Tampere3-uutiskirje, alkusyksy

Tampere3-uutiskirje, alkusyksy

“Tampere3 on kuin avioliitto – muutoksia tulee väkisin”  –lainaus Tampere3-yhteisölehdestä

Loppukesän ja alkusyksyn aikana suurimmat Tampere3-hankkeen tapahtumat ovat liittyneet henkilövalintoihin ja uuden yliopiston johtotason tehtävien organisointiin. Käsittelemme tässä uutiskirjeessä alkusyksyn tapahtumia tehtyjen päätösten ja ajankohtaisen valmistelutyön kautta.

Rehtorin, provostin ja vararehtoreiden valinnat

13.8. Uuden yliopiston rehtorina aloitti huhtikuussa valittu Mari Walls, joka siirtyi Tampereelle Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan tehtävästä. Säätiön hallituksen operatiiviset tehtävät siirtyivät rehtorille tämän aloittaessa tehtävässään. Hallitus muuttui täten samalla aiempaa strategisemmaksi ja linjaavammaksi toimijaksi. Esimerkkinä rehtori päätti henkilöstön sijoittumista koskevasta kysymyksestä, josta lisää voit lukea alempaa.

28.8. Uuden Tampereen yliopiston provostiksi on valittu Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Jarmo Takala. Uuden yliopiston tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi on valittu nykyisen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Juha Teperi ja koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuksesta ja TKI-toiminnasta vastaava vararehtori Marja Sutela. Provostin ja vararehtoreiden kaudet ovat viisivuotisia.

Konsistori

Takala siirtyi provostinimityksen myötä konsistorin puheenjohtajaksi konsistorin vaaleilla valitun jäsenen luottamustehtävästä. Takalan tilalle konsistorin jäseneksi nousi seuraavaksi eniten ääniä TTY:n professorien ryhmästä saanut Seppo Tikkanen.

Konsistorin työskentely tärkeiden asioiden äärellä jatkuu syksyllä. Yksi suurimmista syksyllä käsiteltävistä asioista on hallituksen valinta, jota valmistelee konsistorin päätettäväksi nimityskomitea. Konsistorin syksyn aikataulu, esityslistat ja kokousmuistiot löytyvät Tamk-wikistä: https://wiki.tamk.fi/display/T3/Konsistori Lisäksi konsistorin opiskelijajäsenet kirjoittavat kokouksista blogia. Syksyn ensimmäinen blogikirjoitus löytyy täältä: https://tamy.fi/materiaali-ja-arkisto/blogi/kuulumisia-konsistorista-konsistorin-syksy-kaynnistyi-yhteisin-tavoittein

Dekaanien valinnat

6.9. Siirtymäkauden hallitus nimitti rehtori Mari Wallsin esityksestä tulevan yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaaniksi TkT Jyrki Vuorisen, johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaaniksi TkT Matti Sommarbergin, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dekaaniksi FT Päivi Pahtan sekä lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaaniksi LT Tapio Visakorven.

4.10. Rakennetun ympäristön tiedekunnan dekaaniksi nimitettiin Antti Lönnqvist ja Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan dekaaniksi Martti Kauranen.

12.10. Dekaanivalinnat saatiin päätökseen, kun Siirtymäkauden hallitus nimitti rehtori Mari Wallsin esityksestä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaaniksi VTT Juho Saaren. Dekaanit aloittavat uusissa tehtävissään 1.1.2019.

Yliopiston johtamisesta

Organisoitumisen osalta on päätetty, että rehtorin suorassa alaisuudessa toimivat provosti, vararehtorit, talous- ja rahoitusjohtaja, viestintä-, ja brändijohtaja, henkilöstöjohtaja ja toiminnanohjauksesta ja suunnittelusta vastaava johtaja. Tukipalveluiden organisoitumisen osalta suunnitelmana on, että tutkimuksen vararehtori johtaa tutkimuksen tukipalveluita ja vastaavasti koulutuksen vararehtori koulutuksen tukipalveluita. Täältä löydät lisää tietoa asiasta: https://wiki.tamk.fi/display/T3/Yliopiston+johto

Konsistorille valmistelevat neuvostot ja tiedekuntaneuvostot

Konsistori keskusteli johtosäännön mukaisten konsistorille valmistelevien neuvostojen (tiedeneuvosto, koulutusneuvosto ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto) kokoonpanoista ja rooleista. Neuvostojen toiminta käynnistyy vuonna 2019.

Koulutusneuvoston kokoonpanoksi on ehdotettu yhteensä 15 jäsentä mukaan lukien puheenjohtaja eli koulutusvararehtori. Opiskelijajäseniä olisi neljä varsinaista ja neljä varaa. Tiedeneuvostoon on esitetty kuuluvaksi 7‒10 jäsentä ja puheenjohtaja eli tutkimusvararehtori. Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon on ehdotettu 10-12 jäsentä, jotka edustaisivat YVV-toimintojen eri osa-alueita ja olisivat yhteiskunnallisessa vuorovaikuttamisessa aktiivisesti toimineita, ansioituneita ja toiminnoista kiinnostuneita. Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon on ehdotettu yhtä opiskelijajäsentä ja yhtä opiskelijavarajäsentä.

Tiedekuntaneuvostoihin valitaan uuden Tampereen yliopiston johtosäännön mukaisesti 15 jäsentä, joista viisi edustaa professoreita, viisi muuta henkilökuntaa ja viisi opiskelijoita. Kaikille edustajille nimetään myös varajäsen. Opiskelijaedustajia on haettu halloped-haussa 10.9.-7.10. ja valintoja varten on muodostettu valintatyöryhmä.

Henkilöstön sijoittuminen

4.10. Rehtori Mari Walls päätti  uuden yliopiston ylätason organisaatiosta ja henkilöstön sijoittelusta. Tutkinto-ohjelmissa työskentelevä opetus- ja tutkimushenkilöstö sijoittuu pääsääntöisesti konsistorin tekemän ehdotuksen mukaan eli niihin tiedekuntiin, joihin tutkinto-ohjelmatkin sijoittuvat. Poikkeuksen muodostavat tietojohtamisen ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmien henkilöstö, joka sijoittuu johtamisen ja talouden tiedekuntaan, sekä matematiikan tutkinto-ohjelmien henkilöstö, joka sijoittuu informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan. Tutkimusryhmissä oleva henkilöstö sijoittuu sen mukaan, mihin tiedekuntaan tutkimusalue soveltuu luontevimmin. Muu henkilöstö sijoittuu päätehtävänsä sisällön mukaisesti tukipalveluita tarjoaviin yksiköihin. Opetusta ja tutkimusta suoraan tukeva henkilöstö sijoittuu pääsääntöisesti tiedekuntiin. Täältä löytyy rehtorin päätös asiasta: https://wiki.tamk.fi/display/T3/Yliopiston+johto

Opintojen saavutettavuus

Opiskelijahyvinvoinnin projektiryhmässä on valmisteltu luonnos opintojen saavutettavuuden tuesta uudessa yliopistossa. Yliopistojen erityisjärjestelykäytäntöjen prosessit on yhtenäistetty.  Lisäksi on laadittu luonnos toimintaohjeiksi huolta herättävän opiskelijan tukemiseksi. Korkeakouluyhteisön yhteiset järjestyssäännöt ovat valmistelussa.

Ajankohtaista tutkimuksesta

Tutkimuksen valmisteluryhmä jatkaa uuden yliopiston tiedeneuvoston valmistelua konsistorin antamien suuntaviivojen mukaisesti. Jotta tutkimusasioiden valmistelu jatkuu häiriöttä, valmisteluryhmä esittää yliopistojen nykyisten tiedeneuvostojen kausien jatkamista, kunnes uusi neuvosto aloittaa toimintansa.

Yliopistojen tutkimuksen profiilin vahvistamiseen ja tutkimuksen laadun nostamiseen tarkoitetun Suomen Akatemian rahoituksen hakemuksen valmistelu jatkuu.

#Tampere3-potentiaali tunnustetaan laajasti

Työryhmä on selvittänyt Satakunnan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen mahdollista liittymistä Tampereen uuteen korkeakoulukonserniin. SAMKin, SeAMKin ja TAMKin rehtoreiden aloitteesta tehdyn selvityksen tavoitteena oli kartoittaa yhteistyön tiivistämisen ja syventämisen vaihtoehtoja ja niiden etuja ja haittoja eri korkeakoulujen näkökulmasta. Keskustelussa todettiin, että uusi Tampereen yliopisto laatii yhteistyön syventämisestä selvityksen yliopiston näkökulmasta vuoden loppuun mennessä ja keskusteluja jatketaan alkuvuonna 2019 perustettavassa yhteisessä työryhmässä.

Avoimet tehtävät

Uuden yliopiston johtotehtävissä on auki useita tehtäviä. Uusi Tampereen yliopisto hakee innovaatiotoiminnasta ja kumppanuuksista vastaavaa vararehtoria sekä johdon strategisen tuen ja johdon kehittämishankkeiden tekijöitä. Lisäksi haettavana on viiden vuoden määräaikaisia kehittämistehtäviä ja tukipalveluiden päällikkötehtäviä.

Verkkoaivoriihi

Strategiatyön tueksi rehtorit Mari Walls ja Markku Lahtinen kutsuvat ensi viikolla koko yhteisön osallistumaan verkkoaivoriiheen. Oman ideoinnin lisäksi aivoriihessä pääsee lukemaan muiden osallistujien vastauksia sekä arvioimaan ja kommentoimaan niitä. Opiskelijat ovat saaneet kutsun aivoriiheen sähköpostitse.

Voit osallistua aivoriiheen täällä: https://www.strategydialog.com/cd2fd4a9-faf5-4d56-a039-2f3e0b34ce3f

Täältä löydät edellisen Tampere3-uutiskirjeen: https://tamy.fi/materiaali-ja-arkisto/blogi/tampere3-uutiskirje-kesakuu-2018

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös