Tampere3-uutiskirje, helmikuu 2018

Tampere3-uutiskirje, helmikuu 2018

Konsistorin valinta. Tulevan yliopiston konsistorin on määrä aloittaa työnsä 1.4. Konsistorissa opiskelijoilla on viisi (5) paikkaa. Opiskelijajäsenten valinnasta päättää Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan valtuuttamana muutos- ja voimaanpanolain (HE 73/2017) mukainen uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta vaalijärjestyksensä pohjalta. Vaalijärjestys on luettavissa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla. Opiskelijoiden haku oli auki keskiviikkoon 7.3. asti. Henkilöstön puolesta konsistorivaalien ehdokasasettelu on käynnissä 13.3. saakka.

Johtosääntö. Edellisen uutiskirjeen jälkeen johtosäännön osalta tapahtui nopeasti uutta. Siirtymäkauden hallitus, joka valittiin 30.1., julkaisi johtosääntöluonnoksen kommentoitavaksi samalla viikolla perjantain ja lauantain välisenä yönä. Aikaa lausuntojen jättämiseen annettiin seuraavan viikon keskiviikkoon saakka, joten aikaa reagointiin oli kolme arkipäivää. Tamy lausui johtosääntöluonnoksesta kriittisesti ja osoitti lukuisia muutosehdotuksia koskien esimerkiksi tasakolmikantaa, konsistorin puheenjohtajan valintaa sekä hallituksen valinnan prosessia.

Johtosäännön erittäin lyhyt lausuntokierros herätti yliopistoyhteisössä närää ja henkilöstö kutsui koolle heti seuraavaksi tiistaiksi 6.2. keskustelutilaisuuden, jossa keskusteltiin johtosäännöstä, yliopistoyhteisön ohittavasta menettelytavasta sekä toimenpiteistä mielipiteen ilmaisua varten. Yleiskokous päättikin järjestää samalle viikolle ulosmarssin, jossa tarkoituksena oli kiinnittää huomio johtosääntöön ja erityisesti sen yliopiston itsehallintoa murentaviin osiin.

Ulosmarssi järjestettiin torstaina 8.2. ja lyhyestä varoitusajasta huolimatta siihen osallistui jopa tuhat yliopistoyhteisön jäsentä. Ulosmarssista siirryttiin lopuksi vielä TTY:llä järjestettyyn johtosääntöä koskevaan keskustelutilaisuuteen, jossa johtosääntöä koskeviin kysymyksiin olivat vastaamassa mm. siirtymäkauden hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow ja Tampere3-uudistuksen johtaja Anna-Kaisa Ikonen. Yliopistoyhteisö toi vahvasti esiin mielipiteensä johtosääntöluonnoksesta ja toivoi muutosehdotusten huomioonottamista lopullisessa päätöksenteossa. Tilaisuudessa ojennettiin hallituksen puheenjohtajalle myös yliopistoyhteisön laatima adressi, jossa vaadittiin johtosääntöön muutoksia yliopiston itsehallinnon turvaamiseksi. Adressin allekirjoitti vain parissa päivässä 3 368 yliopistoyhteisön edustajaa.

Seuraavana viikonloppuna 10.2. siirtymäkauden hallitus päätti johtosäännöstä. Mediassa hyväksytty johtosääntö esitettiin onnistuneena kompromissina eriävien näkemysten välillä. Kuitenkin valtaosa opiskelijoiden ja henkilöstön keskeisistä näkemyksistä ohitettiin suurilta osin, ja myös muutokset lain kannalta ongelmallisimmissa kysymyksissä olivat lähinnä kosmeettisia. Esimerkiksi laajaa kannatusta yliopistoyhteisössä nauttinut tasakolmikantaperiaate ei toteutunut siirtymäkauden hallituksen hyväksymässä johtosäännössä.

Yliopistoyhteisö ei ollut tähän päätettyyn johtosääntöön tyytyväinen, joten maanantaille 12.2. kutsuttiin jälleen yhteisön yleiskokous koolle. Tarkoituksena oli keskustella jatkotoimenpiteistä johtosääntöön ja yliopiston itsehallinnon sivuuttamiseen liittyen.

Yliopistoyhteisö pyysi julkisoikeuden professori Juha Lavapurolta (Turun yliopisto) ja hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäältä (Helsingin yliopisto) lausuntoja johtosäännön osalta. Lainvastaisuudet tulevat selkeästi ilmi lausunnoissa. Lainvastaisuuksia sisältyy esimerkiksi kirjauksiin siitä, miten yliopiston hallitus nimitetään ja kuka toimii yliopiston monijäsenisen hallintoelimen puheenjohtajana. Yliopistoyhteisön keskeisten ryhmien edustajat jättivät tiistaina 6.3.2018 johtosäännön lainvastaisuuksia koskevan kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Tampere3-hankeorganisaation johto. Tampere3-hankkeen johdossa tammikuun lopussa aloittanut Anna-Kaisa Ikonen jättää Tampere3-uudistuksen johtajan tehtävän. Ikonen ilmoitti työtehtävän jättämisestä ja siirtymisestään kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteeriksi maanantaina 5.3. Ikosen tehtävää Tampere3-hankkeen johdossa palaa osa-aikaisesti hoitamaan filosofian tohtori Marianne Kukko, joka siirtyi Tampere3-hankejohtajan tehtävästä tammikuun lopussa perustamaan omaa yritystään.

Tulevan yliopiston rakenne. Tiedekuntaneuvostoihin tasakolmikanta kelpuutettiin johtosäännössä, ja myös tiedekuntien määrään (7) Tamy oli tyytyväinen. Tamyn tavoite kaksiportaisesta hallintorakenteesta toteutui eikä ylimääräistä hallinnon tasoa luotu uuteen yliopistoon. Tiedekunnat on nimetty johtosäännössä, mutta niiden sisältöjen päättäminen jää tehtäväksi myöhemmälle ajankohdalle. Tässä kohtaa sisällöistä voidaan ainoastaan spekuloida tiedon vähyyden vuoksi.

Konserni – ja taloussääntö. Tamy lausui uuden yliopiston konserni – ja taloussäännöistä. Tamy korosti lausunnossaan konsernin yhteisen toimielimen merkitystä. Tamyn ehdotuksen mukaan tämä elin olisi tasakolmikantaisesti muodostettava neuvottelukunta. Konsernin toiminnan ja yhteisön sitouttamisen kannalta on tärkeää, että konsernin tasolla tehtävien linjausten keskustelua ja valmistelua varten on olemassa toimielin, jossa on yhteisön edustus ja joka tukee korkeakoulujen johdoista mahdollisesti muodostettavan johtoryhmän työtä. Uudella korkeakouluyhteisöllä on hyvä olla yhteinen elin, jossa sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun yhteisöt ovat edustettuna. Yliopiston konsistori ei Tamyn mukaan yksinään riitä, sillä siinä ei ole edustettuna ammattikorkeakoulun edustajia.

Tulevan korkeakoulukonsernin strategiassa Tamy korostaa korkeakoulujen yhteistyötä strategian määrittelyssä ja nostaa esiin myös Tamkin oman strategian, joka toteuttaa konsernin yhteistä strategiaa ammattikorkeakoululain mukaisesti. Lisäksi Tamy korostaa lausunnossaan konsistorin kuulemista yliopiston strategiaa, taloussuunnitelmaaa ja talousarviota muodostettaessa.

Rehtorin valinta. Uuden yliopiston rehtorin valintaprosessia on varjostanut avoimuuden puute. Haku on toteutettu sekä avoimella haulla että rekryfirmojen kautta tapahtuvalla suorahaulla. Hakijoiden kärjen pitäisi nykyisellä aikataululla olla selvillä maaliskuun lopulla. Johtosäännön mukaan tulevalta rehtorilta vaaditaan tohtorin tutkintoa, mikä on positiivinen kehityssuunta akateemista yhteisöä johdettaessa. Tähän mennessä yksi rehtorikandidaatti on julkisesti selvillä.

Projektiryhmät. Tampere3 -projektityöryhmien opiskelijaedustajien tapaaminen pidettiin 15.2. Projektityöryhmät edistyvät monitahtisesti ja tavoitteena ryhmillä on saada valmiiksi opiskelijan ja yliopiston toiminnan kannalta pakolliset palvelut 1.1.2019 mennessä. Osa projekteista tulee jatkumaan vielä uuden yliopiston aloittamisen jälkeen. Esimerkkejä projektityöryhmistä ovat työelämä – ja urapalvelut sekä kansainvälistä liikkuvuutta edistävät palvelut. Kokonaisuudessaan projektisalkku sisältää laajasti yliopiston tuottamia palveluita.

Opetussuunnitelmatyö. Tampere3-opetussuunnitelmatyöryhmien opiskelijaedustajien tapaaminen järjestettiin 21.2. Yhteistyössä TTYY:n ja Tamkon kanssa. Opetussuunnitelmatyötä tehdään nyt sekä uusien tutkinto-ohjelmien, yhteisten opintokokonaisuuksien ja yhteisten kurssien osalta.

 

Täältä löydät edelliset Tampere3-uutiskirjeet:

https://tamy.fi/materiaali-ja-arkisto/blogi/tampere3-uutiskirje-tammikuu-2018

https://tamy.fi/materiaali-ja-arkisto/blogi/tampere3-uutiskirje-syys-lokakuu-2017

https://tamy.fi/materiaali-ja-arkisto/blogi/tamyn-tampere3-uutiskirje-toukokuu-2017

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös