Edustajiston päätökset

Tilikausi 2017

Tamyn edustajiston päätösluettelot tilikaudelta 2017.

EDUSTAJISTO 4/TILIKAUSI 2017 3.toukokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 • päätti Kiiskin esityksen (kannattaja Hanhela) mukaisesti, että Tamy jatkaa ensisijaisesti neuvotteluja yhteisestä kehitysyhteistyöhankkeesta Käymäläseura Huussi ry:n tai muun mahdollisen toimijan kanssa ja osallistaa neuvotteluihin mahdollisuuksien mukaan TTYY:tä, tamperelaisia korkeakouluja ja muita relevantteja
 • hyväksyi yhdistysohjesäännön liitteen mukaisesti ja Tuomasjukan ja Kiiskin muutosesityksillä
 • päätti, että Tamy liittyy Kultti ry:n jäseneksi.
 • hyväksyi Tamylle uuden sijoitusstrategian. Samalla todettiin, että vanha strategia ei enää ole voimassa.
 • hyväksyi TTYY:n kanssa yhteisen Juvenes-Yhtiöt Oy:n omistajaohjausstrategian.päätösluettelon vakuudeksi
  Sanni Pietilä
  pääsihteeri

 

EDUSTAJISTO 3/TILIKAUSI 2017 5.huhtikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 antoi seuraavan evästyksen kehitysyhteistyötoiminnan tulevaisuuden jatkotyöstämiseen: Hankkeen tulee olla tarkoituksenmukainen ja sen eri mahdolliset rahoituslähteet kartoitettu mukaan lukien se, miten omarahoitusosuus katetaan. Myös pidettiin tärkeänä, että selvitetään mitä ylioppilaskunnat, joilla on tai on ollut oma hanke, aikovat tehdä tulevaisuudessa ja löytyisikö niiden keskuudesta yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi toivottiin, että edustajisto saisi mahdollisimman pian perustellut skenaariot päätöksentekonsa tueksi.

 • valitsi kollegion varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi Tuomas Himmasen Elina Tervin tilalle ja Tuomas Himmasen tilalle kollegion varajäseneksi Esko Niemisen.
 • hyväksyi toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016 ja merkitsi vuosikertomuksen käsitellyksi
 • vahvisti liitteenä olevan tilinpäätöksen.
 • päätti Kiiskin esityksestä (kannattaja Halonen) yksimielisesti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 vastuuvelvollisille.

 päätösluettelon vakuudeksi

 Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

EDUSTAJISTO 2/TILIKAUSI 2017 15.maaliskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 myönsi määräaikaisen poissaolo-oikeuden Juulia Hutrille 30.6.2017 asti.

 • myönsi Maiju Nupposelle eron edustajiston varajäsenyydestä 31.3.2017 alkaen ja Nicolas Kivilinnalle varsinaisesta jäsenyydestä välittömästi.
 • valitsi kollegion opiskelijajäseniksi Johannes Asikaisen Petra Kantolan tilalle ja Pia-Christina Rothin Katariina Lassilan tilalle
 • muutti vaalijärjestyksen pykäliä 4,14,15,26 ja 35 liitteen mukaisesti sekä pykäliä 7 ja 8 Järvisen esityksen mukaisesti

päätösluettelon vakuudeksi

 Sanni Pietilä

pääsihteeri

EDUSTAJISTO 1/TILIKAUSI 2017 8.helmikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

myönsi määräaikaisen poissaolo-oikeuden Volmari Ojaselle 30.4.2017 asti, Sonja Julkuselle, Sampo Keuramolle ja Janne Vikmanille 31.7.2017 asti sekä Mikko Vesteriselle ja Matleena Kalliselle 30.6.2017 asti.
totesi Maggie Nurmisen, Anni Heinälän ja Otto Vainion menettäneen vaalikelpoisuutensa ja näin eronneen edustajistosta.
myönsi eron Ville Vuoriolle edustajiston varajäsenyydestä
valitsi Anna Ojalahden kollegion varsinaiseksi jäseneksi Riikka Jauhiaisen tilalle
valitsi TOASin valtuuskuntaan seuraavat kahdeksan varsinaista ja heille kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä.
Varsinainen                    Vara
Oona Haimi                     Suvi Mäkeläinen
Mikko Aaltonen               Janne Kajander
Katariina Kojo                 Soile Koski-Aho
Ville Rantala                    Mikko Lampo
Linda Riihimäki               Outi Lehtonen
Julius Tavasti                   Sanni Lehtinen
Iina Vilen                         Ilona Taubert
Venla Monter                  Olli Ruotsalainen

valitsi Ylioppilastalosäätiön valtuuskuntaan seuraavat 12 varsinaista jäsentä ja heille 12 henkilökohtaista varajäsentä:
Varsinainen                         vara
Katariina Kojo                      Eero Nihtinen
Julius Tavasti                        Lassi Jaatinen
Mikko Lampo                       Katariina Lassila
Olli Ruotsalainen                  Suvi Mäkeläinen
Janne Kajander                     Eetu Kreivi
Suvi Parhankangas               Lauri Greggilä
Soile Koski-Aho                  Tuulia Lerkkanen
Tuomas Himmanen              Venla Monter
Sanni Lehtinen                     Annina Kaukonen
Ilona Taubert                        Joel Oranen
Kaisa Partanen                     Ella Lähteenmäki
Paula Saarinen                     Joel Kontiainen

valitsi keskusvaalilautakunnan jäseniksi seuraavat kuusi henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
varsinainen                          vara
Henrik Jaakkola                   Jaakko Reinikainen
Melina Kukkonen                Juho Anturaniemi
Lauri Greggilä                      Katariina Kojo
Heljä Ossa                            Ilona Taubert
Tuukka Tuomasjukka          Suvi Mäkeläinen
Santeri Tuovila                    Venla Monter

myönsi eron Kaisa Partaselle edustajiston puheenjohtajan tehtävästä, Joel Kontiaiselle ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävästä sekä Sampo     Keuramolle toisen varapuheenjohtajan tehtävästä.
valitsi Mikael Malkamäen edustajiston puheenjohtajaksi
valitsi äänin 22-11 Milka Hanhelan edustajiston I varapuheenjohtajaksi ja Olli Ruotsalaisen II varapuheenjohtajaksi.

päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 3612854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

 

Tilikausi 2016

Tamyn edustajiston päätösluettelot tilikaudelta 2016.

EDUSTAJISTO 9/TILIKAUSI 2016 30. marraskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

*myönsi Määtälle määräaikaisen poissaolo-oikeuden edustajiston jäsenyydestä 31.7.2017 asti.
totesi että Eero Kiiski ei ole kelpoinen toimimaan kollegion varsinaisena jäsenenä 1.1.2017 alkaen
ja valitsi hänen tilalleen Lauri Greggilän sekä myönsi eron Olli Tiikkaiselle ja valitsi hänen tilalleen
kollegion varajäseneksi Ville Tynkkysen.
*muutti vaalijärjestyksen 33§ ja edustajiston työjärjestyksen 2§ annetun edustajistoaloitteen hengen
mukaisesti äänin 25 puolesta 10 vastaan (1 tyhjä).
*päätti, että perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on 116 € ja jatkotutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on
49 € tilikaudella 1.1.–31.12.2017 (lukuvuoden 2017–2018 alusta kerättävä maksu).
*päätti hyväksyä liitteenä olevan hallituksen esityksen perusteluineen talousarvioksi tilikaudelle
1.1.2017–31.12.2017.
*valitsi tilintarkastajiksi KPMG:n KHT Frans Kärjen ja KHT Teemu Suoniemen, sekä heidän varalleen
KHT Mari Säynätjoen ja KHT Lotta Nurmisen.
*hyväksyi hallituksen toimintasuunnitelman vuodelle 2017 Nupposen, Kreivin, Kajanderin, Ojasen,
Nihtisen, Taubertin ja Greggilän muutosesityksillä
*valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mikko Lampon äänin 29-8
*valitsi hallituksen jäseniksi Suvi Mäkeläisen, Sanni Lehtisen, Ilona Taubertin, Venla Monterin,
Suvi Parhankankaan, Janne Kajanderin ja Soile Koski-Ahon äänin 29-8.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

EDUSTAJISTO 8/TILIKAUSI 2016 26. lokakuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:
•valitsi Tampereen yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi kaudelle 2017–2018
Taru Smolanderin ja Eero Kiiskin.
•nimesi Tamyn edustajiksi SYL ry:n liittokokoukseen 18.–19.11. seuraavat henkilöt:

1. Eero Nihtinen, BiTeS
2. Sina Nordman, BiTeS
3. Mikael Malkamäki, HALLI
4. Niina Virtanen, HALLI
5. Niko Ruotsalainen, Luuppi Puolue
6. Mikko Lampo, Sity
7. Outi Lehtonen, Vapaaboomarit
8. Volmari Ojanen, Vapaaboomarit
9. Katariina Kojo, Vihreä lista
10. Iiris Suomela, Vihreä lista
11. Milka Hanhela, Viva
12. Aleksi Karppinen, Viva

Yleisvarat (ensisijaisuusjärjestyksessä):
1. Suvi Mäkeläinen, Vapaamieliset
2. Tuomas Himmanen, Luuppi Puolue
3. Leena Pihkala, Viva
4. Ville Tynkkynen, Sity
5. Joel Auranen, HALLI
6. Janne Kajander, Sity

Tarkkailijat: Tuomas Hirvonen, Jouni Markkanen, Ville Kaukoranta, Eero Kiiski

•päätti lähettää Tamyn edustajina OLL:n liittokokoukseen 3.-4.11.2016 Niko Ruotsalaisen ja
Taru Smolanderin. Molemmilla on käytössään 3 ääntä.
•valtuutti pääsihteerin tekemään muutosehdotukset vaalijärjestykseen ja edustajiston työjärjestykseen
Ruotsalaisen tekemän jäsenaloitteen hengen mukaisesti seuraavaan edustajiston kokoukseen.
•hylkäsi Nihtisen ja Ruotsalaisen tekemät toivomusponnet

päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

EDUSTAJISTO 7/TILIKAUSI 2016 21. syyskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:
valitsi Taru Laakson kollegion opiskelijajäseneksi eronneen Rosa Erikssonin tilalle.
myönsi eron Sema-Al-Khafajille edustajiston jäsenyydestä
hyväksyi Tampereen yliopiston ylioppilaskunnalle uuden strategian Monterin muutosesityksellä,
että visioksi valitaan ”Edunvalvonta ja opiskelijayhteisö 6/5”
hyväksyi talouspoliittisen linjapaperin muutoksitta. Linjapaperi korvaa keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman.
nimesi Tuomas Kuoppalan Tamyn ehdokkaaksi SYL:n liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017

päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

EDUSTAJISTO 6/TILIKAUSI 2016 8. syyskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:
merkitsi puolivälivuosikertomuksen tiedoksi.
myönsi Perttu Rekolalle, Taru Rokalle ja Ilmo Ilkalle määräaikaiset poissaolot lukuvuodelle 2016–2017
edustajiston varajäsenyyksistä.
myönsi Lauri Linnainmaalle ja Maiju Turuselle eron edustajiston varajäsenyydestä.
totesi Panu Peltolan, Nikola Adamuksen, Eero Säynäjäkankaan ja Olli Anetjärven menettäneen vaalikelpoisuutensa
ja näin eronneen edustajiston varajäsenyydestä
päätti muuttaa opiskelijaedustajien valintaohjesääntöä liitteen mukaisesti.
päätti vapauttaa Leena Pihkalan hallituksen jäsenyydestä.
päätti täydentää hallitusta yhdellä jäsenellä.
valitsi Suvi Mäkeläisen ylioppilaskunnan hallitukseen.

päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

EDUSTAJISTO 5/TILIKAUSI 2016 11. toukokuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Edustajisto:
• päätti muuttaa yhdistysohjesääntöä liitteen ja Vesterisen muutosesityksen mukaisesti.
• kävi lähetekeskustelun strategian keinoista
• kävi lähetekeskustelun talouspoliittisesta linjapaperista
• hyväksyi seuraavan toivomusponnen: ”Edustajiston kokoustarjoiluissa jo jonkin aikaan
noudatettu lihaton linja on aika ajoin aiheuttanut mielipahaa osassa edustajistoa. Tänään
Kaupin kampuksella järjestetyn kokouksen kahvipöydässä tarjolla olleet kinkkusämpylät
herättivät jopa riemunkiljahduksia edaattorien keskuudessa. Tämä reaktio asettaa
edustajiston aiemman kokoustarjoilulinjauksen kyseenalaiseksi. Onko todellakin tarpeellista
evätä ahkerilta edaattoreilta ravitseva ja mielihyvää tuottava leikkele kokoussämpylän
välistä? Kokoustarjoilu voidaan nähdä aineellisen palkitsemisen keinona, jolla työnantaja –
myös luottamushenkilöiden kohdalla – osoittaa arvostuksensa henkilön tekemää työtä
kohtaan ja motivoi samalla häntä toimimaan organisaation hyväksi myös jatkossa.Tämän
ponnen hyväksyessään edustajisto toivoo, että jatkossa edustajiston kokouseväät
sisältävät leikkeleellisen vaihtoehdon sitä toivoville.”

päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 3612854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

EDUSTAJISTO 4/TILIKAUSI 2016 27. huhtikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:
• hyväksyi toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 ja merkitsi
vuosikertomuksen käsitellyksi.
• vahvisti liitteenä olevan tilinpäätöksen
• myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015 vastuuvelvollisille.
• päätti muuttaa pääsäännön pykäliä 16, 17, 27, 35, 40 ja 43 toiseen kertaan ja antaa
muutetun pääsäännön vahvistettavaksi siten kuin siitä yliopistolain 46 §:ssä määrätään.
• kävi lähetekeskustelun strategian tavoitteista ja evästi strategiaryhmää niiden osalta.
päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 3612854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

EDUSTAJISTO 3/TILIKAUSI 2016 16. maaliskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:
•    päätti muuttaa pääsäännön pykäliä 16, 17, 27, 35, 40 ja 43.
•    hyväksyi toivomusponnen, jolla velvoitetaan hallitus yhdessä pääsihteerin kanssa selvittämään osana tilinpäätöksestä aiheutuvia
toimenpiteitä vaihtoehtoja talousarvion yhteydessä päätetyn jäsenmaksun lukuvuodelle 2016–2017 laskemiseksi seuraavaan edustajiston    kokoukseen.

päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

EDUSTAJISTO 2/TILIKAUSI 2016 23. helmikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Edustajisto:
• myönsi määräaikaisen poissaolo-oikeuden Maaria Kuismalle ja Anni Heinälälle 31.12.2016
saakka.
• valitsi TOAS:n valtuuskuntaan seuraavat kahdeksan (8) varsinaista ja kahdeksan (8)
henkilökohtaista varajäsentä:
Varsinaiset:
Mikko Aaltonen
Kyösti Husso
Outi Lehtonen
Venla Monter
Olli Ruotsalainen
Paula Saarinen
Outi Suppanen.
Niina Virtanen
Varat:
Aleksi Määttä
Mikko Lampo
Volmari Ojanen
Ville Tynkkynen
Tuomas Himmanen
Leena Pihkala
Tuulia Okoye
Mikael Malkamäki
• valitsi Tampereen ylioppilastalosäätiön valtuuskuntaan seuraavat kaksitoista (12)
varsinaista jäsentä ja heille kaksitoista (12) henkilökohtaista varajäsentä.
Varsinaiset:
Mikko Aaltonen
Outi Lehtonen
Joel Auranen
Jesper Uunila
Salla Heikkinen
Niko Ruotsalainen
Ville Tynkkynen
Mikko Lampo
Niina Virtanen
Leena Pihkala
Milka Hanhela
Tuomas Himmanen
Varat:
Tuuli Okoye
Ella Lähteenmäki
Taru Smolander
Kristian Kyllönen
Sonja Julkunen
Anniina Kaukonen
Tuomas Koivisto
Venla Monter
Mikael Malkamäki
Lauri Greggilä
Petro Leinonen
Aleksi Määttä
• muutti taloussäännön pykäliä 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33 ja 34.
päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 3612854
 

EDUSTAJISTO 1/TILIKAUSI 2016 21. tammikuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Edustajisto:

 • myönsi määräaikaisen poissaolo-oikeuden Sema Al-khafajille 30.6.2016 saakka.
 • päätti, että 1.2.2016 alkavaan pääsihteerin tehtävään valitaan Sanni Pietilä (varalle Eetu Kreivi). Tehtävästä maksetaan 2494,18€ suuruista kuukausipalkkaa sekä mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Perehdytys tehtävään järjestetään ennen työsuhteen alkua ja työsuhteen alussa on neljän kuukauden koeaika.

Päätösluettelon vakuudeksi

Kati Rajala

pääsihteeri

puh. 050 3612854

e-mail: paasihteeri@tamy.fi

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös