Tampere3 tähtää korkeakoulurajat ylittäviin tutkinto-ohjelmiin ja kansainväliseen menestykseen

Tampere3 tähtää korkeakoulurajat ylittäviin tutkinto-ohjelmiin ja kansainväliseen menestykseen

Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyöhön on viitattu julkisuudessa viime päivinä useaan otteeseen. Tampereella halutaan rakentaa perinteiset korkeakoulurajat ylittäviä tutkinto-ohjelmia kaikille korkeakoulujen keskeisille koulutusaloille ja vahvistaa monitieteisen tutkimuksen edellytyksiä.

Tampere3:n visiona on tarjota laadukasta koulutusta tohtori- ja maisteriopiskelijoille sekä alempaa korkeakoulututkintoa opiskeleville. Ajatuksena on, että uudet kandidaattitutkinnot täyttävät kaikki ne muodolliset kelpoisuusvaatimukset, jotka tällä hetkellä saavutetaan AMK-tutkinnoissa.  Kandidaattitutkinnon suorittanut opiskelija voisi tulevaisuudessa hakeutua suoraan maisteriopintoihin.

Tamperelaisten korkeakoulujen yhteisenä tavoitteena on vahvistaa monitieteisen tutkimuksen edellytyksiä. Tampereelle muodostetaan kansainvälisesti vetovoimainen tiedeyhteisö, jolla on vahvempi asema kilpailtaessa tutkimusrahoituksesta kuin yksittäisellä yliopistolla. Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen edellyttää perinteisten tieteenalarajojen ylittämistä ja laaja-alaista yhteistyötä.

Tampere3-hankkeen valmistelu etenee vauhdilla. Suunnittelua varten on perustettu kolme työryhmää, joista yksi tekee ehdotuksen tutkintorakenteesta, raja-aidat ylittävistä tutkinto-ohjelmista ja niiden toteuttamismalleista. Toinen ryhmä pohtii tieteellistä profiilia ja tutkimusalueita. Kolmas ryhmä valmistelee näiden tarvitsemia palveluita. Työryhmät hyödyntävät valmistelussaan kaikkien korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden asiantuntemusta.

Uuden, raja-aidat ylittävän yliopistoyhteisön luominen edellyttää myös lainsäädännöllisiä muutoksia sekä uudenlaisia rahoitusinstrumentteja.

Tampere3-yhteistyön tämänhetkistä tilannetta esiteltiin tammikuun lopulla kaikkien kolmen korkeakoulun hallituksille. Kevään kuluessa kartoitetaan edelleen niitä tutkimusalueita, joilla Tampere voi saavuttaa kansainvälisen kärjen sekä etsitään uusia, monialaisia avauksia koulutukseen ja tutkimukseen. Päätöksiä yhteistyön tiivistämisestä tehdään toukokuussa valmistuvan selvityksen perusteella.

Lisätietoja:
Mikko Naukkarinen, vararehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu, 03 245 2102, mikko.naukkarinen@tamk.fi
Mika Hannula, vararehtori, Tampereen teknillinen yliopisto, 0400 331 838, mika.hannula@tut.fi
Harri Melin, vararehtori, Tampereen yliopisto, 050 420 1526, harri.melin@uta.fi

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös