Esityslistat

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
ESITYSLISTA
Aika: 1.6.2018 klo 9.00
Paikka: Tamyn kokoushuone, Yliopistonkatu 60 A

  1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

  1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

 

  1. Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen

Esitys: Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Toivanen ja Tukia.

Päätös:

  

  1. Esityslistan hyväksyminen

 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

 

  1. Ilmoitusasiat

                       5.1.

 

  1. E) Järjestöasiat

 Järjestökilpailu

 Asia: Tamyn perinteinen järjestökilpailu järjestetään kuluvana vuonna teemalla saavutettavuus. Järjestöillä on aikaa lähettää hakemuksia 30.9. asti, jonka jälkeen historiatyöryhmä käy saapuneet hakemukset läpi, ja tekee hallitukselle esityksen voittajasta.

Liite: Järjestökilpailujulistus 2018

Esitys: Hallitus päättää avata järjestökilpailun ajaksi 1.6.2018-30.9.2018

Päätös:

 

 G) Pääsektori                                                                                                                                        

 Kansainvälisten asioiden ja vaikuttamisen asiantuntijan rekrytointi

 Asia: Hallitus on kokouksessaan 22.3. myöntänyt Varpu Jutilalle opintovapaata kansainvälisten asiain asiantuntijan tehtävästä ajalle 15.8.2018-15.6.2020. Hallitus avasi haun sijaisen tehtävään ajalle 14.5.2018-27.5.2018. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui 12.

Sijaisen tehtävänkuvaa päätettiin muuttaa vastaamaan ylioppilaskuntien yhdistymistyön suunnitelmia. Suunnitelmien mukaan kv-tuutorointi on siirtymässä erikseen palkattavalle tuutorointiasiantuntijalle, ja mahdolliselle kehitysyhteistyöhankkeelle palkataan oma osa-aikainen koordinaattori hankeavustuksella. Poisjäävien työtehtävien tilalle asiantuntija ottaa vastuuta ylioppilaskunnan edunvalvonnan koordinaatiosta ja kehittämisestä. Tarve edunvalvonnan koordinaatioon on tullut ilmi muun muassa ylioppilaskuntien yhteisessä edunvalvontatapaamisessa.

Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.8.2018-15.6.2020 ja siitä maksetaan 1935,88 € sekä työehtosopimuksen mukaiset lisät.

Hallitus päätti kokouksessaan 28.5.2018 kutsua haastatteluun Mäki-Rahkolan, Karmanin ja Kaunelan. Haastattelut pidettiin 31.5.2018.

Liite: Hakukuulutus, kriteerit, hakemukset

Esitys: Tuodaan kokoukseen.

Päätös:

 

  1. Viestintäharjoittelijan rekrytointi

 Asia: Järjestö- ja viestintäasiantuntija Mäki-Hakola on jäämässä tehtävästään pois määräaikaisesti elokuun 2018 alusta syksyyn 2019. Määräaikaisessa ja osa-aikaisessa työsuhteessa työskentelevälle viestintäasiantuntija Hytöselle on tarjottu hänen sijaisuuttaan. Jotta voitaisiin varmistaa riittävä viestinnän resursointi syksylle 2018, päätti hallitus hakea viestintäharjoittelijaa ajanjaksolle 15.8.-15.12.2018. Harjoittelija vastaa viestintäasiantuntijan aloittamista viestintäkampanjoista ja tukee sekä päivittäistä että edunvalvontasektoreiden viestintää. Harjoittelijan kuukausipalkka on 1187 € ja työaika 30 tuntia viikossa. Haku tehtävään oli auki 14.5.-27.5.2018. Hakemuksia saapui neljä. Kokouksessaan 28.5.2018 hallitus päätti kutsua haastatteluun Kankaan ja Korhosen. Haastattelut pidettiin 29.-30.5.2018.

Liite: Hakukuulutus, kriteerit, hakemukset

Esitys: Tuodaan kokoukseen.

Päätös:

  1. Palkattoman vapaan myöntäminen

 Asia: Järjestö- ja viestintäasiantuntija Mäki-Hakola on pyytänyt palkatonta vapaata 8.6. ja 11.6.2018. Hän on edeltävät päivät 6.-7.6. saldovapailla.

Liite: -.

Esitys: Hallitus päättää palkattoman vapaan myöntämisestä.

Päätös:

 Ansio- ja kunniamerkit

 Asia: Tamyn viimeisen vuoden kunniaksi jaettavien ansio- sekä kunniamerkkien saajia saavat ehdottaa myös järjestöt. Merkkejä voidaan myöntää, mikäli kyseessä on ylioppilaskunnan järjestöissä erityisen ansioitunut toimija; lopulliset päätökset merkkien saajista tekevät ansiomerkkien kohdalla hallitus ja kunniamerkkien kohdalla edustajisto.

Liite: Hakukuulutus ja ehdotuslomake

Esitys: Hallitus päättää avata järjestöjen ehdotuslomakkeen 31.7.2018 asti.

Päätös:

 

  1. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

 Asia: Syksyn tapahtumien järjestämistä helpottaisi, jos hallituksen tapahtumavastaavalle myönnettäisiin pankkikortti.

Liite: –

Esitys: Hallitus päättää myöntää Nelly Kiviselle XXXXX-XXXX tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin FI7657322620010009 ja valtuuttaa hänet hankkimaan pankkikortin samaiseen tiliin. Pankkikortin käyttöraja on 1000 euroa kaikissa maksumuodoissa. Kiviselle ei myönnetä verkkopankkitunnuksia.

Päätös:

 

Muut                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  1. Muut esille tulevat asiat

 

 

 Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

 

Sanni Lehtinen                                                                                     Sanni Pietilä

Hallituksen puheenjohtaja                                              Pääsihteeri

 

Pöytäkirjantarkastaja                                                                           Pöytäkirjantarkastaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös