Tamyn Tampere3-uutiskirje, maaliskuu 2016

Tamyn Tampere3-uutiskirje, maaliskuu 2016

Hei ja tervehdys! Tamyn maaliskuun Tampere3-uutiskirjeessä asiaa menneestä ja tulevasta:

 • Hankkeen aikataulut tarkentuvat – hankkeen ohjausryhmä kokoustaa toisen kerran
 • Viralliset viestintäkanavat auki
 • Kaikille avoimia Tampere3-tapahtumia
 • Yliopistojen tulosneuvottelut
 • Ylioppilaskuntien yhdistyminen


Hankkeen aikataulut tarkentuvat – hankkeen o
hjausryhmä kokoustaa toisen kerran

Uusi yliopistokonserni aloittaa toimintansa oikeushenkilönä 1.1.2018. Pääsääntöisesti konsernin yhteiset, uudenlaiset tutkinto-ohjelmat käynnistyvät todennäköisesti vuoden 2019 syksyllä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) nimittämä Tampere3-hankkeen ohjausryhmä kokoustaa toisen kerran 13.4. ja agenda on varsin laaja: tapaamisessa on tarkoitus käsitellä korkeakouluissa valmisteltuja esityksiä ja hahmotelmia hallintomallista ja konsernirakenteesta sekä tavoitteista, visiosta ja brändistä. Ohjausryhmän tamperelaiset jäsenet valmistautuivat tulevaan kokoukseen 1.4. pitämässään ennakkopalaverissa.

OKM:n ohjausryhmän kokoukselta odotamme erityisesti selvyyttä siihen, mitä konsernin johtaminen käytännössä tarkoittaa, millaisia lakimuutoksia ajetaan, ja miten esitykset hallintomallista suhteutuvat tamperelaisten opiskelijajärjestöjen yhteisiin kantoihin. Selvyyttä kaipaamme myös siihen, mikä on työryhmien ja muiden valmistelevien tahojen välinen työnjako ja valta.

Käsiteltävät asiat ovat laajoja ja merkittäviä koko hankkeen kannalta, ja niistä käydään keskustelua myös opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmien ulkopuolella. Esimerkiksi hankkeen brändityölle on oma ohjausryhmänsä, jossa on edustus kaikista korkeakouluista. Tamyn puolesta mukana on Mikko Lampo. Brändityön ohjausryhmä kokoustaa ensimmäisen kerran 15.4.

 

Viralliset viestintäkanavat auki

Tampere3-hankkeen viralliset Facebook– ja Twitter-tilit aloittivat toimintansa maaliskuun loppupuolella. Lisäksi Tampere3-viestintä jatkuu edelleen yliopistojen intraneteissä, esimerkiksi Tampereen yliopiston intranetin etusivulta löytyviä tiedotteita kannattaa seurailla.

 

 

Kaikille avoimia Tampere3-tapahtumia

Keväällä on tarjolla lukuisia tapahtumia, joiden kautta hankkeen käänteistä pysyy perillä ja joissa on mahdollisuus tuoda opiskelijoiden ääntä kuuluviin.

Ideatorit, myös TTY:llä ja TAMKissa

 • Tampereen yliopistolla 5.4. järjestetty Tampere3-ideatori kokosi yhteen opiskelijoita ja henkilökuntaa ideoimaan ja kuulemaan hankkeen viimeisimmät kuulumiset. Tilaisuudessa oli mahdollisuus osallistua neljälle eri workshop-pisteelle: visio, opiskelu uudessa korkeakoulussa, kansainvälisyys, ja nimi. Joka pisteellä (nimipistettä lukuun ottamatta) pohdittiin ideoita muutamien teemojen ja kysymysten kautta, esimerkiksi opiskelua saattoi ideoida suunnittelemalla uusia tutkinto-ohjelmia.
 • Tampere3-ideatori -tapahtuma järjestetään kevään aikana myös TTY:llä 25.4. klo 12-14.30 & TAMKissa 29.4. klo 11-13.
 • Ideatoreilla kerättyjä aloitteita ja ajatuksia työstetään eteenpäin yhteisesti sähköisissä kanavissa opiskelijoiden ja henkilöstön kesken.
 • Nimi- ja visioehdotuksia uudelle korkeakoululle voi esittää myös lomakkeella verkossa. Osallistuminen kannattaa, sillä yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan palkintoja!

Tampereen yliopiston Y-kampuksen avajaiset 13.4.

 • Kaikille yliopistolaisille avoimen yrittäjyystilan, Y-kampus keskustan, avajaiset järjestetään Tampereen yliopistolla keskiviikkona 13.4. klo 14.00–17.00.
 • Y-kampus avautuu päätalon alakertaan entisen Juveneksen kirjakaupan tiloihin, aivan Alakuppilan läheisyyteen. Avauspuheenvuoron tilaisuudessa pitää vararehtori Katariina Mustakallio. Lehtori Kari Lohivesi kertoo Tampere3-korkeakoulun yrittäjyysopinnoista. Lisäksi ohjelmassa on tietoa Y-kampuksen toiminnasta ja syksyllä henkilökunnalle tarjolle tulevasta yrittäjyyden valmentajavalmennuksesta. Toiminta on osa korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja vastaavanlainen Y-kampus on jo Tampereen ammattikorkeakoululla.

Hankejohtajan aamukahvit 14.4.

 • Aamukahvit järjestetään Tampereen yliopistolla Pinni B:n 1. kerroksen aulassa klo 8.30.-9.30. Kahvien teemana on Tampere3:n kirkastettu visio ja Ideatorin tuoreet kuulumiset. Aamukahvitilaisuuksia pidetään vuoroviikoin eri kampuksilla. Henkilöstöllä ja opiskelijoilla on mahdollisuus tulla ideoimaan ja keskustelemaan Tampere3:een liittyvistä asioista.

Opiskelija Tampere3:ssa -työpaja 14.4.

 • Opiskelijoille avoimien Tampere3-työpajojen sarja käynnistyy 14.4. klo 12:15-14:00 TAMKin Y-kampuksen backstagella pidettävällä työpajalla ”Opiskelija Tampere3:ssa”
 • Työpajassa pidetään alustus, jonka jälkeen on tarkoitus pohtia opiskelijan näkökulmasta, millainen tulevaisuuden korkeakoulun tulisi Tampereella olla. Työpajan ehdotukset jaetaan korkeakoulujen johdolle ja henkilökunnalle ja ne tullaan ottamaan huomioon uutta korkeakoulua kehittäessä. Kyseessä on siis loistava mahdollisuus vaikuttaa konkreettisesti siihen, millaista korkeakouluopiskelu on Tampereella tulevina vuosikymmeninä. Ensimmäiselle 40 paikalle saapuneelle on luvassa kahvitarjoilu! Lisätietoja ensi viikolla.

 

 

Yliopistojen tulosneuvottelut

Suomen korkeakoulut ja opetus- ja kulttuuriministeriö käyvät nelivuotisen sopimuskauden alussa neuvottelut, joissa sovitaan korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet, korkeakoulukohtaiset toimenpiteet ja tutkintotavoitteet sekä niiden vaatimat määrärahat. Alkava sopimuskausi 2017-2020 on Tampere3-hankkeen kannalta luonnollisesti erittäin olennainen. Neuvottelut perusrahoituksesta ja lisärahoituksesta Tampere3-hankkeelle käydään toukokuun aikana, kun opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee tamperelaisten yliopistojen kanssa.

Tampereen yliopiston osalta tulosneuvottelut pidetään 20.5.2016, jonka jälkeen yliopiston johto tiedottanee neuvotteluissa sovituista asioista. Tampereen yliopiston talousjohtaja Päivi Mäntysaaren mukaan alustava virallinen laskelma yliopiston rahoituksesta saadaan kuitenkin ministeriöltä aikaisintaan syyskuussa, kun talousarvioesitys on annettu eduskunnalle.

 

 

Ylioppilaskuntien yhdistyminen

Tampere3-hankkeen myötä syntyvä uusi yliopistokonserni aloittaa toimintansa 1.1.2018. Samalla päivämäärällä aloittaa myös uusi ylioppilaskunta, jonka muodostavat Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY. Uuden ylioppilaskunnan nimeen vaikuttaa luonnollisesti tulevan yliopiston nimi, joka selvinnee kevään aikana.

Nykyisillä ylioppilaskunnilla on vapaus ja vastuu hoitaa yhdistyminen itsenäisesti ja parhaaksi katsomallaan tavalla, toisin sanoen yliopistoilla ei ole sananvaltaa ylioppilaskuntien yhdistymisprosessissa. Yhdistyminen vaikuttaa ylioppilaskuntien toimintaan ja sen suunnitteluun olennaisesti jo nyt, ja sen valmistelu ja suunnittelu on siksi aloitettu jo hyvissä ajoin.

Tamyn hallitus perusti helmikuun lopussa strategiaryhmän, johon pyydettiin jokaisesta edustajistoryhmästä edustaja. Strategiaryhmän puheenjohtajaksi pyydettiin Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) vuoden 2015 puheenjohtaja Jari Järvenpää. Ryhmä aloitti toimintansa maaliskuun alussa. Uudessa strategiassa tunnistetaan erityisesti Tamyn vahvuudet ja arvot, joita halutaan viedä uuteen yliopistoon ja ylioppilaskuntaan.

Tamyn uutta strategiaa hiotaan kokonaisuudeksi jo kevään aikana, ja olennaisena osana tätä työtä Tamyn sidosryhmiä on osallistettu esimerkiksi kyselylomakkeiden ja tapaamisten kautta. Strategiaryhmää kiinnostaa erityisesti, minkälaisia mietteitä yliopistolla, kaupungilla, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnalla, Tamyn piirissä toimivilla järjestöillä sekä Tamyn henkilökunnalla on yhdistymisestä. Ryhmä saa myös evästyksen Tamyn edustajistolta Suuressa strategiapäivässä, joka järjestetään edustajiston jäsenille 13.4.

Kuten itse Tampere3-hankkeen, myös uuden ylioppilaskunnan muodostamisen aikataulu on varsin tiukka. Uuden ylioppilaskunnan edustajistovaalit käydään todennäköisesti syyskuun 2017 tietämillä.

 

**

Mikko Lampo, koulutuspolitiikka, jatko-opiskelijat
Ville Tynkkynen, talous, työelämä, yrityssuhteet, koulutuspolitiikka

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös