Tamyn Tampere3-uutiskirje, touko-kesäkuu 2016

Tamyn Tampere3-uutiskirje, touko-kesäkuu 2016

Tervehdys! Kevät vaihtuu kesään ja yliopistolla meininki hiljenee, mutta hanke sen kuin etenee. Ohessa Tampere3-kuulumisia toukokuulta ja katsaus kesään.  Myös Tampere3-nettisivut (Tampere3.fi) ovat auenneet ja niiltä voi seurata projektin etenemistä.

 1. Opiskelijat tapasivat toukouussa ministeriä
 2. OKM:n ohjausryhmän kuulumisia ja johtosääntötyö
 3. Työnimi pian historiaan
 4. Tulosneuvottelut – kohua ja kommentteja
 5. Visio kommentoitavana
 6. Ristiinopiskelu starttaa syksyllä ja Tampere3-opetussuunnitelmatyön startti 9.6.
 7. Tiedekuntien dekaanien rekry auki
 8. Miljoona euroa jaossa

 

Opiskelijat tapasivat ministeriä

Tamperelaisten opiskelijajärjestöjen edustajat tapasivat opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta  11.5.  Keskustelussa oli  erityisesti uutta korkeakoulukonsernia koskeva lainsäädäntö ja hallinto, visio ja opetussisällöt sekä resurssien merkitys prosessille. Lisää kuulumisia tapaamisesta: http://www.tamy.fi/artikkeli/opiskelijat-tapasivat-ministeri-grahn-laasosta.

Työnimi pian historiaan

Tampere3-hanke järjesti huhtikuussa uuteen nimeen liittyvän ideakilpailun, jossa nimiehdotuksia sai esittää sähköisen verkkolomakkeen kautta. Ehdotuksia tuli yhteensä yli 600. Nimeämisessä on edelleen kaksi vaihtoehtoista linjaa: käyttöön voidaan ottaa kokonaan uusi nimi, kuten mm. Aalto-yliopisto teki. Toisena vaihtoehtona on hyödyntää Tampere-sanaa yliopiston nimessä.

Nimiprosessin on edeilleen kesken ja  kesäkuussa korkeakoulujen johdolle on esitelty muutamia nimiehdotuksia. Nimiehdotukset käyvät kommenttikierroksella Tampere3-hankkeen johtoryhmällä, brändityön ohjausryhmällä ja menevät sitten korkeakoulujen hallituksiin.

Nimen valinta vaikuttaa automaattisesti myös tulevan ylioppilaskunnan nimeen.  Lisää ylioppilaskuntien yhdistymisen näkymistä voi lukea Aviisin toukokuussa julkaisemasta kattavasta uutisesta.

OKM:n ohjausryhmän kuulumisia ja johtosääntötyö

Ohjausryhmä on kokoontunut kahdesti kesäkuussa ja keskusteluissa on ollut prosessin kulku ja hallituksen esityksen luonnos. Tällä hetkellä näyttää siltä, että prosessi etenee minimilakimuutoksilla. Esimerkiksi yliopiston hallituksen kokohaarukkaa ei siis olla halukkaita kasvattamaan, toisin kuin opiskelijat ja myös Tampereen yliopisto ovat toivoneet.  Sen sijaan opetusyhteistyötä tullaan mahdollisesti helpottamaan  korkeakoulujen välillä myös lainsäädännön keinoin.

Yliopistojen sisäinen johtosääntötyö liittyy tiiviisti uuden yliopiston perustamiseen. Tavoite on saada johtosääntötyö, jossa yliopiston sisäisistä rakenteista ja toiminnasta päätetään, alkuun heti elokuulla. Alustavasti johtosääntöä on luvattu työstää kolmikantaisessa työryhmässä. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. yliopiston hallituksen kokoonpano, monijäsenisen toimielimen kokoonpano ja tehtävät sekä tiedekuntien tehtävät. Opiskelijoille keskeisiä tavoitteita ovat mm. tasakolmikanta kaikkiin elimiin sekä demokraattisen elinten riittävän laaja päätösvalta ja merkittävä asema yliopiston johtamisjärjestelmässä.

Samalla myös perustajien etsiminen ja säätiön säädekirjan ja sääntöjen valmistelu ovat käynnissä OKM:n johtoryhmässä. Säätiöön on tarkoitus saada perustajia molempien yliopistojen keskeisistä sidosryhmistä. Säätiön perustajien tulisi olla kasassa alkusyksystä, jotta säätiön ensimmäinen hallitus, säännöt ja perustamisasiakirjat saadaan lähtemään patentti- ja rekisterihallitukseen ja lakiluonnos eduskuntaan lokakuussa. Ensimmäisen säätiön hallituksen tulee valitsemaan yliopistojen hallitukset ensi syksynä. Vuonna 2017 taas valitaan uuden yliopiston monijäseninen toimielin, joka tulee todennäköisesti valitsemaan tulevan säätiöyliopiston ensimmäisen hallituksen.

Tulosneuvottelut – kohua ja kommentteja

Suomen korkeakoulut ja opetus- ja kulttuuriministeriö käyvät nelivuotisen sopimuskauden alussa neuvottelut, joissa sovitaan korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet, korkeakoulukohtaiset toimenpiteet ja tutkintotavoitteet sekä niiden vaatimat määrärahat. Alkava sopimuskausi 2017-2020 on Tampere3-hankkeen kannalta luonnollisesti erittäin olennainen.

Tamperelaisen kaupunginvaltuutetun Juhana Suoniemen käsiinsä saamat ja blogissaan julkaisemat tulosneuvottelujen pohjapaperit nostattivat sosiaalisessa mediassa runsaasti keskustelua. Tamy julkaisi oman kommenttinsa asiaan, lisäksi Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso sekä OKM:n kansliapäällikkö Anita Lehikoinen kommentoivat asiaa Radio Moreenille.

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston osalta tulosneuvottelut pidettiin 20.5.2016.  Molempien yliopistojen neuvotteluissa oli mukana myös edustajat muista Tampere3:n korkeakouluista. Neuvotteluissa keskusteltiin myös Tampere3:n lisärahoituksesta kuluvalle vuodelle. Mitään alustavia tietoja tai lukuja tulosneuvotteluista ei ole vielä julkaistu lukuun ottamatta ministeriön tiedotetta varhaiskasvatuksen aloituspaikkojen lisäämisestä. Tarkempaa tietoa tulosneuvotteluiden alustavista tuloksista on luvattu kesäkuun aikana.

Visio kommentoitavana

Tampere3:n visioteksti on nyt korkeakouluyhteisön jäsenten tutustuttavana ja kommentoitavana TAMK-wikissä: https://wiki.tamk.fi/display/T3/Tampere3-esittelymateriaalit (kirjautuminen HAKA-loginin kautta).

Elokuusta alkaen visiota viedään eteenpäin korkeakouluissa henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa yhteisissä tapahtumissa. Jo nyt kaikki voivat kommentoida sitä sähköisesti osoitteessa: https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/21694/lomake.html

Tampere3-opetussuunnitelmatyön startti 9.6.

Syksyllä 2016 TaY:n, TTY:n ja TAMK:n  opiskelijat voivat opiskella opintoja myös korkeakoulujen välillä.  Tampere3-korkeakoulujen välisen ristiinopiskelusopimuksen myötä läsnäolevat tutkinto-opiskelijat sekä Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakoulutuksen opiskelijat saavat 1.8.2016 alkaen erillisen opiskeluoikeuden toiseen Tampere3-korkeakouluun. Erillinen opiskeluoikeus rekisteröidään ennen ristiinopiskeluun kuuluvien opintojen suorittamista. Lisää tietoa syksyllä aukeavasta ristiinopiskelumahdollisuudesta löytyy täältä: http://www.tampere3.fi/koulutus/ristiinopiskelu.

Tampere3:n opetussuunnitelmatyö käynnistyi starttitilaisuudella torstaina 9.6.. Tilaisuus oli avoin kaikille Tampere3:n korkeakouluyhteisön jäsenille. Tilaisuudessa käytiin läpi yhteisen opetussuunnitelmatyön tavoitteita, periaatteita, aikataulua sekä toteutusta.  Materiaalit löytyvät täältä: https://wiki.tamk.fi/display/T3/Tampere3-materiaalit

Opetussuunnitelmatyö tehdään ihan perinteisesti opetussuunnitelmatyöryhmissä, joissa tulee olla myös opiskelijoiden edustus. Lisäki opetussuunnitelmatyötä on tarkoitus koordinoida yhteisissä kehittämisverkostoissa, joiden lukumäärästä, kokoonpanosta ja vetäjistä päätettäneen elokuussa. Ainakin seuraavia verkostoja on esitetty:

 • Digitaalinen toimintaympäristö
  •Societyand space; rakennettu ympäristö ja kaupungistuminen
  •Terveys ja hyvinvointi
  •Toimiva yhteiskunta ja kulttuurin uudet muodot
  •Tulevaisuuden oppiminen ja kasvatus
  •Älykäs teollisuusTavoitteena on, että uudistuneet koulutukset ja opetussuunnitelmat käynnistyvät 1.8.2019.

Tulevien tiedekuntien dekaanien rekry käynnissä

Ensi vuoden alusta aloittavien uusien tiedekuntien dekaanien rekrytointi on käynnissä sekä Tampereen yliopistolla että Tampereen teknillisellä yliopistolla. Tampereen yliopiston hallitus päättää dekaaneista viikolla 26. Nimitysryhmä on haastatellut viimeisten viikkojen aikana hakijoita ja kuullut asiasta johtokuntia.  Dekaanien toimikausi tulee olemaan 1.1.2017–31.12.2020. TaY:lle dekaaneja haetaan seuraaviin tiedekuntiin:

 • johtamiskorkeakoulu
 • kasvatustieteiden tiedekunta
 • lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
 • yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • viestintätieteiden tiedekunta

TTY:lle dekaaneja haetaan seuraaviin tiedekuntiin:

 • teknis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
 • teknisten tieteiden tiedekunta
 • talouden ja rakentamisen tiedekunta.

Näiden lisäksi Tampereen yliopistolla muodostetaan kooltaan pienehkö luonnontieteiden tiedekunta, joka liittyy yhteen Tampereen teknillisen yliopiston vastaavan tiedekunnan kanssa uuden yliopiston aloittaessa vuonna 2018. Luonnontieteellisen tiedekunnan osalta suunnitelutyö on vielä kesken, lisää tietoa on luvattu elokuussa.

Miljoona euroa jaossa 

Tampere3-korkeakoulut järjestävät kilpailun, jonka rahoittajana toimii Tampereen kaupunki. Kilpailulla tähdätään sellaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen, joilla on mahdollisimman suuri lisäarvo Tampereen elinkeinotoiminnalle. Asiasta uutisoi TaY:n ja TTY:n lisäksi mm. Aamulehti.

Hanke-ehdotus voi sisältää tutkimusta, tutkimuksen soveltamista, tuotteen kehittämistä, uudenlaisen konseptin, palvelun tms. kehittämistä ja markkinoille tuontia. Ideoita, konsepteja ja tutkimusteemoja haetaan laaja-alaisesti ja poikkitieteellisesti. Hankkeilta odotetaan mahdollisimman suurta uudisvaikutusta Tampereen elinkeinotoiminnalle. Lomake hanke-ehdotuksille:

https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/19993/lomake.html

Kilpailu on kaksivaiheinen: 1) hakemusvaihe, 2) seulonta- ja haastatteluvaihe
Hakemusvaihe päättyy 24.8.2016 kello 23:59.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös