Tuliko valittua ala, jossa olet kaltaistesi joukossa?

Tuliko valittua ala, jossa olet kaltaistesi joukossa?

Ei hätää, kaikki ei ole vielä menetetty.

Sukupuolirajojen murtajia kaivataan ja torjutaan työyhteisöissä. Naisia on kannustettu hakeutumaan miesenemmistöisiin töihin sillä perusteella, että siten naisetkin pääsevät kiinni parempiin asemiin ja tienesteihin. Miesten kannustusta hoiva- ja kasvatustyöhön on puolestaan perusteltu asiakkaiden tarpeilla. Vähemmistönä työyhteisössä toimiminen tekee työntekijän näkyvämmäksi niin hyvässä kuin pahassa. Esimerkiksi upseerinaisten statuksensa puolustusvoimissa upseereina tarjoaa heille mahdollisuuksia, joita muilla henkilöstöryhmillä ei ole, ja heillä on mahdollisuus erottautua ja tulla huomatuksi. Toisaalta he kohtaavat myös sukupuolista häirintää ja vastarintaa työyhteisön sisällä, kun heidän katsotaan ylittäneen sukupuolten rajat. Epäasiallinen kohtelu on keino näyttää paikka. Kaikkiaan organisaatioissa sukupuolirakenteen muutoksen toivotaan tai pelätään muuttavan vallitsevaa järjestystä. Organisaatiot, joissa on tiukimmat sukupuolirajat, kohtaavat myös paljon ongelmia modernisaatiopyrkimyksissään. Kehittämistyö saattaa valua kuin vesi hanhen selästä.

Työ tarvitsee tekijöitä – samoin yhteiskunta sitä tukevia toimijoita. Siksi, huolimatta siitä teemmekö tavanmukaisia valintoja vai emme, työn laadun ja tasa-arvon toteuttaminen ovat tärkeitä kysymyksiä kaikenlaisilla aloilla ja kaikenlaisissa töissä.

Onko segregaatiolla ollenkaan väliä? Työmarkkinoiden sukupuolen mukainen eriytyminen on helppo selitys sille, miksi naisten ja miesten työolot, palkkaus ja uramahdollisuudet poikkeavat toisistaan. Työyhteisöjen kehittämisessä tarvitaan sensitiivisyyttä sille, mikä missäkin eroja tuottaa. Älä anna tehdä segregaatiosta eriarvoisuuden oikeuttavaa keppihevosta. Miehiä toivotaan perinteisiin naisten töihin siksikin, että heidän ajatellaan tuovan kyseiseen työhön lisää arvostusta ja parempia etuja. Eriytymisen haittapuoliin kuuluu, että homogeeninen yhteisö ei tule haastetuksi, eikä välttämättä ole aina riittävän joustava kehittyäkseen.

Moninaisuudesta on tai ei ole hyötyä. Oma asema työelämässä on sidoksissa moniin sosiaalisiin jakoihin yhtäaikaisesti ja voi koostua sekä etuoikeuksista että eriarvoisuudesta. Koulutustausta voi tuottaa etua, sukupuoli haittaa, kantasuomalaisuus etua, ikä haittaa ja niin edelleen kontekstista riippuen. Se, että työpaikalla on monenlaisiin sosiaalisiin kategorioihin sijoittuvia, tuo työyhteisön toimintaan rikkaamaan kokemuksien kirjon. Tämä voi mahdollistaa esimerkiksi asiakkaiden ja uusien asiakasryhmien paremman huomioimisen ja yhteistyökumppaneiden paremman kohtaamisen. Moninaisuus voi kuitenkin tarkoittaa myös sitä, että arvoista ja työyhteisön toimintatavoista voidaan joutua enemmän neuvottelemaan. Siihen pitää myös käyttää aikaa.

Millaista kehittämistä työpaikalla tarvitaan? Työyhteisöt tarvitsevat kehittämistä, jossa sinä olet mukana, johon sinulle annetaan valmiuksia osallistua ja jossa kysytään, kuka täällä voi työskennellä ja missä rajoissa. Tällainen kehittäminen pyrkii tunnistamaan työpaikan jakoja ja tuomaan niitä esiin, huomioimaan erilaisia ryhmiä. Sukupuoli on eittämättä yksi jakava tekijä, joka yhdessä muiden jakojen kautta tuottaa hauraita tai vahvoja asemia työelämässä. Myös näennäisesti homogeeniset alat tarvitsevat eri ryhmät huomioivaa kehittämistä, ja sinulla on rooli tämän moninaisuuden näkyväksi tekemisessä.

 

Minna Leinonen

tutkija
Työelämän tutkimuskeskus
Tampereen yliopisto
050-318 6141

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös