Tamyn Tampere3 -uutiskirje, tammikuu 2016

Tamyn Tampere3 -uutiskirje, tammikuu 2016

Sumuverhon takaa kohti uutta korkeakoulua 

Tampere3-hanke otti tammikuussa jälleen suuren harppauksen eteenpäin, kun opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) lähetti korkeakouluille pyynnön ehdokkaiden nimeämisestä uutta yliopistokonsernia valmistelevaan johtoryhmään, työryhmään ja ohjausryhmään. Johtoryhmän tehtäväksi OKM:n luonnoksessa on mainittu uuden säätiön ja yliopistokonsernin perustamisen valmistelu, työryhmän tehtäväksi tarvittavien säädösmuutosten valmistelu, ja ohjausryhmän tehtäväksi ohjata ja tukea työryhmän työskentelyä. Konsernissa Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyisivät uudeksi säätiöyliopistoksi, joka omistaisi Tampereen ammattikorkeakoulun.

Ohjausryhmään kutsuttiin edustaja myös ylioppilas- ja opiskelijakunnilta. Tamy päätti esittää edustajakseen koulutuspoliittista asiantuntijaansa Veera Kalevaa ja tämän varaksi puheenjohtajaa Mikael Malkamäkeä. Ohjausryhmä aloittanee työskentelynsä helmikuun aikana, ja valmista tarkoitus on olla viimeistään vuoden lopulla.

Työryhmäkutsun kirjaus säätiöyliopiston perustamisesta herätti huolta niin Tamyssa, yliopistokollegiossa kuin Tampereen yliopiston henkilöstöjärjestöissäkin, sillä yliopistoyhteisöllemme tärkeät periaatteet, kolmikantaedustus ja yliopistodemokratia, ovat vaikeammin toteutettavissa säätiössä kuin julkisoikeudellisessa yhteisössä. Omituisinta oli kuitenkin se, että yliopiston hallintomalliksi ehdotettiin säätiötä, sillä hallintomallista ei olla  missään vaiheessa käyty keskustelua yliopistoyhteisön sisällä, vaikka muun muassa Tamy on kyseistä keskustelua yrittänyt avata koko Tampere3-prosessin ajan. Ylioppilaskunta ja henkilöstöjärjestöt lähettivät asiaan liittyen kirjelmän yliopiston hallitukselle, lisäksi oman kirjelmänsä muotoili yliopistokollegio. Erityistä huomiota haluttiin kiinnittää julkisoikeudellisen yhteisön ja kolmikantaedustuksen (opiskelijat, opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta sekä professorit) säilymiseen tulevassa yliopistossa.

OKM:n luonnosta ja pyyntöä ryhmien asettamisesta käsiteltiin yliopiston hallituksen kokouksessa 27.1. Tampereen yliopiston hallituksen edustaja hankkeen johtoryhmään on hallituksen puheenjohtaja Kai Öistämö tai hallituksen varapuheenjohtaja Seija Ilmakunnas. Tampereen yliopiston johdon edustaja hankkeen ohjausryhmään on rehtori Liisa Laakso tai vararehtori Harri Melin. Tampereen yliopiston henkilöstön edustaja hankkeen ohjausryhmään on professori Frans Mäyrä, professori Mari Hatavara, tutkijatohtori Sinikka Torkkola tai projektipäällikkö Jorma Viikki. Ehdokkaita nimettiin tasa-arvolain toteutumiseksi yksi kumpaakin sukupuolta.

Hallitus päätti, että Tampere3-korkeakoulut laativat erikseen aiesopimuksen yhdistymisprosessiin liittyvistä keskeisistä asioista. Hallitus keskusteli kokouksessaan myös laajasti tulevan uuden yliopiston oikeushenkilömuodosta ja katsoi, että oikeushenkilömuodon tulisi olla yksi valmistelun kohteista. Tarkemmista tavoitteista Tampere3-hankkeeseen liittyen keskustellaan yhdessä yliopistokollegion kanssa; hallitus päättää tavoitteista kokouksessaan 15.2. Tamyssa olemme tyytyväisiä siihen, että hallitus huomioi yliopistoyhteisön huolet.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmäkutsun sisältö on kuitenkin vasta luonnos, joten hallintomallia ei onneksi ole lyöty lukkoon, vaan asiasta voidaan vielä keskustella prosessia valmistelevissa ryhmissä. Mikäli säätiöön kuitenkin päädytään, pyritään yliopistoyhteisön keskeisiä arvoja, kolmikantaa ja yliopistodemokratiaa, toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla myös uudessa säätiöyliopistossa. Tämän vuoksi onkin ilahduttavaa, että opiskelijat on kutsuttu mukaan ministeriön ohjausryhmään valmistelemaan hanketta. Näin pystymme vaikuttamaan siihen, että opiskelijan ääni kuuluu niin prosessissa kuin sen lopputuloksena syntyvässä uudessa yliopistossakin.

Opetuspilotit eivät ole vielä lähteneet lentoon 

Hallintomallin lisäksi myös sisältöjen suunnittelu on edennyt. Tampereen ammattikorkeakoululla järjestettiin 27.1. avoin tilaisuus liittyen Tampere3-opetuspilottien etenemiseen. Pilotteja suunnittelevissa työryhmissä on ollut mukana opiskelijaedustajia eri korkeakouluista erittäin vaihtelevasti, eikä nimiä ole toistuvista pyynnöistä huolimatta saatu ylioppilaskunnan käyttöön. Osittain vastuu on työryhmien vetäjillä itsellään, sillä vaikka Tampere3-hankejohtaja Päivi Myllykangas sekä koordinaattori Susanna Saarinen ovat varsin selvästi osallistavan suunnittelutyön kannalla, pysyviä opiskelijaedustajia ei silti ole saatu työryhmien kokoonpanoihin. Tamyssa pyrimmekin nyt viimein saamaan selville kaikkien pilottien opiskelijaedustajatilanteen. Kaiken kaikkiaan vaikutti siltä, että työryhmien työskentely on kovin eri vaiheissa.

TAMK:illa esiteltiin lisäksi tammikuussa muodostettu Tampere3:n koulutuksen ydinryhmä. Kyseisen ydinryhmän tehtävänä on koordinoida koulutukseen liittyvien prosessien yhtenäistämistä Tampere3:ssa,  muun muassa koulutuksen ohjaus, reunaehdot ja laadunhallinta, koulutusvisio ja -strategia, yhteisten opintokokonaisuuksien jalkauttaminen, koulutustukipalvelut ja koulutuksen tietojärjestelmät, oppimisympäristöt ja uudenlainen oppiminen. Ydinryhmän muodostavat opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava (TaY), koulutuspäällikkö Kirsi Reiman (TTY) sekä jaetulla vastuulla vararehtorit Päivi Karttunen ja Marja Sutela (TAMK). Ryhmä lupaa valjastaa laajasti korkeakouluyhteisön asiantuntemusta yhteisen Tampere3:n rakentamiseen sekä tarjota sparrausapua mm. yhteisten opintokokonaisuuksien jalkauttamiseen.

Lisätietoa yliopiston intranetissä

Korkeakouluopiskelijoiden seuraavat yhteiset askelmerkit 

Tamy tapasi 26.1. ja 1.2. TAMKO:n ja TTYY:n edustajia edunvalvonnallisten kysymysten merkeissä. Alkuvuoden tärkeiksi tavoitteiksi asetettiin näkyvä vaikuttaminen mediassa, tehokkaat yhteydet päätöksentekijöihin sekä yhteistyö valtakunnallisten liittojen kuten SYL:in ja SAMOK:in kanssa. Vaikuttamisen pohjana toimivat loppuvuodesta 2015 julkaistut yhteiset kannat.

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös