Tamyn Tampere3-uutiskirje, toukokuu 2017

Tamyn Tampere3-uutiskirje, toukokuu 2017

Tampere3-hankkeessa on toukokuun aikana pohdittu tulevan hallituksen kokoonpanoa ja käynnistelty opetussuunnitelmatyötä. Lisäksi on tehty rekrytointeja, luotu prosessille pelisäännöt ja viestitty hankejohdon suunnalta eri tapahtumien ja uutiskirjeiden muodossa. Tampere3:a ja laajemmin korkeakoulusektorien välistä opetusyhteistyötä koskenut lausuntokierros päättyi toukokuun alkupuolella.

A photo by Mpho Mojapelo. unsplash.com/photos/UHDx3BHlFvY

Nimityskomitea ja hallituksen valinta. Hallituksen valintaa valmisteleva nimityskomitea valittiin huhtikuussa ja aloitti työskentelynsä juuri ennen vappua. Nimityskomitean jäsenet vierailivat kollegion kokouksessa, minkä lisäksi ylioppilaskunnat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä komitean jäseniin ja laatineet listan opiskelijoiden näkökulmasta hyvistä ehdokkaista. Komitean tulisi säätiön sääntöjen mukaan kuulla laajasti säätiön intressipiirejä valmistellessaan hallituksen valintaa, mutta osallistaminen on ollut suurelta osin kiinni yliopistoyhteisöä edustavien ryhmien omasta aktiivisuudesta. Komitea kokousti edellisen kerran 26.5. Hallituksen kokoonpanon on oltava säätiölain mukaan hyväksyttynä viimeistään 20.7., mutta viimeisimpien tietojen mukaan tavoitteena on saada hallitus kasattua jo ennen juhannusta. Järjestäytyminen tapahtuu syksyllä.

Lausuntokierros. Tampere3:a ja valtakunnallista opetusyhteistyön laajentamista käsitelleen lakiehdotuksen lausuntokierros päättyi 8.5. Tamyn ja TTYY:n lausunnoissa korostettiin läpi kevään edunvalvontatyössä esiin nostettuja, mutta säätiön sääntöihin ja hallituksen esitykseen jätettyjä laillisia ongelmia: yliopistoyhteisöä ei saa sivuuttaa uutta yliopistoa muodostettaessa. Lisäksi uuden yliopiston monijäseninen hallintoelin tulisi valita mahdollisimman nopeasti. Opetusyhteistyön osalta korostettiin opiskelijan oikeusturvaa ja yksityisyydensuojaa sekä sektorirajat ylittävän yhteistyön laadullista tarkoituksenmukaisuutta.

Neuvottelukunta. Strateginen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 12.5. Tampere3-neuvottelukunnan perustamisesta ja nimitti siihen jäsenet yhteisön ryhmien esityksestä 31.5. Neuvottelukunta koostuu 27 henkilöstä, joista kuusi (6) on professoreja, kaksitoista (12) muuta henkilökuntaa ja yhdeksän (9) opiskelijoita.  Neuvottelukunta on neuvoa-antava elin, joka toimii keskustelu- ja vaikuttamisfoorumina koulutuksen, tutkimuksen, tukipalveluiden ja valmistelutyön osalta. Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous järjestettiin torstaina 1.6. Kokous toimi keskusteluareenan sijasta ennemminkin informaatiokanavana prosessin ajankohtaisista asioista, eikä keskustelulle juuri jäänyt tilaa. Neuvottelukunta kokoustaa seuraavaksi syyskuussa, jolloin toimintatapoja on toivottavasti kehitetty keskustelevampaan suuntaan, jotta neuvottelukunnan potentiaali saadaan todella hyödynnettyä.

Opetussuunnitelmatyö. Opetussuunnitelmatyötä startattiin toukokuussa tiedekuntien dekaanien ja tutkinto-ohjelmien johtajien kick-off-tilaisuuksissa 9.-10.5. sekä kaikille avoimessa Tulevaisuuden osaaminen ja Tampere3 -visiotyöpajassa 24.5. Keskustelut tulevista yhteistyökuvioista eri alojen välillä ovat edelleen käynnissä. Yliopistojen opetusneuvostot ovat käsitelleet Tampere3-opetussuunnitelmatyön periaatteita, tavoitteita ja aikataulua kokouksissaan kevään aikana. Mikäli luodaan uusia, 1.8.2019 aloittavia tutkinto-ohjelmia, tulee niistä olla alustavat suunnitelmat tämän vuoden loppuun mennessä. Yksityiskohtaisemmat dokumentit ovat saatavissa esimerkiksi yliopistojen introissa.

Viestintä. Tampere3-hankkeesta ja sen projektien etenemisestä yleisellä tasolla on viestitty eri kanavilla. Projektijohtaja Marianne Kukko järjesti toukokuun aikana ajankohtaisiin asioihin keskittyneet aamukahvit kaikilla korkeakouluilla, minkä lisäksi myös projektipäälliköt kävivät läpi alaprojektien tilannekatsaukset Tampereen yliopiston Yliopistofoorumi-tapahtumassa. Toukokuun puolivälissä Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri ja ylioppilaskunnan puheenjohtaja Joona Orpana jakoivat kokemuksia yliopistojen yhdistämisestä Tampereen yliopistolla järjestetyssä keskustelutilaisuudesta. Kuun lopussa julkaistiin lisäksi Tampere3-yhteisölehti.

Henkilönimitykset. Huhtikuun puolella nimitetty koulutuksen tukipalveluiden ja tietojärjestelmien projektipäällikkö Kirsi Aalto aloitti tehtävässään 8.5. Projektinhallinta-asiantuntijoiksi hankkeelle on valittu KM Henna Koskimäki, hallintotieteiden yo Jorma Viikki ja FM Pekka Mäkiaho. Tutkimuspalvelujohtajaksi ja samalla tutkimuksen vararehtoriryhmän projektipäälliköksi on palkattu VTT Floora Ruokonen. Tampere3-projektisihteerin rekrytointi on kesken.


Sanni Lehtinen

Kirjoittaja on Tamyn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös