Tamyn Tampere3-uutiskirje, huhtikuu 2016

Tamyn Tampere3-uutiskirje, huhtikuu 2016

Tamyn huhtikuun uutiskirjeessä asiaa seuraavista:

  • Ohjausryhmän kuulumisia
  • Viralliset Tampere3-uutiskirjeet
  • Ristiinopiskelu ja koulutusyhteistyö syksyllä 2016
  • Keskustelutilaisuus kampusalueen kehittämisestä Tampereen yliopiston Juhlasalissa keskiviikkona 11.5. klo 13.00

 

Ohjausryhmän kuulumisia

Opetus- ja kulttuuriministeriön Tampere3-ohjausryhmä kokousti Helsingissä 13.4. Hankkeen visiosta ja tavoitteista keskusteltaessa OKM:n viesti korkeakouluille oli, että visio vaatii vielä kirkastamista ja että sen tulisi sisältää konkreettisempia tavoitteita ja avauksia. Visiotyöstössä, jota on tehty hankejohtajan aamukahveilla sekä ideatoreilla on puhuttu mm.  digitalisaatiosta, kansainvälisyydestä, yrittäjyydestä ja kestävästä kehityksestä läpileikkaavina teemoina tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Uusi korkeakoulukonserni toteutetaan minimilakimuutoksin. Mahdolliset opetuksen järjestämiseen liittyvät lakimuutokset muistuttaisivat luultavasti jo vireillä olevaa kielten ja viestinnän opetukseen liittyvää lakimuutosta, jonka myötä korkeakoulut voisivat päätöksellään järjestää niiden tutkintoihin sisältyvän kielten ja viestinnän opetuksen yhdessä tai hankkia opetuksen toiselta yliopistolta tai ammattikorkeakoululta. Keskustelu vastaavanlaisten lakimuutosten tekemisestä muissa kuin kieli- ja viestintäopinnoissa on kuitenkin vielä ministeriössä kesken.

Myös konsernin hallinto- ja johtamismalli toteutetaan näillä näkymin nykyisen lainsäädännön puitteissa. Konsernin johtoryhmän tulisi olla strateginen, mutta sillä ei voi olla päätösvaltaa. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu toimivat siten erillään itsenäisinä oikeushenkilöinä, joiden välinen yhteistyö taataan yhteisillä sopimuksilla sekä mahdollisesti sisäisissä säännöstöissä.

Säätiöyliopiston hallituksen kokohaarukan mahdollista kasvattamista suuremmaksi kuin 7 pohditaan vielä lisää. Olennainen kysymys on yliopiston hallituksen ja monijäsenisen toimielimen välinen vallanjako.

 

Brändityön ohjausryhmän kuulumisia

Maaliskuun lopulla perustettu Tampere3:n brändityön ohjausryhmä kokousti ensimmäistä kertaa 15.4. Tamyn edustajana ryhmässä on Mikko Lampo. Ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin hankkeen brändistrategiasta ja uuden yliopiston nimestä. Nimessä huomioitavaa on se, että kyseessä on uusi konserni, jossa myönnettävät tutkinnot tulevat edelleen olemaan erillisiä ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoja. Nimen tulisi toimia myös englanniksi.

Nimiehdotuksia on voinut esittää sähköisesti ja ideatoreilla, viime kädessä päätös nimestä tehdään brändikonsulttien tuella. Uusi nimi julkistetaan näillä näkymin kesäkuun loppuun mennessä, työnimestä Tampere3 päästään siten viimein irti!

 

Viralliset Tampere3-uutiskirjeet

Tampere3-prosessin kuulumisista uutisoidaan kahden viikon välein korkeakoulujen intraneteissä. Uutiset sisältävät tietoa sekä prosessin etenemisestä että siihen liittyvistä tapahtumista ja ihmisistä. Viimeisin Tampereen yliopiston intranetissä julkaistu tilannekatsaus löytyy täältä. Kannattaa siis käydä vilkuilemassa, uutiset tipahtelevat intran etusivulle ja löytyvät kootusti Tampere3-tiedotearkistosta.

Tampere3-tietoa kootaan myös intran Tampere3-osioon sekä kaikkien korkeakoulujen yhteiselle TAMK wiki -alustalle.

 

Ristiinopiskelu ja koulutusyhteistyö syksyllä 2016

Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen korkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille sekä TAMK:n ammatillista opettajankoulutusta suorittaville opiskelijoille avataan mahdollisuus suorittaa opintoja ristiin korkeakoulujen välillä 1.8.2016 alkaen. Ristiinopiskelu edellyttää korkeakoulujen välisen sopimuksen tekemistä. Sopimus valmistellaan kevään aikana yhteistyössä korkeakoulujen kesken.

Ristiinopiskelun piiriin sopivat opinnot määritellään kussakin korkeakoulussa osana opetussuunnitelmien tarjontatietoja. Ristiinopiskelutarjonta julkaistaan kesällä 2016 yhteisessä sähköisessä portaalissa.

Ristiinopiskelun hallinnollisia käytänteitä ja prosesseja sekä ristiinopiskelua tukevaa tietojärjestelmäratkaisua on tuotettu korkeakoulujen yhteisessä työryhmässä. Tiivis esitys ristiinopiskelun toteuttamisesta ryhmän työskentelyn mukaisesti on katsottavissa Prezi-esityksenä.

 

Keskustelutilaisuus kampusalueen kehittämisestä Tampereen yliopiston Juhlasalissa keskiviikkona 11.5. klo 13.00. 

Tampere3-hanketta sivuavat myös keskustan kampusalueen tulevaisuudennäkymät. Tullin aluetta koskevassa Tampereen kaupungin yleissuunnitelmassa on hahmoteltu suuria muutoksia myös kampusalueelle: aluetta suunnitellaan käytettäväksi mm. asumiseen, työhön, opiskeluun ja vapaa-aikaan. Tule kuulemaan lisätietoja hankkeesta ja kertomaan mielipiteesi, olitpa sitten kiinnostunut yritysten toimimisesta kampusalueella, pyöräreiteistä tai vaikkapa parkkipaikoista.

Tullin alueen suunnitelmaraporttiin voi tutustua etukäteen Tampereen kaupungin kotisivuilla osoitteessa: http://www.tampere.fi/tiedostot/s/EAyBmK4th/tulliyssuunnitelmaraportti220216.pdf

Tilaisuuden Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/813093678824538/

 

**

Mikko Lampo, koulutuspolitiikka, jatko-opiskelijat

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös