Uutiset

Hae opiskelijaedustajaksi!

Haluatko vaikuttaa Tampereen yliopiston tulevaisuuteen viimeisen yliopistokollegion opiskelijajäsenenä? Entä kiinnostaako opiskelijoiden oikeusturvasta huolehtiminen?  Hallinnon opiskelijaedustajana olet muovaamassa yliopiston tulevaisuutta ja edustamassa opiskelijoiden näkemyksiä yliopistolla. Tamy hakee opiskelijoita yliopistokollegioon ja muutoksenhakulautakuntaan:

Haku yliopistokollegioon

Haku muutoksenhakulautakuntaan

Hae opiskelijaedustajaksi yliopistokollegioon 8.10.2017 mennessä!

Etsimme yliopistokollegioon kahta varsinaista ja viittä varajäsentä toimikaudelle 26.10.2017–31.12.2018 sekä neljää varsinaista ja kuutta varajäsentä toimikaudella 1.1.2018–31.12.2018.

Mistä on kyse?

Yliopistokollegio on yliopiston ylin päättävä toimielin. Sen tehtävänä on mm. päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikausien pituudesta, valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet hallitukseen ja vahvistaa muiden hallitusten jäsenten valinnat. Lisäksi kollegio vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kollegio voi myös käydä keskustelua suurista yliopiston suuntaa määrittävistä asioista, ja se on esimerkiksi ottanut kantaa Tampere3-hankkeen etenemiseen useita kertoja. Lisätietoa kollegiosta voi lukea yliopiston opiskelun oppaasta.

Kollegion jäsenenä pääset vaikuttamaan Tampereen yliopiston tulevaisuuden suuntaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Kollegio kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa, minkä lisäksi opiskelijoilla on ennakkopalavereita ennen kokousta. Kollegiossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Tampereen yliopiston yliopistokollegiossa on 45 jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Opiskelijoiden edustajina on 15 varsinaista jäsentä ja heille 15 varaa. Edustajisto on elokuun kokouksessaan päättänyt jatkaa tehtävässä toimivien opiskelijaedustajien kautta vuoden 2018 loppuun. Nyt valitaan täydennyshaussa uusia jäseniä kautensa keskeyttäneiden tai vuoden 2017 loppuun lopettavien opiskelijaedustajien tilalle.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Yliopistokollegion opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa. Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon eikä ole päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon.

Kollegion opiskelijalle tärkeintä on motivaatio ja kiinnostus tehtävään. Kollegion työssä pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun kollegiossa ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä Tamyn kanssa.

Hakijan eduksi luetaan myös ajankohtainen tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa.

Opiskelijaedustajat toimivat yhdessä ja käsittelevät asioita ennakkopalavereissa. Ylioppilaskunta kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään 8.10.2017.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella tai edellyttää heitä vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin.

Päätöksen yliopistokollegioon valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan edustajisto hallituksen esityksestä. Valintojen tulokset julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla valinnan jälkeen ja tuloksesta ilmoitetaan hakeneille.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Tamyn koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva (050 361 2847, kopoasiantuntija@tamy.fi).

Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskevista säännöistä sekä paljon muuta osoitteessa  tamy.fi/ylioppilaskunta/hallinnon-opiskelijaedustajat.

Muutoksenhakulautakunnan hakuaikaa jatkettu, hae opiskelijaedustajaksi 15.10.2017 mennessä!

Etsimme yhtä varaedustajaa Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakuntaan toimikaudelle 19.10.2017–31.12.2020

Mistä on kyse?

Muutoksenhakulautakunta käsittelee opiskelijoiden tekemiä oikaisupyyntöjä. Opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joista kaksi muita opettajia ja kaksi opiskelijaa. Lisätietoa muutoksenhakulautakunnasta voi lukea yliopiston opiskelun oppaasta.

Muutoksenhakulautakunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Opiskelijaedustajana toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Muutoksenhakulautakunnan opiskelijajäsen on varmistamassa opiskelijoiden oikeuksien toteutumisen ylipoistolla. Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon eikä ole päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon.

Muutoksenhakulautakunnan opiskelijalle tärkeintä on motivaatio ja kiinnostus tehtävään. Tehtävässä pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon ja osallistumalla aktiivisesti keskusteluun kokouksissa. Hakijan eduksi luetaan myös aikaisempi kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä.

Yliopisto kouluttaa ja perehdyttää valittuja hallinnon opiskelijaedustajia ja myös ylioppilaskunta tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Alkuperäistä hakuaikaa 19.9-3.10. on jatkettu 15.10. saakka. Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään 15.10.2017.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella tai edellyttää heitä vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin.

Päätöksen muutoksenhakulautakuntaan valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan hallitus. Valintojen tulokset julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla valinnan jälkeen ja tuloksesta ilmoitetaan hakeneille.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Tamyn koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva (050 361 2847, kopoasiantuntija@tamy.fi).

Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskevista säännöistä sekä paljon muuta osoitteessa  tamy.fi/ylioppilaskunta/hallinnon-opiskelijaedustajat.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös