on oltava tunnistettavia ja tunnustettuja työmarkkinoilla. Tämän lisäksi kaikkien tamperelaisten korkeakouluopiskelijoiden tulee kuulua YTHS:n palveluiden piiriin.

Opiskelun tulee olla kaikille maksutonta sen kaikissa vaiheissa. Maksuton koulutus on talouden ja tasa-arvon näkökulmasta paras mahdollinen investointi. Koulutuksen maksuttomuus mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja sivistyksen yksilön varallisuudesta tai taustasta riippumatta. Oikeudenmukaisessa Suomessa koulutus ja sivistys on oikeus, ei etuoikeus. Maksuton koulutus on välttämätöntä osaavan työvoiman houkuttelemiseksi. Yliaikamaksuja tai opintopistekattoja tehokkaampia keinoja nopeuttaa opintoja ovat mm. opetuksen laatuun panostaminen, saavutettava opintojen ohjaus sekä opintojen joustavoittaminen. Maksujen asettamisen tuoma vaikutus on lähinnä opintojen keskeyttäminen. Yliaikamaksuilla rangaistaan opintojen viivästymisestä esimerkiksi sairastuneita tai lapsen saaneita opiskelijoita.

Helmikuisessa vararehtorien tiedotteessa esitettiin visio puhtaasti kolmiportaisesta bachelor-master-doctor -tutkintorakenteesta ja laadukkaasta koulutuksesta kaikille. Toivomme todella, että opetus on korkealaatuista ja siinä hyödynnetään moderneja opetusmenetelmiä sekä oppimisympäristöjä unohtamatta kuitenkaan opettajan ja opiskelijan välisen kontaktin merkitystä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) järjestää korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon yhtenäisellä, laadukkaalla ja yhdenvertaisella tavalla koko maassa, tulevaisuudessa myös kaikille tamperelaisille opiskelijoille. YTHS on järkevä, kustannustehokas, oikeudenmukainen ja helposti toteutettava tapa järjestää kaikkien korkeakouluopiskelijoiden lakisääteinen opiskeluterveydenhuolto. Opiskeluaikana luodaan pohja loppuiän kestävälle terveyskäyttäytymiselle. Siksi on kansanterveydellisesti ja kansantaloudellisesti järkevää panostaa opiskelijoiden terveydenhuoltoon. Panostamalla opiskelijoiden terveyteen ja opiskelukykyyn panostetaan samalla huomisen työntekijöiden työkykyyn ja pitkiin työuriin. YTHS soveltuu erinomaisesti korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestäjäksi. Tämä on nähty paitsi yliopisto-opiskelijoiden kohdalla, myös kolmivuotisessa kokeilussa (2011 – 2014), jossa testattiin YTHS-mallia AMK-opiskelijoille.

Keskusteluissa ja tilaisuuksissa on nostettu esille työelämärelevantit kandidaatin tutkinnot, joissa kandiohjelman päälle suoritetaan laajuudeltaan erilaisia moduuleja, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset ja tuottavat säädösten mukaiset pätevyydet. Moduulien ympärillä leijuu jonkin verran kysymyksiä. Myönnetäänkö niihin opinto-oikeus suoraan vai onko sitä haettava erikseen? Montako moduulia saa suorittaa samalla opinto-oikeudella ja vaatiiko tämä jotain erityistä? Oikeuttavatko moduulit opintotukeen? Missä vaiheessa opintoja suoritetaan amk-tutkintoihin sisältyvä pakollinen harjoittelu? Keskeisinä haasteina ovat näiden tutkintojen tunnettuus ja tunnistettavuus työelämässä sekä muissa korkeakouluissa. Vaikutukset heijastuvat suoraan niin kansalliseen kuin kansainväliseen liikkuvuuteen sekä opiskelijoiden että työntekijöiden osalta. Riskinä on, että jollei näitä rajat ylittäviä monialaisia tutkintoja tehdä kunnolla tunnetuksi, muodostuu negatiivissävytteisiä käsitteitä, jolloin työnantajat pohtivat, kannattaako Tampereelta valmistunutta asiantuntijaa palkata.

Tampereen kolmen korkeakoulun vararehtoreiden mukaan kandidaattitutkinnon suorittanut opiskelija voisi tulevaisuudessa hakeutua suoraan maisteriopintoihin. Nykyisin täydentäviä opintoja voidaan määrätä enintään 60 opintopistettä. Ennen näitä opintoja opiskelijalla on koossa alemman korkeakoulututkinnon laajuudesta riippuen 180 – 270 opintopistettä päästessään vasta suorittamaan 120 opintopisteen maisteriopintoja.

Peräänkuulutamme opintojen joustavuutta myös siinä mielessä, että opiskelijalla on pääaineestaan ja mahdollisesta työelämä- tai akateemispainotteisuudestaan huolimatta aidosti mahdollisuus vapaasti rakentaa opinnoistaan parhaiten omia pyrkimyksiään palveleva ja henkilökohtaisia osaamistavoitteitaan tukeva yksilöllinen kokonaisuus.

Paitsi monelta muultakin kantilta myös hallinnon näkökulmasta Tampereen korkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen on varsin mielenkiintoinen prosessi. Tampereella toimii tällä hetkellä kolme erimuotoista korkeakoulua: Tampereen yliopisto on julkisoikeudellinen laitos, Tampereen teknillinen yliopisto on säätiö ja Tampereen ammattikorkeakoulun toimilupa on myönnetty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:lle. On uuden yhteisen korkeakoulun oikeushenkilömuoto mikä tahansa, on tärkeää nähdä opiskelijat osana korkeakouluyhteisöä – ei asiakkaina. Päätöksenteon tulee olla kaikissa vaihtoehdoissa demokraattista ja läpinäkyvää, opiskelijat tulee ottaa mukaan kaikkeen päätöksentekoon ja taata opiskelijoiden edustus kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Jani Mäntysaari
Hallituksen jäsen, korkeakoulujärjestelmä
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Paula Martikainen
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka, korkeakoulurakenteet ja opiskelukyky
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös