Teekkari, kärsitkö sinäkin näistä peloista liittyen Tampere3-prosessiin?

Teekkari, kärsitkö sinäkin näistä peloista liittyen Tampere3-prosessiin?

t3_mörkö-1

”Vuonna 2019 minusta ei enää valmistu diplomi-insinööriä tai arkkitehtia.”

Varsin yleinen, mutta aiheeton harhaluulo on, että tutkintorakenteet tultaisiin räjäyttämään uuden Tampere3-yliopiston myötä. Kuitenkin jokainen tutkintonsa aloittanut astelee yliopiston ovesta ulos todistukseen kirjattuna se tutkinto, jota suorittamaan on aikoinaan valittu. Prosessi ei tähtää duaalimallin purkamiseen – tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistotutkinnot pysyvät omanlaisinaan. Arkkitehteja ja diplomi-insinöörejä tullaan siis kouluttamaan Tampereella jatkossakin.

”Teekkarikulttuuri kuolee T3:n myötä.”

Teekkarikulttuurin isoimmat tapahtumat ovat tällä hetkellä vahvasti ylioppilaskuntamme ylläpitämiä. Toinen pelko voi liittyä siihen, mitä teekkarikulttuurille tapahtuu ylioppilaskuntien yhdistyessä vuonna 2019. Teekkarikulttuuri ei kuitenkaan tule poistumaan Tampereelta – siitä pitää huolen tuleva teekkariyhdistys, jonka kautta teekkarielämä pitää vakiintuneen paikkansa jatkossakin. Toisaalta uudelle ylioppilaskunnalle tullaan rakentamaan myös uutta identiteettiä, jossa teekkareiden näkökulma on myös tärkeä.

”Opiskelijoita ei kuunnella uuden yliopiston hallinnossa.”

Olet saattanut kuulla puhuttavan hallopedeista, eli hallinnon opiskelijaedustajista. Hallopedit ovat lakisääteinen asia tietyissä yliopiston elimissä – esimerkiksi konsistorissa, joka on ylin päättävä toimielin mitä akateemisiin asioihin tulee. Opiskelijoiden edustus hallinnossa perustuu siis yliopistolakiin, joten opiskelijaedustajia tulee olemaan uudenkin yliopiston hallinnossa.

”Tamy ja TTYY ovat hyvin erilaiset ylioppilaskunnat, ja yhteisiä kantoja on vaikeaa löytää.”

Molempien Tampereella toimivien yliopistojen ylioppilaskunnat, TTYY sekä Tamy ovat pitäneet toisiinsa sekä ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaan tiiviisti yhteyttä jo vuosikaudet. Myös tuoreiden hallitusten edustajat tapaavat toisiaan säännöllisesti liittyen esimerkiksi Tampere3:een. Ylioppilaskunnat ovat laatineet yhteisen paperin liittyen yliopistoyhteisön asemaan T3-yliopistossa ja perustettavan säätiön toimintaa ohjaaviin dokumentteihin. Sen lisäksi ylioppilaskunnat tekevät muutenkin paljon yhteistyötä liittyen esimerkiksi vauhdilla lähestyviin kuntavaaleihin.

”Kurssini tulevat olemaan hajallaan ympäri Tamperetta.”

Yksi pelko voi liittyä siihen, että nykyistä kampusjaottelua tultaisiin radikaalisti muuttamaan. Vielä ei ole tarkkaa tietoa, miten tutkinto-ohjelmien opetus tulee fyysisestä sijoittautumaan Tampereen kartalle. Kuitenkin joukkoliikenneyhteyksien parantaminen sekä teknologian hyödyntäminen opetuksessa tulee helpottamaan opiskelijan opiskelua monelle kampukselle jakautuneessa yliopistossa.

” Resurssisäästöjen vuoksi henkilökuntaa vähennetään, ja opetuksen laatu kärsii.”

Yksi T3-prosessin taustavaikuttajana on resurssisäästöt. Yksi pelko voi liittyä siihen, että henkilökuntaa irtisanotaan, mikä vaikuttaa paitsi yleisilmapiiriin, myös opetuksen laatuun. Kuitenkin pääasiallisesti resurssisäästö tulee pohjautumaan päällekkäisyyksien poistoon, eli samankaltaisia kursseja tultaisiin yhdistelemään. Nykyiseen verrattavaa osaamista on tarkoitus tuottaa myös uudessa yliopistossa.

”Tutkintoni menettää arvoaan, eikä valmistuminen Tampere3-yliopistosta ole niin suuri meriitti kuin valmistuminen TTY:lta.”

Yksi teekkareita paljon mietityttävä aihe on se, millaisin taidoin varustettuja diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja Tampereelta jatkossa valmistuu. Yksi merkittävä aihe on opintopistemäärät ja osaamisen kartuttaminen suhteessa niihin. Tekniikan opiskelijat eivät halua, että heidän tutkintojaan tultaisiin helpottamaan ja tätä kautta samalla halpuuttamaan myöskään tulevaisuudessa. Se on teema, josta on myös pidettävä kiinni uuden yliopiston koulutusta suunniteltaessa.


Teksti on julkaistu TTYY:n nettisivuilla 17.3.2017.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös