Tiedoksi koko yliopistoyhteisölle

Tiedoksi koko yliopistoyhteisölle

Yliopiston hallitus tulee päättämään 25.5. Tampere3-prosessin jatkosta. Prosessin jatkaminen merkitsee mitä todennäköisimmin uuden yliopiston rakentamista. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta on tähän mennessä osallistunut prosessiin aktiivisesti niin epämuodollisten tapaamisten kuin virallisen työryhmävaikuttamisenkin kautta. Ylioppilaskunta on prosessin myötä asettanut suunnittelulle perusedellytyksiä, joita ilman uuden yliopiston rakentaminen ei ole mahdollista. Tahdomme tuoda nämä periaatteet julki vielä ennen yliopistomme hallituksen kokousta.

Näitä periaatteita ovat:

1. Kolmikanta ja yliopistodemokratia
• Nykyinen kolmikantaedustus on säilytettävä päätöksentekoelimissä aina ylimmälle tasolle asti.
2. Joustavat ja toteutuvat opintopolut
• Tampere3:n suurena tavoitteena on joustavammat opinnot. Vapaasti valittavat valinnaiset opinnot takaavat tämän tavoitteen yhdessä muun muassa kieltenopetuksen kehittämisen kanssa.
3. Valtakunnallisesti tunnistettavissa olevat tutkinnot
• Mahdollisten uudenlaisten tutkintojen tulee olla tiedemaailmassa ja työmarkkinoilla tunnistettavia ja kilpailukykyisiä. Tampereella ei voida luoda väliinputoajasukupolvea.
4. Maksuton koulutus
• Opiskelijan on oltava jatkossakin mahdollista suorittaa akateemisesti laadukas ja työelämän tarpeisiin riittävä tutkinto maksuttoman koulutuksen puitteissa.
5. Opinto- ja uraohjauksen kehittäminen ja lisäresursointi
• Vapaasti valittavien opintojen sekä opintopolkujen lisääntyessä on viimeistään panostettava opinto-ohjauksen lisäämiseen.
6. Tutkimus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen
• Tavoitteena olevan yliopiston on oltava pedagogisesti edistyksellinen ja fyysisiltä puitteiltaan innostava tutkimus- ja oppimisympäristö.
Jos prosessia päätetään jatkaa, ovat seuraavat seikat välttämättömiä

• Korkeakouluyhteisöjen jokaiselle jäsenelle on taattava mahdollisuus vaikuttaa prosessin keskeisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Tehokkain tapa toteuttaa tämä tavoite on kolmikantaedustus, jossa sekä henkilökunta että opiskelijat valitsevat edustajansa kaikkiin prosessia johtaviin ja toimeenpaneviin elimiin.
• Viestinnän yliopistoyhteisölle on oltava selkeää ja avointa koko muutosprosessin ajan. Uuden yliopiston on suunniteltu aloittavan toimintansa aikaisintaan vuonna 2019. Koko yliopistoyhteisölle on tehtävä vaiheittainen ja selkeä suunnitelma yliopiston rakennussuunnitelmaksi.
• Työryhmien roolin on oltava selkeä ja ryhmien ohjeistusten on oltava täsmällisiä ja konkreettisia. Prosessin jokaisella vaiheella on oltava selkeästi määritellyt tavoitteet ja toimintatavat. Varsinkin tutkintoalakohtaisilla työryhmillä oli haasteita uusien raja-aitoja ylittävien tutkinto-ohjelmien työstössä epäselvän ja riittämättömän ohjeistuksen myötä.
• Jokaisella keskustelualustalla, työryhmällä ja työpajalla tulee olla selkeä tarkoitus, joka tuodaan esille alusta asti. Osallistuvan henkilön tulee voida olla varma, että hänen kommenttinsa käsitellään jollakin tavalla: joko otetaan osaksi prosessia tai vastataan selkeästi, miksi ehdotettu toimenpide ei ole mahdollinen.

Korkeakouluyhteisö on yhtä kuin jäsenensä, ja näin ollen muutos vaatii koko yhteisön aitoa tukea. Noudattamalla yllä mainittuja periaatteita huolellisesti prosessin kaikissa vaiheissa on mahdollista luoda yliopisto, joka nauttii koko yhteisön luottamusta. Haluammehan kuitenkin onnistua, emmekä olla niitä, joiden virheistä opitaan.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoja:
Eero Kiiski
Tamyn puheenjohtaja 2015
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
puheenjohtaja@tamy.fi
puh: 050 3612 845
http://www.tamy.fi

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös