Tamyn Tampere3-uutiskirje – helmikuu 2016

Tamyn Tampere3-uutiskirje – helmikuu 2016

Tampere3 näkyy ja kuuluu

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen linjattua tamperelaisten korkeakoulujen yhdistymisestä 21.2. saivat Tampere3-hankkeen visiot ja tavoitteet rutkasti mediahuomiota: Aamulehti ja Helsingin Sanomat nostivat aiheen näkyvästi esille, lisäksi Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso kirjoitti aiheesta Tamperelaiseen. YleX-radiokanavan nuorille suunnattu Etusivu-ohjelma intoutui myös ottamaan Tamyn, TTYY:n ja TAMKON:n puheenjohtajiin yhteyttä aiheen tiimoilta (Tampere3-osuus alkaa 39 minuutin kohdalla lähetystä). Monista valtakunnallisista korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen hankkeista Tampere3 on selvästi kehkeytymässä seuratuimmaksi.

Helmikuun aikana puhutti myös tulevan uuden korkeakoulun hallintomalli. Tamy ja TTYY kirjottivat aiheesta yhdessä ja pohtivat hallintoa omista vinkkeleistään, lisäksi Tampereen yliopistolla Koulutuslakko-niminen liike järjesti aiheesta keskusteluillan.

Korkeakoulujen hallintorakenteet ja niiden yhdistäminen yhteen strategisesti johdettuun kokonaisuuteen on monimutkainen kysymys, samoin opiskelijakuntien yhdistäminen: opetus- ja kulttuuriministeriö onkin antanut ylioppilaskunnille kehotuksen alkaa valmistautua ylioppilaskuntien yhdistämiseen. Aikataulu on vielä avoin, mutta luonnollisesti sidoksissa koko uuden korkeakoulun valmistelun etenemiseen.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat työryhmät aloittavat toimintansa

Opetus- ja kulttuuriministeriön Tampere3-hanketta varten perustamat johtoryhmä, työryhmä ja ohjausryhmä aloittavat toimintansa. Tamyn nimeämistä ehdokkaista ohjausryhmään valittiin koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva ja ryhmän ensimmäinen kokous pidettiin keskiviikkona 2.3. Ohjausryhmä ohjaa ja tukee työryhmää, joka valmistelee hallituksen esitykset tarvittavista säädösmuutoksista yliopistojen yhdistymisen osalta ja kartoittaa uuden säätiöyliopiston perustamisedellytyksiä.

Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa käytiin alustavaa keskustelua Tampere3-korkeakoulun hallintorakenteesta sekä sisällöistä. Jo seuraavaan huhtikuiseen kokoukseen mennessä OKM kaipaa korkeakouluilta yhteisiä esityksiä ja hahmotelmia niin hallintorakenteesta kuin yhteisistä tavoitteistakin ja pääasiallinen valmisteluvastuu asioista annettiin nimenomaan korkeakouluille yhteistyössä ministeriön kanssa. Hallintorakenteen osalta valmistelutyötä tehdään säätiömallin pohjalta, kuten ministeriön asetuspäätöksessä todetaan. Kaikki Tampereen yliopiston edustajat ja Tamyn edustaja nostivat esiin heti kokouksen alkuvaiheissa Tampereen yliopiston näkemystä julkisoikeudellisesta yliopistosta, mutta OKM:n mukaan valmistelua tullaan tekemään asettamispäätöksen asettamissa puitteissa. Keskustelua yliopistodemokratiasta ja kolmikannasta käytiin pitkään ja laajasti, ja myös näistä asioista ministeriö totesi, että korkeakoulujen tulee sisällyttää keskeiset tavoitteet ja yhteinen näkemys yhteiseen esitykseensä. Lisäksi ministeriö korosti, kuten on korostanut julkisestikin, että rakenteellista kehittämistä ja poisvalintoja pitää tehdä uuden luomisen ohessa. Erityisen paljon nostettiin esiin tarvetta uusille avauksille ja selkeämmälle visiolle siitä, mikä Tampere3-prosessissa on erityistä ja uraauurtavaa.

Työryhmien aikataulu on varsin tiukka, sillä Suomen hallituksella tulisi olla esitys tarvittavista säädösmuutoksista eduskunnalle annettavaksi jo helmikuussa 2017; on siten arvioitavissa, että työryhmien tulisi saada työnsä pakettiin syksyllä 2016.

Hankejohtaja Myllykangas toimittaa lisätietoa kokouksesta ja kevään aikatauluista ensi viikon aikana. Yhteisiä suunnittelutapaamisia ja julkisen keskustelun paikkoja luvattiin järjestää ja yhteisön osallistaminen nähtiin tärkeänä. Seuraava ohjausryhmän tapaaminen on jo 13.4., joten valmistelutyöllä on todella tiukka aikataulu.

 

Opetuspilotit

Korkeakoulujen yhteistä opetusta suunnittelevat työryhmät, niin sanotut opetuspilottityöryhmät, suunnittelevat yhteisiä kursseja, projektiopintoja, vapaasti valittavia opintoja ja sivuainekokonaisuuksia. Opetuspilottityöryhmät ovat aloittaneet toimintansa viime syksynä ja niissä suunniteltu koulutus alkaa jo syksyllä 2016, mutta opiskelijaedustajien suhteen tilanne on edelleen heikko. Opetuspilottityöryhmien kokoonpanoja ja toimintaa koostetaan ja päivitetään parhaillaan TAMK-wikiin, jonne pääsee kirjautumaan Haka-loginin kautta myös Tampereen yliopiston peruspalvelutunnuksilla. Wikin päivitys on kesken ja valmista tulisi olla helmi-maaliskuun taitteessa. Suosittelemmekin, että jokainen omaa alaansa liippaavista opetuspiloteista kiinnostunut ja muutenkin tiedonjanoinen käy kyseisen alustan tsekkaamassa. Työryhmiin on luvattu kutsua opiskelijaedustajia jo pitkään; työskentelyn ollessa näin pitkällä opiskelijaedustajien rekryt tulevat todennäköisesti lyhyellä varoitusajalla.

 

Rakenteet Tampere3-kuntoon

Korkeakoulujen yhdistymistä ennakoiden sekä Tampereen yliopistolla että Tampereen teknillisellä yliopistolla aiotaan tehdä myös sisäisiä rakenneuudistuksia. Tavoitteena on hallinto- ja tutkintorakenteiden yhtenäistäminen yhdistymistä varten. Tampereen yliopistolla tarkastellaan samalla yksikkörakenneuudistuksen onnistumista yksiköittäin, lisäksi keskustellaan yliopiston sisäisen rahoitusmallin uudistamisesta.

Tampereen yliopistolla vararehtorit selvittelevät taustoja, yksiköiden budjetteja ja henkilöstörakennetta: keskustakampuksen yksikkörakennetta ja mahdollista uudelleenorganisointia selvittelee vararehtori Katariina Mustakallio, Kaupin kampuksen tilannetta selvittää vararehtori Seppo Parkkila. Selvitystyön jälkeen mahdolliset muutosehdotukset viedään yksiköiden johtokuntiin kommentoitaviksi maaliskuun aikana. Johtokuntien käsittelyn jälkeen asiasta valmistellaan esitys yliopiston hallituksen kokoukseen 1.4. Tamy toivookin, että ainejärjestöt ja hallopedit tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta opiskelijoiden näkemykset saadaan yksiköiden johtokunnissa kattavasti esiin.

 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö valtakunnallisesti esillä

Tamy on useaan otteeseen Tampere3 –prosessin aikana huomauttanut puutteellisesta viestinnästä ja opiskelijoiden osallistamisen puutteesta. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyössä opiskelijat vaikuttavat tosin jääneen vaille huomiota muuallakin. Vaasan yliopisto ilmoitti 24.2. uusista yhteistyösopimuksista Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa. Sopimuksissa sovittiin yhteisen opetustarjonnan aloittamisesta tekniikan ja kaupan aloilla jo syksyllä 2016. Yhteistyö tuli Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalle (VYY) täytenä yllätyksenä ja ylioppilaskunta kritisoi kannanotossaan yliopiston tapaa jättää opiskelijat  ulkopuolelle yhteistyön valmistelusta.  Myös koulutuksen laadun pelätään kärsivän hätäisen valmistelun seurauksena.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2016 myydä Lapin ammattikorkeakoulun osake-enemmistön Lapin yliopistolle. Tuloksena on samankaltainen korkeakoulukonserni, kuin mitä Tampereelle ollaan suunnittelemassa. Lapin AMK:n tiedotteen mukaan osakekauppa ei vaikuta opiskelijoiden arkeen. Toisaalta Lapin yliopiston ja Lapin yliopiston ylioppilaskunnan tiedotuksessa on puhuttu mahdollisuudesta yhteistyön tiivistämiseen hallinnon lisäksi myös opetuksessa. Lapin yliopisto ja ammattikorkeakoulu tekevät jo yhteistyötä usealla koulutusalalla. Kemin ja Tornion kaupungit eivät suostuneet myymään osuuksiaan ammattikorkeakoulusta, joten ne jäävät ammattikorkeakoulun vähemmistöosakkaiksi.  Yliopiston ja AMK:n yhteistyön lisäksi Lapin yliopisto on suunnitellut yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa kasvatustieteen alalla.

päivitetty 2.3.2016 21:16, tarkennettu ohjausryhmän kokouksen sisältöä
***

Mikko Lampo, koulutuspolitiikka, jatko-opiskelijat
Ville Tynkkynen, talous, työelämä, yrityssuhteet, koulutuspolitiikka
Veera Kaleva, koulutuspoliittinen asiantuntija

 

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös