Unelmatyö saatu – työsopimuksen allekirjoitus

Unelmatyö saatu – työsopimuksen allekirjoitus

Työsopimus on vapaamuotoinen työnantajan ja työntekijän välinen sopimus työn tekemisestä ja työsuhteen ehdoista. Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suositus on, että työsopimus tehdään aina kirjallisesti – tällöin voidaan luotettavasti tarkistaa, mitä työn tekemisestä ja työsuhteen ehdoista on sovittu.

Mitä yksityiskohtaisemmin työtehtävät ja niiden suoritustapa sekä työsuhteen muut ehdot on työsopimuksessa määritelty, sitä rajoitetumpi on lähtökohtaisesti työnantajan oikeus poiketa niistä työnjohto-oikeuden nojalla.

Ammattiliitot neuvottelevat puolestasi kaikista tärkeistä kysymyksistä: oikeudenmukaisesta palkasta, työajasta, vapaista, tasa-arvosta, työturvallisuudesta ja työterveyshuollosta. Ammattiliittojen neuvottelemat sopimukset takaavat lakia paremmat työn ehdot.

Muista tarkistaa työnantajaltasi tai luottamusmieheltä, mitä työehtosopimusta työpaikallasi noudatetaan. Työsopimusta ei voi solmia heikoimmin ehdoin, kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Mikäli et kuulu työehtosopimuksen piiriin, voit parantaa työlainsäädännön minimiehtoja työsopimuksellasi. Saat omasta ammattiliitostasi tarvittaessa apua työsopimusneuvotteluun.

 

Työsopimuksen muistilista: mitä työsopimuksessa on ainakin oltava

 • Työnantajan ja työntekijän täydellinen nimi, henkilö- ja y-tunnus, koti- tai liikepaikka sekä yhteystiedot
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Työsopimuksen kesto:
  1. voimassaoloaika toistaiseksi tai
  2. määräaikainen työsopimus: päättymispäivä ja määräaikaisuuden peruste
 • Työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa
 • Pääasialliset työtehtävät
 • Alalla sovellettava työehtosopimus (esim. KVTES)
 • Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
 • Säännöllinen työaika
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste

 

Amalia Ojanen

Opiskelija- ja nuorisoasiamies

Akavan Erityisalat

https://www.akavanerityisalat.fi/jasenyys/opiskelija_jasenena

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös