Verkostojen merkitys korostuu työnhaussa

Verkostojen merkitys korostuu työnhaussa

Selvitysten mukaan 70-80% uusista työpaikoista ovat piilotyöpaikkoja, jotka eivät koskaan tule julkiseen hakuun. Siksi olisi tärkeää, että korkeakouluopiskelijoille ja etenkin kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille tarjoutuisi mahdollisuus verkostoitua työelämään jo opiskeluaikana.

 

Työelämäyhteistyö avaa ovia työelämään

Kursseilla tehdyt harjoitustyöt tai opiskeluiden ohessa työnantajille tehdyt projektityöt tarjoavat opiskelijoille erinomaisen kanavan verkostoitua työelämään ja potentiaalisiin työnantajiin. Jokainen projekti on opiskelijalle mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan sekä tietenkin näyttää omaa osaamista potentiaalisille työnantajille.

 

Projektiportfolio helpottaa opiskelijaa työllistymisessä

Opiskeluiden aikana tehdyt harjoitustyöt ja projektityöt toimivat jo itsessään ovenavaajina tuleviin työantajiin, mutta opiskeluaikana rakentunut projektiportfolio tarjoaa erinomaisen tavan erottautua muista työnhakijoista, kun vastuullisemmat työtehtävät ovat edessä.

 

Helpottamalla kommunikointia lisätään korkeakoulujen työelämäyhteistyötä

Tällä hetkellä korkeakoulujen yhteistyömahdollisuudet, opettajat, tutkijat, opiskelijat ja alumnit ovat usein sirpaloituneet eri palveluihin, sivustoihin ja joskus tieto yhteistyömahdollisuuksista on yksittäisten ihmisten takana.

On olemassa selkeä yhteistyöalusta, joka kokoaa korkeakoulujen tarjoamat mahdollisuudet yhteen paikkaan ja auttaisi työnantajia löytämään ja kommunikoimaan oikeiden henkilöiden kanssa ilman ylimääräisiä välikäsiä.

EK, Finpro, Team Finland, Amcham, Sitra, Suomen Yrittäjät, Slush, Tekes, Vincit, Eilakaisla ja Me2we ovat olleet mukana kehittämässä ja rahoittamassa uutta digitaalista yhteistyöalustaa, joka helpottaa korkeakoulujen opettajia, tutkijoita, opiskelijoita, alumneja ja työnantaja kommunikoimaan ja löytämään toisensa.

Uuden yhteistyöalustan tavoitteena on tukea nykyisiä toimintamalleja ja lisätä korkeakoulujen vaikuttavuutta tuomalla yhteistyömahdollisuudet entistä helpommin työnantajien saataville.

 

Visiona kansallinen yhteistyö- ja innovaatioalusta

Rakennettu palvelu kulkee nimellä Talenttiverkosto.fi. Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu ovat ensimmäiset korkeakoulut Suomessa, jotka ovat ottaneet alustan käyttöön koko organisaationa. Jatkossa yhteistyöalustan käyttöönoton toivotaan laajentuvan kaikkiin korkeakouluihin. Visiona on, että työnantaja voisi tehdä yhteistyötä kaikkien kotimaisten korkeakoulujen kanssa yhden yhteistyöalustan kautta.

https://www.youtube.com/watch?v=sTYbm0EjGo8

Tietopaketti palvelusta Dropboxissa: https://www.dropbox.com/sh/uaytyrvy9jrzfcd/AAC33j9Acl25Bzq2NN7fKqPSa?dl=0

 

Petri Tuomela, Me2we petri.tuomela@me2we.fi

Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät joonas.mikkila@yrittajat.fi

 

Kirjoittajan tiedot:

Petri Tuomela, KTM
Yrittäjä
Me2we Finland Oy
@peteantero

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös