Tilikausi 2018

Tilikausi 2018

HALLITUS 9/TILIKAUSI 2018 15. helmikuuta 2018

PÄÄTÖSLUETTELO

 Hallitus:

  • valitsi luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston varajäseneksi Jonna Paksusen.
  • esitti rehtorille, että opetusneuvoston varajäseniksi valitaan Roope Tukia, Maija Santalahti ja Camilla Pynninen-Kangas
  • hyväksyi Tamyn ja UtaSportin yhteistyösopimuksen.
  • päätti olla myöntämättä Tamyn yhdistysasemaa Tampereen yliopiston aikuisopiskelijoille puutteellisen hakemuksen vuoksi.
  • päätti ottaa Boomstock ryn Tamyn palveluiden piiriin kuudeksi kuukaudeksi, minkä jälkeen tehdään päätös yhdistysaseman myöntämisestä
  • päätti myöntää 85 € projektitukea Transla ry:lle
  • allekirjoitti sopimuksen koordinaattoreiden palkkauskuluista TTYY:n kanssa.
  • nimesi brändityöryhmään Noora Korhosen ja järjestö- ja viestintäasiantuntijan tai hänen estyessään viestintäasiantuntijan.
  • päätti lähettää Hallat ry:n vuosijuhlille Kivisen ja Toivasen sekä Salus ry;n vuosijuhlille Saarisen ja Kojon.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

 

HALLITUS 8/TILIKAUSI 2018 9. helmikuuta 2018
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
valitsi brändikoordinaattoriksi Rosa Lehtisen (varalla Joonas Ryynänen). Työnantajana toimii TTYY.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 7/TILIKAUSI 2018 7. helmikuuta 2018
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
päätti tilata kolme tilausajoa Tampere3-johtosääntökuulemistilaisuuteen 390 euron hintaan.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri

HALLITUS 6/TILIKAUSI 2018 7. helmikuuta 2018
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
hyväksyi Tamyn lausunnon siirtymäkauden hallituksen johtosääntöluonnokseen sekä valtuutti koulutuspoliittisen sektorin tekemään sovitut muutokset, stilistiset korjaukset sekä lausunnon alkuun tiivistelmän.
valitsi kevään kääntäjäharjoittelijaksi Anni Kinnusen ja syksyn kääntäjäharjoittelijaksi Suvi Lintuvaaran (varalla Henna Sillanpää).
nimesi Maija Siepin ja Marika Niittyrannan järjestövaliokunnan jäseniksi.
päätti esittää edustajistolle, että se päättää vahvistaa TTYY:n ja Tamyn hallitusten sopiman kokoonpanon uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnalle.
Keskusvaalilautakuntaan kuuluvat tällöin molempien ylioppilaskuntien edustajistojen puheenjohtajat, hallitusten varapuheenjohtajat ja pääsihteerit.
Lisäksi esitetään, että edustajisto myöntää keskusvaalilautakunnalle valtuudet toteuttaa opiskelijajäsenten haku, haastattelu ja valinta uuden yliopiston ensimmäiseen konsistoriin sekä muihin johtosäännön määrittelemiin toimielimiin siihen asti, kunnes uudella ylioppilaskunnalla on päätöksentekokykyiset edustajisto ja hallitus.
päätti olla perustamatta historiavaliokuntaa vuodelle 2018. Valiokunnasta kiinnostuneilta kysytään halukkuutta työskennellä vapaaehtoisina niiden tehtävien parissa, joita hallituksen toimintasuunnitelmaan on kirjattu valiokunnalle.
päätti lähettää OYY:lle vuosijuhlatervehdyksen, jonka toimittamisesta vastaa Aliisa Toivanen.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

 

 

HALLITUS 5/TILIKAUSI 2018 1. helmikuuta 2018
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:

•valitsi Taru Laakson opiskelijaedustajaksi kirjaston ryhmiin ”Asiakaspalveluprosessien kehittäminen” ja   ”Tiedonhankintataitojen (THT) opetus ja ohjaus – käytännöt ja kehittäminen”.
•valitsi koulutuspoliittiseen valiokuntaan Paavo Antikaisen, Ville Jäppisen, Susanna Kupiaisen, Eeva Leskisen, Annika Nevanpään, Jonna Paksusen, Petra Pieskän, Eero Pitkäsalon, Satu Prykarin, Jenna Rantasen, Maiju Ratalan, Riku Viitamäen, Sebastian Vilpposen, Vilma Wiron ja Liisa Äijälän sekä nimesi hallituksen edustajaksi Roope Tukian.
•valitsi viestintäasiantuntijan tehtävään Saana Hytösen (varalla Vesterinen). Työ on määräaikainen ajalla 12.2.2018 – 14.12.2018 sekä osa-aikainen (30h/vko). Tehtävästä maksetaan peruspalkkaa 1 530,34 euroa sekä mahdolliset työehtosopimuksen mukaiset koulutus- ja kokemuslisät.
•nimesi talousvaliokunnan jäseniksi Eero Kiiskin, Annina Kaukosen, Ville Tynkkysen, Sanna Mäkelän, Petteri Rahjan, Saara Viitasen ja Emmi Tilviksen.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 361 2854

HALLITUS 4/TILIKAUSI 2018 25. tammikuuta 2018
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
• hyväksyi opiskelijaedustajien valintaohjesääntöä täydentävän vuotuispäätöksen vuodelle 2018.
• valitsi Tampere3-työelämäryhmään Roope Tukian, koulutukseen valmistelun iskuryhmään Roope Tukian ja koulutuksen johtamisen tukiryhmään Noora Korhosen ja Veera Kalevan ja OPS-työn tukiryhmään Veera Kalevan tilalle Noora Korhosen.
• valitsi Tampere3-KV-työelämäryhmään Tamyn edustajaksi Aliisa Toivasen.
• päätti palauttaa kehitysyhteistyövaliokunnan valinnan valmisteluun.
• nimesi kansainvälisten asiain valiokuntaan Tiina Helinin, Anna Antilan, Ira Paavolan, Sunna Mbyen, Revyer Sernan, Joel Passojan, Milja Tomin, Lotta Mäkipään, Elina Häkkisen, Anna Mäkisen ja hallituksen edustajaksi Aliisa Toivasen.
• vahvisti aine- ja tiedekuntajärjestöluettelon liitteen mukaisesti.
• vahvisti harrastejärjestöluettelon liitteen mukaisesti.
• päätti Järjestöstartin budjetista liitteen mukaisesti.
• nimesi järjestövaliokunnan jäseniksi Tanja Eerolan, Max Liikan, Pauliina Baltzarin ja Wilma Haapalan sekä hallituksen edustajaksi Paula Saarisen. Päätettiin järjestää täydennyshaku 4.2.2018 asti.
• hyväksyi liitteenä olevan lausunnon liitteineen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
• päätti kutsua viestintäasiantuntijan tehtävän haastatteluun Hytösen, Vesterisen ja Perhiön.
• avasi haun syksyn toimitusharjoittelijan tehtävään liitteen mukaisesti sekä nimesi Noora Korhosen rekrytoinnin toimeenpanoon päätoimittajan kanssa.
• nimesi historiavaliokunnan jäseniksi Mikko Lampon ja Vilma Wiron sekä hallituksen edustajaksi Esko Niemisen. Lisäksi päätettiin avata valiokuntaan täydennyshaku 4.2. asti
• päätti lähteä tukemaan Maksuton 2aste-kampanjaa.
• valtuutti Sanni Pietilän (xxxxxx-xxxx) allekirjoittamaan rahahuoltosopimus Tampereen osuuspankin kanssa.
• päätti lähettää Åbo Akademis Studentkårin vuosijuhlille Toivasen ja Kivisen.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

HALLITUS 3/TILIKAUSI 2018 18. tammikuuta 2018
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
• hyväksyi lausunnon ylioppilastutkinnon pisteytystyökalusta ja valtuutti koposektorin tekemään stilistisiä muutoksia.
• valitsi laatuohjausryhmän ja täydennyskoulutuksen koordiaatioryhmän varajäseneksi Noora Korhosen.
• nimesi Tamyn edustajaksi kestävän kehityksen työryhmään Katariina Kojon Ilona Taubertin tilalle.
• nimesi Tamyn edustajaksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään Paula Saarisen Ilona Taubertin tilalle.
• nimesi Nelly Kivisen ja Katariina Kojon Tamyn edustajiksi YTHS:n terveystyöryhmään.
• hyväksyi viestintäsuunnitelman.
• avaai haun brändikoordinaattorin tehtävään ajalle 18.1.-31.1.2018 liitteen mukaisesti ja päätti nimetä rekrytointityöryhmään Tamyn edustajina Noora Korhosen ja Sanni Pietilän.
• päätti kustantaa pääsihteerille HHJ-tutkinnon suorittamisen.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

HALLITUS 2/TILIKAUSI 2018 11. tammikuuta 2018
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
• hyväksyi Tamyn kommentit Tampere3-strategian selosteeseen ja valtuutti koulutuspoliittisen sektorin tekemään stilistiset muutokset.
• nimesi Tampereen yliopiston apurahatyöryhmään varsinaiseksi jäseneksi Suvi Parhankankaan ja varajäseneksi Milka Hanhelan.
• valtuutti kv-sektorin laatimaan Tamyn kommentit 15.1. mennessä luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
• valitsi Tamyn edustajiksi T3-intran suunnitteluryhmään Esko Niemisen ja Maria Mäki-Hakolan.
• avasi haun viestintäasiantuntijan tehtävään ajalle 11.1.-23.1.2018 liitteen mukaisesti ja päätti tehtävän kriteereistä.
• myönsi hallituksen puheenjohtaja Sanni Lehtiselle (xxxxxx-xxxx) tilinkäyttöoikeuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan tiliin 573226-20010009 ja valtuutti puheenjohtajan hankkimaan pankkikortin samaiseen tiliin. Pankkikortin käyttöraja on 1000 euroa. Edellä mainitun tilin ja hankitun pankkikortin käyttöoikeudet poistuvat Mikko Lampolta (xxxxxx-xxxx) 12.1.2018.
Lisäksi valtuutettiin Sanni Pietilä lakkauttamaan ylioppilaskunnan tili FI2757300861025696. Tilillä olevat varat siirretään ylioppilaskunnan tiille 573226-20010009.
• päätti talousvaliokunnan hakuajasta ja tavasta liitteen mukaisesti
• myönsi sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle palkatonta vapaata 8.1., 15.1., ti-ke 16.-17.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., ti 3.4., 9.4., 16.4., 23.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., ke-to 30.-31.5., 4.6., 11.6., 18.6., 25.6.
• päätti sulkea toimiston 16.1. klo 12 ja 25.1. klo 15.
• päätti lähettää Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlille Saarisen ja Korhosen, Patina ry:n vuosijuhlille Kivisen ja Pietilän ja Svenska Handelshögskolans Studentkårin vuosijuhlille Kivisen ja Tukian.

Päätösluettelon vakuudeksi
Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

HALLITUS 1/TILIKAUSI 2018 8. tammikuuta 2018
PÄÄTÖSLUETTELO

Hallitus:
• valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Paula Saarisen.
• päätti hallituksen sisäisestä työnjaostaan seuraavalla tavalla:
Sanni Lehtinen (pj)
Nelly Kivinen: Tapahtumat, yritysyhteistyö, talous, liikunta, hyvinvointi
Katariina Kojo: Asuminen, toimeentulo, ympäristö, terveys, kuntapolitiikka
Noora Korhonen: Koulutuspolitiikka, viestintä, brändi
Esko Nieminen: Viestintä, tuutorointi, kv-tuutorointi, kulttuuri, historia
Paula Saarinen: Varapuheenjohtaja, järjestöt, yhdenvertaisuus
Aliisa Toivanen: Kansainvälisyys, kehitysyhteistyö
Roope Tukia: Koulutuspolitiikka, työelämä, jatko-opiskelijat
• valitsi talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Nelly Kivisen.
• päätti kokoustavastaan ja kokousmateriaalien toimittamistavasta siten, että hallitus pitää kokouksensa pääsääntöisesti torstaiaamuisin kello 9 ja materiaalit toimitetaan sähköisesti. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle myös sähköpostikokous.

Päätösluettelon vakuudeksi

Sanni Pietilä
pääsihteeri
puh. 050 361 2854
e-mail: paasihteeri@tamy.fi

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös