Uutiset

Kannanotto: Yliopistoyhteisön itsehallinto on taattava uuden yliopiston jatkovalmistelussa

 Eduskunta päätti täysistunnossaan 12.12. vahvistaa yliopistojen yhdistymistä ja tulevan Tampereen yliopiston järjestäytymistä säätelevän voimaanpanolain.

Sivistysvaliokunnan tekemät muutokset uuden yliopiston perustamista sääntelevään voimaanpanolakiin ja niiden taustalla oleva perustuslakivaliokunnan lausunto on syytä ottaa vakavasti Tampere3-hankkeen jatkovalmistelussa. Voimaanpanolaki määrittelee väliaikaisen siirtymäkauden hallituksen tehtäviksi rehtorin valinnan sekä monijäsenisen hallintoelimen jäsenmäärän päättämisen. Muuta päätäntävaltaa siirtymäkauden hallitukselle ei lailla osoiteta.

Perustuslakivaliokunta on ottanut selkeän kannan lainsäädäntöprosessissa todeten, että perustuslainmukainen yliopistojen itsehallinto on turvattava. Tämän vuoksi alkuperäistä lakiesitystä muutettiin siten, että nykyisten yliopistojen hallitusten valitsema siirtymävaiheen hallitus toimii vain siihen asti, kun viimeistään 1.4.2018 valittu monijäseninen hallintoelin valitsee uuden yliopiston hallituksen heti järjestäydyttyään.

Perustuslakivaliokunta myös esitti, että nykyisten yliopistojen hallitukset toimisivat yhdessä siirtymävaiheen hallituksena, jotta perustuslain mukainen itsehallinto toteutuisi. Sivistysvaliokunta kuitenkin päätti tiukan äänestyksen jälkeen, että sen sijaan valitaan väliaikainen siirtymäkauden hallitus valmistelutehtäviin.

Valmisteluprosessissa onkin tarkkaan pohdittava, millaisia päätöksiä säätiön hallitus voi toimikautenaan tehdä, ja mitä on jätettävä vasta tulevan yliopiston ensimmäisen hallituksen päätettäväksi. Johtosäännön, organisaatiorakenteen ja strategian valmisteluprosesseja on syytä jatkaa, mutta päätökset näistä on tehtävä vasta tämän monijäsenisen hallintoelimen valitsemassa hallituksessa.

Yliopistoyhteisön perustuslaissa ja yliopistolaissa määritelty itsehallinto ja päätösvalta edellyttävät, että Tampere3:n siirtymäkauden hallitus tekee vain ne välttämättömät päätökset, jotka sille voimaanpanolain 3 §:n toisessa ja kolmannessa momentissa määrätään, eli päättää yliopiston ensimmäisestä rehtorista ja monijäsenisen hallintoelimen koosta. Jotta monijäseninen hallintoelin voidaan valita säädetyssä aikataulussa, tulee siirtymäkauden hallituksen päättää myös vaalijohtosäännöstä. Siirtymäkauden hallitus ei voi ottaa muita asioita päätettäväkseen, vaan valta on säilytettävä yliopistoyhteisön valitsemalla yliopiston ensimmäisellä hallituksella. Vain tällöin yliopisto säilyttää autonomiansa.

Kun siirtymävaiheen hallitus jatkaa valmistelutyötä, tulee nykyisten yliopistojen hallitusten ja monijäsenisten toimielinten sekä Tampere3-neuvottelukunnan olla valmistelutyössä tiiviisti mukana. Myös yliopistoyhteisön tasakolmikantainen edustus valmistelusta vastaavissa työryhmissä on elintärkeä uuden yliopiston rakentamisen kannalta. Myös ammattikorkeakoulun itsenäinen asema ja vaikutusmahdollisuudet sitä koskevien asioiden valmisteluun tulee varmistaa.

 

Mikko Lampo                                           Sanni Pietilä

puheenjohtaja                                           pääsihteeri

 

Lisätietoa: Koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva (kopoasiantuntija@tamy.fi, 0503612847)

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös