Esityslistat

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
ESITYSLISTA
Aika: 16.8.2018 klo 9.00
Paikka: Tamyn kokoushuone, Yliopistonkatu 60 A

 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

 

 1. Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen

Esitys: Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Saarinen ja Toivanen.

Päätös:

  

 1. Esityslistan hyväksyminen

 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

  

 1. Ilmoitusasiat

             5.1. Sosiaalipoliittinen asiantuntija avaa haun TOAS:n valtuuskunnan varsinaisen jäsenen paikalle

 

 

 1. G) Pääsektori                                                                                                                                        

  

 1. Tampereen elokuvajuhlien lainahakemus

 Asia: Tampereen Elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry hakee Tamylta enintään 30 000 euron suuruista lainaa. Laina-aika olisi velkakirjan allekirjoittamisesta helmikuun 28. päivään 2019.

Lain yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta mukaan (9§) ”Yhdistyvien ylioppilaskuntien varallisuus, saatavat ja muut oikeudet siirtyvät uuden yliopiston ylioppilaskunnalle muutoslain 1 §:n tullessa voimaan. Uuden yliopiston ylioppilaskunta vastaa muutoslain 1 §:n tultua voimaan yhdistyvien ylioppilaskuntien sopimusvelvoitteista ja muista sitoumuksista sekä lakisääteisistä velvollisuuksista ja vastuista.” Lainan mahdollinen myöntäminen on käsitelty TTYY:n kanssa.

Liite: G1 (Salassapidettävä)

Esitys: Myönnetään 30 000 euron suuruinen laina Tampereen Elokuvajuhlat – Tampere

Film Festival ry:lle. Laina-aika on velkakirjan allekirjoittamispäivästä helmikuun 28. päivään

 1. Lainan ehtona on se, että kolme elokuvajuhlien hallituksen jäsentä ja toiminnanjohtaja sitoutuvat lainan, sille juoksevan koron sekä enintään 1000 euroon nousevien uloshakukustannusten omavelkaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen. Lainasta peritään kahdeksan (8) % vuotuinen korko ja kymmenen (10) % viivästyskorko

Päätös:

 1. Saapuneet kutsut

 Asia:

 • Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta viettää 53-vuotisjuhliaan 27.10.2018. Illalliskortti maksaa opiskelijalle 110 euroa sisältäen brunssin ja muille 140.
 • Maapuolustuskorkeakoulun oppilaskunta viettää vuosijuhliaan 14.9.2018. Illalliskortti maksaa 60 euroa.

Liite: Kutsut

Esitys: Hallitus päättää kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

Päätös:

 

 

Muut                                                                                                                                                                              

 

 1. Muut esille tulevat asiat

 

 

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

 

Sanni Lehtinen                                                                   Sanni Pietilä

Hallituksen puheenjohtaja                                              Pääsihteeri

 

Pöytäkirjantarkastaja                                                                           Pöytäkirjantarkastaja

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös