Uutiset

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen koskien vuoden 2017 edustajistovaaleja

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 21.8.2018 hylännyt valituksen, jolla vaadittiin vuoden 2017 edustajistovaalien tulosta mitätöitäväksi ja uusia vaaleja järjestettäväksi. Vaatimusten taustalla on keskusvaalilautakunnan päätös ehdokkaan poissulkemisesta vaalimainonnan sääntöjen tahallisen ja jatkuvan rikkomisen seurauksena. Sääntöjen rikkominen tapahtui natsitervehdyksien esittämisenä yliopiston tiloissa ja osana vaalimainontaa.

Hallinto-oikeuden mukaan päätös ehdokkaan poissulkemisesta tehtiin kuitenkin virheellisessä järjestyksessä, sillä päätöksentekoon osallistui itse ehdolla olleita keskusvaalilautakunnan jäseniä. Koska nykyisen edustajiston toimikausi on poikkeuksellisen lyhyt, hallinto-oikeuden mukaan asiaa ei pystytä ratkaisemaan uudestaan esteettömässä kokoonpanossa. Valitus on näissä olosuhteissa ratkaistu vain pääasian osalta.

Pääasian ratkaisun johtopäätöksissä hallinto-oikeus toteaa, että autonomiansa turvin ylioppilaskunnalla on oikeus sisäiseen norminantoon. Keskusvaalilautakunta on antanut ohjeistukset vaalimainonnasta perustuen edustajiston hyväksymään vaalijärjestykseen ja siten ohjeilla on laillinen peruste ja jokainen ehdokas on velvoitettu niitä noudattamaan.

Hallinto-oikeus ei nähnyt, että valokuvissa esiintyneet tervehdykset olisivat tulkittavissa miksikään muuksi kuin natsitervehdykseksi. Valittajan perustelut tamperelaisesta moro-tervehdyksestä eivät myöskään antaneet aihetta arvioida asiaa toisin. Hallinto-oikeuden mukaan natsitervehdys on hyvien tapojen vastainen yleisesti tunnettuna seikkana. Saatuaan tervehdyksen esittämisestä ensin kirjallisen varoituksen valittaja on ollut myös tietoinen, ettei yliopisto salli elettä esitettävän tiloissaan. Siten valittajan nähtiin rikkoneen keskusvaalilautakunnan antamaa ohjeistusta vaalimainonnasta. Hallinto-oikeus ei myöskään nähnyt, että valittajaa olisi rangaistu samasta teosta kahteen kertaan, sillä kirjallisen varoituksen jälkeen hän jatkoi natsitervehdysten esittämistä yliopiston tiloissa.

Lopuksi hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että vaalimainonnan rajoittaminen ja vaaleista poissulkeminen ovat poikkeuksellisia toimenpiteitä, joille tulee olla painavat perusteet. Tässä tapauksessa ehdokas käytti sananvapauttaan hyvien tapojen vastaisesti, joten sananvapauden rajoittamiselle oli asianmukaiset perusteet. Saadun selvityksen perusteella hallinto-oikeus toteaa, ettei keskusvaalilautakunta päätöksellään puuttunut sananvapauden suojan ydinalueisiin eikä ylittänyt sille kuuluvaa itsehallintoon perustuvaa harkintavaltaa.

Lisätietoja:

Sanni Pietilä

paasihteeri@tamy.fi

0503612854

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös