Tamyn Tampere3-uutiskirje, tammi-helmikuu 2017

Tamyn Tampere3-uutiskirje, tammi-helmikuu 2017

  • Tampere3-konserni ja säätiön perustaminen etenevät
  • Laki opetusyhteistyöstä

pexels-photo-40120

Tampere3-konserni ja säätiön perustaminen etenevät

Värikkään syksyn lopuksi Tampere3-hanke oli viikkoja jäissä, kun TTY-säätiön hallitus ensin penäsi hankkeelle lisäaikaa ja -rahoitusta syyskuun lopulla, minkä jälkeen marraskuussa keskeytti koko hankkeen valmistelun. Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu taas siunasivat uuden korkeakoulun perustamisen marraskuussa, joskin Tampereen yliopiston hallitus äänesti asiasta ja osa hallituksesta jätti aiheesta eriävän mielipiteen. (Tiivistelmän käänteistä medialinkkeineen voi lukea mm. Aviisista.) Lopulta TTY:n hallitus päätti viime vuoden joulukuun kokouksessaan ilmaista tahtotilanaan, että Tampere3-prosessia jatketaan syksyn aiemmista päätöksistä huolimatta. Tiedotteen mukaan TTY:n näkökulmasta korostuvat strateginen johtamisjärjestelmä ja vahva talous, minkä lisäksi säätiön perustamiskirjaan on tehtävä muutoksia ja hankkeen organisointia on mietittävä uudelleen.

Tammikuussa korkeakoulut julkaisivat tiedotteen hankkeen uudelleenorganisoimisesta, jonka mukaan uuteen johtoryhmään kuuluvat ryhmän puheenjohtajana TaY:n hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimo ja jäseninä TTY:n rehtori Mika Hannula, TaY:n vararehtori Harri Melin sekä TAMKin varatoimitusjohtaja Mikko Naukkarinen. Strategiseen ohjausryhmään kuuluvat hallitusten puheenjohtajat ja rehtorit. Uuden yliopiston on tarkoitus aloittaa 1.1.2019.

Ensimmäisessä kokouksessaan 26.1. hankkeen johtoryhmä päätti perustaa koulutuksen ja tutkimuksen vararehtorityöryhmät. Koulutuksen vararehtoriryhmän puheenjohtajaksi valittiin vararehtori Petri Suomala (TTY) ja jäseniksi vararehtorit Harri Melin (TaY), Marja Sutela (TAMK) ja Päivi Karttunen (TAMK). Tutkimuksen vararehtoriryhmän puheenjohtajaksi valittiin vararehtori Seppo Parkkila (TaY) sekä jäseniksi vararehtorit Jarmo Takala (TTY) ja Marja Sutela (TAMK).

Säätiön perustamisen valmistelu jatkuu siis keväällä perustajatahojen ja korkeakoulujen kesken. Alustavan aikataulun mukaan maan hallitus antanee lakiesityksen eduskunnalle huhtikuun alussa, jota ennen järjestetään lausuntokierros asiasta.

Laki opetusyhteistyöstä

Keskustelu lakiluonnoksen opetusyhteistyötä koskevista pykälistä on käynnistynyt viime viikkojen aikana ja OKM piti aiheesta keskustelutilaisuuden sidosryhmilleen tänään. Laki antaisi korkeakouluille mahdollisuuden järjestää opintoja yhteistyössä duaalimallin rajat ylittäen ja myös ostaa osa omaan koulutusvastuuseensa kuuluvasta koulutuksesta toiselta korkeakoululta. Tämä tarkoittaisi sitä, että vaikka opiskelija hyväksyttäisiin opiskelijaksi yliopistoon, saattaisi hän joutua suorittamaan osan opinnoistansa ammattikorkeakoulussa tai päinvastoin. Laissa on määritelty, että korkeakoulun on edelleen annettava pääosa opetuksesta itse, mutta ”pääosaa” käsitteenä ei ole määritelty sen tarkemmin. Esimerkiksi Tieteentekijät ja Professoriliitto ovat kommentoineet lakiluonnosta erittäin kriittisesti.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös