Uutiset

Johtosääntöä muutettiin – konsistori kuuli asiasta sähköpostilla jälkikäteen

Tampereen korkeakoulusäätiön siirtymäkauden hallitus täsmensi johtosääntöä hallituksen nimitysprosessiin liittyvien tulkintojen selkeyttämiseksi kokouksessaan 25.5. Päätös johtosäännön muuttamisesta tehtiin salassa ilman vuoropuhelua yhteisön kanssa. Konsistori kuuli asiasta tiedotesähköpostilla jälkikäteen.

Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus käsitteli kokouksessaan perjantaina 25.5. johtosääntöä, joka tuotiin kokouksen käsiteltäväksi lisäesityslistalla. Kokoustiedotteen mukaan uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen nimittämisprosessiin liittyvien asioiden valmistelun aikana on pyydetty tarkennuksia johtosäännön hallituksen valintaa koskeviin tekstikohtiin, joita hallitus täsmensi tarpeellisin osin. Todellisuudessa hallituksen tekemät täsmennykset kavensivat konsistorin valtaa sekä muuttivat nimityskomitean kokoonpanoa. Koska asia tuotiin kokouksen käsiteltäväksi lisäesityslistan kautta, johtosääntöön tehtävät muutokset eivät olleet edes konsistorin tiedossa ennen Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen kokousta. Tamy kritisoi menettelytapaa, jolla johtosäännön muutokset tehtiin piilossa yhteisön tietämättä.

Johtosäännön pääasialliset muutokset tehtiin kohdassa 11. Ensimmäinen muutos koski nimityskomitean kokoonpanoa. Muutos sisältää linjauksen, jonka mukaan nimityskomitean kolmen yhteisön jäsenen on edustettava yliopiston kolmea osaamiskärkeä: tekniikkaa, terveyttä ja yhteiskuntaa. Aiemmin kirjaus koski nimityskomiteaa kokonaisuudessaan, ei pelkästään yhteisön jäseniä. Muutos onkin ongelmallinen laajan monialaisuuden näkökulmasta, kun komitean paikat rajataan varsin kapealle alojen sektorille. Toinen muutos koskee yliopiston ensimmäisen hallituksen valintaprosessia. Muutoksessa linjataan konsistorin varapuheenjohtajan käynnistävän nimitysprosessin ja asettavan sen aikataulun konsistorin päättämällä tavalla. Muutos täsmensi siis sitä, että valintaprosessin aikataulusta päättää konsistori eikä varapuheenjohtaja yksin.

Kolmannen muutoksen Tamy näkee ongelmallisena konsistorin, eli yliopistoyhteisöä edustavan toimielimen, vallan kaventamisen kautta. Muutos linjaa konsistorin ulkopuolelta tulleen konsistorin puheenjohtajan olevan päätösvaltainen ensimmäisen hallituksen nimittämisprosessissa. Tamy näkee tehdyn muutoksen kasvattavan hallituksen valtaa uuden hallituksen valintaprosessissa. Lain mukaan valta kuuluisi kokonaan yhteisöä edustavalle konsistorille. Konsistorin puheenjohtaja on siirtymäkauden hallituksen nimittämä, ja näin ollen suoran direktiovallan alainen suhteessa siirtymäkauden hallitukseen. Tämä kaventaa merkittävästi konsistorin valtaa koko toiminnassaan, ja erityisesti tässä tapauksessa hallituksen nimittämisprosessissa. Konsistorin puheenjohtajuudesta on tehty aikaisemmin keväällä kantelu oikeusasiamiehelle nykyisen Tampereen yliopiston yhteisön toimesta.

Tamy kritisoi siirtymäkauden hallituksen toimintatapaa johtosääntöön tehtyjen muutosten osalta. Johtosääntö on pitkän linjan säännös, jonka mukaan yliopiston toimintaa ja valtarakenteita määrätään, joten on ongelmallista muuttaa sitä ilman laajaa keskustelua yhteisöä edustavan elimen kanssa. Yhtäkkiset muutokset kulloinkin tiettyä intressiryhmää palvelevalla tavalla ovat ongelmallisia pitkän linjan toiminnassa. Salassa pidetyt prosessit ovat olleet tuttuja jo Tampere3:n aikaisemmissa vaiheissa, mutta konsistorin härski ohittaminen on toimintana omaa luokkaansa.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös