Tilikausi 2017

Tilikausi 2017

Tilikausi 2017

Tamyn hallituksen päätösluettelot tilikaudelta 2017.

HALLITUS 47/TILIKAUSI 2017 18. joulukuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi Tamyn lausunnon Tampereen korkeakoulusäätiön päivitetystä yliopiston rakenne-ehdotuksesta

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

HALLITUS 46/TILIKAUSI 2017 14. joulukuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

 Hallitus:

 • valitsi Viestintätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseneksi Suvi Parhankankaan
 • valitsi Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseneksi Jutta Häkkisen.
 • valitsi Global Health and Development –ohjelman ohjausryhmän opiskelijajäseneksi Miisa Mokan.
 • nimesi Tampere3-projektiryhmien opiskelijajäseniksi Office365-projektin ohjausryhmään Ville Kivinin, Opiskelijamarkkinointiryhmään Emma Tuomelan ja Opettamisen tulevaisuus ryhmään Riikka Salon. Päätettiin palata opintotoimistoryhmän täydentämiseen ensi vuoden alussa.
 • päätti olla allekirjoittamatta Ranskan opiskelijoiden kannanottoa ranskan kielen tutkinto-ohjelman siirtymäajoista. COMS:n tulee kuitenkin varmistaa opiskelijoiden oikeusturva siirtymävaiheessa. Tämä edellyttää sitä, että opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkintonsa loppuun toisessa ylioistossa opinto-oikeutensa puitteissa. COMS:n tulee tehdä sopimus jonkin toisen yliopiston kanssa opintojen loppuun saattamisesta ennen kuin siirtymäajoista voidaan päättää. Asiasta tulee viestiä opiskelijoille riittävän ajoissa ja selkeänä kokonaisuutena.
 • hyväksyi yhdistymisprojektituen myöntämisperusteet.
 • allekirjoitti TOAS:n ja Tamyn välisen vuosisopimuksen
 • päätti, että poliittisilla puolueilla on tasavertainen mahdollisuus mainostaa Tamyn teemapäivillä Tamyn periaatteiden mukaisesti.
 • valitsi Aviisin toimitusharjoittelijaksi vuodelle 2018 Petra Viitasen (varalla Ilkka).
 • myönsi palkatonta vapaata 2.-3.1.2018 koulutuspoliittiselle asiantuntijalle ja järjestö- ja viestintäasiantuntija 2.-4.1.2018.
 • nimesi Mikko Lampon (varalle Sanni Lehtinen) Tamyn edustajaksi Juvenes- Yhtiöiden yhtiökokoukseen
 • päätti lahjoittaa TamyH17-haalarit TamyH18:lle.
 • päätti hallituksen kesätapaamisen ajankohdaksi 27-29.7.2018
 • päätti haudata Töi_hommat- ja TamyH17 Vertaistukiryhmät ja keskittää viestintä Hauskaa perkele –telegramryhmään, jonka nimi saattaa muuttua. Tamyn hallituksen mukaan hautaaminen ei edellytä kuolemista.
 • otti edustavan kuvan ja jakoi sen sosiaaliseen mediaan.
 • vaikuttui Sane & VenlaGallen esityksestä ja varasi liput paluukeikalle.
 • päätti tehdä hyviä asioita vuonna 2018 liitteen mukaisesti.
 • keskusteli persoonallisuusanalyysien aiheuttamista toimenpiteistä.
 • totesi Mikko Lampon ja Suvi Mäkeläisen tulleen käsitellyiksi. Päätti pöydätä Sanni Lehtisen.
 • valtuutti Tamyn hallituksen 2018 hankkimaan Survival Kitin ja päättämään sen sisällöstä hallitusta 2017 konsultoituaan
 • hyväksyi esityksen liitteet ja otti ne hyvään huomaansa.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

 

 

HALLITUS 45/TILIKAUSI 2017 8.joulukuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi kannanoton Tampere3-prosessin jatkovalmistelusta ja valtuutti koposektorin tekemään tarvittavat muutokset.
 • valtuutti kv-asiantuntijan avaamaan haun kahden kääntäjäharjoittelijan paikkaan: toisen keväälle, toisen syksylle 2018. Haku päättyy 21.1.2018.
 • lahjoitti 400 euroa Solidaarisuudelle Tytöt turvaan -joulukeräykseen ja 100 euroa Naisten linjalle väkivaltaa kohtaavien naisten ja tyttöjen tukipalveluihin.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea UDK ry:lle.
 • perusti vuodelle 2018 seuraavat valiokunnat: järjestövaliokunta, kansainvälisten asiain valiokunta, koulutuspoliittinen valiokunta, kehitysyhteistyövaliokunta ja historiavaliokunta. Hallitus avasi haun valiokunnan jäsenten nimeämiseksi ajalle 11.12.2017–21.1.2018. Lisäksi vuodelle 2018 perustetaan Talousvaliokunta, jonka haun avaamisen pääsektori tuo hallituksen kokoukseen myöhempänä ajankohtana.
 • allekirjoitti Tamyn ja Tampereen Sähkölaitoksen välisen sopimuksen
 • merkitsi tiedoksi vaaleista tehdyn projektiraportin
 • päätti lähettää Boomi ry:n vuosijuhlille Sanni Lehtisen ja Esko Niemisen.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

HALLITUS 44/TILIKAUSI 2017 30. marraskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

 Hallitus:

 • hyväksyi lausunnon uuden yliopiston tiedekuntarakenteesta ja valtuutti koposektorin tekemään stilistiset muutokset.
 • päätti ainejärjestöjen toiminta-avustusten hausta ja myöntämisperusteista vuodelle 2018 liitteen mukaan.
 • päätti tiedekuntajärjestöjen toiminta-avustusten hausta ja myöntämisperusteista vuodelle 2018 liitteen mukaan.
 • päätti harrasteyhdistysten toiminta-avustusten hausta ja myöntämisperusteista vuodelle 2018 liitteen mukaan.
 • päätti jatkaa Niemisen, Rotola-Pukkilan ja Huttusen sopimuskautta vuodeksi 2018 ja päätti sopimuksesta liitteen mukaisesti.
 • allekirjoitti Tamyn ja Suomen Telecenterin välisen sopimuksen ajalle 1.1. – 30.6.2018.
 • päätti valtuuttaa Lampon (varalla Sanni Pietilä) edustamaan Tamya Opiskelijan Tampere ry:n syyskokouksessa ja evästi valtuutettua henkilöä Opiskelijan Tampere ry:n hallituksen Tamyn edustajan valinnan suhteen.
 • valtuutti puheenjohtajan lähettämään videotervehdyksen Tampereen Akateemisesti Sivistyneiden Gambinan Ystävien seuralle.
 • hyväksyi Tamyn ja Meltwaterin välisen sopimuksen

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 43/TILIKAUSI 2017 23. marraskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

 Hallitus:

 • valitsi viestintätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäseneksi Esko Niemisen.
 • päätti valita Tampere3-projektityöryhmiin seuraavat henkilöt:
  Koulutuksen valmistelun iskuryhmä Sanni Lehtinen
  Työelämä: Sanni Lehtinen
  Opintojen ohjaus Suvi Parhankangas
  OPS-työn tuki koulutuspoliittinen asiantuntija
  Tutkintosääntötyö koulutuspoliittinen asiantuntija
  Koulutuksen johtamisen tuki Janne Kajander
  Opiskelijantyöpöytä ja opiskelunopas Janne Kajander
  Opintotoimiston /aktuaarin kanslian / opiskelijapalveluiden toiminnot Jari-Pekka Kanniainen
  Kieli- ja viestintäopinnot Suvi Parhankangas
  Todettiin, että TTYY:n koulutuspoliittinen sihteeri menee opiskelijoiden edustajana opettamisen tulevaisuus –ryhmään.
 • nimesi Tampere3-hyvinvointityöryhmään Olga Haapa-ahon.
 • päätti esittää edustajistolle, että TOAS:n valtuuskunnan varajäseneksi valitaan Suvi Parhankangas.
 • valitsi YTHS:n valtuuskunnan kokoukseen Tamyn edustajaksi Joel Kontiaisen.
 • nimesi Tamyn edustajaksi Tampere3-KV-työryhmään Suvi Parhankankaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteenä olevan hallituksen toimintasuunnitelman vuodelle 2018.
 • päätti esittää, että edustajisto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion Tamyn talousarvioksi (sisältää jäsenmaksuesityksen) ja sen perusteluiksi tilikaudelle 2018 ja valtuutti pääsihteerin tekemään tarvittavat teknisluontoiset muutokset.
 • päätti esittää edustajistolle, että se muuttaa Tamyn lippu- ja merkkiohjesääntöä liitteen mukaisesti.
 • päätti esittää edustajistolle, että se päivittää pysyväispäätöstä Tamyn toimintaa ohjaavista dokumenteista liitteen mukaisesti.
 • avasi haun ajalle 23.11.–7.12.2017 Aviisin toimitusharjoittelijoiden tehtäviin ja valtuutti päätoimittajan, varapuheenjohtajan ja pääsihteerin valmistelemaan esityksen hallitukselle valittavista harjoittelijoista.
 • päätti sulkea toimiston 14.12 klo 13, 8.12. ja 18.12.2017-5.1.2018.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

HALLITUS 42/TILIKAUSI 2017 16. marraskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • valitsi Eero Sallisen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseneksi.
 • päätti valita kaikki hakemuksensa jättäneet Juveneksen asiakasraateihin.
 • valitsi Naiskulttuuripäivien projektisihteeriksi Saara Salmivaaran (varalla Ree Melanen).
 • merkitsi kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäivien projektiraportin tiedoksi.
 • hyväksyi vuosijuhlien budjetin liitteen mukaisesti.
 • vahvisti järjestökilpailun voittajat liitteen mukaisesti.
 • vahvisti A. E. Jänneksen kirjoituskilpailun voittajat liitteen mukaisesti. Päätettiin palkita voittaja 300 euron suuruisella summalla, toiseksi tullut 200 euron suuruisella summalla ja kolmanneksi tullut 100 euron suuruisella summalla.
 • päätti lähettää toimintasuunnitelmaluonnoksen edustajiston kommentoitavaksi. Kommentit tulee toimittaa tiistaihin 21.11. klo 12, jotta ne voidaan ottaa huomioon virallisissa esityksissä.
 • päätti lähettää talousarvioluonnoksen edustajiston kommentoitavaksi. Kommentit tulee toimittaa tiistaihin 21.11. klo 12, jotta ne voidaan ottaa huomioon virallisissa esityksissä.
 • päätti lähettää Pointer ry:n joulugaalaan tervehdyksen, jonka lähettämisestä vastaa Lampo.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

HALLITUS 41/TILIKAUSI 2017 9. marraskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

 Hallitus:

 • valitsi Tamyn edustajaksi UtaSportin syyskokoukseen Soile Koski-Ahon
 • palautti Juveneksen asiakasraatien valitsemisen valmisteluun.
 • hyväksyi Tamyn, TTYY:n ja Tamkon yhteisen mielipidekirjoituksen maksuttomasta ehkäisystä.
 • vahvisti Ääni ry:n yhdistysaseman.
 • vahvisti Nääspeksi ry:n yhdistysaseman.
 • vahvisti Tampereen akateemisesti sivistyneiden Gambinan ystävien yhdistysaseman.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Teema ry:lle
 • päätti periä Savotalta tuen (100 €) takaisin.
 • päätti lähettää Patina ry:n sitseille Pietilän tai esteen sattuessa tervehdys, jonka toimittamisesta vastaa Pietilä.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

HALLITUS 40/TILIKAUSI 2017 7. marraskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 •  päätti tukea Milja Suihkoa Suomen Nuorisotyö – Allianssi ry:n ja YK-liiton nuorisodelegaatiksi ja valtuutti puheenjohtajan kirjoittamaan lyhyen suosituksen

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

HALLITUS 39/TILIKAUSI 2017 2. marraskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

 Hallitus:

 • hyväksyi liitteenä olevat kommentit Opiskelijan Tampere ry:lle koskien toimintasuunnitelmaa, talousarviota ja toiminnanjohtajan rekrytointia.
 • päätti lähettää Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle tervehdyksen, jonka lähettämisestä vastaa Mikko Lampo, Nääspeksin näytökseen Janne Kajander ja Venla Monter ja JKY:n vuosijuhlille Venla Monter ja Soile Koski-Aho.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

 

HALLITUS 38/TILIKAUSI 2017 26. lokakuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

 Hallitus:

 • hyväksyi Tamyn kannanoton yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.
 • myönsi sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle palkatonta vapaata ajalle 1.-2.11.
 • päätti tukea Soile Koski-Ahon kampanjaa 300 eurolla käytettäväksi kampanjamateriaaleihin
 • päätti osallistua #mulleuusiyliopisto-somekampanjaan ja valtuutti viestintäsektorin suunnittelemaan kampanjan toteutuksen.
 • päätti lähettää Tamkolle tervehdyksen 105-vuotisjuhliin. Tervehdyksen lähettämisestä vastaa Monter

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

puh. 050 361 2854

e-mail: paasihteeri@tamy.fi

 

HALLITUS 37/TILIKAUSI 2017 19. lokakuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

 Hallitus:

 • päätti esittää rehtorille Suvi Parhankangasta valittavaksi muutoksenhakulautakunnan jäseneksi.
 • nimesi Tampereen terveyspalveluyksikön johtokuntaan Olga Haapa-ahon ja Petrus Raudasojan kaksivuotiskaudeksi 1.1.2018–31.1.2019.
 • esitti edustajistolle, että se esittää SYL:lle YTHS:n valtuuskunnan jäseneksi ensisijaisesti Joel Kontiaista ja toissijaisesti Sanna Hakkaraista.
 • päätti kutsua haastatteluun Vainion, Lammin, Stevensin ja Siddiquen sekä valtuutti kehitysyhteistyösektorin valitsemaan heidän joukostaan kaksi evaluointimatkalle lähtijää.
 • hyväksyi järjestösitsien budjetin liitteen mukaisesti.
 • päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen viestintästrategian.
 • päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Soile Koski-Ahon Tamyn ehdokkaaksi OLL:n liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018.
 • päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Tamyn edustajiksi SYL ry:n liittokokoukseen 17.–18.11. seuraavat henkilöt:

Esko Nieminen (Kokoomusopiskelijat)

Iiris Suomela (Vihreä lista)

Ville Tynkkynen (Vihreä lista)

Milka Hanhela (Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto)

Ilona Taubert (Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto)

Venla Monter (Hallintotieteiden liitto)

Mikael Malkamäki (Hallintotieteiden liitto)

Janne Kajander (Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät)

Suvi Parhankangas (Luuppi_Puolue)

Eero Nihtinen (BiTeS -Bio- ja Terveysalojen Sitoutumattomat)

Taru Smolander (BiTeS -Bio- ja Terveysalojen Sitoutumattomat)

Janne Vikman (Vapaaboomarit)

Varat:

Lauri Greggilä (Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto)

Mikko Lampo (Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät)

Sanni Lehtinen (Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät)

Tuomas Himmanen (Luuppi_Puolue)

Joel Oranen (Vapaaboomarit)

 

 • päätti esittää edustajistolle, että se nimeää Tamyn edustajaksi OLL:n liittokokoukseen 9.-10.11. Kaisa Partasen sekä pyysi edustajistoa täydentämään liittokokousdelegaatiota kokouksessaan.
 • päätti esittää edustajistolle, että se muuttaa hallituksen työjärjestystä liitteen mukaisesti.
 • päätti esittää edustajistolle, että se päivittää Tamyn linjapaperin liitteen mukaisesti. Samalla esitetään, että liikuntapoliittinen linjapaperi ja asumispoliittinen linjapaperi eivät ole enää voimassa hyväksymisen jälkeen.
 • myönsi ansiomerkit liitteessä mainituille henkilöille.
 • päätti lähettää Tyko ry:n vuosijuhliin tervehdyksen, jonka toimittamisesta vastaa Suvi Parhankangas ja Lexica ry:n vuosijuhliin Suvi Parhankangas.

 

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

puh. 050 361 2854

e-mail: paasihteeri@tamy.fi

 

HALLITUS 36/TILIKAUSI 2017 13. lokakuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

 Hallitus:

 • päätti esittää edustajistolle, että kollegion varsinaisiksi opiskelijajäseniksi valitaan Sanni Lehtinen ja Reima Kuukka kaudelle 26.10.2017–31.12.2018 ja kaudelle 1.1.2018–31.12.2018 varsinaisiksi jäseniksi valitaan Suvi Parhankangas, Katariina Kojo, Annina Kaukonen ja Vilma Wiro sekä Rothin varajäseneksi Paula Saarinen ja Salon varajäseneksi Sebastian Vilpponen.
 • avasi Naiskulttuuripäivien projektisihteerin haun ajalle 13.10.–30.10.
 • keskusteli YTHS:n valtuuskunnan ja Tampereen terveyspalveluyksikön johtokunnan opiskelijajäsenten hausta ja valtuutti sosiaalipoliittisen asiantuntijan hakemaan halukkaita sähköpostilistojen kautta.
 • valitsi Max Liikan järjestövaliokunnan jäseneksi.
 • päätti Tamyn vuosijuhlien illalliskortin hinnaksi 35 euroa.
 • hyväksyi edustajistovaalien budjetin
 • päätti osallistua Stop syrjinnälle – kampanjaan

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

puh. 050 361 2854

e-mail: paasihteeri@tamy.fi

 

 

HALLITUS 35/TILIKAUSI 2017 5. lokakuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • valitsi opiskelijoiden edustajaksi rehtorin valinta- ja haastatteluryhmään TTYY:n hallituksen puheenjohtajan Tiina Mikkosen ja totesi, että yhteisistä pelisäännöistä on sovittu yhdessä Tamyn, TTYY:n ja Tamkon kanssa.
 • päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon SYL:n liittokokousmateriaaleihin ja valtuutti asiantuntijat tekemään stilistiset muutokset.
 • valitsi brändiohjausryhmään opiskelijaedustajaksi Veera Rekon.
 • valitsi Tampere3-toimituskuntaan Veera Rekon.
 • päätti myöntää 300 € projektitukeaTukkateatterille; 200 € projektitukea Luuppi ry:lle ja 300 € projektitukea Tampereen yliopiston laulajille.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Fiskus ry:lle ja Tampereen Eurooppanuorille.
 • järjestäytyi uudelleen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Venla Monter.
 • päätti sulkea toimiston keskiviikkona 11.10. klo 9-11.
 • päätti lähettää Cortex ry:n vuosijuhlille Mikko Lampon ja Biopsi ry:n vuosijuhlille Venla Monterin.

Päätösluettelon vakuudeksi

Veera Kaleva

Koulutuspoliittinen asiantuntija

HALLITUS 34/TILIKAUSI 2017 3. lokakuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi lausunnon sivistysvaliokunnalle liittyen Tampere3-hankkeeseen ja opetusyhteistyöhön.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 33/TILIKAUSI 2017 28. syyskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi Tamyn lausunnon OLL:n liittokokousmateriaaleihin ja valtuutti sosiaalipoliittisen asiantuntijan tekemään kokouksessa keskustellut muutokset.
 • päätti hakukriteereistä Intian evaluointimatkaan osallistujille ja avasi evaluoijahaun ajalle 28.9. – 15.10.2017.
 • päätti lähettää Iltakoulu ry:n vuosijuhlille Janne Kajanderin ja Sanni Lehtisen ja TYY:n vuosijuhlille Suvi Parhankankaan.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 32/TILIKAUSI 2017 21. syyskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi kriteerit ja avasi haun Tampere3-brändiohjausryhmään ajalle 21.9.—1.10.2017.
 • hyväksyi kriteerit ja avasi haun Tampere3-toimituskuntaan ajalle 21.9.—1.10.2017.
 • päätti lähettää koulutuspoliittisen asiantuntijan sivistysvaliokunnan kuulemiseen ja valtuutti sektorin valmistelemaan kirjallista lausuntoa.
 • päätti sulkea toimiston 25.9.–26.9. ja 18.10. klo 11–16.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 31/TILIKAUSI 2017 14. syyskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti avata haun Tampere3 brändiohjausryhmään ensi viikon kokouksessa.
 • hyväksyi kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäivien ohjelman ja budjetin.
 • allekirjoitti Tamyn ja Osuuspankin välisen sopimuksen
 • esitti edustajistolle, että se päivittää Tamyn strategiaa liitteen mukaisesti.
 • päätti olla esittämättä edustajistolle ehdokkaan nimeämistä Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2018
 • päätti lähettää TTYY:n vuosijuhlille Lehtisen, Koski-Ahon, Kajanderin, Parhankankaan, Taubertin, Monterin, Lampon ja Pietilän, Tatten vuosijuhlien keräyskohteeseen päätettiin lahjoittaa 100 euroa ja tervehdyksen esittää Lampo, Kopulan vuosijuhliin päätettiin lähettää Lampo ja Parhankangas.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 30/TILIKAUSI 2017 7. syyskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti myöntää 85 € projektitukea Ääni ry:lle.
 • päätti myöntää 200 € projektitukea Sos ry:lle.
 • päätti myöntää 100 € projektitukea Sos ry:lle
 • päätti ottaa Tamyn palveluiden piiriin Vico ry:n kuudeksi kuukaudeksi, päätös yhdistysaseman myöntämisestä tehdään keväällä 2018.
 • hyväksyi liitteen mukaisen budjetin Reskalle
 • päätti sulkea toimiston koko päiväksi 15.9.2017.
 • päätti, että Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlille lähetetään Mikko Lampo ja Soile Koski-Aho, Staabi ry:n vuosijuhlille lähetetään Suvi Parhankangas, Janne Kajander ja Ilona Taubert, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan itsenäisyyspäivän vastaanotolle lähetetään Suvi Parhankangas, Soile Koski-Aho, Ilona Taubert ja Janne Kajander, TLK:n vuosijuhlille lähetetään Suvi Parhankangas ja Mikko Lampo sekä LTKY:n vuosijuhlille päätettiin lähettää tervehdys, jonka toimittaa Suvi Parhankangas.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 29/TILIKAUSI 2017 31. elokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti Kaupunkisuunnistuksen 2017 budjetista esityksen mukaisesti.
 • hyväksyi yhdistymiskoordinaattoriksi rekrytointityöryhmän esityksen Vilhartti Hanhilahden (varalla Jari-Pekka Kanniainen). Koordinaattorin työnantajana toimii Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta.
 • päätti, että kansainvälisten asiain asiantuntija voi osallistua esitettyyn koulutukseen. Mikäli kv-asiantuntija ei ole työnantajan palveluksessa kurssin loppuun saakka, hän korvaa 1/3 koulutuksen osallistumiskustannuksista.
 • päätti, että Mäkeläinen lähettää MPKKO:lle tervehdyksen vuosijuhlien kunniaksi.
 • päätti pöydätä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kutsu itsenäisyyspäivän vastaanotolle.
 • päätti, että JKY:n johtajuussymposiumin iltakaronkkaan osallistuvat ainakin Lampo ja Monter.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 28/TILIKAUSI 2017 24. elokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • valitsi Netta Mäkisalon kv-valiokunnan jäseneksi ja valtuutti kv-sektorin täydentämään kv-valiokuntaa tarvittaessa.
 • päätti muuttaa omalta osaltaan Pertti Liljeroosin muistorahaston sääntöjä liitteen mukaisesti
 • nimesi yhtiökokousedustajaksi Mikko Lampon (varalla Suvi Mäkeläinen) Juvenes-Yhtiöt Oy:n yhtiökokoukseen 30.8.2017.
 • myönsi 30 000 euron suuruisen lainan Tampereen Elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:lle.
 • myönsi sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle palkatonta vapaata jokaiseksi maanantaiksi ajalle 21.8.–11.12.2017.
 • palautti valmisteluun kv-asiantuntijan osallistumisen koulutukseen
 • pöytäsi MPKKO:n vuosijuhlakutsun

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 27/TILIKAUSI 2017 23. elokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • esittää edustajistolle, että se valitsee päätoimittajaksi Juuso Määttäsen 18.9.2017 (tai sopimuksen mukaan) alkavaan työsuhteeseen. Ennen työsuhteen alkua järjestetään palkallinen perehdytys. Päätoimittajalle maksetaan ylioppilaskunnan palkkauskäytännön mukaista palkkaa ja työsuhteen alussa on neljän kuukauden koeaika. Lisäksi päätettiin lähettää edustajiston haastateltavaksi Tuija Siltamäki, Milja Keinänen ja Esa Keskinen.
 • esittää edustajistolle, että se valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan kysymään nykyisiltä kollegion opiskelijajäseniltä suostumusta jatkaa tehtävässään kollegion olemassaoloajan loppuun asti. Mikäli kaikki kollegion nykyiset opiskelijajäsenet eivät ole halukkaita jatkamaan, täytetään loput paikoista siten kuin opiskelijaedustajien valintaohjesäännössä linjataan.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 26/TILIKAUSI 2016 15. kesäkuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi Tuutoreiden tapahtuman alustavan budjetin liitteen mukaisesti ja valtuutti järjestö- ja kv-asiantuntijat tekemään siihen tarvittavat muutokset
 • päätti avata osaltaan haun yhdistymiskoordinaattorin tehtävään ajalle 19.6.–6.8.2017, nimesi Suvi Mäkeläisen rekrytointityöryhmään sekä keskusteli rekrytoinnin sisäisistä kriteereistä
 • irtisanoi sihteeröintisopimuksen Tampereen ylioppilastalosäätiön kanssa ja päätti Tamyn tarjoavan säätiölle hallinnollista tukea syyskuun 2017 puoleen väliin asti tai uuden sihteerin löytymiseen asti sitä ennen
 • päätti myöntää palkatonta vapaata sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle 28.8.–1.9., koulutuspoliittiselle  asiantuntijalle 28.7. ja 31.7.–1.8. ja kansainvälisten asian asiantuntijalle myönnettiin 17.7. ja 21.7.

Päätösluettelon vakuudeksi

Mikko Lampo
puheenjohtaja

HALLITUS 25/TILIKAUSI 2017 25. heinäkuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • avasi haun päätoimittajan tehtävään ajalle 25.7.2017 – 13.8.2017 liitteen mukaisesti ja päätti kriteereistä. Hallitus nimesi rekrytointityöryhmän, johon kuuluu pääsihteeri ja hallituksesta Venla Monter ja Soile Koski-Aho. Haastattelut pidetään lähtökohtaisesti 15.8.–17.8. Hallitus päättää esitettävästä henkilöstä ja edustajiston haastatteluun lähetettävistä kokouksessaan 23.8.2017. Tähän kokoukseen voivat osallistua jokaisesta sellaisesta edustajistoryhmästä edustaja, joilla ei ole omaa edustajaa hallituksessa. Edustajisto haastattelee kärkihakijat ja päättää päätoimittajan valinnasta kokouksessaan 29.8.2017.
 • päätti läksiäisten budjetista liitteen mukaisesti ja valtuutti pääsihteerin tekemään siihen tarpeellisiksi katsomansa muutokset

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 24/TILIKAUSI 2017 29. kesäkuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti jatkaa Minna Mäkitalon työsuhdetta 7.7.2017 asti.
 • valitsi päätoimittajan sijaiseksi Milja Keinäsen (varalla Tuija Siltamäki). Työ suoritetaan aikavälillä 24.7. – syyskuu 2017 ja siitä maksetaan 3400 euron korvaus.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 22/TILIKAUSI 2017 30. toukokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti valita Tampere3-neuvottelukunnan opiskelijajäseniksi Veera Kalevan, Janne Kajanderin ja Janne Vikmanin.
 • hyväksyi lausunnon Radio Moreenin selvitysraporttiin.
 • myönsi palkatonta vapaata järjestö- ja viestintäasiantuntijalle 3.-4.8.2017 väliselle ajalle

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 21/TILIKAUSI 2017 18. toukokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • avasi haun Tampere3-neuvottelukuntaan ajalle 18.5.–25.5. klo 16 asti sekä päätti, että valittavien toimikausi jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Hallitus päätti kriteereistä liitteen b1 mukaisesti.
 • hyväksyi lukukausimaksujen koskevan mielipidekirjoituksen ja valtuutti kv- ja koposektorit tekemään siihen tarpeellisiksi katsomansa muutokset.
 • valitsi kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäivien projektisihteeriksi Ida Pasasen (varalla Saara Kristiansson).
 • päätti avata järjestökilpailun ajalle 18.5.–15.10.2017 ja varata sen palkintoihin 350 euroa järjestösektorin käyttövaroista. Voittajajärjestöjen edustajat (2 hlöä/järjestö) kutsutaan synttäreille vastaanottamaan palkinto.
 • päätti julistaa A.E. Jänneksen rahaston kirjoituskilpailun auki ajalle 18.5.–15.10.2017 sekä päätti sen aiheesta, teemasta ja järjestelyistä liitteen mukaan.
 • palautti valmisteluun Tamyn ja Osuuspankin vuosisopimuksen uusimisen
 • merkitsi tiedoksi henkilökunnan vuosilomat pidettävän liitteen mukaisesti ja valtuutti pääsihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia lomiin
 • päätti myöntää palkatonta vapaata järjestö- ja viestintäasiantuntijalle 8.-9.6.2017.
 • nimesi Tamyn edustajaksi Opiskelijan Tampere ry:n kevätkokoukseen 24.5. Mikko Lampon (varalla Suvi Mäkeläinen).
 • hyväksyi Hiirenkorvajuhlan budjetin liitteen mukaisesti.
 • lähetti Tamyn päivitetyn linjapaperin luonnoksen kommenttikierrokselle kesän ajaksi ja valtuutti pääsektorin vastaamaan kommenttikierroksen järjestelyistä.
 • myönsi Opiskelijan Tampereelle lainan velkakirjan mukaisesti

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 20/TILIKAUSI 2017 10. toukokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • Päätti esityksestään Tampereen yliopiston tukisäätiölle Hyvä opettaja 2017 –palkinnonsaajaksi.
 • Päätti esittää Lauren Stevensiä KENKKU:n jäseneksi.
 • Päätti sulkea toimiston 19.5.–23.5 ja 26.5.

Päätösluettelon vakuudeksi
Olga Haapa-aho
sosiaalipoliittinen asiantuntija

HALLITUS 19/TILIKAUSI 2017 8. toukokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi täydennyksen lausuntoon hallituksen ehdotuksista laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi sekä ehdotuksesta yliopistolain muuttamista koskevaksi voimaanpanolaiksi (liittyen Tampere3-prosessiin ja opetusyhteistyöhön).

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 18/TILIKAUSI 2017 4. toukokuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi lausunnon hallituksen ehdotuksista laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi sekä ehdotuksesta yliopistolain muuttamista koskevaksi voimaanpanolaiksi (liittyen Tampere3-prosessiin ja opetusyhteistyöhön) ja valtuutti koulutuspoliittisen asiantuntijan tekemään tarvittavat stilistiset muutokset.
 • otti Tamyn palveluiden piiriin Tampereen akateemisesti sivistyneet Gambinan ystävät kuudeksi kuukaudeksi ja päätös yhdistysaseman myöntämisestä tehdään syksyllä 2017.
 • otti Tamyn palveluiden piiriin Ääni ry:n kuudeksi kuukaudeksi ja päätös yhdistysaseman myöntämisestä tehdään syksyllä 2017.
 • otti Tamyn palveluiden piiriin NääsPeksi ry:n kuudeksi kuukaudeksi ja päätös yhdistysaseman myöntämisestä tehdään syksyllä 2017.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea sosiaalityön opiskelijoille.
 • päätti myöntää 100 € projektitukea Staabi ry:lle.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Vip-pesikseen.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea UDK ry:lle.
 • valitsi vaaliprojektisihteeriksi Laura Talvitien (varalla Jenny Priiki)

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 17/TILIKAUSI 2017/27. huhtikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi Intia-hankkeen vuosiraportin ja valtuutti kv-asiantuntijan tekemään siihen tarvittavat muutokset ennen palautuspäivää.
 • avasi haun kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäivien projektisihteerin tehtävään.
 • esitti edustajistolle, että se päättää Tamyn kehitysyhteistyön jatkosta liitteen mukaisesti
 • hyväksyi Sonja Sieversin kehitysyhteistyövaliokunnan jäseneksi
 • esitti edustajistolle, että se hyväksyy yhdistysohjesäännön liitteen mukaisilla muutoksilla
 • allekirjoitti Tamyn ja Tampereen Kulttuurikamarin välisen yhteistyösopimuksen
 • esitti edustajistolle, että Tamy liittyy Kultti ry:n jäseneksi.
 • esitti edustajistolle, että se hyväksyy Tamylle uuden sijoitusstrategian. Samalla todetaan, että vanha strategia ei enää ole voimassa.
 • esitti edustajistolle, että se hyväksyy TTYY:n kanssa yhteisen Juvenes-Yhtiöt Oy:n omistajaohjausstrategian.
 • muutti Opiskelijan Tampere ry:n velan takaisinmaksusuunnitelmaa liitteen mukaisesti
 • päätti lähettää toimistopäiville pääsihteerin, toimistosihteerin ja taloussihteerin.
 • päätti lähettää Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhliin Suvi Parhankankaan ja Soile Koski-Ahon ja Poliisimuseon näyttelyyn Sanni Lehtisen ja Ilona Taubertin.
 • päätti ostaa kolme lippua Dare to learn –oppimistapahtumaan. Tarvittaessa ostetaan lippuja myöhemmin lisää.

Päätösluetteloiden vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 16/TILIKAUSI 2017 26. huhtikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • liittyi Tampereen yliopiston viron kielen ja kulttuurin opetukseen suunniteltujen leikkausten vastustamiseksi laaditun kannanoton allekirjoittajaksi.

Päätösluetteloiden vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 15/TILIKAUSI 2017 20. huhtikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • merkitsi Naiskulttuuripäivien loppuraportin tiedoksi
 • valitsi Tamyn edustajaksi UtaSport ry:n kevätkokoukseen Soile Koski-Ahon ja Suvi Mäkeläisen. Kummallakin on käytössään viisi ääntä.
 • myönsi Vappulakki-palkinnon Nääspeksille ja kutsui yhdistyksen edustaja/edustajat Tamyn Vappusimoille vastaanottamaan palkinnon.
 • päätti Ekavuotisen opiskelijan oppaan budjetista liitteen mukaisesti (4/4, sivuja maksimissaan 52).
 • valtuutti Mikko Lampon (varalla Suvi Mäkeläinen) edustamaan Tamya Juvenes Yhtiöt Oy:n yhtiökokoukseen 28.4.2017.
 • muutti pysyväispäätöstä toimiston sisäisesti jaettavista historiateoksista ja kokardeista liitteen mukaisesti.
 • hyväksyi myyntisopimuksen Halloped.fi –palvelusta AYY:n kanssa
 • pöytäsi AYY:n vuosijuhlakutsun

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 14/TILIKAUSI 2017 11. huhtikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi Tampere3-hanketta koskevan mielipidekirjoituksen

Päätösluettelon vakuudeksi
Veera Kaleva
Koulutuspoliittinen asiantuntija

HALLITUS 13/TILIKAUSI 2017 6. huhtikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • nimesi yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, yhteiskuntavastuun ja sidosryhmätyön kokonaisuuden kehittämisen työryhmään varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi Anne Soinsaaren (varalla Veera Kaleva).
 • avasi haun Hyvä opettaja –palkinnon saajaksi ajalle 6.-30.4.2017 ja päätti kriteereistä liitteen mukaisesti.
 • päätti lähettää Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäiville kaksi henkilöä sektorilta liitteen mukaisen budjetin mukaisesti.
 • päätti purkaa Nurina ry:n yhdistysaseman ja jv-asiantuntija poistaa yhdistyksen Tamyn yhdistysluettelosta.
 • päätti Playstation 4:n lainausehdoista ja –sopimuksesta liitteiden mukaisesti.
 • hyväksyi Vappuviikkojen budjetin
 • myönsi Reettorit ry:lle projektitukea 300 €.
 • myönsi Savottalle projektitukea 100 €.
 • myönsi Sugoi ry:lle projektitukea 85 €.
 • hyväksyi Tamyn ja Juveneksen välisen yritysyhteistyösopimuksen
 • päätti avata haun vaaliprojektisihteerin tehtävään liitteen mukaisesti siten, että hakuaika on 6.4.–25.4.2017. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa keskusvaalilautakunnan jäsenet Tuomasjukan ja Ossan sekä pääsihteerin valmistelemaan esityksen hallitukselle valittavasta projektisihteeristä
 • valtuutti Mikko Lampon (varalla Suvi Mäkeläinen) Tamyn yhtiökokousedustajaksi 18.4. ja evästi edustajaa Karpek Oy:n hallitusvalinnoista.
 • päätti majoittautumis- ja matkakulujen korvaamisesta SuomiAreenaan osallistuvien Tamyn hallituksen jäsenten osalta budjetin mukaisesti.
 • päätti osallistua Sydänliiton Suomen suurin halaus – kampanjaan.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 12/TILIKAUSI 2017 30. maaliskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • esitti edustajistolle, että kollegion varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi  valitaan Tuomas Himmanen
  Elina Tervin tilalle ja Tuomas Himmasen tilalle kollegion varajäseneksi valitaan Esko Nieminen.
 • päätti olla nimeämättä Tamylle edustajia Pertti Liljeroosin muistorahaston lautakuntaan vuonna 2017
 • päätti myöntää toiminta-avustukset harrasteyhdistyksille liitteen mukaisesti
 • päätti myöntää toiminta-avustukset ainejärjestöille liitteen mukaisesti
 • päätti myöntää toiminta-avustukset yksikköjärjestöille liitteen mukaisesti
 • päätti opiskeluretriitin budjetista liitteen mukaisesti.
 • allekirjoitti liitteen mukaisen taseen ja esitti tilinpäätöstä edustajiston hyväksyttäväksi
 • hyväksyi toimintakertomuksen omalta osaltaan ja esitti sitä edustajiston  hyväksyttäväksi sekä hyväksyi
  vuosikertomuksen omalta osaltaan ja esitti sitä edustajiston käsiteltäväksi.
 • päätti sulkea toimiston 30.3. klo 14 ja 10.–13.4. väliselle ajalle
 • hyväksyi yhteistyösopimuksen TTYY:n kanssa sähköisen tilaussovelluksen käytännöistä
  päätti tilata opiskelijakortteja 2500 kappaleen erä Solteqilta

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 11/TILIKAUSI 2017 16. maaliskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti lähettää Peda-Forumiin kopoasiantuntijan Kalevan ja kopovastaava Kajanderin
 • hyväksyi Tamyn lausunnon opintotukilain muuttamisesta
 • hyväksyi Tamyn ja asianajotoimisto Magnussonin välisen sopimuksen
 • valitsi Tamyn edustajaksi YTHS:n valtuuskunnan kokoukseen Suvi Mäkeläisen
 • päätti Tamyn kehy-maksuksi 7,50 € ja SYL:lle maksettavaksi kehy-maksuksi 8,50 €.
 • valitsi Tampereen yliopiston digitalisaation ohjauryhmään varsinaiseksi jäseneksi Niko Ruotsalaisen
  ja varalle Tuomas Karjanlahden
 • nimesi Tampereen yliopiston vertaisohjauksen työryhmään Tamyn edustajiksi Ruotsalaisen ja
  Himmasen tilalle Suvi Parhankankaan ja Sanni Lehtisen.
 • päätti päättää osallistumisesta Taideyliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhliin lähempänä juhlien ajankohtaa
  ja jos ei osallistuta, lähetetään tervehdys

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 10/TILIKAUSI 2017 9. maaliskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti myöntää Staabille projektitukea 300 €.
 • päätti olla myöntämättä projektitukea Lederhosenille.
 • päätti esittää edustajistolle, että se muuttaa vaalijärjestyksen pykäliä 4,7,8,14,15,26 ja 35 liitteen mukaisesti.
 • valitsi Tamy-kalenterin valmistajaksi Ajaston.
 • päätti lähettää Kasvo ry:n vuosijuhlille Sanni Lehtisen ja Ilona Taubertin.
 • valitsi verkkosivuston toimittajaksi Digitoimisto Dude Oy:n.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 9/TILIKAUSI 2017 1. maaliskuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • esitti edustajistolle, että kollegion opiskelijajäseniksi valitaan Johannes Asikainen Petra Kantolan tilalle ja Pia-Christina Roth Katariina Lassilan tilalle.
 • päätti avata haun yhden varsinaisen jäsenen valitsemiseksi digitalisaation ohjausryhmään liitteen mukaisesti. Haku on auki 1.-12.3.2017.
 • myönsi yrityssuhdekoordinaattorille allekirjoitusluvan Tamyn ja Suomen Telecenterin väliseen yhteistyösopimukseen ja valtuutti yrityssuhdekoordinaattorin tekemään tarpeenmukaiset stilistiset muutokset sopimukseen
 • hyväksyi pysyväispäätöksen Tamyn jäsenyyskriteereistä
 • päätti päättää Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan vuosijuhlien osallistumisestaan aamukahveilla 6.3.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 8/TILIKAUSI 2017 23. helmikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • palautti valmisteluun Tamyn edustajien valinnan Pertti Liljeroosin lautakunnan jäseniksi vuodelle 2017
 • päätti Domus-klubin siivousringin sopimuspohjasta
 • päätti tilata halloped.fi –palvelun

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 7/TILIKAUSI 2017 16. helmikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi Naiskulttuuripäivien ohjelman ja budjetin sekä valtuutti sektorin tekemään niihin
  tarpeellisiksi katsomansa muutokset.
 • valitsi kevään kääntäjäharjoittelijaksi Jatta Vuorisen sekä syksyksi Emma Laakkosen
  (varalla Anniina Väisänen).
 • valitsi Domus-klubin siivousrinkiin Freezebeesin, Kerin, Staabin ja UDK:n ja palautti
  siivousringin sopimuspohjan valmisteluun.
 • päätti purkaa ISOT ry:n yhdistysaseman. Jv-asiantuntija poistaa ISOT:in Tamyn yhdistysluettelosta.
 • päätti lähettää Salus ry:n juhlille Suvi Parhankankaan ja Mikko Lampon, JYY:n vuosijuhlille
  Ilona Taubertin, Janne Kajanderin, Sanni Lehtisen, Soile Koski-Ahon, Mikko Lampon, Suvi Parhankankaan ja
  Suvi Mäkeläisen ja ISYY:n vuosijuhlille Janne Kajanderin, Ilona Taubertin ja Suvi Mäkeläisen.
  Lisäksi päätettiin valtuuttaa Suvi Mäkeläinen lähettämään Åbo Akademis Studentkårille onnitteluviesti.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 6/TILIKAUSI 2017 8. helmikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • päätti myöntää TOK ry:lle Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman
 • hyväksyi Tamyn ja Opiskelijan Tampere ry:n välisen yhteistyösopimuksen ja valtuutti pääsihteerin tekemään tarvittavat stilistiset muutokset.
 • pöytäsi Salus ry:n vuosijuhlakutsun

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 5/TILIKAUSI 2017 2. helmikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • esitti edustajistolle Anna Ojalahtea kollegion varsinaiseksi jäseneksi
 • esitti rehtorille, että muutoksenhakulautakunnan jäseneksi valitaan Netta Simpura
 • valitsi yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäseneksi Kuisma Keskisen
 • valitsi Tuula Koiviston opetusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi ja Esko Niemisen ja Sanni Lehtisen varajäseniksi
 • hyväksyi Tamyn ja UtaSport ry:n yhteistyösopimuksen
 • merkitsi kehy- ja ympäristöpäivien projektiraportin tiedoksi
 • hyväksyi Tamyn ja POK:n välisen yhteistyösopimuksen.
 • esitti edustajistolle, että se valitsee TOASin valtuuskuntaan seuraavat kahdeksan varsinaista jäsentä ja heille kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä.

Varsinainen                 Vara
Oona Haimi
Suvi Mäkeläinen
Mikko Aaltonen
Janne Kajander
Katariina Kojo
Soile Koski-Aho
Ville Rantala
Mikko Lampo
Linda Riihimäki
Suvi Parhankangas
Julius Tavasti
Sanni Lehtinen
Iina Vilen
Ilona Taubert
Venla Monter
Olli Ruotsalainen

 • esitti edustajistolle, että se valitsee Ylioppilastalosäätiön valtuuskuntaan seuraavat 12 varsinaista jäsentä ja heille 12 henkilökohtaista varajäsentä ja täydentää puuttuvat jäsenet kokouksessaan
  Varsinainen
  vara
  Katariina Kojo
  Julius Tavasti
  Mikko Lampo
  Suvi Mäkeläinen
  Janne Kajander
  Suvi Parhankangas
  Soile Koski-Aho
  Venla Monter
  Sanni Lehtinen
  Ilona Taubert
 • esitti edustajistolle, että se valitsee keskusvaalilautakunnan jäseniksi seuraavat kuusi henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja täydentää puuttuvat jäsenet kokouksessaan
  varsinainen
  vara
  Henrik Jaakkola
  Melina Kukkonen
 • valitsi talousvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2017 Eero Kiiskin, Jens Holmin, Eetu Kreivin, Anne Soinsaaren, Veera Jokipalon, Ville Tynkkysen, Matleena Moision, Annina Kaukosen ja Mikael Malkamäen.
 • valitsi Juveneksen omistajaohjaustyöryhmään Tamyn edustajiksi Mikko Lampon, Eetu Kreivin ja Johanna Liljan.
 • päätti, että vuoden 2017 työehtosopimusvapaat ovat 18.–22.12. ja 27.–30.12.
 • päätti lähettää Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlille Suvi Parhankankaan ja Venla Monterin.
  hyväksyi liitteenä olevan paikallisen sopimuksen kilpailukykysopimuksen tarkoittaman työajanpidennyksen toteuttamisesta.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 4/TILIKAUSI 2017 26. tammikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • valitsi Janne Kajanderin täydennyskoulutuksen koordinaatioryhmän varajäseneksi
 • nimesi hyvinvointivaliokunnan jäseniksi Iida Mäen ja Iida Knaappilan ja hallituksen edustajaksi Soile Koski-Ahon. Valiokuntaa voidaan täydentää vuoden mittaan 12 jäseneen asti.
 • nimesi Kati Lehtosen, Saara Revon, Milka Hanhelan, Lauren Stevensin ja Sabrina Angersbachin ympäristövaliokunnan jäseniksi sekä hallituksen edustajaksi Ilona Taubertin. Valiokuntaa voidaan täydentää vuoden mittaan 12 jäseneen asti.
 • nimesi kehitysyhteistyövaliokuntaan Juulia Hutrin ja Lauren Stevensin 12.1. nimettyjen jäsenten lisäksi. Valiokuntaa voidaan täydentää vuoden mittaan 12 jäseneen asti.
 • vahvisti aine- ja yksikköjärjestöluettelon liitteen mukaisesti.
 • vahvisti harrasteyhdistysluettelon liitteen mukaisesti.
 • päätti Suuren järjestöpamauksen budjetista liitteen mukaisesti.
 • nimesi kulttuurijaostoon Miika Laurikaisen, Annika Nevanpään ja Emmi Vettenrannan sekä hallituksen edustajaksi Venla Monterin.
 • valitisi Elina Tulkin järjestövaliokuntaan aiemmin nimettyjen lisäksi. Valiokuntaa voidaan täydentää vuoden mittaan 12 jäseneen asti
 • valitsi Minna Mäkitalon (varalla Riikka Jauhiainen) määräaikaiseen projektityöntekijän tehtävään ajalle 1.2.–30.6. Työstä maksetaan 1 530,34 euroa/kk suuruista palkkaa mahdollisine lisineen.
 • lähetti Nätyn 50-vuotisjuhliin Mikko Lampon ja Venla Monterin.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 3/TILIKAUSI 2017 19. tammikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • esitti laatuohjausryhmän Tamyn edustajaksi koulutuspoliittista asiantuntijaa Veera Kalevaa ja varalle hallituksen koulutuspoliittista vastaavaa Sanni Lehtistä.
 • hyväksyi Tamyn lausunnon ylioppilastutkinnon hyödyntämistä valinnoissa käsitelleeseen OKM:n työryhmän raporttiin.
 • esitti TOAS:n rakennustoimikuntaan Ilona Taubertia ja Suvi Mäkeläistä.
 • valitsi yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään Tamyn edustajaksi Ilona Taubertin.
 • varasi sosiaalipoliittisen sektorin käyttövaroista 250 euroa Naiskulttuuripäivien haalarimerkkien hankkimiseen.
 • nimesi Tamyn edustajaksi kestävän kehityksen työryhmään Ilona Taubertin ja hänen varajäsenekseen Milka Hanhelan.
 • hyväksyi Tamyn vastauksen SYL:n tiedusteluun halukkuudesta osallistua kehitysyhteistyön suuntaviivojen toteuttamiseen
 • kutsui projektityöntekijän tehtävän haastatteluun Jauhiaisen, Mäkitalon, Mattilan ja Sauna-ahon.
 • valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Karpek Oy:n kanssa yhden huoneen vuokraamisesta viiden kuukauden ajaksi 1.2.2017–30.6.2017.
 • päätti lähettää Boomi ry:n vuosijuhliin Sanni Lehtisen ja Venla Monterin ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhliin Mikko Lampon.
 • päätti myöntää sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle palkatonta vapaata 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8,5., 29.5., 12.6. ja 19.6 klo 8-12 väliselle ajalle (4 tuntia jokaisena esitettynä päivänä).

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 2/TILIKAUSI 2017 12. tammikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • hyväksyi Opiskelijaedustajien valintaohjesääntöä täydentävän vuotuispäätöksen vuodelle 2017.
 • valitsi koulutuspoliittiseen valiokuntaan Riku Viitamäen, Tanja Väisäsen, Sebastian Vilpposen, Ville Tynkkysen, Santeri Tuovilan, Eemeli Lahtisen, Anni Kurunsaaren, Annina Kaukosen, Kyösti Husson, Henri Kiiskilän ja Paavo-Matti Antikaisen. Nimesi Tamyn hallituksen edustajaksi Sanni Lehtisen.
 • valitsi kv-valiokunnan jäseniksi vuodelle 2017 Lili Fanin, Reetta Heikkisen, Eveliina Kuusiston, Veera Liljan, Madita Steffensin, Siiri Tawastin, Aliisa Toivasen, Sini Vahteran, Sebastian Vilpposen ja Sara Österbergin. Nimesi Tamyn hallituksen edustajaksi Janne Kajanderin.
 • valitsi kehy-valiokunnan jäseniksi Isla Arnivaaran, Anna-Mari Hiltusen, Nina Huhtisen, Iida Mäen, Marika Naumasen ja Pauliina Pöyryn sekä valtuutti kv-asiantuntijan käynnistämään täydennyshaun. Nimesi Tamyn hallituksen edustajaksi Suvi Parhankankaan.
 • valitsi järjestövaliokuntaan Tuomas Himmasen, Assi-Jutta Kuuselan, Timo Nättisen, Niko Ruotsalaisen ja Maiju Torkkelin. Nimesi Tamyn hallituksen edustajaksi valiokuntaan Venla Monterin.
 • avasi täydennyshaun seuraaville valiokunnille ja jaostolle: kehyvaliokunta, hyvinvointivaliokunta, järjestövaliokunta, ympäristövaliokunta ja kulttuurijaosto. Haku on avoinna 23.1. klo 12 saakka.
 • myönsi hallituksen puheenjohtaja Mikko Lampolle (xxxxxx-xxxx) tilinkäyttöoikeuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan tiliin ja valtuutti puheenjohtajan hankkimaan pankkikortin samaiseen tiliin. Pankkikortin käyttöraja on 1000 euroa. Edellä mainitun tilin ja hankitun pankkikortin käyttöoikeudet poistuvat Mikael Malkamäeltä (xxxxxx-xxxx) 16.1.2017.
 • päätti talousvaliokunnan hakuajasta ja tavasta liitteen mukaisesti.
 • päätti jatkaa projektityöntekijän rekrytoinnin hakuaikaa 18.1. klo 16 asti. Aiemman hakuajan aikana lähetetyt hakemukset otetaan huomioon sellaisenaan.
 • antoi suostumuksensa luoton muutoksiin ja valtuutti pääsihteeri Sanni Pietilän (xxxxxx-xxxx) tekemään asiaan kuuluvat toimenpiteet pankin kanssa.
 • päätti hakea Haka-luottamusverkoston kumppaniksi ja valtuutti pääsihteerin tekemään asiaan liittyvät sopimukset.
 • päätti lähettää Nefan 40-vuotisjuhliin Soile Koski-Ahon ja Suvi Parhankankaan sekä Svenska Handelshögskolan studentkårin vuosijuhliin Suvi Mäkeläisen ja Ilona Taubertin.
 • päätti sulkea toimiston koko päiväksi 20.1.2017.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä

pääsihteeri

HALLITUS 1/TILIKAUSI 2017 9. tammikuuta 2017

PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

 • valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Suvi Mäkeläisen.
 • jakoi hallituksen jäsenten vastuualueet seuraavasti:
  Suvi Mäkeläinen: vpj, kuntapolitiikka, terveys, talous
  Sanni Lehtinen: koulutuspolitiikka, jatko-opiskelijat, työelämä
  Venla Monter: järjestöt, viestintä, kulttuuri
  Suvi Parhankangas: kansainvälisyys, tutorointi, kehitysyhteistyö
  Ilona Taubert: sosiaalipolitiikka, toimeentulo, yhdenvertaisuus, ympäristö, asuminen
  Janne Kajander: koulutuspolitiikka. viestintä, kansainvälisyys
  Soile Koski-Aho: tapahtumat, yrityssuhteet, hyvinvointi, liikunta
 • valitsi talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Suvi Mäkeläisen
 • päätti kokoustavastaan ja kokousmateriaalien toimittamistavasta siten, että hallitus pitää kokouksensa
  pääsääntöisesti torstaiaamuisin kello 9 ja materiaalit toimitetaan sähköisesti.
  Tarvittaessa voidaan kutsua koolle myös sähköpostikokous.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös