Uutiset

Halloped-hakuja nyt auki!

Kiinnostaako yliopiston asioihin vaikuttaminen ja päätöksentekoon osallistuminen? Nyt siihen on mahdollisuus, kun useisiin yliopiston toimielimiin haetaan hallopedeja eli hallinnon opiskelijaedustajia. Hallopedeja haetaan 28.8. alkaen opetusneuvostoon, Opiskelijan opas ja työpöytä -projektiin, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon sekä Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvostoon. Myös haku yliopistokollegion opiskelijajäseneksi on yhä auki. Lisäksi haetaan yhtä jäsentä TOASin valtuuskunnan jäljellä olevalle kaudelle 29.8. alkaen.

Opiskelijajäsen opetusneuvostoon

Opetusneuvostoon haetaan yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä toimikaudelle 13.9.–31.12.2018. Hakuaika on 28.8.—10.9.

Opetusneuvosto ohjaa ja seuraa rehtorin tukena yliopiston koulutuksen ja opetuksen kehittämistä. Opetusneuvosto valmistelee asioita päätöksentekoa varten ja voi antaa ohjeita ja suosituksia yliopiston tiedekunnille. Neuvostossa pääsee miettimään hyvin konkreettisesti opetukseen ja oppimiseen liittyviä asioita aina käytännön opetusmenetelmistä ja oppimisympäristöistä valtakunnan tason muutoksiin ja Tampere3-prosessiin. Neuvoston opiskelijajäsen pääsee vaikuttamaan konkreettisesti siihen, miten opetusta kehitetään yliopistolla ja tuo opiskelijoiden näkökulmia päätöksentekoon.

Opiskelijaedustaja Opiskelijan opas ja työpöytä -projektiin

Haetaan Tampereen yliopistosta opiskelijaedustajaa tai vuorottelevaa opiskelijaedustajaparia Opiskelijan opas ja työpöytä -projektiin. Projekti kestää syksyyn 2020, mutta opiskelijaedustajan ei tarvitse sitoutua näin pitkään kestoon. Opiskelijaedustajan tai -edustajien toivotaan kuitenkin pystyvän sitoutumaan projektiin lukuvuodeksi 2018–19. Hakuaika on 28.8.–4.10.

Projekti toteuttaa uutta opiskelun ohjesivustoa, opetussuunnitelma- ja opetustarjontajulkaisua ja opiskelijoiden intratoimintoja (vrt. Tampereen yliopiston nykyinen Opiskelun opas –sivusto, Opiskelijan työpöytä ja NettiOpsu). Opiskelijaedustaja pääsee vaikuttamaan konkreettisesti niiden toteuttamiseen ja tuomaan opiskelijoiden näkökulman mukaan projektiin.

Opiskelijaedustaja lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon haetaan yhtä varsinaista ja yhtä varaedustajaa kaudelle 13.9.–31.12.2018. Hakuaika on 28.8.–10.9.

Tiedekuntaneuvosto kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tekee taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen pääsee vaikuttamaan hyvin konkreettisesti siihen, miten tiedekunta toimii ja tuomaan opiskelijoiden näkökulmia päätöksentekoon.

Opiskelijaedustaja Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvostoon

Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvostoon haetaan yhtä varaedustajaa kaudelle 13.9.–31.12.2018. Hakuaika on 28.8.–10.9.

Tiedekuntaneuvosto kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tekee taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen pääsee vaikuttamaan hyvin konkreettisesti siihen, miten tiedekunta toimii ja tuomaan opiskelijoiden näkökulmia päätöksentekoon.

Opiskelijajäsen yliopistokollegioon

Yliopistokollegioon haetaan yhtä varsinaista opiskelijaedustajaa ja yhtä varajäsentä toimikaudelle 20.9.–31.12.2018. Hakuaika jatkuu 2.9. asti.

Yliopistokollegio on yliopiston ylin päättävä toimielin. Sen tehtävänä on mm. päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikausien pituudesta, valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet hallitukseen ja vahvistaa muiden hallitusten jäsenten valinnat. Lisäksi kollegio vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kollegio voi myös käydä keskustelua suurista yliopiston suuntaa määrittävistä asioista, ja se on esimerkiksi ottanut kantaa Tampere3-hankkeen etenemiseen useita kertoja. Kollegion opiskelijajäsen pääsee vaikuttamaan Tampereen yliopiston tulevaisuuteen, tuomaan opiskelijoiden näkökulman esiin ja samalla luomaan hyödyllisiä verkostoja.

Opiskelijajäsen TOASin valtuuskuntaan

Tampereen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan haetaan yhtä varsinaista opiskelijaedustajaa toimikaudelle 20.9.-31.12.2018. Hakuaika jatkuu 10.9. asti.

TOASin valtuuskunta on toimielin, joka valvoo säätiön toimintaa. Sen 26 jäsentä ovat aitiopaikalla edistämässä tamperelaista opiskelija-asumista. Kokouksia on pääsääntöisesti kaksi vuodessa ja niistä saa pienen tavaralahjan.

Syyskokouksessa 1.11.2018 pääset mukaan päättämään TOASin ensi vuoden hallituksen kokoonpanosta sekä tutustumaan säätiön viimeaikaiseen ja tulevaan toimintaan. Voit myös tehdä valtuuskunnan kautta aloitteita TOASin hallitukselle. Tärkeintä pestissä on kiinnostus ja motivaatio opiskelija-asumisen edistämiseen. Valinnassa huomioidaan myös tehtävän kannalta relevantti kokemus.

 

 

Kaikki halloped-haut löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi/uta/calls. Lisätietoa hallopedina toimimisesta ja hakemisesta löytyy täältä

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös