Perustulo opiskelijan perustoimeentulon lähteenä

Perustulo opiskelijan perustoimeentulon lähteenä

Perustulo opiskelijan perustoimeentulon lähteenä

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan linjauksia 2011. Tiivistelmä edustajiston hyväksymästä perustulopaperista.
Nykyjärjestelmän ongelmat

Perustuslaissa säädetään julkisen vallan tehtäväksi taata jokaiselle perustoimeentulo, mutta:

 • opintotuen taso on riittämätön ja se ei seuraa elinkustannusten nousua
 • opiskelijat ainoa väestönosa, joiden edellytetään rahoittavan osan perustoimeentulostaan lainalla
 • opintotuki takaa toimeentulon vain yhdeksäksi kuukaudeksi vuodessa
 • opintotuki on vastikkeellista eli riippuvaista opintojen etenemisestä yhä tiukentuvilla ehdoilla
 • opiskelijat ovat stressaantuneita ja uupuneita, ja perustoimeentulon epävarmuus lisää pahoinvointia
 • osa-aikainen opiskelu sairauspäivärahalla ei ole mahdollista
 • akateeminen työttömyys on kasvussa ja harvalla on edessään suoraviivainen uraputki: erilaiset pätkätyöt ovat akateemisten tulevaisuutta

Linjaukset

 • perustulon tulisi olla vähintään 600 € kuukaudessa – Kuluttajatutukimuskeskuksen mukaan 600 € on minimi, jolla voi tulla toimeen poislukien asumis- ja joukkoliikennekustannukset
 • perustulon lisäksi maksetaan asumistuki, joka vastaa todellisia asumiskustannuksia
 • perustulo on sidottu elinkustannusten nousua seuraavaan indeksiin, se on ympärivuotista, verotonta ja vastikkeetonta
 • perustulo rahoitetaan verotuksen uudistuksella

Perustulon tarjoamat ratkaisut

 • yksinkertaistaa ja selkeyttää sosiaaliturvajärjestelmää
 • lisää työnteon kannattavuutta ja poistaa kannustinloukkuja
 • poistaa vaikeaselkoiset tulorajat
 • vähentää byrokratiaa ja poistaa sosiaaliturvan hakemisen nöyryyttäviä käytäntöjä
 • vapauttaa sosiaalityön ja työvoimahallinnon resursseja mekaanisesta tuen myöntämisestä
 • ottaa joustavammin huomioon ihmisten muuttuvat elämäntilanteet: mahdollistaa paremmin esimerkiksi osa-aikaisen työskentelyn ja osa-aikaisen opiskelun sairauden tai perhesyiden takia
 • tukee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista antamalla kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet kokopäiväiseen opiskeluun
 • lisää kilpailukykyä ja innovatiivisuutta antamalla enemmän valinnanvapauksia
 • auttaa pidentämään työuria niiden alkupäästä tarjoamalla todellisen mahdollisuuden kokopäiväiseen opiskeluun
 • takaa opiskelijoille parhaiten mahdollisuuden ja rauhan opiskella

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös