Edustajiston päätökset

Tilikausi 2018

EDUSTAJISTO 1/TILIKAUSI 2018 14. helmikuuta 2018

PÄÄTÖSLUETTELO

 Edustajisto:

·         myönsi määräaikaisen poissaolo-oikeuden Venla Monterille 30.6.2018 asti.

·         myönsi eron Heta Häkkiselle edustajiston varajäsenyydestä.

·         päätti vahvistaa TTYY:n ja Tamyn hallitusten sopiman kokoonpanon uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakuntaan kuuluvat tällöin molempien ylioppilaskuntien edustajistojen puheenjohtajat, hallitusten varapuheenjohtajat ja pääsihteerit.

Lisäksi päätettiin myöntää keskusvaalilautakunnalle valtuudet toteuttaa opiskelijajäsenten haku, haastattelu ja valinta uuden yliopiston ensimmäiseen konsistoriin sekä muihin johtosäännön määrittelemiin toimielimiin siihen asti, kunnes uudella ylioppilaskunnalla on päätöksentekokykyiset edustajisto ja hallitus.

·         hyväksyi seuraavan toivomusponnen: ”Tämän ponnen hyväksyessään Tamy toivoo, että keskusvaalilautakunta osallistaa Tamyn ja TTYY:n edustajistoja kaikissa hallopedirekrytoinneissa, joista se vastaa vuonna 2018”

Päätösluetteloiden vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

puh. 050 361 2854

e-mail: paasihteeri@tamy.fi

Tilikausi 2017

Tamyn edustajiston päätösluettelot tilikaudelta 2017.

EDUSTAJISTO/TILIKAUSI 2017 /järjestäytymiskokous 5. joulukuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

 Edustajisto:

 • valitsi edustajiston puheenjohtajaksi Suvi Parhankankaan.
 • valitsi edustajiston I varapuheenjohtajaksi Marianna Pukkalan
 • valitsi edustajiston II varapuheenjohtajaksi Janne Vikmanin äänin Janne Vikman 27 ääntä –  Eeva Leskinen 13 ääntä.
 •  valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Sanni Lehtisen
 • valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt äänin 25-14:

Katariina Kojo

Noora Korhonen

Nelly Kivinen

Esko Nieminen

Paula Saarinen

Aliisa Toivanen

Roope Tukia

 

päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

puh. 050 3612854

EDUSTAJISTO 8/TILIKAUSI 2017 29. marraskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

 Edustajisto:

 • myönsi eron Joel Passojalle edustajiston varajäsenyydestä.
 • valitsi TOAS:n valtuuskunnan varajäseneksi Suvi Parhankankaan.
 • päivitti pysyväispäätöstä Tamyn toimintaa ohjaavista dokumenteista liitteen mukaisesti.
 • määräsi perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksuksi 116 € ja jatkotutkinto-opiskelijan jäsenmaksuksi 49 € tilikaudella 1.1.–31.12.2018 (lukuvuoden 2018–2019 alusta kerättävä maksu).
 • hyväksyi hallituksen toimintasuunniteman vuodelle 2018 Suomelan ja Nihtisen muutosesityksillä.
 • hyväksyi talousarvion perusteluineen Vikmanin tekemällä muutosesityksellä tilikaudelle 1.1.2018-31.12.2018.
 • valitsi tilintarkastajiksi tilikaudelle 1.1.2018–31.12.2018 KPMG:n KHT Frans Kärjen ja KHT Teemu Suoniemen, sekä heidän varalleen KHT Mari Säynätjoen ja KHT Lotta Nurmisen.
 • muutti Tamyn lippu- ja merkkiohjesääntöä liitteen mukaisesti

päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

puh. 050 3612854

 

EDUSTAJISTO 7/TILIKAUSI 2017 25. lokakuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

 Edustajisto:

 • nimesi Soile Koski-Ahon Tamyn ehdokkaaksi OLL:n liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018.
 • nimesi Tamyn edustajaksi OLL:n liittokokoukseen 9.-10.11.2017 Kaisa Partasen ja Juho Rantosen sekä Soile Koski-Ahon tarkkailijaksi.
 • nimesi Tamyn edustajiksi SYL ry:n liittokokoukseen 17.–18.11. seuraavat henkilöt:

Varsinaiset:

Venla Monter (HALLI)

Mikael Malkamäki (HALLI)

Suvi Parhankangas (Luuppi_Puolue)

Janne Kajander (Sity)

Taru Smolander (Bites)

Eero Nihtinen (Bites)

Tanja Väisänen (Bosa)

Janne Vikman (VB)

Iiris Suomela (Vihreät)

Ville Tynkkynen (Vihreät)

Milka Hanhela (Viva)

Ilona Taubert (Viva)

Varat:

 1. Esko Nieminen (Kokoomus)
 2. Sanni Lehtinen (Sity)
 3. Mikko Lampo (Sity)
 4. Joel Oranen (VB)
 5. Tuomas Himmanen (Luuppi_puolue)
 6. Lauri Greggila (Viva)
 • valitsi kollegion varsinaisiksi opiskelijajäseniksi Sanni Lehtisen ja Reima Kuukan ja varajäseniksi Petro Leinosen, Juho Rantosen, Olli Ruotsalaisen ja Kaisa Partasen kaudelle 26.10.2017–31.12.2018, kaudelle 26.10.2017–31.12.2017 Suvi Parhankankaan ja Annina Kaukosen varajäseniksi ja kaudelle 1.1.2018–31.12.2018 varsinaisiksi jäseniksi Suvi Parhankankaan, Katariina Kojon, Annina Kaukosen ja Vilma Wiron sekä varajäseneksi Paula Saarisen, Sebastian Vilpposen, Mikko Vesterisen, Janne Vikmanin, Joel Orasen, Juho Anturaniemen, Ilona Taubertin, Ilmo Ilkan ja Kaisa Partasen.
 • esitti SYL:lle YTHS:n valtuuskunnan jäseneksi ensisijaisesti Joel Kontiaista ja toissijaisesti Sanna Hakkaraista.
 • muutti hallituksen työjärjestystä liitteen mukaisesti.
 • hyväksyi liitteen mukaisen viestintästrategian.
 • päivitti Tamyn linjapaperin liitteen mukaisesti. Samalla päätettiin, että liikuntapoliittinen linjapaperi ja asumispoliittinen linjapaperi eivät ole enää voimassa hyväksymisen jälkeen.

päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

puh. 050 3612854

e-mail: paasihteeri@tamy.fi

EDUSTAJISTO 6/TILIKAUSI 2017 20. syyskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 • totesi Esa Ojalan, Outi Lehtosen, Stefan Millarin, Emppu Nurmisen, Teemu Heinosen, Sina Nordmanin ja Katarina Sällylän menettäneen vaalikelpoisuutensa ja näin eronneen edustajistosta.
 • merkitsi puolivälivuosikertomuksen tiedoksi
 • päivitti Tamyn strategiaa liitteen mukaisesti
 • kävi lähetekeskustelun vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
 • myönsi Maaria Kuismalle eron edustajiston varajäsenyydestä.päätösluettelon vakuudeksiSanni Pietilä
  pääsihteeri

 

EDUSTAJISTO 5/TILIKAUSI 2017 29. elokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO 

Edustajisto:

 • valitsi päätoimittajaksi Tuija Siltamäen 18.9.2017 alkavaan työsuhteeseen. Ennen työsuhteen alkua järjestetään palkallinen perehdytys. Päätoimittajalle maksetaan ylioppilaskunnan palkkauskäytännön mukaista palkkaa ja työsuhteen alussa on neljän kuukauden koeaika.
 • valtuutti koulutuspoliittisen asiantuntijan kysymään nykyisiltä kollegion opiskelijajäseniltä suostumusta jatkaa tehtävässään kollegion olemassaoloajan loppuun asti. Mikäli kaikki kollegion nykyiset opiskelijajäsenet eivät ole halukkaita jatkamaan, täytetään loput paikoista siten kuin opiskelijaedustajien valintaohjesäännössä linjataan.päätösluettelon vakuudeksiSanni Pietilä
  pääsihteeri

EDUSTAJISTO 4/TILIKAUSI 2017 3.toukokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 • päätti Kiiskin esityksen (kannattaja Hanhela) mukaisesti, että Tamy jatkaa ensisijaisesti neuvotteluja yhteisestä kehitysyhteistyöhankkeesta Käymäläseura Huussi ry:n tai muun mahdollisen toimijan kanssa ja osallistaa neuvotteluihin mahdollisuuksien mukaan TTYY:tä, tamperelaisia korkeakouluja ja muita relevantteja
 • hyväksyi yhdistysohjesäännön liitteen mukaisesti ja Tuomasjukan ja Kiiskin muutosesityksillä
 • päätti, että Tamy liittyy Kultti ry:n jäseneksi.
 • hyväksyi Tamylle uuden sijoitusstrategian. Samalla todettiin, että vanha strategia ei enää ole voimassa.
 • hyväksyi TTYY:n kanssa yhteisen Juvenes-Yhtiöt Oy:n omistajaohjausstrategian.

päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

EDUSTAJISTO 3/TILIKAUSI 2017 5.huhtikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 antoi seuraavan evästyksen kehitysyhteistyötoiminnan tulevaisuuden jatkotyöstämiseen: Hankkeen tulee olla tarkoituksenmukainen ja sen eri mahdolliset rahoituslähteet kartoitettu mukaan lukien se, miten omarahoitusosuus katetaan. Myös pidettiin tärkeänä, että selvitetään mitä ylioppilaskunnat, joilla on tai on ollut oma hanke, aikovat tehdä tulevaisuudessa ja löytyisikö niiden keskuudesta yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi toivottiin, että edustajisto saisi mahdollisimman pian perustellut skenaariot päätöksentekonsa tueksi.

 • valitsi kollegion varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi Tuomas Himmasen Elina Tervin tilalle ja Tuomas Himmasen tilalle kollegion varajäseneksi Esko Niemisen.
 • hyväksyi toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016 ja merkitsi vuosikertomuksen käsitellyksi
 • vahvisti liitteenä olevan tilinpäätöksen.
 • päätti Kiiskin esityksestä (kannattaja Halonen) yksimielisesti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 vastuuvelvollisille.

 päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

EDUSTAJISTO 2/TILIKAUSI 2017 15.maaliskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 myönsi määräaikaisen poissaolo-oikeuden Juulia Hutrille 30.6.2017 asti.

 • myönsi Maiju Nupposelle eron edustajiston varajäsenyydestä 31.3.2017 alkaen ja Nicolas Kivilinnalle varsinaisesta jäsenyydestä välittömästi.
 • valitsi kollegion opiskelijajäseniksi Johannes Asikaisen Petra Kantolan tilalle ja Pia-Christina Rothin Katariina Lassilan tilalle
 • muutti vaalijärjestyksen pykäliä 4,14,15,26 ja 35 liitteen mukaisesti sekä pykäliä 7 ja 8 Järvisen esityksen mukaisesti

päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

EDUSTAJISTO 1/TILIKAUSI 2017 8.helmikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 • myönsi määräaikaisen poissaolo-oikeuden Volmari Ojaselle 30.4.2017 asti, Sonja Julkuselle, Sampo Keuramolle ja Janne Vikmanille 31.7.2017 asti sekä Mikko Vesteriselle ja Matleena Kalliselle 30.6.2017 asti.
 • totesi Maggie Nurmisen, Anni Heinälän ja Otto Vainion menettäneen vaalikelpoisuutensa ja näin eronneen edustajistosta.
 • myönsi eron Ville Vuoriolle edustajiston varajäsenyydestä
 • valitsi Anna Ojalahden kollegion varsinaiseksi jäseneksi Riikka Jauhiaisen tilalle
 • valitsi TOASin valtuuskuntaan seuraavat kahdeksan varsinaista ja heille kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä.
  Varsinainen                    Vara
  Oona Haimi                     Suvi Mäkeläinen
  Mikko Aaltonen               Janne Kajander
  Katariina Kojo                 Soile Koski-Aho
  Ville Rantala                    Mikko Lampo
  Linda Riihimäki               Outi Lehtonen
  Julius Tavasti                   Sanni Lehtinen
  Iina Vilen                         Ilona Taubert
  Venla Monter                  Olli Ruotsalainen

 

 • valitsi Ylioppilastalosäätiön valtuuskuntaan seuraavat 12 varsinaista jäsentä ja heille 12 henkilökohtaista varajäsentä:
  Varsinainen                         vara
  Katariina Kojo                      Eero Nihtinen
  Julius Tavasti                        Lassi Jaatinen
  Mikko Lampo                       Katariina Lassila
  Olli Ruotsalainen                  Suvi Mäkeläinen
  Janne Kajander                     Eetu Kreivi
  Suvi Parhankangas               Lauri Greggilä
  Soile Koski-Aho                  Tuulia Lerkkanen
  Tuomas Himmanen              Venla Monter
  Sanni Lehtinen                     Annina Kaukonen
  Ilona Taubert                        Joel Oranen
  Kaisa Partanen                     Ella Lähteenmäki
  Paula Saarinen                     Joel Kontiainen

 

 • valitsi keskusvaalilautakunnan jäseniksi seuraavat kuusi henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
  varsinainen                          vara
  Henrik Jaakkola                   Jaakko Reinikainen
  Melina Kukkonen                Juho Anturaniemi
  Lauri Greggilä                      Katariina Kojo
  Heljä Ossa                            Ilona Taubert
  Tuukka Tuomasjukka          Suvi Mäkeläinen
  Santeri Tuovila                    Venla Monter

 

 • myönsi eron Kaisa Partaselle edustajiston puheenjohtajan tehtävästä, Joel Kontiaiselle ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävästä sekä Sampo Keuramolle toisen varapuheenjohtajan tehtävästä.
 • valitsi Mikael Malkamäen edustajiston puheenjohtajaksi
 • valitsi äänin 22-11 Milka Hanhelan edustajiston I varapuheenjohtajaksi ja Olli Ruotsalaisen II varapuheenjohtajaksi.

päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

Tilikausi 2016

Tamyn edustajiston päätösluettelot tilikaudelta 2016.

EDUSTAJISTO 9/TILIKAUSI 2016 30. marraskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 • myönsi Määtälle määräaikaisen poissaolo-oikeuden edustajiston jäsenyydestä 31.7.2017 asti.
 • totesi että Eero Kiiski ei ole kelpoinen toimimaan kollegion varsinaisena jäsenenä 1.1.2017 alkaen
  ja valitsi hänen tilalleen Lauri Greggilän sekä myönsi eron Olli Tiikkaiselle ja valitsi hänen tilalleen
  kollegion varajäseneksi Ville Tynkkysen.
 • muutti vaalijärjestyksen 33§ ja edustajiston työjärjestyksen 2§ annetun edustajistoaloitteen hengen
  mukaisesti äänin 25 puolesta 10 vastaan (1 tyhjä).
 • päätti, että perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on 116 € ja jatkotutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on
  49 € tilikaudella 1.1.–31.12.2017 (lukuvuoden 2017–2018 alusta kerättävä maksu).
 • päätti hyväksyä liitteenä olevan hallituksen esityksen perusteluineen talousarvioksi tilikaudelle
  1.1.2017–31.12.2017.
 • valitsi tilintarkastajiksi KPMG:n KHT Frans Kärjen ja KHT Teemu Suoniemen, sekä heidän varalleen
  KHT Mari Säynätjoen ja KHT Lotta Nurmisen.
 • hyväksyi hallituksen toimintasuunnitelman vuodelle 2017 Nupposen, Kreivin, Kajanderin, Ojasen,
  Nihtisen, Taubertin ja Greggilän muutosesityksillä
 • valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mikko Lampon äänin 29-8
 • valitsi hallituksen jäseniksi Suvi Mäkeläisen, Sanni Lehtisen, Ilona Taubertin, Venla Monterin,
  Suvi Parhankankaan, Janne Kajanderin ja Soile Koski-Ahon äänin 29-8.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

EDUSTAJISTO 8/TILIKAUSI 2016 26. lokakuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 • valitsi Tampereen yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi kaudelle 2017–2018
  Taru Smolanderin ja Eero Kiiskin.
 • nimesi Tamyn edustajiksi SYL ry:n liittokokoukseen 18.–19.11. seuraavat henkilöt:

1. Eero Nihtinen, BiTeS
2. Sina Nordman, BiTeS
3. Mikael Malkamäki, HALLI
4. Niina Virtanen, HALLI
5. Niko Ruotsalainen, Luuppi Puolue
6. Mikko Lampo, Sity
7. Outi Lehtonen, Vapaaboomarit
8. Volmari Ojanen, Vapaaboomarit
9. Katariina Kojo, Vihreä lista
10. Iiris Suomela, Vihreä lista
11. Milka Hanhela, Viva
12. Aleksi Karppinen, Viva

Yleisvarat (ensisijaisuusjärjestyksessä):
1. Suvi Mäkeläinen, Vapaamieliset
2. Tuomas Himmanen, Luuppi Puolue
3. Leena Pihkala, Viva
4. Ville Tynkkynen, Sity
5. Joel Auranen, HALLI
6. Janne Kajander, Sity

Tarkkailijat: Tuomas Hirvonen, Jouni Markkanen, Ville Kaukoranta, Eero Kiiski

 • päätti lähettää Tamyn edustajina OLL:n liittokokoukseen 3.-4.11.2016 Niko Ruotsalaisen ja
  Taru Smolanderin. Molemmilla on käytössään 3 ääntä.
 • valtuutti pääsihteerin tekemään muutosehdotukset vaalijärjestykseen ja edustajiston työjärjestykseen
  Ruotsalaisen tekemän jäsenaloitteen hengen mukaisesti seuraavaan edustajiston kokoukseen.
 • hylkäsi Nihtisen ja Ruotsalaisen tekemät toivomusponnet

päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

EDUSTAJISTO 7/TILIKAUSI 2016 21. syyskuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

 • Edustajisto:
  valitsi Taru Laakson kollegion opiskelijajäseneksi eronneen Rosa Erikssonin tilalle.
 • myönsi eron Sema-Al-Khafajille edustajiston jäsenyydestä
 • hyväksyi Tampereen yliopiston ylioppilaskunnalle uuden strategian Monterin muutosesityksellä,
  että visioksi valitaan ”Edunvalvonta ja opiskelijayhteisö 6/5”
 • hyväksyi talouspoliittisen linjapaperin muutoksitta. Linjapaperi korvaa keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman.
  nimesi Tuomas Kuoppalan Tamyn ehdokkaaksi SYL:n liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017

päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

EDUSTAJISTO 6/TILIKAUSI 2016 8. syyskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 • merkitsi puolivälivuosikertomuksen tiedoksi.
 • myönsi Perttu Rekolalle, Taru Rokalle ja Ilmo Ilkalle määräaikaiset poissaolot lukuvuodelle 2016–2017
  edustajiston varajäsenyyksistä.
 • myönsi Lauri Linnainmaalle ja Maiju Turuselle eron edustajiston varajäsenyydestä.
  totesi Panu Peltolan, Nikola Adamuksen, Eero Säynäjäkankaan ja Olli Anetjärven menettäneen vaalikelpoisuutensa
  ja näin eronneen edustajiston varajäsenyydestä
 • päätti muuttaa opiskelijaedustajien valintaohjesääntöä liitteen mukaisesti.
 • päätti vapauttaa Leena Pihkalan hallituksen jäsenyydestä.
 • päätti täydentää hallitusta yhdellä jäsenellä.
 • valitsi Suvi Mäkeläisen ylioppilaskunnan hallitukseen.

päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

EDUSTAJISTO 5/TILIKAUSI 2016 11. toukokuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 • päätti muuttaa yhdistysohjesääntöä liitteen ja Vesterisen muutosesityksen mukaisesti.
 • kävi lähetekeskustelun strategian keinoista
 • kävi lähetekeskustelun talouspoliittisesta linjapaperista
 • hyväksyi seuraavan toivomusponnen: ”Edustajiston kokoustarjoiluissa jo jonkin aikaan
  noudatettu lihaton linja on aika ajoin aiheuttanut mielipahaa osassa edustajistoa. Tänään
  Kaupin kampuksella järjestetyn kokouksen kahvipöydässä tarjolla olleet kinkkusämpylät
  herättivät jopa riemunkiljahduksia edaattorien keskuudessa. Tämä reaktio asettaa
  edustajiston aiemman kokoustarjoilulinjauksen kyseenalaiseksi. Onko todellakin tarpeellista
  evätä ahkerilta edaattoreilta ravitseva ja mielihyvää tuottava leikkele kokoussämpylän
  välistä? Kokoustarjoilu voidaan nähdä aineellisen palkitsemisen keinona, jolla työnantaja –
  myös luottamushenkilöiden kohdalla – osoittaa arvostuksensa henkilön tekemää työtä
  kohtaan ja motivoi samalla häntä toimimaan organisaation hyväksi myös jatkossa.Tämän
  ponnen hyväksyessään edustajisto toivoo, että jatkossa edustajiston kokouseväät
  sisältävät leikkeleellisen vaihtoehdon sitä toivoville.”

päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

EDUSTAJISTO 4/TILIKAUSI 2016 27. huhtikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 • hyväksyi toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 ja merkitsi
  vuosikertomuksen käsitellyksi.
 • vahvisti liitteenä olevan tilinpäätöksen
 • myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015 vastuuvelvollisille.
 • päätti muuttaa pääsäännön pykäliä 16, 17, 27, 35, 40 ja 43 toiseen kertaan ja antaa
  muutetun pääsäännön vahvistettavaksi siten kuin siitä yliopistolain 46 §:ssä määrätään.
 • kävi lähetekeskustelun strategian tavoitteista ja evästi strategiaryhmää niiden osalta.

päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

EDUSTAJISTO 3/TILIKAUSI 2016 16. maaliskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 • päätti muuttaa pääsäännön pykäliä 16, 17, 27, 35, 40 ja 43.
 • hyväksyi toivomusponnen, jolla velvoitetaan hallitus yhdessä pääsihteerin kanssa selvittämään osana tilinpäätöksestä aiheutuvia
  toimenpiteitä vaihtoehtoja talousarvion yhteydessä päätetyn jäsenmaksun lukuvuodelle 2016–2017 laskemiseksi seuraavaan edustajiston kokoukseen.

päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

EDUSTAJISTO 2/TILIKAUSI 2016 23. helmikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 • myönsi määräaikaisen poissaolo-oikeuden Maaria Kuismalle ja Anni Heinälälle 31.12.2016
  saakka.
 • valitsi TOAS:n valtuuskuntaan seuraavat kahdeksan (8) varsinaista ja kahdeksan (8)
  henkilökohtaista varajäsentä:
  Varsinaiset:
  Mikko Aaltonen
  Kyösti Husso
  Outi Lehtonen
  Venla Monter
  Olli Ruotsalainen
  Paula Saarinen
  Outi Suppanen.
  Niina Virtanen
  Varat:
  Aleksi Määttä
  Mikko Lampo
  Volmari Ojanen
  Ville Tynkkynen
  Tuomas Himmanen
  Leena Pihkala
  Tuulia Okoye
  Mikael Malkamäki
 • valitsi Tampereen ylioppilastalosäätiön valtuuskuntaan seuraavat kaksitoista (12)
  varsinaista jäsentä ja heille kaksitoista (12) henkilökohtaista varajäsentä.
  Varsinaiset:
  Mikko Aaltonen
  Outi Lehtonen
  Joel Auranen
  Jesper Uunila
  Salla Heikkinen
  Niko Ruotsalainen
  Ville Tynkkynen
  Mikko Lampo
  Niina Virtanen
  Leena Pihkala
  Milka Hanhela
  Tuomas Himmanen
  Varat:
  Tuuli Okoye
  Ella Lähteenmäki
  Taru Smolander
  Kristian Kyllönen
  Sonja Julkunen
  Anniina Kaukonen
  Tuomas Koivisto
  Venla Monter
  Mikael Malkamäki
  Lauri Greggilä
  Petro Leinonen
  Aleksi Määttä
 • muutti taloussäännön pykäliä 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33 ja 34.
päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
EDUSTAJISTO 1/TILIKAUSI 2016 21. tammikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 • myönsi määräaikaisen poissaolo-oikeuden Sema Al-khafajille 30.6.2016 saakka.
 • päätti, että 1.2.2016 alkavaan pääsihteerin tehtävään valitaan Sanni Pietilä (varalle Eetu Kreivi). Tehtävästä maksetaan 2494,18€ suuruista kuukausipalkkaa sekä mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Perehdytys tehtävään järjestetään ennen työsuhteen alkua ja työsuhteen alussa on neljän kuukauden koeaika.

Päätösluettelon vakuudeksi

Kati Rajala

pääsihteeri

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös