Tampere3-uutiskirje, loka-marraskuu

Tampere3-uutiskirje, loka-marraskuu

“Tampere3: Hyvinvoivan yhteiskunnan kehittäjä, moottori ja tulkki“ -lainaus Tampere3-sivustolta

Hallituksen valinta

Konsistori nimitti 23.10.  uuden Tampereen yliopiston ensimmäisen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

  • FT Ilkka Herlin, Cargotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
  • Professori Jari Kinaret, Chalmersin teknillinen yliopisto, Göteborg, Ruotsi
  • Professori (emer.) Kimmo Kontula, Helsingin yliopisto
  • Pormestari Lauri Lyly, Tampereen kaupunki
  • KTT Pekka Puustinen, strategiajohtaja, OP Ryhmä
  • Professori Pirkko Liisa Raudaskoski, Aalborgin yliopisto, Aalborg, Tanska
  • Yht. yo Iiris Suomela, Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Säätiöyliopiston seitsenjäsenisen hallituksen on yliopistolain mukaan monipuolisesti edustettava yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta.

Konsistori käynnisti yliopiston ensimmäisen hallituksen nimitysprosessin viime keväänä. Hallituksen valintaa valmistelemaan konsistori nimitti nimityskomitean, johon ovat kuuluneet säätiön perustajien edustajina Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sekä yliopistoyhteisön edustajina professori Ilkka Pörsti, tenure track -tutkija Essi Sarlin ja yhteiskuntatieteiden kandidaatti Anne Soinsaari. Nimityskomitean puheenjohtajana on toiminut Ilkka Pörsti.

Nimityskomitean työn tueksi konsistori määritteli yliopistolakia ja säätiön säädöksiä täydentävän kriteeristön sekä pyysi yliopistoyhteisöltä ja Tampereen korkeakoulusäätiön perustajilta ehdotuksia hallituksen jäseniksi.

Konsistori päätti hallituksen valinnasta nimityskomitean esityksen mukaisesti. Uuden Tampereen yliopiston ensimmäinen hallitus aloittaa heti päätöksen jälkeen. Samalla päättyy ns. siirtymäkauden hallituksen toimikausi.

Tamy oli erityisen ilahtunut siitä, että hallitukseen valittiin yhteisön sisäinen jäsen ja opiskelija Iiris Suomela. Samalla tehtiin historiallinen päätös, sillä tämä on ensimmäinen kerta kun säätiöyliopiston hallituksessa on yliopistoyhteisön sisäinen opiskelijajäsen.

Uuden Tampereen yliopiston vasta valittu hallitus on saanut kritiikkiä erityisesti hallituksen sukupuolijakaumasta, sillä hallituksen seitsemästä jäsenestä vain kaksi on naisia. Myös uuden Tampereen yliopiston seitsemästä dekaanista vain yksi on nainen. Aiheesta löytyy lisää esim. täältä.

Konsistori

Konsistori päätti opintosuoritusten arvioinnista ja vastasi tasa-arvovaltuutetun selvityspyyntöön.

Tiistaina 20.11. kokoontunut konsistori hyväksyi uudelle yliopistolle tutkintosääntöä täydentävän opintosuoritusten arviointiohjeen sekä keskusteli opintojen ohjauksen periaatteista ja linjauksista. Konsistori keskusteli myös johtosäännön mukaisten konsistorille valmistelevien neuvostojen (tiedeneuvosto, koulutusneuvosto ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto) tehtävistä ja kokoonpanoista. Neuvostojen toiminta käynnistyy vuonna 2019. Lisäksi konsistori vastasi tasa-arvovaltuutetun selvityspyyntöön yliopiston ensimmäisen hallituksen valinnasta.

Uuden Tampereen yliopiston tutkintosääntö hyväksyttiin 23.10. kokouksessa.

Kokoustiedote, konsistorin tasa-arvovaltuutetulle antama selvitys sekä konsistorin esityslistat ja pöytäkirjat ovat saatavilla Tampere3-wikissä.

Nimitykset

Rehtori Mari Walls on nimittänyt kuusi johtajaa uuden Tampereen yliopiston tukipalveluihin ja kehittämishankkeisiin sekä ylimmän johdon Executive Assistantin.

Tutkimuspalvelut

Johtajaksi, tutkimus- ja innovaatiopalvelut, valittiin TkT Anu Juslin. Hän toimii tällä hetkellä Tampere3-hankkeen tutkimuspalveluiden projektijohtajana sekä Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksen kehittämispäällikkönä ja tutkimuspalveluiden päällikkönä.

Johtajaksi, laboratoriopalvelut, valittiin FT Petteri Malkavaara. Hän toimii tällä hetkellä Tampereen yliopiston Laboratoriopalvelut-erillisyksikön johtajana.

Yliopiston toiminnanohjaus ja suunnittelu

Johtajaksi, toiminnanohjaus ja suunnittelu, valittiin DI Mervi Jokipii. Hän toimii tällä hetkellä Tampereen teknillisen yliopiston laatupäällikkönä.

Kehittämistehtävät

Johtajaksi, digitalisaatio, valittiin FM Juha Eskelinen. Hän toimii tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston tietohallintojohtajana.

Johtajaksi, kampuskehitys, valittiin tradenomi (ylempi AMK) Satu Hyökki. Hän toimii tällä hetkellä Lahden ammattikorkeakoulun kampuskehityksen projektijohtajana.

Johtajaksi, konsernikehitys ja omistajaohjaus, valittiin OTK Tiina Äijälä. Hän toimii tällä hetkellä Tampereen teknillisen yliopiston hallintojohtajana.

Ylimmän johdon Executive Assistantiksi valittiin myyntityön tradenomi Lotta Isotalo. Hän on tällä hetkellä Tampereen teknillisen yliopiston teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekunta-assistentti.

Neuvostot

Rehtori päätti konsistorille valmistelevista neuvostoista sekä dosentin arvon myöntämisestä.

Rehtori on päättänyt konsistorissa käydyn keskustelun huomioiden tiedeneuvoston, koulutusneuvoston ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston tehtävistä ja kokoonpanoista. Neuvostojen jäsenet nimittää konsistori tiedekuntaneuvostojen ehdotusten pohjalta. Opiskelijajäsenet nimittää ylioppilaskunta sekä yvv-neuvostoon myös TAMKin opiskelijakunta. Lisäksi TAMK nimittää edustajan tiedeneuvostoon.

Rehtori on päättänyt myös dosentin arvon myöntämisestä.

Rehtorin, provostin ja vararehtorin päätökset ovat saatavilla Tampere3-wikissä.

Avoimet rekrytoinnit

Ilmoittautuminen tiedekuntien tehtäviin aukeaa ensi viikolla introissa. Kiinnostuneita haetaan tutkimuksen ja koulutuksen varadekaanien, tutkinto-ohjelmavastaavien, tohtoriohjelmavastaavien sekä yksikön päälliköiden tehtäviin.

Tiedekuntien toiminnan käynnistymiseen liittyviä materiaaleja ja aikatauluja kootaan Tampere3-wikiin.

Ajankohtaista tutkimuksessa: Profi4 ja Profi5

Tutkimuksen profiloimiseen tarkoitetun rahoituksen (Profi5) hakemus on lähetetty Suomen Akatemialle 15.11. Rahoitusta haetaan uuden yliopiston vahvuusalueita integroivalla teemalla ”Sustainable health and welfare systems”, joka jakautuu kahteen profilointialueeseen: ”Social risk management” ja ”Sustainable precision medicine”. Rahoitusta haetaan noin 13 miljoonaa euroa.

Rehtori nimitti 19.11. johtoryhmät edellisellä profiloimiseen tarkoitetulla rahoituksella (Profi4) perustetuille monitieteisille yhteistyöalustoille: Intelligent Society Platform, Urban Platform for the Circular Economy ja Tampere ImmunoExellence Platform.

Lämmöllä muistaen
Tämä uutiskirje on meidän Tamyn viimeisten kopojen, Norpan ja Robinin, viimeinen. Haikein mielin jätämme #tampere3:n tuomat käänteet ja ilot taaksemme. Siirrämme kapulan eteenpäin TREYn uusille innokkaille kopotoimijoille ja suuntaamme ansaituille lomalaitumille. Toivotamme kaikille hyvää ja yliopistodemokratian täyteistä joulua!

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös