Uutiset

Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston ensimmäiseen konsistoriin

Etsimme uuden Tampereen yliopiston konsistoriin eli yliopistoyhteisön yhteiseen
monijäseniseen toimielimeen viittä (5) opiskelijajäsentä. Toimikausi alkaa 1.4.2018 ja
kestää kaksi (2) vuotta.

Haku aukeaa maanantaina 19.2.2018 ja päättyy keskiviikkona 7.3.2018 klo 23:59.

Mistä on kyse?

Konsistori on uuden yliopiston koko yliopistoyhteisön yhteinen monijäseninen toimielin. Se
aloittaa toimintansa 1.4.2018 ja sen tehtävänä on muun muassa

● nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet säätiöyliopiston perustajia kuultuaan
● päättää hallituksen jäsenten toimikauden pituudesta;
● seurata ja kehittää yliopiston tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;
● perustaa ja lakkauttaa tutkinto-ohjelma;
● päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista;
● päättää opiskelijoiden valintaperusteista;
● päättää tutkintosäännöstä sekä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä muista
yleisistä säännöistä;
● sekä asettaa tarvittavat lautakunnat tai muut elimet sekä määrätä niiden
puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet.

Konsistorin jäsenenä pääset vaikuttamaan uuden Tampereen yliopiston alkutaipaleella ja
tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Konsistori tulee kuluvana vuonna muun muassa
asettamaan säätiöyliopiston hallituksen jäsenten nimittämistä varten nimityskomitean ja
valitsemaan uuden yliopiston ensimmäisen varsinaisen hallituksen nimityskomitean
esityksestä.

Uuden Tampereen yliopiston johtosäännön mukaisen konsistorin koko on 19 jäsentä,
joista 8 edustaa professoreita, 6 muuta henkilöstöä sekä 5 opiskelijoita. Konsistorin
jäsenille ei valita varajäseniä.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Konsistorin opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa.
Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkintoopiskelijaksi
Tampereen yliopistoon tai Tampereen teknilliseen yliopistoon eikä ole
päätoimiseksi (vähintään 50% työsuhteessa tai yliopiston suostumuksella tekee
apurahatutkimusta Tampereen tai Tampereen teknillisessä yliopistossa) tulkittavissa työsuhteessa yliopistoon.

Hakijan eduksi luetaan myös ajankohtainen tuntemus yliopistosta ja Tampere3-hankkeesta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakijan tulee osoittaa motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään.

Ylioppilaskunnat kouluttavat valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoavat tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntiin.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset tulee tehdä lähettää sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@ttyy.fi viimeistään keskiviikkona 7.3.2018. Otsikoithan hakemuksesi nimellä “Konsistorihaku”. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja heitä voidaan edellyttää vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin.

Opiskelijajäsenten valinnasta päättää Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan valtuuttamana muutos- ja voimaanpanolain (HE 73/2017) mukainen uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta vaalijärjestyksensä pohjalta. Vaalijärjestys on luettavissa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jukka Koivisto, p. 040 713 0070.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös