Tampere3-uutiskirje, huhtikuu 2018

Tampere3-uutiskirje, huhtikuu 2018

Uusi rehtori. Ensi vuoden alussa aloittavan uuden Tampereen yliopiston ensimmäiseksi rehtoriksi on valittu Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja, professori Mari Walls. Hän on tehnyt monipuolisen uran tutkijana ja työskennellyt aiemmin mm. Suomen ympäristökeskuksen Merikeskuksen johtajana, Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen ja ympäristötieteen professorina sekä Suomen Akatemian tutkimusohjelmajohtajana.

Tamy, TTYY ja Tamko tapasivat Wallsia vappupäivänä Scandic Koskipuiston hotellissa brunssilla. Keskustelun ilmapiiri oli avoin ja innostava tulevan yhteistyön kannalta. Keskusteluissa Walls korosti Tampere3:n hengessä uuden luomisen merkitystä ja yhteisöä osana tulevaa korkeakoulukonsernia. Brunssin jälkeen vastavalittu rehtori saatettiin teekkarikasteeseen koskenrantaan. Onneksi koski oli juontajien mukaan lämmitetty kastettavia varten.

Konsistorin väliaikainen puheenjohtaja. Uuden yliopiston konsistorin väliaikaiseksi puheenjohtajaksi on valittu johtamiskorkeakoulun dekaani Antti Lönnqvist ja konsistorin kokousvalmistelijaksi TTY:n koulutuspäällikkö Kirsi Reiman. Tamy hämmästelee tapaa, jolla Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus toteutti konsistorin väliaikaisen puheenjohtajan nimittämisprosessin. Konsistorin puheenjohtajuus on yksi johtosäännön kiistanalaisimmista kirjauksista; siitä on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle ja useissa lakiasiantuntijoiden lausunnoissa on todettu konsistorin ulkopuolinen puheenjohtaja perustus- ja yliopistolain kannalta ongelmalliseksi. Näin ollen on erityisen ongelmallista, että myös puheenjohtaja on kokouksissa äänivaltainen.

Suljetut rekryprosessit. Tamyn puheenjohtaja Sanni Lehtinen kirjoitti salaisten ja suljettujen rekrytointiprosessien ongelmallisuudesta blogiimme. Sekä konsistorin väliaikaisen puheenjohtajan että rehtorin rekrytointi suoritettiin hämärässä ilman yhteisöä osallistavaa toteutustapaa. Rehtorirekryn valintatyöryhmässä oli toki kaksi yhteisön sisäistä jäsentä, mutta hekään eivät voineet tuoda rekrytointiprosessiin liittyviä asioita keskusteltaviksi salassapitosopimuksen vuoksi.Hämärän peittoon jätetyt rekrytointiprosessit ja kabinettipäätökset luovat vain lisää epäluottamusta ja tyytymättömyyttä”, Lehtinen toteaa blogauksessaan.Tämän vuoden aikana tullaan täyttämään uuden yliopiston toiminnan kannalta vielä useita merkittäviä tehtäviä, joiden kohdalla yliopistoyhteisön asiantuntemusta voidaan hyödyntää laajemmin niin kriteerien laadinnassa, haastattelujen toteuttamisessa kuin rekrytointipäätöstä tehtäessä. “On sanomattakin selvää, että kaikkia näitä rekrytointeja valmistelevissa ryhmissä on oltava yhteisön tasakolmikantainen edustus.”, Lehtinen sanoo.

Konsistori. Uuden Tampereen yliopiston konsistori on aloittanut työnsä vauhdilla ja kokoustanut huhtikuun puolella kaksi kertaa. Konsistori on yliopistolain tarkoittama säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen toimielin. 1.1.2019 toimintansa käynnistävän uuden Tampereen yliopiston konsistoriin kuuluu 8 professoreita, 4 muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä, 2 muuta henkilöstöä ja 5 opiskelijoita edustavaa jäsentä sekä puheenjohtajana toimiva provosti. Ensimmäisen provostin valintaan saakka yliopiston siirtymäkauden hallitus on määrännyt konsistorin tilapäiseksi puheenjohtajaksi dekaani Antti Lönnqvistin.

Torstaina 19.4. pidetyssä ensimmäisessä kokouksessa konsistori järjestäytyi ja keskusteli tutkimuksen ja koulutuksen visioista sekä tutkinto-ohjelmien sijoittumisesta uusiin tiedekuntiin. Konsistori valitsi varapuheenjohtajan professorijäsentensä keskuudesta. Konsistorin varapuheenjohtajaksi valittiin professori Mari Hatavara.

Ennen varsinaisen kokouksen alkamista keskustelua herätti konsistorin puheenjohtajan valinta. Konsistorin jäsen Ilona Taubert teki vastaehdotuksen, jonka mukaan konsistorin tulisi valita keskuudestaan puheenjohtaja. Puheenjohtajan mukaan vastaesitystä ei voitu käsitellä, koska asia ei ole konsistorin päätösvallassa, sillä konsistorin puheenjohtajasta ja siirtymäkauden puheenjohtajasta on säädetty uuden yliopiston johtosäännössä. Keskustelun päätteeksi kymmenen konsistorin jäsentä jätti eriävän mielipiteen konsistorin puheenjohtajasta.

Ennen kesälomia konsistorin on tarkoitus kokoontua yhteensä peräti yhdeksän kertaa. Tavoitteena on siirtyä normaaliin kokousaikatauluun syksystä eteenpäin. Kaikki kokousten esityslistat ja liitteet löytyvät kätevästi Tamk Wikistä ja niitä pääsee lukemaan kuka tahansa yliopiston peruspalvelutunnuksen omaava. Konsistorin opiskelijajäsenet kirjoittavat myös Kuulumisia konsistorista -blogisarjaa, johon tulee otsikon mukaisesti aina viimeisen kokouksen kuulumisia. Blogisarja löytyy Tamyn sivuilta.

Tampereen korkeakouluyhteisön brändi. Tampereen korkeakouluyhteisön uusi visuaalinen ilme ja tunnus julkistettiin torstaina Tampereella. Ilmeen ja tunnuksen pääväri on violetti. Tunnuksen T kuvaa Tamperetta, ja kaaret T:n kera ihmiskasvoja. Brändijulkistusta juhlittiin ensimmäistä kertaa yhdessä tulevan yhteisön kesken Pakkahuoneella 19.4. juhlallisessa tilaisuudessa. Uuden korkeakoulukonsernin sloganina toimii suomeksi “Ihminen ratkaisee” ja englanniksi “Human potential unlimited”.

 

Täältä löydät edellisen Tampere3-uutiskirjeen:

https://tamy.fi/materiaali-ja-arkisto/blogi/tampere3-uutiskirje-helmikuu-2018

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös