Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

2018

Tamy lausunto hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (tilauskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen laajentaminen)

Tamyn ja TTYY:n kannanotto ja  lausunto Tampereen korkeakoulusäätiön ehdotukseen henkilöstön sijoittamisesta

Tamyn kannanotto: Konsistorin päätös halventaa yliopistodemokratiaa: yhteisö suljettu ulos tulevan yliopiston hallituksesta

Tamyn lausunto lakiluonnokseen korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoidosta

Tamyn kommentteja ehdotuksiin tiedekuntien johtamisesta

Tamyn kommentit siirtymäkauden hallituksen esityksiin taloussäännöstä ja konsernisäännöstä

Tamyn lausunto Tampereen korkeakoulusäätiön ehdotuksesta uuden yliopiston johtosäännöksi 

Tamyn kannanotto ylioppilastutkinnon pisteytystyökalusta

Tamyn lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousmateriaaleihin

2017

Tamyn kommentit Tampereen korkeakoulusäätiön ehdotukseen korkeakouluyhteisön strategiaksi ja strategian selosteeksi

Tamyn lausunto Tampereen korkeakoulusäätiön päivitetystä yliopiston rakenne-ehdotuksesta

Tamyn kannanotto: Yliopistoyhteisön itsehallinto on taattava uuden yliopiston jatkovalmistelussa

Tamyn lausunto Tampereen korkeakoulusäätiön ehdotuksesta uuden yliopiston rakenteeksi

Tamyn lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoulu-lain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Leikkurissa juuri nyt: opiskelijan lompakko kapenee neljänneksellä

Tamy lausunto Moreeni-selvitys 30.5.2017

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan lausunto hallituksen ehdotuksiin yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamisesta sekä yliopistolain voimaanpanolaista

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmäraportista ”Valmiina valintoihin! Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa”

2016

Kannanotto: YTHS:n ja korkeakoulujen yhteistyöllä huolehditaan koko opiskeluyhteisön terveydestä

Tampereen yliopiston henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskunnan kannanotto Tampere3-hankkeeseen

Faktat kuntoon Tampere3:sta, TTY:n malli ei ollut yhteinen lähtökohta

Tampereen yliopiston professoreiden, henkilökunnan ja opiskelijoiden järjestöjen kannanotto Tampere3 -prosessiin

Opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin vietävä maaliin

Tamyn lausunto esitykseen opintotukilain muuttamisesta

Profilointia vai leikkauksia? – Tamyn kannanotto ranskan tutkinto-ohjelman lakkauttamiseen

Tamyn lausunto esityksestä Tampereen yliopiston yksikkörakenteen uudistamiseksi 23.03.2016

Tamy: Yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet säilytettävä!

Avoin kirje hallintojohtaja Petri Lintuselle ja tilapalvelupäällikkö Taina Vimparille

Tamyn kommentit yliopiston strategia toimeenpano-ohjelmaan

 

 

 

 

 

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös