Esityslistat

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
ESITYSLISTA
Aika: 5.12.2018 klo 12.00
Paikka: Tamyn kokoushuone, Yliopistonkatu 60

 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

 

 1. Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen

Esitys: Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Korhonen ja Nieminen.

Päätös:

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

 

 1. Ilmoitusasiat

                       5.1.

 1. C) Sosiaalipolitiikka

 

 1. Yhteistyö ilmastoahdistusta käsittelevän keskusteluryhmän perustamiseksi

Asia: YTHS:n entinen psykologi Riitta Yli-Komi on ottanut yhteyttä Tamyyn sekä YTHS:ään ilmastoahdistusta käsittelevän keskusteluryhmän perustamiseksi. Pilottiprojektina toimivan keskusteluryhmän tarkoitus on kartoittaa tapoja käsitellä ilmastoahdistusta, eikä se siis näin ollen ole terapiaryhmä. Yli-Komi on pyytänyt Tamylta apua keskusteluryhmästä tiedottamiseen ja ilmoittautumisten vastaanottamiseen, kohderyhmänään Tampereen yliopiston opiskelijat. Lisäksi tukea on pyydetty matkakulujen kattamiseen Yli-Komille ja hänen yhteistyökumppanilleen Panu Pihkalalle, joka on kirjoittanut Päin helvettiä? Ilmastoahdistus ja toivo –teoksen ja toimisi toisena keskusteluryhmän vetäjistä.

Sosiaalipoliittinen sektori kaipaa hallitukselta evästystä siihen, millaista tukea projektille halutaan antaa.

Liite: Ei liitteitä

Esitys: Tamyn hallitus päättää tuesta ilmastoahdistusta käsittelevälle pilottiprojektille.

Päätös:

 1. D) Kansainväliset asiat                                                                                                           

 

 1. Hyväntekeväisyysvarojen käyttäminen

Asia: Tamyn vuoden 2018 budjetissa on varattu 500 euroa hyväntekeväisyyskohteeseen. Tavallisesti lahjoituksella on avustettu jotain järjestöä, joka tekee humanitaarista työtä. Punainen Risti on luotettava ja tunnettu toimija, jonka katastrofirahastosta autetaan tällä hetkellä mm. konfliktin uhreja Jemenissä.

Liite: Linkki Punaisen Ristin kuvaukseen Jemenin tilanteesta: https://www.punainenristi.fi/node/799/lahi-ita-pohjois-afrikka/jemen

Esitys: Hallitus valtuuttaa kv-asiantuntijan hoitamaan 500 euron lahjoituksen Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Päätös:

 

 1. E) Järjestöasiat

 

 1. Projektituen myöntäminen: Boomareiden olutseura Bosa ry

 Asia: Boomareiden olutseura Bosa ry hakee projektitukea 28.11. toimitetulla hakemuksella. Haettava summa on 210€. Tukea haetaan ympäristöystävällisemmän laitteiston hankintaan.

Tamyn projektituen hankintaosan myöntämisperusteiden mukaan:

 • Projektitukea voidaan myöntää tukea anovan tahon toiminnan kannalta välttämättömiin hankintoihin. Tuen myöntämisestä päätettäessä tarkastellaan erityisesti tukea anovan tahon toiminnan erityispiirteitä. Tukea ei myönnetä perustarpeiston (mm. paperi, kansiot, kynät, muut toimistotarvikkeet), koristeiden (mm. vaakuna, lippu, huonekalut, verhot) eikä opiskelumateriaalin (esim. kirjat, luentomonisteet) hankkimiseen.
 • Tuettavan hankinnan omavastuuosuuden tulee olla vähintään 1/3 kokonaiskustannuksista.
 • Projektituen myöntämiseen ja myönnettävän tuen suuruus määräytyy sen mukaan, miten välttämättömäksi hankinta arvioidaan (tarpeen perustelut hakemukseen), miten hankintaa on valmisteltu (kilpailuttaminen ja tarjousten tarkastelu) ja miten tarkoituksenmukaiseksi hankinta harrastustoiminnan järjestämisen kannalta katsotaan (hankinnan kustannukset).

Liite: Projektitukihakemus

Esitys: Tuodaan kokoukseen.

Päätös:

 F) Suhdetoiminta

 Pikkujoulujen budjetti

 Asia: 14.12. pidetään työntekijöiden ja hallituksen pikkujoulut, jonka yhteydessä vietetään Sanni Pietilän ja Veera Kalevan läksiäisiä.

Liite: Budjetti liitteenä.

Esitys: Hallitus päättää pikkujoulujen budjetista liitteen mukaisesti.

Päätös:

  

 1. G) Pääsektori                                                                                                                                                 
 2. Opiskelijan Tampereen sääntömääräinen syyskokous

 Asia: Opiskelijan Tampere ry:n syyskokous pidetään 12.12. klo 14:00. Tamylla on kokouksessa yksi ääni.

Esitys: Hallitus päättää valtuuttaa _______ (varalla_______) edustamaan Tamya Opiskelijan Tampere ry:n syyskokouksessa ja evästää valtuutettua henkilöä Opiskelijan Tampere ry:n hallituksen Tamyn edustajan valinnan suhteen.

Päätös:

 1. Tamyn edustaja Tampereen Teatterikesä ry:n vuosikokoukseen

Asia: Tampereen Teatterikesä ry:n vuosikokous pidetään 11.12. klo 16.30. Tamylla on jäsenenä mahdollisuus lähettää kokoukseen edustajansa.

Esitys: Hallitus päättää valtuuttaa ______________edustamaan Tamya Tampereen teatterikesä ry:n vuosikokouksessa.

Päätös:

 1. Yhtiökokousedustajan nimeäminen Juvenes-Yhtiöt Oy:n yhtiökokoukseen

 Asia: Juvenes-Yhtiöt Oy:n yhtiökokous pidetään 17.12. klo 15. Tamylla on yksi edustaja kokouksessa, joka on perinteisesti ollut hallituksen puheenjohtaja.

Liite: –

Esitys: Hallitus päättää valtuuttaa Sanni Lehtisen (varalla ________) edustamaan Tamya Juvenes-Yhtiöt Oy:n yhtiökokouksessa 17.12.

Päätös:

 1. Tamyn arkiston luovutus Kansallisarkiston omistukseen

 Asia: EU:n yleisen tietosuoja-asetus aiheuttaa muutoksia Tamyn arkiston asiakirjojen säilyttämiseen Kansallisarkistossa. Tamylla on kolme toimintavaihtoehtoa:

 1. Aineisto säilytetään jatkossakin talletuksena Kansallisarkistossa. Tässä tapauksessa Tamyn tulee esittää näkemys siitä, miten yhteisrekisterinpidon vastuut ja velvoitteet jakaantuvat Kansallisarkiston kanssa. Kansallisarkisto ottaa yhteyttä tämän jälkeen neuvotteluiden ja yhteisrekisterinpidosta sopimisen merkeissä. Samalla Kansallisarkisto huomauttaa, että Kansallisarkiston linjauksen mukaisesti lisäyksiä ei enää lähtökohtaisesti oteta vastaan talletettuun aineistoonne liitettäväksi.
 2. Talletussopimus muutetaan luovutussopimukseksi, jolloin aineiston omistusoikeus

siirtyy Kansallisarkistolle, joka tämän jälkeen rekisterinpitäjänä vastaa tietosuoja-asetuksen rekisterinpitäjälle asettamista vastuista ja velvoitteista. Tamyn on jatkossa mahdollista luovuttaa lisäyksiä aineistoon erikseen niin sovittaessa.

 1. Tamy hakee talletetun aineiston pois erikseen sovittavana ajankohtana, jolloin talletussopimus purkautuu.

Liite: Valtakirja luovutussopimuksen muodon muuttamiseksi.

Esitys: Hallitus allekirjoittaa liitteenä olevan valtakirjan.

Päätös:

 

Muut                                                                                                                                                                    

 1. Muut esille tulevat asiat

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Sanni Lehtinen                                                                   Sanni Pietilä

Hallituksen puheenjohtaja                                              Pääsihteeri

 

 

 

 

 

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös