Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

2017

Tamyn lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoulu-lain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Leikkurissa juuri nyt: opiskelijan lompakko kapenee neljänneksellä

Tamy lausunto Moreeni-selvitys 30.5.2017

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan lausunto hallituksen ehdotuksiin yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamisesta sekä yliopistolain voimaanpanolaista

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmäraportista ”Valmiina valintoihin! Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa”

2016

Kannanotto: YTHS:n ja korkeakoulujen yhteistyöllä huolehditaan koko opiskeluyhteisön terveydestä

Tampereen yliopiston henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskunnan kannanotto Tampere3-hankkeeseen

Faktat kuntoon Tampere3:sta, TTY:n malli ei ollut yhteinen lähtökohta

Tampereen yliopiston professoreiden, henkilökunnan ja opiskelijoiden järjestöjen kannanotto Tampere3 -prosessiin

Opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin vietävä maaliin

Tamyn lausunto esitykseen opintotukilain muuttamisesta

Profilointia vai leikkauksia? – Tamyn kannanotto ranskan tutkinto-ohjelman lakkauttamiseen

Tamyn lausunto esityksestä Tampereen yliopiston yksikkörakenteen uudistamiseksi 23.03.2016

Tamy: Yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet säilytettävä!

Avoin kirje hallintojohtaja Petri Lintuselle ja tilapalvelupäällikkö Taina Vimparille

Tamyn kommentit yliopiston strategia toimeenpano-ohjelmaan

 

 

 

 

 

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös