Hallituksen päätökset

Tilikausi 2017

Tamyn hallituksen päätösluettelot tilikaudelta 2017.

HALLITUS 22/TILIKAUSI 2017 30. toukokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti valita Tampere3-neuvottelukunnan opiskelijajäseniksi Veera Kalevan, Janne Kajanderin ja Janne Vikmanin.
 • hyväksyi lausunnon Radio Moreenin selvitysraporttiin.
 • myönsi palkatonta vapaata järjestö- ja viestintäasiantuntijalle 3.-4.8.2017 väliselle ajalle

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 21/TILIKAUSI 2017 18. toukokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • avasi haun Tampere3-neuvottelukuntaan ajalle 18.5.–25.5. klo 16 asti sekä päätti, että valittavien toimikausi jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Hallitus päätti kriteereistä liitteen b1 mukaisesti.
 • hyväksyi lukukausimaksujen koskevan mielipidekirjoituksen ja valtuutti kv- ja koposektorit tekemään siihen tarpeellisiksi katsomansa muutokset.
 • valitsi kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäivien projektisihteeriksi Ida Pasasen (varalla Saara Kristiansson).
 • päätti avata järjestökilpailun ajalle 18.5.–15.10.2017 ja varata sen palkintoihin 350 euroa järjestösektorin käyttövaroista. Voittajajärjestöjen edustajat (2 hlöä/järjestö) kutsutaan synttäreille vastaanottamaan palkinto.
 • päätti julistaa A.E. Jänneksen rahaston kirjoituskilpailun auki ajalle 18.5.–15.10.2017 sekä päätti sen aiheesta, teemasta ja järjestelyistä liitteen mukaan.
 • palautti valmisteluun Tamyn ja Osuuspankin vuosisopimuksen uusimisen
 • merkitsi tiedoksi henkilökunnan vuosilomat pidettävän liitteen mukaisesti ja valtuutti pääsihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia lomiin
 • päätti myöntää palkatonta vapaata järjestö- ja viestintäasiantuntijalle 8.-9.6.2017.
 • nimesi Tamyn edustajaksi Opiskelijan Tampere ry:n kevätkokoukseen 24.5. Mikko Lampon (varalla Suvi Mäkeläinen).
 • hyväksyi Hiirenkorvajuhlan budjetin liitteen mukaisesti.
 • lähetti Tamyn päivitetyn linjapaperin luonnoksen kommenttikierrokselle kesän ajaksi ja valtuutti pääsektorin vastaamaan kommenttikierroksen järjestelyistä.
 • myönsi Opiskelijan Tampereelle lainan velkakirjan mukaisesti

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä, pääsihteeri

HALLITUS 20/TILIKAUSI 2017 10. toukokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

Päätti esityksestään Tampereen yliopiston tukisäätiölle Hyvä opettaja 2017 –palkinnonsaajaksi.
Päätti esittää Lauren Stevensiä KENKKU:n jäseneksi.
Päätti sulkea toimiston 19.5.–23.5 ja 26.5.

Päätösluettelon vakuudeksi
Olga Haapa-aho
sosiaalipoliittinen asiantuntija

HALLITUS 19/TILIKAUSI 2017 8. toukokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi täydennyksen lausuntoon hallituksen ehdotuksista laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi sekä ehdotuksesta yliopistolain muuttamista koskevaksi voimaanpanolaiksi (liittyen Tampere3-prosessiin ja opetusyhteistyöhön).

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 18/TILIKAUSI 2017 4. toukokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi lausunnon hallituksen ehdotuksista laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi sekä ehdotuksesta yliopistolain muuttamista koskevaksi voimaanpanolaiksi (liittyen Tampere3-prosessiin ja opetusyhteistyöhön) ja valtuutti koulutuspoliittisen asiantuntijan tekemään tarvittavat stilistiset muutokset.
 • otti Tamyn palveluiden piiriin Tampereen akateemisesti sivistyneet Gambinan ystävät kuudeksi kuukaudeksi ja päätös yhdistysaseman myöntämisestä tehdään syksyllä 2017.
 • otti Tamyn palveluiden piiriin Ääni ry:n kuudeksi kuukaudeksi ja päätös yhdistysaseman myöntämisestä tehdään syksyllä 2017.
 • otti Tamyn palveluiden piiriin NääsPeksi ry:n kuudeksi kuukaudeksi ja päätös yhdistysaseman myöntämisestä tehdään syksyllä 2017.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea sosiaalityön opiskelijoille.
 • päätti myöntää 100 € projektitukea Staabi ry:lle.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Vip-pesikseen.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea UDK ry:lle.
 • valitsi vaaliprojektisihteeriksi Laura Talvitien (varalla Jenny Priiki)

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi Intia-hankkeen vuosiraportin ja valtuutti kv-asiantuntijan tekemään siihen tarvittavat muutokset ennen palautuspäivää.
 • avasi haun kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäivien projektisihteerin tehtävään.
 • esitti edustajistolle, että se päättää Tamyn kehitysyhteistyön jatkosta liitteen mukaisesti
 • hyväksyi Sonja Sieversin kehitysyhteistyövaliokunnan jäseneksi
 • esitti edustajistolle, että se hyväksyy yhdistysohjesäännön liitteen mukaisilla muutoksilla
 • allekirjoitti Tamyn ja Tampereen Kulttuurikamarin välisen yhteistyösopimuksen
 • esitti edustajistolle, että Tamy liittyy Kultti ry:n jäseneksi.
 • esitti edustajistolle, että se hyväksyy Tamylle uuden sijoitusstrategian. Samalla todetaan, että vanha strategia ei enää ole voimassa.
 • esitti edustajistolle, että se hyväksyy TTYY:n kanssa yhteisen Juvenes-Yhtiöt Oy:n omistajaohjausstrategian.
 • muutti Opiskelijan Tampere ry:n velan takaisinmaksusuunnitelmaa liitteen mukaisesti
 • päätti lähettää toimistopäiville pääsihteerin, toimistosihteerin ja taloussihteerin.
 • päätti lähettää Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhliin Suvi Parhankankaan ja Soile Koski-Ahon ja Poliisimuseon näyttelyyn Sanni Lehtisen ja Ilona Taubertin.
 • päätti ostaa kolme lippua Dare to learn –oppimistapahtumaan. Tarvittaessa ostetaan lippuja myöhemmin lisää.

Päätösluetteloiden vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 16/TILIKAUSI 2017 26. huhtikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • liittyi Tampereen yliopiston viron kielen ja kulttuurin opetukseen suunniteltujen leikkausten vastustamiseksi laaditun kannanoton allekirjoittajaksi.

Päätösluetteloiden vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 15/TILIKAUSI 2017 20. huhtikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
-merkitsi Naiskulttuuripäivien loppuraportin tiedoksi
-valitsi Tamyn edustajaksi UtaSport ry:n kevätkokoukseen Soile Koski-Ahon ja Suvi Mäkeläisen. Kummallakin on käytössään viisi ääntä.
-myönsi Vappulakki-palkinnon Nääspeksille ja kutsui yhdistyksen edustaja/edustajat Tamyn Vappusimoille vastaanottamaan palkinnon.
-päätti Ekavuotisen opiskelijan oppaan budjetista liitteen mukaisesti (4/4, sivuja maksimissaan 52).
-valtuutti Mikko Lampon (varalla Suvi Mäkeläinen) edustamaan Tamya Juvenes Yhtiöt Oy:n yhtiökokoukseen 28.4.2017.
-muutti pysyväispäätöstä toimiston sisäisesti jaettavista historiateoksista ja kokardeista liitteen mukaisesti.
-hyväksyi myyntisopimuksen Halloped.fi –palvelusta AYY:n kanssa
-pöytäsi AYY:n vuosijuhlakutsun

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS14/TILIKAUSI 2017 11.huhtikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
-hyväksyi Tampere3-hanketta koskevan mielipidekirjoituksen

Päätösluettelon vakuudeksi
Veera Kaleva
Koulutuspoliittinen asiantuntija

HALLITUS 13/TILIKAUSI 2017 6. huhtikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • nimesi yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, yhteiskuntavastuun ja sidosryhmätyön kokonaisuuden kehittämisen työryhmään varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi Anne Soinsaaren (varalla Veera Kaleva).
 • avasi haun Hyvä opettaja –palkinnon saajaksi ajalle 6.-30.4.2017 ja päätti kriteereistä liitteen mukaisesti.
 • päätti lähettää Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäiville kaksi henkilöä sektorilta liitteen mukaisen budjetin mukaisesti.
 • päätti purkaa Nurina ry:n yhdistysaseman ja jv-asiantuntija poistaa yhdistyksen Tamyn yhdistysluettelosta.
 • päätti Playstation 4:n lainausehdoista ja –sopimuksesta liitteiden mukaisesti.
 • hyväksyi Vappuviikkojen budjetin
 • myönsi Reettorit ry:lle projektitukea 300 €.
 • myönsi Savottalle projektitukea 100 €.
 • myönsi Sugoi ry:lle projektitukea 85 €.
 • hyväksyi Tamyn ja Juveneksen välisen yritysyhteistyösopimuksen
 • päätti avata haun vaaliprojektisihteerin tehtävään liitteen mukaisesti siten, että hakuaika on 6.4.–25.4.2017. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa keskusvaalilautakunnan jäsenet Tuomasjukan ja Ossan sekä pääsihteerin valmistelemaan esityksen hallitukselle valittavasta projektisihteeristä
 • valtuutti Mikko Lampon (varalla Suvi Mäkeläinen) Tamyn yhtiökokousedustajaksi 18.4. ja evästi edustajaa Karpek Oy:n hallitusvalinnoista.
 • päätti majoittautumis- ja matkakulujen korvaamisesta SuomiAreenaan osallistuvien Tamyn hallituksen jäsenten osalta budjetin mukaisesti.
 • päätti osallistua Sydänliiton Suomen suurin halaus – kampanjaan.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 12/TILIKAUSI 2017 30. maaliskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
esitti edustajistolle, että kollegion varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi  valitaan Tuomas Himmanen
Elina Tervin tilalle ja Tuomas Himmasen tilalle kollegion varajäseneksi valitaan Esko Nieminen.
päätti olla nimeämättä Tamylle edustajia Pertti Liljeroosin muistorahaston lautakuntaan vuonna 2017
päätti myöntää toiminta-avustukset harrasteyhdistyksille liitteen mukaisesti
päätti myöntää toiminta-avustukset ainejärjestöille liitteen mukaisesti
päätti myöntää toiminta-avustukset yksikköjärjestöille liitteen mukaisesti
päätti opiskeluretriitin budjetista liitteen mukaisesti.
allekirjoitti liitteen mukaisen taseen ja esitti tilinpäätöstä edustajiston hyväksyttäväksi
hyväksyi toimintakertomuksen omalta osaltaan ja esitti sitä edustajiston  hyväksyttäväksi sekä hyväksyi
vuosikertomuksen omalta osaltaan ja esitti sitä edustajiston käsiteltäväksi.
päätti sulkea toimiston 30.3. klo 14 ja 10.–13.4. väliselle ajalle
hyväksyi yhteistyösopimuksen TTYY:n kanssa sähköisen tilaussovelluksen käytännöistä
päätti tilata opiskelijakortteja 2500 kappaleen erä Solteqilta

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 11/TILIKAUSI 2017 16. maaliskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
päätti lähettää Peda-Forumiin kopoasiantuntijan Kalevan ja kopovastaava Kajanderin
hyväksyi Tamyn lausunnon opintotukilain muuttamisesta
hyväksyi Tamyn ja asianajotoimisto Magnussonin välisen sopimuksen
valitsi Tamyn edustajaksi YTHS:n valtuuskunnan kokoukseen Suvi Mäkeläisen
päätti Tamyn kehy-maksuksi 7,50 € ja SYL:lle maksettavaksi kehy-maksuksi 8,50 €.
valitsi Tampereen yliopiston digitalisaation ohjauryhmään varsinaiseksi jäseneksi Niko Ruotsalaisen
ja varalle Tuomas Karjanlahden
nimesi Tampereen yliopiston vertaisohjauksen työryhmään Tamyn edustajiksi Ruotsalaisen ja
Himmasen tilalle Suvi Parhankankaan ja Sanni Lehtisen.
päätti päättää osallistumisesta Taideyliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhliin lähempänä juhlien ajankohtaa
ja jos ei osallistuta, lähetetään tervehdys

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 10/TILIKAUSI 2017 9. maaliskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
päätti myöntää Staabille projektitukea 300 €.
päätti olla myöntämättä projektitukea Lederhosenille
päätti esittää edustajistolle, että se muuttaa vaalijärjestyksen pykäliä 4,7,8,14,15,26 ja 35 liitteen mukaisesti.
valitsi Tamy-kalenterin valmistajaksi Ajaston
päätti lähettää Kasvo ry:n vuosijuhlille Sanni Lehtisen ja Ilona Taubertin.
valitsi verkkosivuston toimittajaksi Digitoimisto Dude Oy:n.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 9/TILIKAUSI 2017 1. maaliskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • esitti edustajistolle, että kollegion opiskelijajäseniksi valitaan Johannes Asikainen Petra Kantolan tilalle ja Pia-Christina Roth Katariina Lassilan tilalle.
 • päätti avata haun yhden varsinaisen jäsenen valitsemiseksi digitalisaation ohjausryhmään liitteen mukaisesti. Haku on auki 1.-12.3.2017.
 • myönsi yrityssuhdekoordinaattorille allekirjoitusluvan Tamyn ja Suomen Telecenterin väliseen yhteistyösopimukseen ja valtuutti yrityssuhdekoordinaattorin tekemään tarpeenmukaiset stilistiset muutokset sopimukseen
 • hyväksyi pysyväispäätöksen Tamyn jäsenyyskriteereistä
 • päätti päättää Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan vuosijuhlien osallistumisestaan aamukahveilla 6.3.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 8/TILIKAUSI 2017 23.helmikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
palautti valmisteluun Tamyn edustajien valinnan Pertti Liljeroosin lautakunnan jäseniksi vuodelle 2017
päätti Domus-klubin siivousringin sopimuspohjasta
päätti tilata halloped.fi –palvelun

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 7/TILIKAUSI 2017 16.helmikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

• hyväksyi Naiskulttuuripäivien ohjelman ja budjetin sekä valtuutti sektorin tekemään niihin
tarpeellisiksi katsomansa muutokset.
• valitsi kevään kääntäjäharjoittelijaksi Jatta Vuorisen sekä syksyksi Emma Laakkosen
(varalla Anniina Väisänen).
• valitsi Domus-klubin siivousrinkiin Freezebeesin, Kerin, Staabin ja UDK:n ja palautti
siivousringin sopimuspohjan valmisteluun.
• päätti purkaa ISOT ry:n yhdistysaseman. Jv-asiantuntija poistaa ISOT:in Tamyn yhdistysluettelosta.
• päätti lähettää Salus ry:n juhlille Suvi Parhankankaan ja Mikko Lampon, JYY:n vuosijuhlille
Ilona Taubertin, Janne Kajanderin, Sanni Lehtisen, Soile Koski-Ahon, Mikko Lampon, Suvi Parhankankaan ja
Suvi Mäkeläisen ja ISYY:n vuosijuhlille Janne Kajanderin, Ilona Taubertin ja Suvi Mäkeläisen.
Lisäksi päätettiin valtuuttaa Suvi Mäkeläinen lähettämään Åbo Akademis Studentkårille onnitteluviesti.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä

HALLITUS 6/TILIKAUSI 2017 8.helmikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
päätti myöntää TOK ry:lle Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman
hyväksyi Tamyn ja Opiskelijan Tampere ry:n välisen yhteistyösopimuksen ja valtuutti pääsihteerin tekemään tarvittavat stilistiset muutokset.
pöytäsi Salus ry:n vuosijuhlakutsun

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 5/TILIKAUSI 2017 2.helmikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
esitti edustajistolle Anna Ojalahtea kollegion varsinaiseksi jäseneksi
esitti rehtorille, että muutoksenhakulautakunnan jäseneksi valitaan Netta Simpura
valitsi yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäseneksi Kuisma Keskisen
valitsi Tuula Koiviston opetusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi ja Esko Niemisen ja Sanni Lehtisen varajäseniksi
hyväksyi Tamyn ja UtaSport ry:n yhteistyösopimuksen
merkitsi kehy- ja ympäristöpäivien projektiraportin tiedoksi
hyväksyi Tamyn ja POK:n välisen yhteistyösopimuksen.
esitti edustajistolle, että se valitsee TOASin valtuuskuntaan seuraavat kahdeksan varsinaista jäsentä ja heille kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä.

Varsinainen                 Vara
Oona Haimi
Suvi Mäkeläinen
Mikko Aaltonen
Janne Kajander
Katariina Kojo
Soile Koski-Aho
Ville Rantala
Mikko Lampo
Linda Riihimäki
Suvi Parhankangas
Julius Tavasti
Sanni Lehtinen
Iina Vilen
Ilona Taubert
Venla Monter
Olli Ruotsalainen

esitti edustajistolle, että se valitsee Ylioppilastalosäätiön valtuuskuntaan seuraavat 12 varsinaista jäsentä ja heille 12 henkilökohtaista varajäsentä ja täydentää puuttuvat jäsenet kokouksessaan
Varsinainen
vara
Katariina Kojo
Julius Tavasti
Mikko Lampo
Suvi Mäkeläinen
Janne Kajander
Suvi Parhankangas
Soile Koski-Aho
Venla Monter
Sanni Lehtinen
Ilona Taubert

esitti edustajistolle, että se valitsee keskusvaalilautakunnan jäseniksi seuraavat kuusi henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja täydentää puuttuvat jäsenet kokouksessaan
varsinainen
vara
Henrik Jaakkola
Melina Kukkonen

valitsi talousvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2017 Eero Kiiskin, Jens Holmin, Eetu Kreivin, Anne Soinsaaren, Veera Jokipalon, Ville Tynkkysen, Matleena Moision, Annina Kaukosen ja Mikael Malkamäen.

valitsi Juveneksen omistajaohjaustyöryhmään Tamyn edustajiksi Mikko Lampon, Eetu Kreivin ja Johanna Liljan.

päätti, että vuoden 2017 työehtosopimusvapaat ovat 18.–22.12. ja 27.–30.12.
päätti lähettää Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlille Suvi Parhankankaan ja Venla Monterin.
hyväksyi liitteenä olevan paikallisen sopimuksen kilpailukykysopimuksen tarkoittaman työajanpidennyksen toteuttamisesta.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 361 2854

HALLITUS 4/TILIKAUSI 2017 26.tammikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • valitsi Janne Kajanderin täydennyskoulutuksen koordinaatioryhmän varajäseneksi
 • nimesi hyvinvointivaliokunnan jäseniksi Iida Mäen ja Iida Knaappilan ja hallituksen edustajaksi Soile Koski-Ahon. Valiokuntaa voidaan täydentää vuoden mittaan 12 jäseneen asti.
 • nimesi Kati Lehtosen, Saara Revon, Milka Hanhelan, Lauren Stevensin ja Sabrina Angersbachin ympäristövaliokunnan jäseniksi sekä hallituksen edustajaksi Ilona Taubertin. Valiokuntaa voidaan täydentää vuoden mittaan 12 jäseneen asti.
 • nimesi kehitysyhteistyövaliokuntaan Juulia Hutrin ja Lauren Stevensin 12.1. nimettyjen jäsenten lisäksi. Valiokuntaa voidaan täydentää vuoden mittaan 12 jäseneen asti.
 • vahvisti aine- ja yksikköjärjestöluettelon liitteen mukaisesti.
 • vahvisti harrasteyhdistysluettelon liitteen mukaisesti.
 • päätti Suuren järjestöpamauksen budjetista liitteen mukaisesti.
 • nimesi kulttuurijaostoon Miika Laurikaisen, Annika Nevanpään ja Emmi Vettenrannan sekä hallituksen edustajaksi Venla Monterin.
 • valitisi Elina Tulkin järjestövaliokuntaan aiemmin nimettyjen lisäksi. Valiokuntaa voidaan täydentää vuoden mittaan 12 jäseneen asti
 • valitsi Minna Mäkitalon (varalla Riikka Jauhiainen) määräaikaiseen projektityöntekijän tehtävään ajalle 1.2.–30.6. Työstä maksetaan 1 530,34 euroa/kk suuruista palkkaa mahdollisine lisineen.
 • lähetti Nätyn 50-vuotisjuhliin Mikko Lampon ja Venla Monterin.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

puh. 050 361 2854

e-mail: paasihteeri@tamy.fi

HALLITUS 3/TILIKAUSI 2017 19.tammikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • esitti laatuohjausryhmän Tamyn edustajaksi koulutuspoliittista asiantuntijaa Veera Kalevaa ja varalle hallituksen koulutuspoliittista vastaavaa Sanni Lehtistä.
 • hyväksyi Tamyn lausunnon ylioppilastutkinnon hyödyntämistä valinnoissa käsitelleeseen OKM:n työryhmän raporttiin.
 • esitti TOAS:n rakennustoimikuntaan Ilona Taubertia ja Suvi Mäkeläistä.
 • valitsi yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään Tamyn edustajaksi Ilona Taubertin.
 • varasi sosiaalipoliittisen sektorin käyttövaroista 250 euroa Naiskulttuuripäivien haalarimerkkien hankkimiseen.
 • nimesi Tamyn edustajaksi kestävän kehityksen työryhmään Ilona Taubertin ja hänen varajäsenekseen Milka Hanhelan.
 • hyväksyi Tamyn vastauksen SYL:n tiedusteluun halukkuudesta osallistua kehitysyhteistyön suuntaviivojen toteuttamiseen
 • kutsui projektityöntekijän tehtävän haastatteluun Jauhiaisen, Mäkitalon, Mattilan ja Sauna-ahon.
 • valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Karpek Oy:n kanssa yhden huoneen vuokraamisesta viiden kuukauden ajaksi 1.2.2017–30.6.2017.
 • päätti lähettää Boomi ry:n vuosijuhliin Sanni Lehtisen ja Venla Monterin ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhliin Mikko Lampon.
 • päätti myöntää sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle palkatonta vapaata 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8,5., 29.5., 12.6. ja 19.6 klo 8-12 väliselle ajalle (4 tuntia jokaisena esitettynä päivänä).

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 2/TILIKAUSI 2017 12.tammikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi Opiskelijaedustajien valintaohjesääntöä täydentävän vuotuispäätöksen vuodelle 2017.
 • valitsi koulutuspoliittiseen valiokuntaan Riku Viitamäen, Tanja Väisäsen, Sebastian Vilpposen, Ville Tynkkysen, Santeri Tuovilan, Eemeli Lahtisen, Anni Kurunsaaren, Annina Kaukosen, Kyösti Husson, Henri Kiiskilän ja Paavo-Matti Antikaisen. Nimesi Tamyn hallituksen edustajaksi Sanni Lehtisen.
 • valitsi kv-valiokunnan jäseniksi vuodelle 2017 Lili Fanin, Reetta Heikkisen, Eveliina Kuusiston, Veera Liljan, Madita Steffensin, Siiri Tawastin, Aliisa Toivasen, Sini Vahteran, Sebastian Vilpposen ja Sara Österbergin. Nimesi Tamyn hallituksen edustajaksi Janne Kajanderin.
 • valitsi kehy-valiokunnan jäseniksi Isla Arnivaaran, Anna-Mari Hiltusen, Nina Huhtisen, Iida Mäen, Marika Naumasen ja Pauliina Pöyryn sekä valtuutti kv-asiantuntijan käynnistämään täydennyshaun. Nimesi Tamyn hallituksen edustajaksi Suvi Parhankankaan.
 • valitsi järjestövaliokuntaan Tuomas Himmasen, Assi-Jutta Kuuselan, Timo Nättisen, Niko Ruotsalaisen ja Maiju Torkkelin. Nimesi Tamyn hallituksen edustajaksi valiokuntaan Venla Monterin.
 • avasi täydennyshaun seuraaville valiokunnille ja jaostolle: kehyvaliokunta, hyvinvointivaliokunta, järjestövaliokunta, ympäristövaliokunta ja kulttuurijaosto. Haku on avoinna 23.1. klo 12 saakka.
 • myönsi hallituksen puheenjohtaja Mikko Lampolle (xxxxxx-xxxx) tilinkäyttöoikeuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan tiliin 573226-20010009 ja valtuutti puheenjohtajan hankkimaan pankkikortin samaiseen tiliin. Pankkikortin käyttöraja on 1000 euroa. Edellä mainitun tilin ja hankitun pankkikortin käyttöoikeudet poistuvat Mikael Malkamäeltä (xxxxxx-xxxx) 16.1.2017.
 • päätti talousvaliokunnan hakuajasta ja tavasta liitteen mukaisesti.
 • päätti jatkaa projektityöntekijän rekrytoinnin hakuaikaa 18.1. klo 16 asti. Aiemman hakuajan aikana lähetetyt hakemukset otetaan huomioon sellaisenaan.
 • antoi suostumuksensa luoton muutoksiin ja valtuutti pääsihteeri Sanni Pietilän (xxxxxx-xxxx) tekemään asiaan kuuluvat toimenpiteet pankin kanssa.
 • päätti hakea Haka-luottamusverkoston kumppaniksi ja valtuutti pääsihteerin tekemään asiaan liittyvät sopimukset.
 • päätti lähettää Nefan 40-vuotisjuhliin Soile Koski-Ahon ja Suvi Parhankankaan sekä Svenska Handelshögskolan studentkårin vuosijuhliin Suvi Mäkeläisen ja Ilona Taubertin.
 • päätti sulkea toimiston koko päiväksi 20.1.2017.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

puh. 050 361 2854

e-mail: paasihteeri@tamy.fi

HALLITUS 1/TILIKAUSI 2017 9.tammikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
*valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Suvi Mäkeläisen.
*jakoi hallituksen jäsenten vastuualueet seuraavasti:
Suvi Mäkeläinen: vpj, kuntapolitiikka, terveys, talous
Sanni Lehtinen: koulutuspolitiikka, jatko-opiskelijat, työelämä
Venla Monter: järjestöt, viestintä, kulttuuri
Suvi Parhankangas: kansainvälisyys, tutorointi, kehitysyhteistyö
Ilona Taubert: sosiaalipolitiikka, toimeentulo, yhdenvertaisuus, ympäristö, asuminen
Janne Kajander: koulutuspolitiikka. viestintä, kansainvälisyys
Soile Koski-Aho: tapahtumat, yrityssuhteet, hyvinvointi, liikunta
*valitsi talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Suvi Mäkeläisen
*päätti kokoustavastaan ja kokousmateriaalien toimittamistavasta siten, että hallitus pitää kokouksensa
pääsääntöisesti torstaiaamuisin kello 9 ja materiaalit toimitetaan sähköisesti.
Tarvittaessa voidaan kutsua koolle myös sähköpostikokous.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

 

Tilikausi 2016

Tamyn hallituksen päätösluettelot tilikaudelta 2016.

HALLITUS 56/TILIKAUSI 2016 15. joulukuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
*     päätti esittää edustajistolle, että Tamy liittyy Tampereen akateemisesti sivistyneiden
Gambinan ystävien kannatusjäseneksi.
*    valtuutti kv-asiantuntijan avaamaan haun kahden kääntäjäharjoittelijan paikkaan: toisen keväälle,
toisen syksylle 2017. Haku päättyy 29.1.2017.
*    allekirjoitti Tamyn ja Tampereen Sähkölaitoksen välisen sopimuksen vuodelle 2017
*   valitsi toimitusharjoittelijaksi Milja Keinäsen (varalla Vanessa Weckström) ajanjaksolle
16.1.2017–16.5.2017 ja Väinö Vasaran ajanjaksolle 7.8.2017–7.12.2017. Harjoittelun
ensimmäinen kuukausi on palkaton ja loput kolme kuukautta lehdiston työehtosopimuksen
palkkausperusteiden mukaisia. Työaika on 30 tuntia viikossa.
*   päätti avata haun projektityöntekijän tehtävään liitteen mukaisesti 19.12.2016–10.1.2017
väliselle ajalle ja tehtävän kriteereistä.
*    käski Mikael Malkamäen hankkimaan diskopallon, jonka valmistamiseen ei ole käytetty murskattuja
koppakuoriaisia, akvaario-nimiseen tilaan ylioppilaskunnan toimistolla.
*    valtuutti pääsihteerin hankkimaan Tamyyn PlayStation4-konsolin ja SingStar-pelin oheistarvikkeineen
sekä muita pelejä Tamyn hallituksen 2016 avustamana ja suunnittelemaan näiden laitteiden lainaus- ja
käyttöehdot niin että ne ovat myös lainattavissa ulkopuolelle.
*    ehdotti yliopiston hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi Matti Nykästä ja Jari ”Bull” Mentulaa ja päätti
pyrkiä edesauttamaan heidän valintaansa.
*    hyväksyi norjan (nynorsk) Tamyn viralliseksi kieleksi
*    valtuutti vuoden 2017 hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neuvottelemaan yhteistyössopimuksen
Big Tits –viihderavintolan kanssa summalle 69 696,90 euroa
*    hyväksyi kannanoton Alko Oy:lle
*    velvoitti Tamyn hallituksen 2017 selvittämään Tamyn 92-vuotissyntymäpäiviin mennessä miten kolme
(3) litraa mansikoita vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin
*    pöytäsi Mikko Lampon ja Suvi Mäkeläisen

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 55/TILIKAUSI 2016 13. joulukuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
·  päätti osallistua YTHS-kannanottoon.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 54/TILIKAUSI 2016 8. joulukuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
• päätti olla myöntämättä projektitukea Tampereen yliopiston laulajille.
• päätti olla myöntämättä projektitukea Tampereen yliopiston laulajille.
• päätti myöntää Mutulle 300 € projektitukea
• päätti myöntää Vapaaboomareille Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman.
• päätti allekirjoittaa Tamyn ja TOASin välinen sopimus vuodelle 2017
• nimesi Mikael Malkamäen (varalle Mikko Lampon) Tamyn edustajaksi Juvenes-
Yhtiöiden yhtiökokoukseen 20.12.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 53/TILIKAUSI 2016 2. joulukuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
·  päätti allekirjoittaa Huominen ilman pelkoa –kampanjan kannanoton.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 52/TILIKAUSI 2016 1. joulukuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
*päätti rahankeräysluvan hakemisesta ja valtuutti kv-asiantuntijan huolehtimaan
asiaankuuluvista toimenpiteistä.
*valitsi graafikkopankkiin vuodelle 2017 Raakel Niemisen, Jonna Rotola-Pukkilan
ja Samuli Huttusen (varalla Heidi Pöysä)
*päätti valtuuttaa Malkamäen (varalla Mikko Lampo) edustamaan Tamya Opiskelijan
Tampere ry:n syyskokouksessa ja evästi valtuutettua henkilöä Opiskelijan Tampere ry:n
hallituksen Tamyn edustajan valinnan suhteen.
*hyväksyi pikkujoulujen budjetin
*päätti valtuuttaa Suvi Mäkeläisen edustamaan Tamya Tampereen teatterikesä ry:n
vuosikokouksessa

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 51/TILIKAUSI 2016 25.marraskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
·         hyväksyi henkilöstöjärjestöjen kanssa valmistellun kannanoton Tampere3-prosessista

Päätösluettelon vakuudeksi
Veera Kaleva
Koulutuspoliittinen asiantuntija

 

HALLITUS 50/TILIKAUSI 2016 24.marraskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

* päätti esittää YTHS:n hallitukselle, että se nimeää Sonja Julkusen tilalle Tampereen terveyspalveluyksikön
johtokuntaan Niko Ruotsalaisen.
* hyväksyi kv-valiokunnan pikkujoulujen budjetin.
* päätti ainejärjestöjen toiminta-avustusten hausta ja myöntämisperusteista
vuodelle 2017 liitteen mukaan.
* päätti yksikköjärjestöjen toiminta-avustusten hausta ja myöntämisperusteista
vuodelle 2017 liitteen mukaan
* päätti harrasteyhdistysten toiminta-avustusten hausta ja myöntämisperusteista
vuodelle 2017 liitteen mukaan.
* varasi 400 euroa järjestösektorin käyttövaroista koulutuksen järjestämiseen.
* päätti jättää toimintasuunnitelma-aloitteen käsittelemättä, koska aloite ei enää muuttuneen
tilanteen vuoksi ajankohtainen. Puheenjohtaja vastaa aloitteen antajalle henkilökohtaisesti.
* hyväksyi liitteen mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2017 ja esittää toimintasuunnitelmaa
edustajiston hyväksyttäväksi.
* päätti esittää, että edustajisto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion Tamyn talousarvioksi
(sisältää jäsenmaksuesityksen) ja sen perusteluiksi tilikaudelle 2017.
* päätti nostaa Eko-Osuusrahan osuusmaksunsa pois.
* päätti myöntää kv-asiantuntijalle palkatonta vapaata 19.12.2016, 2.1. ja 3.1.2017
* päätti esittää edustajistolle, että se valitsee kollegion varsinaiseksi jäseneksi Lauri Greggilän
ja varajäseneksi Ville Tynkkysen.
* valitsi Jari Juutisen Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävään.
* avasi haun ajalle 24.11.–7.12.2016 Aviisin toimitusharjoittelijoiden tehtäviin ja valtuutti päätoimittajan
ja hallituksen viestintävastaavan valmistelemaan esityksen hallitukselle valittavista harjoittelijoista.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 49/TILIKAUSI 2016 22.marraskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
· hyväksyi kommentin TTY:n rehtorille Mika Hannulalle liittyen Tampere3-uutisointiin.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 48/TILIKAUSI 2016 17.marraskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
·   hyväksyi kannanoton Tampere3:n yhdessä Professoriliiton Tampereen yliopiston paikallisosaston kanssa

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 47/TILIKAUSI 2016 17.marraskuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi Tampere3-kannanoton TTYY:n ja Tamkon kanssa

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

HALLITUS 46/TILIKAUSI 2016 17.marraskuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:

* hyväksyi kopo-cocktailien budjetin ja varasi sektorin käyttövaroista maksimissaan
300 euroa tilaisuuden järjestämiseen.
* valitsi luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston varajäseneksi Niina Pietilän tilalle Kimmo Ronkaisen.
* hyväksyi järjestösitsien budjetin esityksen mukaisesti.
* perusti vuodelle 2017 seuraavat valiokunnat sekä yhden jaoston:hyvinvointivaliokunnan,
järjestövaliokunnan, kansainvälisten asiain valiokunnan,kehitysyhteistyövaliokunnan, koulutuspoliittisen
valiokunnan, ympäristövaliokunnan, sekä kulttuurijaoston. Hallitus avasi haun valiokunnan jäsenten
nimeämiseksi ajalle 17.11.2016–9.1.2017. Lisäksi vuodelle 2017 perustetaan Talousvaliokunta, jonka haun
avaamisen pääsektori tuo hallituksen kokoukseen myöhempänä ajankohtana.
* hyväksyi sopimuksen Tampereen yliopiston kanssa koskien rekisterin ylläpitoa, palveluita ja
liikuntamaksujen perimistä.
* hyväksyi opiskelijakortin sähköisen tilaussovelluksen toimitussopimuksen Trevealta yhdessä
TTYY:n kanssa.
* palautti valmisteluun toimintasuunnitelma-aloitteisiin vastaamisen
* palautti valmisteluun esityksen tekemisen edustajistolle ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmaksi
vuodelle 2017
* palautti valmisteluun esityksen tekemisen edustajistolle ylioppilaskunnan talousarvioksi vuodelle 2017
* myönsi palkatonta vapaata järjestö- ja viestintäasiantuntijalle ajalle 14–16.12 ja 19.12. sekä
koulutuspoliittiselle asiantuntijalle ajalle 14–16.12.
* päätti sulkea toimiston 9.12. klo 11 ja että toimisto pidetään kokonaan kiinni
5.12, ja 19.12.2016–8.1.2017 välisen ajan.
* hyväksyi sopimuksen Alma Manun kanssa Aviisin painamisesta.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 45/TILIKAUSI 2016 3.marraskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
valitsi tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet äänin 4-1 seuraavasti:

viestintätieteiden tiedekuntaan

varsinainen Jenni Rajala                                      varalla Jari Juutinen
varsinainen Janne Kajander                                 varalla Juho Rantonen
varsinainen Anna Ojalahti                                    varalla Niko Ranta

luonnontieteiden tiedekuntaan

varsinainen Marja Ahonen                                    varalla Niina Pietilä
varsinainen Arttu Nevalainen                               varalla Tuomas Himmanen
varsinainen Sanni Ovaska                                   varalla Niko Ruotsalainen

kasvatustieteiden tiedekuntaan

varsinainen Jenny Priiki                                       varalla Annariikka Paatola
varsinainen Sakari Punnonen                             varalla Jan Varpanen
varsinainen Pia-Christina Roth                           varalla Maria Kaakkolammi

lääketieteiden-  biotieteen tiedekuntaan

varsinainen Anniina Mertaniemi                            varalla Miika Fadjukov
varsinainen Eero Nihtinen                                    varalla Lassi Jaatinen
varsinainen Joel Kontiainen                                 varalla Petrus Raudasoja

johtamiskorkeakouluun

varsinainen Laura Hautala                                   varalla Janne Vikman
varsinainen Joel Auranen                                     varalla Kyösti Husso
varsinainen Ville Tynkkynen                                varalla Kalle Aro

yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan

varsinainen Inka Mattiniemi                                 varalla Katariina Kojo
varsinainen Teppo Kunnari                                  varalla –
varsinainen Annariina Rannikko                          varalla Henrik Järvinen

hyväksyi synttäreiden budjetin
hyväksyi graafikkopankin sopimuksen ja avasi haun liitteen mukaisesti.
vahvisti Tampereen yliopiston Taekwon-Do ry:n yhdistysaseman.
antoi evästyksen Tamyn edustajille TOAS:n valtuuskunnan kokouksen henkilövalinnoista.
myönsi viestintäasiantuntijalle palkatonta vapaata 9.11.2016.
myönsi kunniakirjat liitteen mukaisesti.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 44/TILIKAUSI 2016 27.lokakuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti valita kirjaston neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi Niko Rannan ja varalle Taru Laakson; kielikeskuksen neuvottelukuntaan jäseniksi Taru Laakson ja Santeri Tuovilan; yliopistopalveluiden neuvottelukuntaan Taru Laakson ja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi Anne Lahtisen ja varalle Niko Rannan.
 • valitsi Enni Makkosen BMT:n johtokunnan varajäseneksi.
 • hyväksyi kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäivien ohjelman ja budjetin.
 • hyväksyi Get A Job –tapahtuman ohjelman ja budjetin.
 • valitsi Järjestökilpailun voittajaksi Interaktio ry:n ja toiselle sijalle Boomareiden Olutseuran (BOSA ry). Kunniakirjan lisäksi voittaja saa 250 euroa toimintarahaa ja toiseksi sijoittunut 100 euron toimintarahaa.
 • päätti luopua pakettiauton panttimaksusta (20 euroa).
 • päätti laskea historiateoksen hintaa 19,25 euroon
 • vahvisti Aviisin tilausmaksuksi 17 euroa/vuosi.
 • valtuutti pääsihteeri Sanni Pietilän vastaamaan sijoitustoiminnan eri velvoitteista.
 • valtuutti päätoimittajan ja pääsihteerin laatimaan kulttuurilehdille annettavan valtionavustushakemuksen 6000 eurolle ja lähettämään sen ministeriöön 1.11. klo 16:15 mennessä.
 • päätti lähettää Niko Ruotsalainen Biopsi ry:n vuosijuhlille.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

HALLITUS 43/TILIKAUSI 2016 20.lokakuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
päätti esittää edustajistolle yliopistoon hallitukseen valittavaksi Taru Smolanderia ja Eero Kiiskiä, ja lähettää
edustajiston haastatteluun edellä mainittujen lisäksi Ville Tynkkysen ja Ville Hämäläisen.
valitsi Naiskulttuuripäivien projektisihteeriksi Miikka Keräsen (varalla Pauliina Anttonen). Kokonaistyöaika on
120 tuntia ja tehtävästä maksetaan palkkaa yhteensä 1085,91 €.
päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Tamyn edustajiksi SYL ry:n liittokokoukseen 18.–19.11. seuraavat henkilöt:
1. Eero Nihtinen, BiTeS
2. Sina Nordman, BiTeS
3. Mikael Malkamäki, HALLI
4. Niina Virtanen, HALLI
5. Niko Ruotsalainen, Luuppi Puolue
6. Mikko Lampo, Sity
7. Outi Lehtonen, Vapaaboomarit
8. Suvi Mäkeläinen, Vapaamieliset
9. Katariina Kojo, Vihreä lista
10. Iiris Suomela, Vihreä lista
11. Milka Hanhela, Viva
12. Aleksi Karppinen, Viva

Yleisvarat (ensisijaisuusjärjestyksessä):

1.Volmari Ojanen, Vapaaboomarit
2.Tuomas Himmanen, Luuppi Puolue
3.Leena Pihkala, Viva
4.Ville Tynkkynen, Sity
5.Joel Auranen, HALLI
6. Janne Kajander, Sity
Tarkkailijat: Tuomas Hirvonen, Jouni Markkanen, Ville Kaukoranta ja Eero Kiiski.
päätti esittää edustajistolle, että edustajisto päättää lähettää Tamyn edustajina OLL:n liittokokoukseen 3.-4.11.2016
Niko Ruotsalaisen ja Taru Smolanderin. Molemmilla on käytössään 3 ääntä.
päätti lähettää Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry:n vuosijuhlille Mikko Lampon ja Ville Tynkkysen sekä
pöydätä Biopsin vuosijuhlakutsun.
päätti lahjoittaa Kirkon ulkomaanavulle 500 euroa Syyrian sisällissodan ja Haitin hurrikaanin uhrien auttamiseksi.
Summa jaetaan tasan avustuskohteiden kesken. Lisäksi Tamy liittyy SaveSyria –rauhanmarssin tukijaksi.

HALLITUS 42/TILIKAUSI 2016 19. lokakuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
päätti, että Tampereen yliopiston ylioppilaskunta liitetään henkilökuntajärjestöjen kanssa laaditun kirjeen
allekirjoittajaksi, joka lähetetään tulevan säätiöyliopiston perustajille yliopistoyhteisön tavoitteiden avaamiseksi.

Päätösluetteloiden vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 41/TILIKAUSI 2016 14. lokakuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
hyväksyi Tampere3-kannanoton
hyväksyi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimissä kirjoitetun Näkökulma-kirjoituksen
ja lähetti sen Aamulehdelle.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 40/TILIKAUSI 2016 13.lokakuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
päätti kutsua yliopiston hallituksen opiskelijaedustajan tehtävään haastatteluun Kiiskin, Smolanderin,
Hanhelan, Tynkkysen, Malkamäen ja Hämäläisen. Haastatteluun päätettiin jättää kutsumatta
Kaakkolammi ja Roth. Hallitus keskusteli haastattelukysymyksistä ja päätti, että haastattelut pidetään
maanantaina 17.10. ja tarpeen vaatiessa tiistaina 18.10.
päätti myöntää ansiomerkin liitteessä oleville henkilöille Tamyn 91-vuotissyntymäpäivillä 11.11.2016.
päätti lähettää Mikael Malkamäen ja Niina Virtasen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlille ja
Turun yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlille Ville Tynkkysen.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 39/TILIKAUSI 2016 5.lokakuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
hyväksyi kannanoton Tampereen yliopiston hallitukselle Tampere3-prosessiin –liittyen
hyväksyi liitteenä tuodut kommentit Tampere3-nettisivujen esiselvitykseen
hyväksyi Tamyn 91-vuotissynttäreiden osallistujamaksuksi 30 euroa
myönsi Aatokselle 200 € projektitukea.
hyväksyi liitteen mukaisen lausunnon SYL:n
liittokokousmateriaaleihin ja antoi hallituslaisille ja asiantuntijoille oikeuden tehdä vähäisiä
muutoksia lausuntoon yhdessä käydyn keskustelujen pohjalta ennen sen lähettämistä.
päätti tukea Tuomas Kuoppalan SYL-kampanjaa 800 eurolla. Kulut tulee toteutua toimitetun
budjetin perusteella ja ne korvataan kulutositteita vastaan.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 38/TILIKAUSI 2016 22.syyskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
hyväksyi kommentin TTY:n hallituksen Tampere3-tiedotteeseen.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä, pääsihteeri

 

HALLITUS 37/TILIKAUSI 2016 22.syyskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
avasi Naiskulttuuripäivien projektisihteerin haun, joka on auki 13.10.2016 asti.
hyväksyi Tamyn lausunnon OLL:n liittokokousmateriaaleihin
valitsi Tampereen yliopiston apurahatyöryhmään varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Niina Virtasen
ja varajäseneksi Milka Hanhelan

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 36/TILIKAUSI 2016 15.syyskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
päätti valita Tampere3-opintopalveluiden suunnittelutyöpajaan Santeri Tuovilan (JKK) ja Inka Mattiniemen (YKY)
sekä Tamyn hallituksen jäsenen Niko Ruotsalaisen (SIS).
hyväksyi Tamyn lausunnon Tampereen raitiotien toteuttamisesta
päätti avata haun ajalle 15.9.–21.9. yhden opiskelijajäsenen ja yhden varajäsenen nimeämiseksi Tampereen yliopiston
lukuvuosi- ja apurahatyöryhmään liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.
hyväksyi järjestöviikon budjetin
päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Tuomas Kuoppalan Tamyn ehdokkaaksi SYL:n liittohallituksen
puheenjohtajaksi vuodelle 2017.
päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Tamyn strategian.
päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talouspoliittisen linjapaperin,
joka korvaa keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman.
myönsi Johanna Hakaselle rajatun nimenkirjoitusoikeuden Tamyn taloudellista tukemista koskevien sopimusten allekirjoittamiseen
Tamyn yritysyhteistyöperiaatteiden mukaisesti. Yhden sopimuksen rahallinen arvo saa olla enintään 800 euroa.
Nyt myönnetty nimenkirjoitusoikeus on voimassa Johanna Hakasen työsuhteen ajan ellei toisin myöhemmin päätetä.
hyväksyi Reskan budjetin
päätti lähettää Kalma ry:n vuosijuhlille Partasen ja Mäkeläisen sekä vastuuttaa Hanhelan laatimaan onnittelun LTKY:lle.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 35/TILIKAUSI 2016 9.syyskuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

HALLITUS 35/TILIKAUSI 2016 9.syyskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Milka Hanhelan
päätti hallituksen sisäisestä työnjaosta seuraavasti:
Mikael Malkamäki, puheenjohtaja
Milka Hanhela: vpj, yhdenvertaisuus, ympäristö, asuminen, toimeentulo
Tuomas Himmanen: järjestöt, tapahtumat
Mikko Lampo: koulutuspolitiikka, jatko-opiskelijat
Suvi Mäkeläinen: kehitysyhteistyö, viestintä, kunnallispolitiikka
Niko Ruotsalainen: liikunta, tutorointi, terveys, hyvinvointi, kulttuuri
Ville Tynkkynen: koulutuspolitiikka, talous, yritysyhteistyö, työelämä
Niina Virtanen: kansainväliset asiat, koulutuspolitiikka

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 34/TILIKAUSI 2016 8.syyskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

päätti avata haun opiskelijaedustajien tehtäviin ajalle 14.9.–9.10.. Hallitus päätti opiskelijaedustajien valintaan liittyvistä kriteereistä
ja valtuutti kopoasiantuntijan muotoilemaan hakukuulutuksen ja muut hakumateriaalit yhdessä sektorin ja viestintäasiantuntijan kanssa.
esittää edustajistolle, että se valitsee Taru Laakson kollegion opiskelijajäseneksi eronneen Rosa Erikssonin tilalle.
päätti Kaupunkisuunnistuksen 2016 budjetin esityksen mukaisesti.
myönsi Tasy ry:lle Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman.
päätti myöntää Vatulle projektitukea 300 €
päätti myöntää Staabille projektitukea 200 €.
päätti olla myöntämättä Oka ry:n Cristikka-kerholle projektitukea.
päätti avata yhdistymiskoordinaattorin tehtävän haettavaksi ajalle 9.9.–30.9.2016. Koordinaattorin viikkotyöaika on 22,5 tuntia ja tehtävästä
maksetaan TTYY:n palkkauslinjan mukaisesti 1086,28 €/kk + mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Työ on määräaikainen ajalla 1.11.2016 –    31.1.2018
työn projektiluonteisuuden vuoksi. Lisäksi hallitus nimeää rekrytointityöryhmään puheenjohtaja Mikael Malkamäen, pääsihteeri Sanni Pietilän ja
Tuomas Himmasen sekä Niina Virtasen.
myönsi 20 000 euron suuruisen lainan Tampereen Elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:lle.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 33/TILIKAUSI 2016 1.syyskuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi pesissetin lainaussopimuksen
 • merkitsi opiskelijakortin määrittelyprojektin loppuraportin tiedoksi
 • päätti sulkea toimiston 23.9. koko päiväksi.
 • päätti lähettää Staabi ry:n vuosijuhlille Mikko Lampon ja Niko Ruotsalaisen, TTYY:n vuosijuhlille Niko Ruotsalaisen ja Mikael Malkamäen, LYY:n vuosijuhlille Milka Hanhelan ja Mikko Lampon sekä TLK:n vuosijuhlille Ville Tynkkysen ja Kaisa Partasen.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

 

HALLITUS 32/TILIKAUSI 2016 30. elokuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti, että Tamy osallistuu kannanottoon opiskelijoiden siirtämiseksi yleisen asumistuen piiriin.

Päätösluettelon vakuudeksi

Olga Haapa-aho

sosiaalipoliittinen asiantuntija

HALLITUS 31/TILIKAUSI 2016 25.elokuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • nimesi Tamyn edustajaksi Tampere3-yliopiston johtosääntöä valmistelevaan työryhmään Veera Kalevan (varalla Mikko Lampo). Samalla siirrettiin OKM:n ohjausryhmän työskentelystä vastuu pääasiallisesti Mikael Malkamäelle.
 • päätti esittää edustajistolle Opiskelijaedustajien valintaohjesäännön täydentämistä liitteen mukaisella tavalla.
 • valitsi yrityssuhdekoordinaattorin tehtävään Johanna Hakasen (varalla Matti Sipiläinen). Tehtävä on toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Työntekijän viikoittainen työaika on enimmillään 15 tuntia. Tehtävästä maksetaan 12,14 euron tuntipalkka ja provisio.
 • päätti palkattoman vapaan myöntämisestä sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle ajalle 21.10.–2.11.2016.
 • päätti pöydätä Staabi ry:n 50-vuotisjuhlien kutsua koskevan kohdan.

 

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

HALLITUS 30/TILIKAUSI 2016 18.elokuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
merkitsi Urapäivän raportin tiedoksi.
valitsi yrityssuhdekoordinaattorin tehtävään haastatteluun kutsuttaviksi Hakasen, Hautajärven ja Sipiläisen.
merkitsi Leena Pihkalan eronpyynnön hallituksesta tiedoksi. Edustajisto päättää hallituksen jäsenen
vapauttamisesta tehtävästään 8.9. pidettävässä kokouksessa.
päätti esittää edustajistolle, että se täydentää hallitusta yhdellä jäsenellä.
päätti tilata iZettle-korttimaksupäätteen.
päätti lähettää Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan vuosijuhliin Ville Tynkkysen.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 29/TILIKAUSI 2016 11. elokuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi Tamyn lausunnon hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n muuttamisesta

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä, pääsihteeri

HALLITUS 28/TILIKAUSI 2016 4.-5. elokuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti varata haalarimerkkien ostamiseen Tamyn piirissä toimivilta järjestöiltä 300 euroa. Kulut katetaan momentilta 7950 Järjestötoiminnan edistäminen.
 • päätti sulkea toimiston 31.8. klo 15.
 • päätti tukea ”Huominen ilman pelkoa – järjestäytynyt rasismi rikoslakiin” –kansalaiskampanjaa.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

HALLITUS 27/TILIKAUSI 2016 2. elokuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti yrityssuhdekoordinaattorin tehtävän kriteereistä liitteen mukaisesti ja avasi haun ajalle 3.8–16.8.
 • sekä valtuutti pääsihteerin ja puheenjohtajan valmistelemaan rekrytointiprosessin ja tekemään esityksen haastatteluun kutsuttavista hakijoista hallitukselle.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä, pääsihteeri

 

HALLITUS 26/TILIKAUSI 2016 18. kesäkuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

•päätti valita Punnosen kasvatustieteiden yksikön johtokunnan varajäseneksi.
•päätti valita Kojon (varalla Gisselberg), Halsinahon (varalla Laakso) sekä Niemen (varalla Santalahti) opintotukilautakunnan opiskelijajäseniksi.
•merkitsi tiedoksi Naiskulttuuripäivien loppuraportin.
•hyväksyi tuutoreiden tapahtuman budjetin.
•päätti periä LTL-neuvostolta projektitukea takaisin myöntämisperusteiden mukainen 1/3 aiemmin myönnetystä summasta.
•päätti antaa pääsihteeri Sanni Pietilälle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan tiliin FI2757300861025696 ja myöntää verkkopalvelussa käyttöoikeus ylioppilaskunnan sijoituksiin ja arvo-osuustiliin FI5457300861014831.
•päätti, että pääsihteeri Sanni Pietilä voi osallistua PALTA ry:n koulutukseen 30.8.2016. Hallitus hyväksyi koulutuksen budjetin. Hallitus kehottaa pääsihteeriä laatimaan hallitukselle raportin oppimistaan asioista.

Päätösluettelon vakuudeksi

Mikael Malkamäki
puheenjohtaja

HALLITUS 25/TILIKAUSI 2016 9. kesäkuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

•hyväksyi kannanoton ranskan tutkinto-ohjelman lakkauttamiseen
•hyväksyi Tamyn lausunnon OLL:n kuntavaalitavoitteisiin

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 24/TILIKAUSI 2016 27. toukokuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti lähettää Opintoasianpäiville koulutuspoliittisen asiantuntijan ja hallituksesta Ville Tynkkysen
 • päätti lähettää sosiaalipoliittisen asiantuntijan Peda-Forumiin.
 • valitsi kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäivien projektisihteeriksi työparin Nina Huhtinen ja Mikko Saarinen (varalla Noora Salmela).
 • hyväksyi Tamyn ja Tampereen Seudun Osuuspankin yhteistyösopimuksen.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

HALLITUS 23/TILIKAUSI 2016 18. toukokuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
• valitsi ruotsin lehtorin tehtäväntäyttöryhmään Maija Peltolan, englannin lehtorin
tehtäväntäyttöryhmään Tiina Harjun ja Piia Kujanpään sekä ranskan lehtorin
tehtäväntäyttöryhmään Maija Kokkosen.
• valitsi Kasvatustieteen yksikön johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi Jenny Priikin.
• teki esityksen Tampereen yliopiston tukisäätiölle Hyvä opettaja 2016 –palkinnonsaajaksi
liitteen mukaisesti.
• nimesi Tamyn edustajaksi UtaSport ry:n kevätkokoukseen Milka Hanhelan, jolla on
käytössään viisi ääntä.
• hyväksyi Intia-hankkeen vuosiraportin ja valtuutti kv-asiantuntijan tekemään siihen
muutoksia ennen palautuspäivää, mikäli tarpeen.
• hyväksyi Tamyn lausunnon SYL:n kehitysyhteistyön uudelleenorganisointi -työryhmän
esitykseen
• päätti avata järjestökilpailun ajalle 23.5.–16.10.2016 ja varata sen palkintoihin 350 euroa
järjestösektorin käyttövaroista. Voittajajärjestöjen edustajat (2 hlöä/järjestö) kutsutaan
synttäreille tai muuhun sopivaan tapahtumaan vastaanottamaan palkinto.
• hyväksyi Hiiriksen budjetin
• nimesi Tamyn edustajaksi Opiskelijan Tampere ry:n kevätkokoukseen 24.5. Mikael
Malkamäen (varalla Niina Virtanen)

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä, pääsihteeri

 

HALLITUS 22/TILIKAUSI 2016 4. toukokuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
• päätti palauttaa valmisteluun opiskelijaedustajan valitsemisen kielikeskuksen ruotsin
lehtorin tehtäväntäyttöryhmään
• päätti valita laatuohjausryhmän varaedustajaksi koulutuspoliittisen vastaavan Mikko
Lampon kauden 2016 loppuun saakka.
• julisti kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäivien projektisihteeriyden haun auki niin, että toimeen
voidaan palkata yksi tai kaksi henkilöä (jaettu projektisihteeriys). Hakuaika on 4.-17.5.2016.
Lisäksi hallitus valtuutti sektorit tekemään pieniä muutoksia hakuilmoitukseen.
• esitti SYL:lle KENKKU:un valittaviksi Maarit Malkamäkeä ja Salla Uusitaloa.
• päätti ottaa Tamyn palveluiden piiriin Tampereen yliopiston Taekwon-Do ry:n kuudeksi
kuukaudeksi ja tehdä päätöksen yhdistysaseman myöntämisestä syksyllä 2016.
• päätti myöntää 100 € projektitukea Tampereen Eurooppanuoret ry:lle.
• päätti esittää edustajistolle, että se muuttaa yhdistysohjesääntöä liitteen mukaisesti.
Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 21/TILIKAUSI 2016 28.huhtikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
• päätti palauttaa valmisteluun opiskelijaedustajan valitsemisen kielikeskuksen ruotsin
lehtorin tehtäväntäyttöryhmään
• päätti hyväksyä Tullikamarin ja Tamyn välisen yritysyhteistyösopimuksen
• päätti valtuuttaa Mikael Malkamäen (varalla Ville Tynkkynen) edustamaan Tamya Juvenes
Yhtiöt Oy:n yhtiökokoukseen 29.4.2016.
• päätti laskea lakkilyyran hintaa 10 euroon.
Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
HALLITUS 20/TILIKAUSI 2016 21.huhtikuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti hyväksyä siivousringin sopimuspohjan ja valitsi siivousrinkiin järjestöiksi Juju ry:n, Savotta ry:n ja Salus ry:n
 • päätti Ekavuotisen opiskelijan oppaan budjetista liitteen mukaisesti (4/4, sivuja maksimissaan 48).
 • myönsi Vappulakki-palkinto Sorsapuistolle ja päätti kutsua kaupungin edustajan Wappusimoille vastaanottamaan palkinnon.
 • hyväksyi OVV Asuntopalvelut Oy:n ja Tamyn välisen yhteistyösopimuksen
 • hyväksyi toimintakertomuksen omalta osaltaan ja esitti sitä edustajiston hyväksyttäväksi sekä hyväksyi vuosikertomuksen omalta osaltaan ja esitti sitä edustajiston käsiteltäväksi.
 • allekirjoitti liitteen mukaisen taseen ja esitti tilinpäätöstä edustajiston hyväksyttäväksi.
 • hyväksyi liitteenä olevan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Mikael Muurisen, Eetu Sivulan, Tomi Tammelan ja Aleksi Syrjämäen valitukseen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan päätöksiin 4.11.2015 ja 5.11.2015.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

 

HALLITUS 19/TILIKAUSI 2016 14.huhtikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
*avasi Hyvä Opettaja 2016 –haun ajalle 14.4.-15.5. ja päätti vuosittaisista kriteereistä.
Lisäksi valtuutettiin Mikko Lampo tekemään hakukuulutukseen stilistiset korjaukset.
*valitsi Tampere3 tulevaisuuden kieltenopetusta suunnitteleviin työryhmiin opiskelijaedustajiksi ryhmään 1
(Osaamistavoitteet ja sisällöt BioMediTech:n tulevaisuuden kieliopinnoissa) Lauri Paulamäen ja
ryhmään 2 ja 3 Elina Tervin (Osaamisen arviointi ja seuranta kielten opetuksessa ja Ohjaus kieliopinnoissa).
*valitsi Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Janne Kajanderin
*hyväksyi Wappuviikkojen budjetin.
*päätti hyväksyä ylioppilaskunnan jäseneksi vierasmaalaisessa yliopistossa tutkintotavoitteisesti
opiskelevan, mikäli hänen opintonsa Tampereen yliopistossa kestävät vähintään kolmen kuukauden ajan.
Hakeutuminen ylioppilaskunnan jäseneksi on vapaaehtoista, mutta se tulee tehdä säädettyjen aikarajojen puitteissa.
*päätti lähettää toimistopäiville pääsihteerin, toimistosihteerin ja taloussihteerin.
*päätti pitää toimiston kiinni 6.5., 20.–24.5. sekä 6.6.2016–24.7.2016.
*päätti valtuuttaa Ville Tynkkysen (varalla Mikael Malkamäki) Tamyn yhtiökokousedustajaksi
Karpek oy:n yhtiökokoukseen 21.4. ja evästää edustajaa yhtiön hallitusvalinnoista.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeritamy.fi

 

HALLITUS 18/TILIKAUSI 2016 7.huhtikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
hyväksyi Vappusimat-tapahtuman budjetin.
päätti myöntää Tampereen yliopiston laulajille projektitukea 300 €.
päätti olla myöntämättä projektitukea ESN FINT:lle.
päätti olla myöntämättä projektitukea Cortex ry:lle.
hyväksyi sopimuksen Opiskelijan Tampere ry:n kanssa yritysyhteistyöstä.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 17/TILIKAUSI 2016 31.maaliskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
nimesi Tampere3-kieliopintojen ohjausryhmän varajäseneksi ja WP7: Tampere3-yhteistyö –ryhmään Niina Virtasen vuoden 2016 ajaksi.
hyväksyi Tamyn lausunnon hallituksen esitykseen eduskunnalle yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi.
hyväksyi kopo-cocktailien budjetin ja varaa sektorin käyttövaroista maksimissaan 300 euroa tilaisuuden järjestämiseen.
hyväksyi Naiskulttuuripäivien ohjelman ja budjetin
päätti myöntää toiminta-avustukset harrasteyhdistyksille liitteen mukaisesti.
päätti myöntää toiminta-avustukset ainejärjestöille liitteen mukaisesti.
päätti myöntää toiminta-avustukset yksikköjärjestöille liitteen mukaisesti.
päätti lähettää Virtasen ja Malkamäen edustamaan AYY:n vuosijuhlille.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeritamy.fi

 

HALLITUS 16/TILIKAUSI 2016 23.maaliskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
hyväksyi Tamyn lausunnon yliopiston yksikkörakenteen uudistamista koskevaan esitykseen ja valtuutti Kalevan tekemään siihen
stilistiset muutokset sekä päätti liittää lausuntoon ainejärjestöjen toimittamat kannanotot
nimesi Mikko Lampon Tamyn edustajaksi Tampere3-hankkeen brändityön ohjausryhmään
nimesi Tamyn edustajksi Opintojen suunnittelun työkalun käyttöönottoryhmään Jari Juutisen ja Milka Hanhelan.
nimesi koulutuspoliittisen asiantuntijan Tamyn edustajaksi Tampereen yliopiston Opetuksen ja opiskelun
tietojärjestelmien uudistaminen –ohjausryhmään ja varalle Olli Ruotsalaisen.
nimesi opiskelijaedustajaksi yliopiston oppimisympäristön kehittämistyöryhmään Niina Virtasen.
päätti lähettää kansainvälisten asioiden kevätpäiville Niina Virtasen ja Varpu Jutilan.
päätti luopua verkkosivuston uusimisesta ja tarjousten pyytämisestä.
päätti sulkea toimiston 6.4. ajalle klo 13–16.
päätti osallistua Suomi-Areenaan 400 euron maksimibudjetilla.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 15/TILIKAUSI 2016 16.maaliskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
päätti, että Tamy liittyy Maksuton ehkäisy tamperelaisnuorille –kuntalaisaloitteen tukijaksi.
päätti hyväksyä Urapäivän budjetin.
päätti kumota pysyväispäätöksen Tamyn strategisista omistuksista
päätti lähettää Ruotsalaisen ja Hanhelan ITU ry:n 60-vuotisjuhliin ja Hanhela valtuutettiin toimittamaan
TaiYolle onnittelutervehdys kolmen vuoden täyttymisestä.
päätti pöydätä päätöksen hallituslaisten osallistumisesta Suomi-Areenaan.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 14/TILIKAUSI 2016 10.maaliskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
päätti lähettää Kalevan ja Lampon PedaForum-päiville ja hyväksyä matkan budjetin.
päätti asettaa Tamyn vapaaehtoiseksi kehitysyhteistyömaksuksi 7,50 € ja SYL:n vapaaehtoiseksi
kehitysyhteistyömaksuksi 8,50 € lukuvuodelle 2016–2017.
päätti myöntää Tariffi ry:lle ja Voo ry:lle 100 € projektitukea.
päätti myöntää LTL-neuvostolle 200 € projektitukea.
päätti olla myöntämättä projektitukea Staabi ry:lle.
päätti olla myöntämättä projektitukea Salus ry:lle.
päätti nimittää ainejärjestöjen edustajaksi vertaisohjauksen työryhmään Janina Javanaisen Ville Kaukorannan tilalle.
päätti esittää edustajistolle, että se päättää muuttaa pääsäännön pykäliä 16, 17, 27, 35, 40 ja 43.
päätti valita Tamy-kalenterin valmistajaksi Ajaston.
päätti sulkea toimiston ajaksi 21.–24.3.2016.
päätti lähettää Torvikoplan konserttiin Partasen ja Lampon ja valtuuttaa Hanhelan laatimaan vuosijuhliin
tervehdyksen.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri()tamy.fi

HALLITUS 13/TILIKAUSI 2016 1. maaliskuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
•  hyväksyi Tamyn kannanoton opintotuen selvitysmiehen raporttiin.
Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 12/TILIKAUSI 2016 25. helmikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
• päätti valita varsinaisiksi opiskelijajäseniksi muutoksenhakulautakuntaan Poutasen ja
Smolanderin ja varajäseniksi Husson ja Hautajärven.
• päätti valita Global Health and Development –ohjelman ohjausryhmän opiskelijajäseneksi
Anni Saukkolan.
• antoi evästyksen Kalevalle opetus- ja kulttuuriministeriön Tampere3-yliopistokonsernin
perustamista käsittelevän ohjausryhmän kokoukseen.
• nimesi Milka Hanhelan Tamyn edustajaksi (varalla Leena Pihkala) kestävän kehityksen
opintoja suunnittelevaan Tampere3-työryhmään.
• hyväksyi Tamyn lausunnon luonnokseen Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaksi 2016–2019.
• nimesi strategiatyöryhmän puheenjohtajaksi Jari Järvenpään ja jäseniksi Mikael
Malkamäen (ryhmän varapuheenjohtaja), Iiris Suomelan, Eero Kiiskin, Maiju Karin, Milka
Hanhelan, Janne Kajanderin, Annina Kaukosen, Harri Halosen, Juho Anturaniemen ja
Emmi Venäläisen. Sihteerinä toimii pääsihteeri.
• Päätti tilata 4 bussia mielenosoituskuljetukseen Atro Vuolteelta ja kattaa kulut momentilta
4062. Hallitus antoi TTYY:lle 20 paikan kiintiön. Tamyn jäsenille asetettiin 2 euron
osallistumismaksu ja ei-jäsenille 12 euron maksu kuljetuksesta. Päätettiin tarjota myös
Tamkolle ja lukiolaisille mahdollisuus osallistua.
Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi
HALLITUS 11/TILIKAUSI 2016 18. helmikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
hyväksyi Tamyn ja Utasportin välisen yhteistyösopimuksen.
päätti olla osallistumatta SYL:n valtakunnalliseen kehitysyhteistyöviikkohankkeeseen vuosina 2017–2018.
nimesi Tamyn edustajaksi Tampereen yliopiston apurahaohjelmatyöryhmään varsinaiseksi jäseneksi Niina Virtasen,
varalle Mikko Lampon.
valitsi hankekoordinaattoriksi Julia Kahelinin (varalle Johanna Kiviranta).
varasi 400 euroa järjestösektorin käyttövaroista taloudenhoitokoulutuksen järjestämiseen.
päätti, että kv-asiantuntijan työsopimus osa-aikaistetaan hänen omasta pyynnöstään määräajaksi ajalle
22.2–25.4.2016.
päätti lähettää JYY:n vuosijuhlille Malkamäen ja Pihkalan.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 10/TILIKAUSI 2016 12. helmikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
• päätti hyväksyä avoimen kirjeen hallintojohtaja Petri Lintuselle ja tilapalvelupäällikkö Taina Vimparille

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

 

HALLITUS 9/TILIKAUSI 2016 11. helmikuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti muuttaa hallopedien valintaa koskevaa vuotuispäätöstä esitetyin osin
 • päätti valita Anne Lahtisen Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston valtakunnallisen neuvottelukunnan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi.
 • päätti valita Ville Hämäläisen varsinaiseksi opiskelijajäseneksi, hänen varajäsenekseen Helena Haaviston sekä Oksasen varajäseneksi Taru Laakson.
 • valitsi Tero Poutalan muutoksenhakulautakunnan opiskelijajäseneksi.
 • valitsi kevään kääntäjäharjoittelijaksi Ilona Rytilahden (varalle Pikkarainen) ja syksyn harjoitteluun Jenna Pikkaraisen (varalle Mäkijärvi).
 • päätti pöydätä osallistumispäätöksen SYL:n valtakunnalliseen kehitysyhteistyöviikkohankkeeseen vuosille 2017–2018.
 • nimesi Tampereen yliopiston vertaisohjauksen työryhmään Tamyn edustajiksi Julkusen ja Kuoppalan tilalle Ruotsalaisen ja Himmasen.
 • päätti hyväksyä yritysyhteistyösopimuksen Juveneksen kanssa.
 • päätti esittää edustajistolle, että se valitsee TOASin valtuuskuntaan seuraavat kahdeksan varsinaista ja heille kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä, ja että edustajisto täydentää puuttuvat varajäsenet kokouksessaan.

Mikko Aaltonen

Kyösti Husso, varajäseneksi Mikko Lampo

Outi Lehtonen

Venla Monter, varajäseneksi Ville Tynkkynen

Olli Ruotsalainen, varajäseneksi Tuomas Himmanen

Paula Saarinen, varajäseneksi Leena Pihkala

Outi Suppanen.

Niina Virtanen, varajäseneksi Mikael Malkamäki

 • päätti esittää edustajistolle, että se valitsee Tampereen ylioppilastalosäätiön valtuuskuntaan seuraavat kaksitoista varsinaista ja heille kaksitoista henkilökohtaista varajäsentä, ja että edustajisto täydentää puuttuvat varajäsenet kokouksessaan.

Mikko Aaltonen

Outi Lehtonen

Joel Auranen

Jesper Uunila

Salla Heikkinen

Niko Ruotsalainen

Ville Tynkkynen

Mikko Lampo

Niina Virtanen, varajäseneksi Mikael Malkamäki

Leena Pihkala

Milka Hanhela

Tuomas Himmanen

 • päätti esittää edustajistolle, että se muuttaa taloussäännön pykäliä 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33 ja 34.
 • päätti asettaa strategiatyöryhmän, jonka tehtävänantona on valmistella ylioppilaskunnan strategia edustajiston päätettäväksi syksyksi 2016. Hallitus päätti pyytää edustajistoryhmiltä esityksiä ryhmän jäseniksi 23.2. mennessä, nimesi ryhmän sihteeriksi pääsihteerin ja päätti päättää työryhmän puheenjohtajan nimeämisestä jäsenten nimeämisen yhteydessä.
 • päätti lähettää Pihkalan ja Hanhelan Salus ry:n vuosijuhlille.

 

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

puh. 050 361 2854

e-mail: paasihteeri@tamy.fi

 

PÄÄTÖSLUETTELO

HALLITUS 8/TILIKAUSI 2016 4. helmikuuta 2016

Hallitus:

 • päätti nimetä opetusneuvostoon opiskelijajäseniksi ensisijaisuusjärjestyksessä Lampon, Keinäsen ja Rannan, ja heille varajäseniksi järjestyksessä Kaleva, Jauhiainen ja Lindberg.
 • valitsi Naiskulttuuripäivien projektisihteeriksi Vilma Wiron (varalle Aino Harvola).
 • nimesi Tuulia Lerkkasen ympäristövaliokunnan jäseneksi.
 • nimesi Tamyn edustajaksi Tammelan täydennysrakentamisen työryhmään Jaakko Tuomisen ja hänen varajäsenekseen Milka Hanhelan.
 • nimesi Arttu Huovialan kansainvälisten asiain valiokuntaan.
 • nimesi Harri Halosen kulttuurijaoston jäseneksi.
 • päätti myöntää Bosa ry:lle projektitukea 200 euroa.
 • päätti olla myöntämättä Teema ry:lle projektitukea.
 • päätti nimetä Tampereen yliopiston verkkosivu-uudistuksen ja opiskelija työpöydän ohjausryhmään Tamyn varajäseneksi Aleksi Karppisen tilalle viestintävastaava Leena Pihkalan.
 • päätti vuoden 2016 työehtosopimusvapaiden ajankohdaksi 20.–23.12. ja 27.–30.12.
 • päätti tilata opiskelijakorttipohjia 2501 kappaleen erän Solteqilta.
 • päätti sitoutua jatkamaan Opiskelijan Tampereen opiskelijakorttihanketta ja maksamaan kolmasosan uuden opiskelijakortin kehittämiseen tarkoitetusta konsulttityön kustannuksista.
 • valitsi talousvaliokunnan jäseniksi Venäläisen, Kiiskin, Ojasen, Orasen, Mustosen, Rannan, Suomelan, Vesterisen ja Jussilan.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

puh. 050 361 2854

e-mail: paasihteeri@tamy.fi

HALLITUS 7/TILIKAUSI 2016 28.tammikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
• nimesi Opetus- ja kulttuuriministeriö asettamanTampere3-yliopistokonsernia valmistelevan työryhmän Tamyn edustajaksi koulutuspoliittisen asiantuntija Veera Kalevan ja varalle Mikael Malkamäen.
• valitsi kehitysyhteistyövaliokunnan jäseniksi Huhtisen, Huittisen, Lehtosen, Malkamäen, Naumasen, Pöyryn, Salvin, Toivasen, Tomin, Uusitalon, Vainiomäen ja Vilpposen sekä nimesi Tamyn hallituksen edustajaksi valiokunnassa Leena Pihkalan.
• päätti esittää SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi -työryhmään Sara Linnoista (varalla Nelli Sinisaari).
• päätti Suuren järjestöpamauksen budjetista liitteen mukaisesti.
• päätti varata puheenjohtajien vaihtosaunaan 220 euroa järjestösektorin käyttövaroista.
• päätti antaa pääsihteeri Sanni Pietilälle tilinkäyttöoikeuden seuraaviin ylioppilaskunnan tileihin:
TSOP    573226-210009
TSOP     573008-20262232 (jäsenmaksutili)
Lisäksi valtuutettiin Pietilä lakkauttamaan tili TSOP 573008-20262216 (lainarahasto).
Lisäksi Sanni Pietilälle annettiin käyttöoikeus ylioppilaskunnan tallelokeroon      sekä hänelle hankitaan pankkikortti tiliin TSOP 573226-210009 ja  verkkopankkitunnukset ylioppilaskunnan edellä mainittuihin tileihin. Lisäksi Pietilälle myönnettiin käyttöoikeus ylioppilaskunnan käytössä olevaan Netvisor taloushallintojärjestelmään.
Täten tilinkäyttöoikeudet em. tileihin ja em. tallelokeroon ovat Sanni Pietilällä ja Lea Kontoniemellä. Kaikki em. oikeudet alkavat 1.2.2016 lukien. Kati Rajalan käyttöoikeudet em. tileihin ja tallelokeroon eivät ole voimassa 1.2.2016 lähtien.
• päätti, että Boomi ry:n vuosijuhliin lähetetään Tamyn edustajina Niko Ruotsalainen ja Tuomas Himmanen, Åbon vuosijuhliin valtuutetaan Tuomas Himmanen lähettämään tervehdys, SYL ry:n vuosijuhlaan lähetetään Malkamäki ja Pietilä ja OYYn vuosijuhliin valtuutetaan Milka Hanhela lähettämään tervehdys.
• päätti hyväksyä Tamyn ja Opiskelijan Tampere ry.n välisen ostopalvelusopimuksen.

Päätösluettelon vakuudeksi
Kati Rajala
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

HALLITUS 6/TILIKAUSI 2016 26.tammikuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi Tamyn ja henkilöstöjärjestöjen kirjelmän yliopiston hallitukselle.

Päätösluettelon vakuudeksi

Kati Rajala

pääsihteeri

HALLITUS 5/TILIKAUSI 2016 21.tammikuuta 2016

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi opiskelijaedustajien valintaohjesääntöä täydentävän vuotuispäätöksen vuodelle 2016.
 • nimesi Tampereen yliopiston kirjaston neuvottelukunnan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Emma Karimaan.
 • valitsi Jenny Priikin varajäseneksi Kasvatustieteiden yksikön johtokuntaan.
 • valitsi hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan Mikko Lampon TÄKE-ryhmän varajäseneksi.
 • Valitsi koulutuspoliittiseen valiokuntaan 12 jäsentä: Javanainen, Auranen, Assulin, Aro, Hautala, Tervi, Lindberg, Suomela, Kajander, Greggilä, Jauhiainen ja Priiki. Lisäksi nimesi Mikko Lampon hallituksen edustajaksi valiokuntaan.
 • nimesi Milka Hanhelalle varajäseneksi Olga Haapa-ahon yliopiston kestävän kehityksen työryhmään
 • nimesi Leena Pihkalan ensisijaiseksi ehdokkaaksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään ja esitti Milka Hanhelaa toiseksi edustajaksi työryhmään.
 • nimesi kaikki hyvinvointivaliokuntaan hakeneet henkilöt sekä hallituksen edustajina Milka Hanhela (päävastuullinen) ja Niko Ruotsalainen.
 • nimesi ympäristövaliokunnan jäseniksi Halosen, Postin, Veijolan ja Vilpposen. Nimesi Hanhelan hallituksen edustajaksi valiokuntaan. Valtuutti sopoasiantuntija avaamaan täydennyshaku valiokuntaan, joka päättyy 31.1.
 • vahvisti kv-valiokunnan uusiksi jäseniksi Adamuksen, Bélangerin, Gataulinan, Kettusen, Mäkisalon, Nurmisen, Stevensin, Suomelan, Passojan, Veijolan, Vierinkarin ja Österbergin sekä nimeää edustajakseen valiokunnassa Niina Virtasen.
 • päätti yksimielisesti Malkamäen esityksen mukaisesti pöydätä kehyvaliokunnan nimeämistä koskevan kohdan.
 • vahvisti aine- ja yksikköjärjestöluettelon liitteen mukaisesti.
 • vahvisti harrasteyhdistysluettelon liitteen mukaisesti.
 • päätti pöydätä Järjestöpamauksen budjetin hyväksymistä koskevan kohdan
 • nimesi kulttuurijaostoon kaikki hakeneet, hallituksen edustajana Ruotsalainen ja valtuutetaan jv-asiantuntija avaamaan täydennyshaku, joka päättyy 31.1.
 • nimesi kaikki hakeneet, hallituksen edustajana Himmanen ja valtuutti jv-asiantuntija avaamaan täydennyshaku, joka päättyy 31.1.
 • valitsi Anu Kerttula määräaikaiseen viestintäasiantuntijan työsuhteeseen ja valtuutti pääsektorin sopimaan työsuhteen yksityiskohdista.

Päätösluettelon vakuudeksi

Kati Rajala

pääsihteeri

HALLITUS 4/TILIKAUSI 2016 14.tammikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
• päätti esittää TOASin hallitukselle, että TOASin rakennustoimikuntaan nimettäisiin Milka
Hanhela ja Niko Ruotsalainen.
• päätti esittää edustajistolle, että 1.2.2016 alkavaan pääsihteerin tehtävään valitaan Sanni
Pietilä (varalle Kreivi). Tehtävästä maksetaan 2494,18€ suuruista kuukausipalkkaa sekä
mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Perehdytys tehtävään järjestetään ennen työsuhteen
alkua ja työsuhteen alussa on neljän kuukauden koeaika. Lisäksi lähetetään edustajiston
haastatteluun Eetu Kreivi.
Päätösluettelon vakuudeksi
Kati Rajala
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

HALLITUS 3/TILIKAUSI 2016 14.tammikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
• hyväksyi Tamyn kommentit yliopiston strategian toimenpano-ohjelmaan muutoksin.
• avasi haun naiskulttuuripäivien projektisihteerin tehtävään ajalle 14.1.-28.1.2016.
• valitsi Milka Hanhelan Leeni Herralan tilalle yliopiston kestävän kehityksen työryhmän
opiskelijajäseneksi kuluvan kauden loppuun 31.12.2016 saakka.
• avasi haun SYL:n kehitysyhteistyön uudelleenorganisointi -työryhmään. Haku alkaa heti ja
päättyy 24.1.2016.
• myönsi hallituksen puheenjohtaja Mikael Malkamäelle (xxxxxx-xxxx)
tilinkäyttöoikeuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan tiliin 573226-20010009 ja
valtuutti puheenjohtajan hankkimaan pankkikortin samaiseen tiliin. Pankkikortin käyttöraja
on 1000 euroa. Edellä mainitun tilin ja hankitun pankkikortin käyttöoikeudet poistuvat Eero
Kiiskiltä (xxxxxx-xxxx) 14.1.2016.
• päätti, että vuosijuhliin Tamyn edustajina lähetettäville korvataan ainoastaan yhteensä
yhden illalliskortin hinta ja niin monet matkakulut kuin on lähetettäviä edustajia. Lisäksi
hallitus päätti ähettää Tamyn edustajina SHS:n vuosijuhliin Malkamäen ja Tynkkysen.
• päätti lähettää Tamyn edustajina VYYn vuosijuhliin Virtasen ja Ruotsalaisen.
• päätti talousvaliokunnan hakuajasta ja tavasta liitteen mukaisesti.
• päätti läksiäisten budjetista liitteen mukaisesti.
Päätösluettelon vakuudeksi
Kati Rajala
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

HALLITUS 2/TILIKAUSI 2016 7.tammikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
• määräaikaan mennessä pääsihteerin tehtävään hakivat
Mikko Aaltonen, Olga Haapa-aho, Hanna Harrison, Salla Heikkinen, Dea Henrikson, Aino-
Kaisa Koistinen, Eetu Kreivi, Terhi Källi, Jaakko Mustakallio, Marianne Määttänen, Sanni
Pietilä, Ville Seppänen ja Ilkka Tiensuu, joista hallitus valitsi haastatteluun kutsuttavaksi
Haapa-ahon, Kreivin, Källin, Mustakallion, Pietilän ja Tiensuun.
Päätösluettelon vakuudeksi
Kati Rajala
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

 

HALLITUS 1/TILIKAUSI 2016 7.tammikuuta 2016
PÄÄTÖSLUETTELO
Hallitus:
• valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Leena Pihkalan.
• jakoi hallituksen jäsenten vastuualueet seuraavasti:
Leena Pihkala – varapuheenjohtaja, viestintä, kehitysyhteistyö, yhdenvertaisuus
Milka Hanhela – asuminen, kunnallispolitiikka, toimeentulo, ympäristö
Tuomas Himmanen – järjestöt, tapahtumat
Mikko Lampo – koulutuspolitiikka, jatko-opiskelijat
Niko Ruotsalainen – liikunta, hyvinvointi, terveys, tutorointi, kulttuuri
Ville Tynkkynen – talous, työelämä, yrityssuhteet, koulutuspolitiikka
Niina Virtanen – kansainväliset asiat, koulutuspolitiikka
• valitsi talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Ville Tynkkysen
• päätti kokoustavastaan ja kokousmateriaalien toimittamistavasta siten, että hallitus pitää
kokouksensa pääsääntöisesti torstaiaamuisin kello 9 ja materiaalit toimitetaan sähköisesti.
Tarvittaessa voidaan kutsua koolle myös sähköpostikokous.
Päätösluettelon vakuudeksi
Kati Rajala
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös