Tamyn Tampere3-uutiskirje, helmi-maaliskuu 2017

Tamyn Tampere3-uutiskirje, helmi-maaliskuu 2017

  • Nimityskomitean valinta
  • Säätiön perustaminen, lakiluonnos ja lausuntokierros
  • Lailliset ongelmat perustamisasiakirjoissa

kuva

Nimityskomitean valinta

Edellisen uutiskirjeen jälkeen Tampere3 on liikkunut lähinnä kulisseissa kahta yliopiston intrassa julkaistua tiedotetta lukuun ottamatta. Prosessi kuitenkin etenee: tulevan säätiön ja samalla oletettavasti myös uuden yliopiston hallituksen valitsevan nimityskomitean jäsenten valintaa käsitellään helmi- ja maaliskuussa kaikissa korkeakouluissa. Nimityskomiteaan valittaneen kolme (3) korkeakoulujen ja kolme (3) säätiön perustajien ehdottamaa jäsentä. Yliopistojen hallitukset hyväksyvät komitean kokoonpanon, minkä jälkeen se työskentelee säätiön hallituksen jäsenten valitsemiseksi. Komitean tehtävänä on esittää tulevan säätiön ensimmäistä hallitusta, joka yliopistojen hallitusten tulee vielä vahvistaa.

TTY:n konsistori, TaY:n kollegio ja hallitus sekä TAMK:n hallitus ovat käsitelleet nimityskomiteaa kokouksissaan helmikuun lopulla ja maaliskuun alussa. TTY:n konsistori on asettanut kokouksessaan oman ehdokkaansa, TaY:n ja TAMK:n hallitukset antanevat omat ehdotuksensa seuraavissa kokouksissaan maaliskuun aikana.

Säätiön perustaminen, lakiluonnos ja lausuntokierros

Tavoitteena on perustaa Tampere3-säätiö ennen kesää, alustavasti huhtikuussa, jotta eduskunta saisi asiaan liittyvät lait käsiteltäväkseen ennen lomia. Tampere3 oli alkuperäisten suunnitelmien mukaan menossa eduskuntakäsittelyyn 6.4. yhdessä opetusyhteistyölain kanssa, mutta kyseisen aikataulun pitävyydestä ei ole varmuutta. Ennen lakiluonnoksen siirtymistä eduskuntaan sen tulisi käydä lausuntokierroksella korkeakouluissa ja ylioppilaskunnissa, mutta lausuntokierroksen ajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa.

Lailliset ongelmat perustamisasiakirjoissa

Jo viime syksynä keskusteluun nostettuja perustus- ja yliopistolain vastaisia kirjauksia ei ole poistettu säätiön perustamisasiakirjoista. Perustuslain ja yliopistolain takaama autonomia tai yliopistoyhteisön oikeus vaikuttaa hallituksen valintaan eivät toteudu perustamisasiakirjoissa. Seuraavassa eriteltävät kirjaukset on todettu lain kannalta ongelmallisiksi Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan pyytämässä lausunnossa, jonka on laatinut perustuslakiasiantuntija Kaarlo Tuori.

Nimityskomitean kokoonpano. Säätiön perustamisasiakirjojen mukaan hallituksen valintaa valmistelee nimityskomitea, joka koostuu kolmesta (3) perustajien asettamasta henkilöstä ja kolmesta (3) yliopistojen valitsemasta edustajasta. Puheenjohtajuus on asiakirjojen mukaan perustajajäsenillä, mikä tarkoittaa enemmistövallan siirtämistä yliopistoyhteisön ulkopuolelle. Lain takaama yliopistojen autonomia ei tässä tapauksessa toteudu. Itsehallinnon ja yliopistoyhteisön enemmistön turvaamisen kannalta komiteassa tulisikin olla esimerkiksi neljä (4) edustajaa yliopistojen puolelta ja kolme (3) perustajien asettamina.

Hallituksen valinta. Yliopistolain mukaan yliopiston hallituksen valitsee monijäseninen yliopistoyhteisöä edustava hallintoelin. Perustamisasiakirjojen mukaan tämä valta on kuitenkin annettu nykyisten yliopistojen hallituksille. Perustuslain takaama autonomia toteutuisi paremmin, mikäli hallitusten sijaan valinnan tekisivätkin nykyisten yliopistojen monijäseniset toimielimet yhdessä.

Konsistorin puheenjohtajuus. Perustamisasiakirjojen kirjauksen mukaan rehtori tai hänen määräämänsä toimii tulevan yliopiston monijäsenisen hallintoelimen, konsistorin puheenjohtajana. Rehtori on jo itsessään kuitenkin oma toimielimensä, eikä yliopistolain mukaan näin ollen kuulu osaksi yliopistoyhteisön ryhmiä (professorit, muu henkilöstö, opiskelijat), jotka voivat olla konsistorissa edustettuina. Konsistorin puheenjohtajuus on selkeästi yliopiston lailla taattuun itsehallintoon kuuluva asia, jota ei tule säätää säätiön säännöillä, vaan yliopiston johtosäännöllä.


Sanni Lehtinen

Kirjoittaja on Tamyn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös