Vaali työn mielekkyyttä

Vaali työn mielekkyyttä

Työelämään astuvalle opiskelijalle on tarjolla monenlaisia tarinoita eli tulkintoja siitä, millaista työelämä on, millaisia työntekijöiden tulisi olla ja mitä työuralla pitäisi tavoitella. Jotkut tarinoista ovat niin vallitsevia, että niitä on vaikea huomata, saati kyseenalaistaa. Työn mielekkyyden kannalta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeä tunnistaa, millaista tarinaa itse elää ja vaalii.

Managerialismin kertomus

Yksi tänä päivänä monelta työpaikalta löytyvä tarina korostaa työn kontrolloimista ja tehostamista erilaisin mittarein. Syksyllä ilmestyneessä Työelämän toisinajattelijat  –kirjassamme nimitämme tätä tarinaa managerialismin kertomukseksi. Managerialismissa työntekijän tehtävä on mahdollisimman tehokkaasti tavoitella annettuja tavoitteita, kohentaa itsensä ja organisaationsa kilpailukykyä ja tuottaa tulosta. Valitettavasti tulostavoitteiden oravanpyörässä työn merkityksellisyys usein hukkuu ja jopa omat uravalinnat alkavat tuntua kyseenalaisilta.

Näin kävi myös meille. Toimimme pitkään tutkijoina ja opettajina yliopistolla ja rakastimme työtämme. Elimme tarinaa, jossa tutkija tarkastelee maailmaa kriittisesti, ymmärtää sitä syvällisesti ja laajentaa myös opiskelijoidensa näköaloja. Sitten yliopistoista alettiin tehdä paperitehtaita ja tutkijat typistettiin resursseiksi yliopistojen välisessä pistejahdissa. Koimme, ettemme enää voineet työssämme edistää haluamiamme päämääriä. Syntyyhän työn mielekkyys vapaudesta ja mahdollisuudesta tehdä työtä, jolla on jokin numeroita suurempi merkitys.

Uuden työn sankaritarina

Lähdimme yliopistosta ja aloimme tehdä tutkimusta omilla ehdoillamme. Perustimme myös yrityksen kodiksi uusille ideoillemme. Yrittäjäksi ryhtyminen istuukin mainiosti toiseen vallitsevaan työelämätarinaan, jota kutsumme uuden työn sankaritarinaksi. Tässä tarinassa olemme kaikki intohimoisia, unelmiamme tavoittelevia start up -yrittäjiä tai menestyviä supersuorittajia, joille kaikki on mahdollista. Kunhan vain olet riittävän luova, kunnianhimoinen, yritteliäs…

Yksilökeskeisyydessään uuden työn sankaritarina kuitenkin sivuuttaa kaikki ne käytännöt, jotka ohjaavat ja usein rajoittavatkin elämäämme. Todellisuudessa meillä kaikilla ei ole samoja edellytyksiä ja mahdollisuuksia unelmaduuniin, eivätkä menestyksemme tai ongelmamme johdu pelkästään itsestämme.

Löydä työlle tarkoitus

Ennen kaikkea työelämässä kannattaa pohtia, millaiset asiat saavat oman sydämen sykähtämään ja millaista maailmaa haluaa työllään rakentaa. Tällaiset itseisarvoiset päämäärät, kuten oikeudenmukaisuus, hyvinvointi, ekologisuus ja tasa-arvo, antavat työlle tarkoituksen. Opiskeluaika on mainio tilaisuus oman alan laaja-alaiseen tarkasteluun. Etenkin erilaisten ammattilaisten työhön tutustumalla löytää vastauksia. Joskus itseisarvoista voi tulla jopa missio, jolle luodaan kokonaan uusi tila: nettisivu, verkosto, osuuskunta tai yritys. Tällaisia työelämän toisinajattelijoita olemme tutkineet ja esitelleet kirjassamme.

Ole kriittinen

Kriittisyys on elinehto sille, että kykenemme avaamaan silmämme yhteiskunnan ja työelämän käytännöille, luomaan vaihtoehtoisia tarinoita ja tekemään toisin. Kriittinen ajattelu onkin yksi niistä avaintaidoista, joita yliopisto-opiskelusta soisi jäävän kunkin omaan työkalupakkiin. Valitettavasti moni opiskelija kokee vain suorittavansa kursseja ehtimättä paneutua mihinkään kunnolla. Opiskellakin voi kuitenkin toisin, kuten teki ohjaamamme kolmen opiskelijan ryhmä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. He pohtivat huolella opiskelunsa päämääriä ja tekivät yhdessä tilaa perusteellisuuden, välittämisen ja kriittisyyden hyveille suorituskeskeisessä opintokulttuurissa. Vallitsevien opiskelukäytänteiden haastamisesta voi lukea lisää ryhmässä syntyneestä gradusta.

Tee toisin

Mielekkyyden vaaliminen ja toisin tekeminen kannattaakin aloittaa jo opiskeluaikana. Mukautuvien suorittajien sijaan yhteiskunnassamme on huutava pula omaehtoisesti ajattelevista toisintekijöistä. Unohda siis sellaiset cv:n viilaus- ja työntuunausneuvot, jotka ainoastaan keskittyvät sopeuttamaan yksilöitä vallitseviin työelämän olosuhteisiin. Pohdi sen sijaan, kuinka voisit yhdessä muiden kanssa haastaa työelämän käytäntöjä ja tehdä tilaa omalle mielekkään työn tarinallenne. Toisintekijöille töitä riittää!

 

Elina Henttonen ja Kirsi LaPointe

 

***

Kirjoittajat ovat kauppatieteiden tohtoreita, työelämän tutkijoita ja kouluttajia. Heidän sydäntään lähellä ovat työn merkityksellisyyden vaaliminen, ammatillisen toimijuuden vahvistaminen sekä mielekkään työelämän luominen. Tuoreessa kirjassaan Työelämän toisinajattelijat (Gaudeamus, 2015) sekä Kolmas tila –blogissaan he kyseenalaistavat työelämän itsestäänselvyyksiä ja tarjoavat vaihtoehtoisia tarinoita mielekkäästä työstä.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös